ВНЗ України

Інститути, університети, академії (445 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ)
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Криворізький факультет Запорізького національного університету
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ імені В. О. Сухомлинського)
Комп’ютерна академія ШАГ
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Університет «КРОК»
Європейський університет
Дніпропетровський гуманітарний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Київський медичний університет
Комп`ютерна Академія ШАГ
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Київський університет культури
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Зворотній зв'язок