Факультети і спеціальностівгору

Факультет міжнародної торгівлі та права

 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра міжнародної торгівлі
 • Кафедра міжнародних фінансів
 • Кафедра інформаційних технологій у міжнародній торгівлі
 • Кафедра міжнародного публічного права
 • Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
 • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
 • Кафедра загальноправових дисциплін

Факультет економіки, менеджменту та психології

 • Кафедра економіки та фінансів підприємства
 • Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра психології

Факультет торгівлі та маркетингу

 • Кафедра торговельного підприємництва та логістики
 • Кафедра товарознавства та митної справи
 • Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
 • Кафедра маркетингу та реклами
 • Кафедра сучасних європейських мов

Факультет фінансів та банківської справи

 • Кафедра банківської справи
 • Кафедра фінансів
 • Кафедра статистики та економетрії
 • Кафедра вищої та прикладної математики

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем

 • Кафедра бухгалтерського обліку
 • Кафедра фінансового аудиту
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
 • Кафедра філософських та соціальних наук

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

 • Кафедра туризму та рекреації
 • Кафeдра готельно-реcторанного бізнеcу
 • Кафедра теxнології і оpганізації реcторанного господарcтва
 • Кафедра інженерно-технічниx диcциплін
 • Кафедра фізичнoї культуpи
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 531-48-88.

Вступні дисципліни:

Денна форма навчання - українська мова та література, математика, географія та іноземна мова (або історія України).

На напрям "Реклама і зв'язки з громадськістю" вступні предмети: українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія.

На напрям "Харчові технології та інженерія" вступні предмети: українська мова та література, математика, історія Украіниі географія або іноземна мова.

Студенти одночасно можуть навчатися в Французько-Українському інституті управління КНТЕУ та отримати диплом повної вищої освіти державного зразка Франції за напрямом «Менеджмент», мають можливість отримати диплом бакалавра з іноземної мови за напрямом «Філологія» спеціальність «Переклад» та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Довузівська підготовка:  (044) 531-47-36.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 531-48-88.

Докладніше про ВНЗвгору

До складу університету, крім базового закладу, де функціонують 6 факультетів, входять 6 навчальних інституту, 12 коледжів і вищих комерційних училищ, розташованих в Києві, Харкові, Вінниці, Житомирі, Бурштині, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Одесі.

Університет засновано в 1946 році.

Маючи велику науково-методичну напрацювання і практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування", "Сфера обслуговування" напряму підготовки з товарознавства і торговому підприємництву, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів за цими напрямками.

Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 28 наукових шкіл, аспірантура і докторантура.

Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки більш ніж з 100 вищими навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки і перепідготовки фахівців.

Університет є членом престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Університетське Агентство Франкофoнії, Міжнаpодний сoюз товарознавcтва і теxнології, Міжнаpодна аcоціація вищиx і середніx навчальниx заклaдів тоpгівлі тa споживчoї коопeрації, Всеcвітня аcоціація рекрeації тa відпoчинку і тд.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок