11 лет Work.ua Скрыть баннер

ВНЗ України

Інститути, університети, академії (442 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ)
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Університет «КРОК»
Європейський університет
Міжнародна академія екології та медицини (МАЕМ)
Дніпропетровський гуманітарний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Київський медичний університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного унівеситету
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ)
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський університет культури
Українська медична стоматологічна академія
Сумський національний аграрний університет (СНАУ)
Університет новітніх технологій
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Зворотній зв'язок