Опис курсу

Обсяг курсу: 96 академічних години. 3 місяці з режимом занять 2 рази в тиждень.

Час проведення: заняття проходять у ранковий (10:00 - 12.50), денний (14.00 - 16.50) або вечірній (18.30 - 21.20) час; група вихідного дня по суботах або неділях з 10:00 до 16:00.

Програма курсу:

1 етап. Бухгалтер

Тема 1. Теоретичні основи курсу для бухгалтерів. Організація бухгалтерського обліку в Україні. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Облікова політика підприємства.

Тема 2. Облік грошових коштів. Облік касових операцій в національній валюті. Інвентаризація каси.

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості. Облік дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Дебіторська заборгованість зі строком давності. Відрядження.


Тема 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Тема 5. Облік запасів. Надходження запасів. Визначення первісної вартості запасів. Вибуття запасів. Методи оцінки вибуття запасів.

Тема 6. Облік власного капіталу. Види господарських товариств: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю.

Тема 7. Облік праці та заробітної плати. Поняття фонду оплати праці. Утримання із заробітної плати. Відрахування до фондів соціального страхування. ПДФО.

Тема 8. Оподаткування в Україні.

Тема 9. Характеристика статей власного капітала.Уставний капітал: Пайовий капітал. Додатковий капітал. Резервний капітал.

Тема 10. Облік фінансових результатів і використання прибутку. Види діяльності підприємства: операційна, фінансова, інвестиційна. Класифікація доходів і витрат підприємства. Три варіанти обліку витрат. Визначення фінансового результату кожного з видів діяльності підприємства.

2 етап. Головний бухгалтер

Тема 1. Фінансова звітність. Методика і техніка складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до фінансової звітності.

Тема 2. Податкова звітність в курсі головний бухгалтер. Системи оподаткування в Україні для юридичних і фізичних осіб. Звіти до фондів соціального страхування. Отчет 1ДФ (ПДФО).
Облік податку на додану вартість. Податкова декларація з ПДВ.
Облік податку на прибуток. Валові доходи, валові витрати, основні фонди. Декларація про прибуток підприємства. Комунальний податок.

Тема 3. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
Поняття СМП. Облік єдиного податку. Облік фіксованого податку.

Тема 4. Види договорів у господарській діяльності підприємства. Договір купівлі-продажу (надання послуг), договір комісії (доручення). Договору в різних системах оподаткування.

Тема 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Порядок купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Розрахунки за експортними операціями. Розрахунки за імпортними операціями.

Вартість навчання вказана для фізічної особи

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок