TRN.ua — 8 років! Скрыть баннер

ВНЗ України

Інститути, університети, академії (436 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Київський університет імені Бориса Грінченка
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Київський медичний університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного унівеситету
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Університет «КРОК»
Європейський університет
Міжнародна академія екології та медицини (МАЕМ)
Дніпропетровський гуманітарний університет
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ)
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)
Львівська комерційна академія
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ)
Комп'ютерна академія «Шаг»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Зворотній зв'язок