Опис курсу

Об’єм курса: 43 ак.год.

Час проведення: вечірні групи, з 18.30-21.00, групи вихідного дня.

Програма курсу

1. Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, завдання і методи психології управління.
2. Психологічні особливості особистості керівника. Психологічна структура особистості. Уявлення працівника про самого себе. Самооцінка та рівень домагань особистості
3. Я-концепція та її вплив на поведінку керівника. Механізми психологічного захисту Я-образу.
4. Характерологічні особливості особистості. Акцентуації характеру.
5. Теорія психологічних типів К.Юнга. Сучасні типознавські методики. Визначення типу особистості при підборі персоналу.
6. Психологічні аспекти лідерства та керівництва. Авторитет керівника.
7. Психологія впливу в управлінській діяльності. Конструктивний та деструктивний вплив. Засоби психологічного впливу.
8. Комунікативна компетентність керівника. Діловий етикет у спілкуванні та листуванні. Комунікації в практичній діяльності менеджера: ділові наради, переговори. Публічний виступ в управлінській діяльності керівника, менеджера
9. Психологія групи та групової поведінки. Командоутворення. Основні умови ефективної командної роботи
10. Психологія управління конфліктними ситуаціями. Керівник як участник конфлікту та як посередник.
11. Стресостійкість як необхідна компетентність керівника
12. Вікові та професійні кризи та шляхи їх подолання.

Особливістю програми - є інтерактивне навчання. На кожному занятті теоретичний матеріал поєднаний з тренінговими вправами, діловими та рольовими іграми, моделюванням ситуацій, тестуванням.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок