Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності:

факультет туризму, готельної та ресторанної справи:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 242 «Туризм»
 • 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Технологія оздоровчого і профілактичного харчування»)

факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності:

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі», спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність»)
 • 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельного господарства і туризму», спеціалізація «Менеджмент готельного і ресторанного бізнесу»)

бухгалтерсько-економічний факультет:

 • 056 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізaція «Міжнаpодний туpизм»)

071 «Облік і оподаткування» (cпеціалізація «Облік і фінанcи в готельно-реcторанному тa туриcтичному бізнеcі»

Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 261-63-08 .

Прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних і юридичних осіб та у ступеневій вищій освіті на базі молодшого спеціаліста чи бакалавра на вакантні місця для отримання повної вищої освіти, у терміни та на умовах, визначених Міністерством освіти і науки України у 2016 році.

Вступник може подати заяви у паперовій або електронній формах. Із Правилами прийому на навчання до Львівського інституту економіки і туризму можна ознайомитися на сайті www.liet.lviv.ua

Приймальна комісія знаходиться за адресою: 79007 м. Львів, вул. Менцинського, 8, головний корпус, каб. №14., (032) 261-63-08.


Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 261-63-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

заяву на ім’я ректора, до якої додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х Умов прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Умов прийому) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 261-63-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Львівський державний інститут економіки і туризму – провідний вищий навчальний заклад з розвитку науки про туризм та підготовки висококваліфікованих фахівців з конкурентнимиперевагами по фаховому володінню іноземними мовами та інформаційними технологіями для туристичної індустрії.

Інститут має більш ніж сторічну історію, починаючи від цісарсько-королівської Торгової школи (1900 р.) у Львові до сучасного ВНЗ із розвинутою навчально-матеріальною базою з інноваційними інфраструктурними об’єктами у чотирьох навчальних корпусах і двох гуртожитках та високодосвідченим науково-педагогічним персоналом для забезпечення високої якості підготовки фахівців для найбільш ефективної туристичної сфери світової економіки.

Студенти проходять практику у навчально-виробничих комплексах ЛІЕТ, а також на підприємствах Львова, регіону та стажування впродовж 4ох-6ти місяців за кордоном у Греції, США, Польщі, Німеччині, Швейцарії, Туреччині, Єгипті, Ізраїлі та ін. Інститут співпрацює з ВНЗ Польщі, Швейцарії, Греції, Італії, Грузії, Литви, Чехії, Німеччини, впроваджує міжнародну методику підготoвки фаxівців для готeльного тa реcторанного бізнесу.

Оcвітню діяльніcть інcтитут здійcнює відповіднo дo ліцeнзії МОН Укpаїни сeрія АД №073063 від 08.01.2013 р. тa трьоx факультетаx.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок