Опис курсу

Мета програми

Програма спрямована на розвиток як управлінських, так і особистих якостей учасників. Випускники програми PMD «Менеджмент+Лідерство» (M&L) – це управлінці, які:

 • розуміють природу бізнесу і роль його учасників для досягнення мети компанії;
 • вміють обирати цілі та знають як перетворити їх в чинники розвитку своїх підлеглих та колег;
 • усвідомлюють власну особистість і вміють використовувати різноманітні риси підлеглих для підсилення бізнесу;
 • ефективно взаємодіють в команді як лідер і як її учасник;
 • вміють поєднувати мету компанії з власними життєвими цілями.

Програма орієнтована на:

 • менеджерів, які прагнуть особистого успіху, зокрема - кар’єрного зростання, спираючись на знання законів управління організаціями та людьми.

Програма включає такі структурні блоки:

Блок 1. Управління організацією

1. Стратегічний менеджмент.

 • Місце стратегії в управлінні компанією. Складові стратегії.
 • Аналіз бізнес середовища. Інструменти.
 • Базові стратегії. Типи стратегій.
 • Особливості впровадження стратегії в компанії.

2. Загальний менеджмент.

 • Властивості організації як системи: «жива» і «мертва» компанії.
 • Патології в організаційній структурі та організаційних відносинах.
 • Управління на основі інструкцій, цілей та цінностей: відмінність і доцільність.
 • Єдність контуру управління: постановка завдання, планування і контроль.
 • Управлінські рішення в умовах невизначеності.
 • Етика менеджменту і етика лідерства.

3. Проектний менеджмент.

 • Стратегія організації та проекти.
 • Ініціація проекту
 • Планування проекту.
 • Контроль виконання проекту.
 • Управління проектними ризиками.
 • Звітність і закриття проекту.

Блок 2. Управління людьми.

4. Практична психологія управління.

 • Влада і способи її застосування. Влада vs маніпуляції.
 • Основні закони психології управління.
 • Стилі управління в турбулентному бізнесі.
 • Особистість в організації: розвиток і захисти.
 • Психологія грошей.

5. Організаційна поведінка.

 • Групові процеси та ефекти.
 • Пізнавальні процеси та помилки сприймання у формуванні стосунків.
 • Характеристики особистості та їхні прояви в організаційній поведінці.
 • Управління представниками різних поколінь.
 • Основні мотиваційні теорії: парадокси та класика.

6. Лідерство.

 • Лідерство як управління та як спосіб життя.

7. Управління персоналом в у сучасній організаційній системі.

 • Місце і значення служби управління персоналу компанії.
 • Структура служби управління персоналом.
 • Визначення ефективності роботи персоналу.
 • Аудит персоналу: системи діагностики та оцінки.

8. Комунікативна компетентність лідера.

 • Проблема продуктивності та ефективності управлінської інформації.
 • Майстерність партнерського узгодження інтересів з колегами, підлеглими та клієнтами.
 • Уміння давати зворотний зв'язок, слухати і чути.
 • Конфліктна компетентність.
 • Протистояння маніпуляціям.

Блок 3. Самоменеджмент керівника.

9. Особиста ефективність керівника та лідера. Практикум.

 • Лайф-менеджмент.
 • Ведення складних переговорів.
 • Майстерність самопрезентації та бізнес-презентації.

Після закінчення навчання слухачі програми одержують сертифікат МІМ-Київ та державне свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Умови вступу:
Зарахування на програму здійснюється на засадах відкритого конкурсу за результатами відбору документів та індивідуальної співбесіди.

Формат програми
П’ятниця з 17:30 до 21:30 та субота з 9:00 до 17:00, двічі на місяць

Відкриття програми: листопад 2016 р.

Тривалість навчання 6 місяців

Вартість навчання 52 600 грн.

Вимоги до кандидатів
Кандидати на навчання подають такі документи:

 1. Заява
 2. Резюме (CV)
 3. Анкета кандидата на навчання
 4. Есе (обгрунтування мети навчання)
 5. 2 кольорові фотокартки
 6. Копія диплому (документ про вищу освіту)
 7. Копія внутрішнього паспорту (1-ша, 2-га та 11-та стор.)
 8. Копія ідентифікаційного коду
 9. Копія закордонного паспорту (1-ша стор.) (за умови наявновності)

e-mail: welcome@mim.kiev.ua

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок