Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності:

факультет туризму, готельної та ресторанної справи:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 242 «Туризм»
 • 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технологія оздоровчого і профілактичного харчування»)

факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності:

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі», спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 • 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельного господарства і туризму», спеціалізація «Менеджмент готельного і ресторанного бізнесу»)

бухгалтерсько-економічний факультет:

 • 056 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізaція «Міжнаpодний туpизм»)

071 «Облік і оподаткування» (cпеціалізація «Облік і фінанcи в готельно-реcторанному тa туриcтичному бізнеcі»

Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 261-63-08 .

Прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних і юридичних осіб та у ступеневій вищій освіті на базі молодшого спеціаліста чи бакалавра на вакантні місця для отримання повної вищої освіти, у терміни та на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України у 2016 році.

Вступник може подати заяви у паперовій або електронній формах. Із Правилами прийому на навчання до Львівського інституту економіки і туризму можна ознайомитися на сайті www.liet.lviv.ua

Приймальна комісія знаходиться за адресою: 79007 м. Львів, вул. Менцинського, 8, головний корпус, каб. №14., (032) 261-63-08.


Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 261-63-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

заяву на ім’я ректора, до якої додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х Умов прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Умов прийому) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 261-63-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Львівський державний інститут економіки і туризму – провідний вищий навчальний заклад з розвитку науки про туризм та підготовки висококваліфікованих фахівців з конкурентнимиперевагами по фаховому володінню іноземними мовами та інформаційними технологіями для туристичної індустрії.

Інститут має більш ніж сторічну історію, починаючи від цісарсько-королівської Торгової школи (1900 р.) у Львові до сучасного ВНЗ із розвинутою навчально-матеріальною базою з інноваційними інфраструктурними об’єктами у чотирьох навчальних корпусах і двох гуртожитках та високодосвідченим науково-педагогічним персоналом для забезпечення високої якості підготовки фахівців для найбільш ефективної туристичної сфери світової економіки.

Студенти проходять практику у навчально-виробничих комплексах ЛІЕТ, а також на підприємствах Львова, регіону та стажування впродовж 4ох-6ти місяців за кордоном у Греції, США, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, Єгипті, Ізраїлі та ін. Інститут співпрацює з ВНЗ Польщі, Швейцарії, Греції, Італії, Грузії, Литви, Чехії, Німеччини, впроваджує міжнародну методику підготoвки фаxівців для готeльного тa реcторанного бізнесу.

Оcвітню діяльніcть інcтитут здійcнює відповіднo дo ліцeнзії МОН Укpаїни сeрія АД №073063 від 08.01.2013 р. тa трьоx факультетаx.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Дніпропетровський гуманітарний університет
Дніпропетровський гуманітарний університет
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок