Опис курсу

Програма навчання акторської майстерності

Викладач Юлія Гасиліна, режисер

Термін навчання 9 місяців (1 учбовий рік)
Програма розрахована на три етапи по 3 місяці.

1 етап
(3 місяці, 144 години) Присвячений фізичному розвитку тіла, вивченню його можливостей. Методики тренування уваги, акторської спостережливості, фантазії.

Предмети:

 • Пластика, вільний танець.
 • Основи пантоміми.
 • Робота з голосом.
 • Майстерність слова.
 • Акторські вправи (ігри, імпровізації на музику тощо)
 • Історія театру
 • Історія драматургії.

Мета:

 • розвиток фізичних можливостей тіла необхідних для створення театрального образу;
 • розширення кордонів уяви, моделювання часу і простору.

2 етап
(3 місяці, 144 год.) Удосконалення тілесних можливостей: тіло - як акторський інструмент. Першооснови створення образу. Розвиток відчуття ритму.

Предмети:

 • Пластична виразність.
 • Пантоміма.
 • Акторські вправи з використанням ритму. Ритм як один з чинників створення образу. Створення атмосфери.
 • Майстерність слова.
 • Історія театру.
 • Практична драматургія.

Мета:
Відчуття ритму як енергії акторського образу. Моделювання атмосфери – індивідуальної, партнерської, групової.

3 етап
(3 місяці, 144 години) Робота над «психологічним жестом» (система М. Чехова). Основи композиції ролі. Робота з конкретним сценічним матеріалом: концертний номер, пантомімічна новела, драматична вистава.

Предмети:

 • Пластичні імпровізації.
 • Деталізація техніки пантоміми.
 • Акторські вправи на створення «психологічного жесту» (М. Чехов), створення атмосфери ролі, епізоду, вистави.
 • Робота з текстом
 • Створення партитури рухів та голосової партитури ролі.

Мета:
Розкриття нових творчих здібностей кожного студійця та реалізація набутого за час навчання в сценічній практиці.

Сценічна мова

Програма входить до курсу навчання акторської майстерності.

І семестр
(4 місяці, 64 години) Введення до предмету «Сценічна мова». Термінологія. Мета.
Орфоепічні та артикуляційні тренінги.
Сценічне (акторське) дихання. Теорія та практика.
Звук та основи звукоутворення в акторській практиці.
Теорія та практика статичної та динамічної роботи над звуком.

ІІ семестр
(5 місяців, 80год.) Основи мовної логіки. Мовний аналіз тексту.
Введення в практику діалогу.
Структурний аналіз тексту.
Аналіз та практика роботи над публіцистичним (дикторським) текстом.
Основи роботи над поетичним текстом.

Основи драматургії: теорія і практика.

Програма розрахована на ІІ семестри.

І семестр

Теорія і практика драматургії

 1. Особливість драми як унікального виду мистецтва «на межі» літератури й театру.
 2. Драматична ідея і парадокс. Робота з ідеями: пошук, відбір, розвиток.
 3. Конфлікт як основа драми. Розвиток і типологія конфлікту. Аконфліктність.
 4. Поняття події, типологія подій. Розвиток дії. Дієвість і недієвість тексту.
 5. Драматична ситуація, її класифікація і розвиток. Сюжет і фабула в драматургії.
 6. Композиція драми. Класичні і сучасні композиційні структури та «механізми». Основи конструкції сцени.
 7. Поняття часопростору і темпоритму в драматургії.
 8. Персонаж у п’єсі. Типологія характерів, поняття амплуа. Герой і актор.
 9. Поняття актантної моделі. Їхні різновиди і специфіка.
 10. Мовлення у драмі. Діалог, його різновиди і способи побудови.
 11. Монологи, типологія і конструкція. Ремарка, її сучасна інтерпретація.
 12. Жанрова специфіка, як ключ і умови гри. Трагедія, драма, мелодрама.
 13. Комедійні жанри: комедія, фарс, малі форми (скетч, інтермедія, реприза).
 14. Трагікомедія. Сучасна жанрова „дифузія”.
 15. Невербальні жанри. Пантоміма, перформанс, хеппенінг, вуличний театр тощо.
 16. Аналіз драматичного твору, його різновиди. Режисерський аналіз п’єси.

У процесі навчання – вивчення теорії, написання етюдів і контрольне тестування.

ІI семестр

Історія європейської драматургії і театру

 1. Виникнення театру з ритуалу. Ранній і класичний давньогрецький театр. Трагедії Есхіла, Софокла, Еврипіда. Комедії Аристофана. Теорія Аристотеля.
 2. Театр періоду еллінізму. Драматургія Менандра. Зародження акторської професії.
 3. Давньоримський театр, його особливості. Ателана, пірріха, мім тощо. Комедії Плавта і Теренція. Трагедії Сенеки.
 4. Ранньосередньовічний театр. Мандрівні трупи. Літургійна й напівлітургійна драма.
 5. Пізньосередньовічний театр. Містерія, міракль, мораліте. Фарс і пуа піле.
 6. Відродження в Італії. Вчена комедія і комедія дель арте.
 7. Відродження в Іспанії. Лопе де Вега. Виникнення бароко. Кальдерон.
 8. Англійське театральне відродження. Драматургія В.Шекспіра.
 9. Французький класицизм. П.Корнель і Ж.Расін. Комедія Ж.-Б.Мольєра.
 10. ХVІІІ століття. Театральне бароко. Акторська домінанта. Сентиментальна драма.
 11. ХІХ століття в театр. Романтизм і реалізм. Буржуазна драма. Режисура, як фах.
 12. Український театр. Скоморохи. Бароко і Шкільний театр. Класицизм і його специфіка. Український романтизм. І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко.
 13. Рубіж ХІХ – поч. ХХ століття. Доба модернізму: натуралізм, символізм, сюрреалізм, експресіонізм, театр жорстокості Арто. Режисерська «революція».
 14. Театр корифеїв та його вплив. Український модернізм. Театральна система Л.Курбаса. Драматургія Л.Українки, М.Куліша, І.Кочерги, В.Винниченка.
 15. ІІ половина ХХ століття. Екзистенціалізм, драма абсурду, епічний театр, постдрама і драма «вербатім», невербальний театр, постмодернізм у театрі.
 16. Сучасна драматургія. Особливості розвитку в Росії, СНД, Польщі, Західній Європі.
 17. Сучасна українська драматургія. Основні персоналії і напрямки.

У процесі навчання – читання п’єс, вивчення історії театру, перегляд вистав, тест.

Заняття проходять за адресою:

вул. Межигірська 21 М "Контрактова площа" (майстерність слова, драматургія).

вул. М.Житомирська 18-А М "Майдан Незалежності" (акторська майстерність)

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар
Партнери сайту
Styleland, табір стилю та моди
Styleland, табір стилю та моди
Всі партнери | Стати партнером

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок