Новітні технології у вивченні англійської мови

Новітні технології у вивченні англійської мови
Helendoron
Категорія: Освіта, наука

Для сучасних дітей новітні технології – це не якийсь нереальний феномен, який полонив світ за лічені роки, це їх нова реальність, їх буденний світ. Використовуйте новітні технології для розвитку здібностей ваших дітей. І нехай вони будуть Вам лише на користь!

Чи чули ви про ефект Фліна? Якщо коротко, то це – статистичний феномен, який відкриває закономірність росту середнього рівня коефіцієнту IQ з кожним десятиліттям. З 1932 року і по наш час проводяться відповідні тестування, які доводять, що кожне покоління є розумнішим за попереднє. Умови життя і навчання покращуються, світ змінюється, люди самовдосконалюються. Наші діти ростуть іншими: відкритими, більш розкутими, соціально-активними, інтелектуальними. Вони ростуть у світі відкритих можливостей і відкритих кордонів, поглинають, як губка, безмежну кількість інформації, яка надходить з усіх сторін, в тому числі, з електронних пристроїв. Для сучасних дітей новітні технології – це не якийсь нереальний феномен, який полонив світ за лічені роки, це їх нова реальність, їх буденний світ.

В той час як діти зацікавлені яскравими картинками, динамічністю, різноманітністю сюжетів, які їм показують електронні технології, батьки схвильовані питанням: «Як впли­ває цей ди­во­виж­ний, штуч­ний, ін­фор­ма­цій­ний світ на пси­хі­ку ди­ти­ни?»

Нехай технології ідуть дітям на користь!

Як ві­до­мо, здіб­нос­ті ди­ти­ни роз­ви­ва­ють­ся тим кра­ще, чим біль­ше в неї можли­вос­тей от­ри­ман­ня різ­но­ма­ніт­но­го сен­сор­но­го дос­ві­ду, зна­йомс­тва з кра­щи­ми до­сяг­нен­ня­ми сві­то­вої куль­ту­ри. Усі ми до­сить доб­ре зна­є­мо, скіль­ки втрача­ють об­да­ро­ва­ні ді­ти, ко­ли во­ни не ма­ють мож­ли­вос­ті читати потрібну літературу, не хо­дять до му­зе­їв, не бу­ва­ють в театрах, не навча­ють­ся за та­ки­ми тех­но­ло­гі­я­ми, які є кра­щим над­бан­ням людс­тва.

Но­ві ін­фор­ма­цій­ні тех­но­ло­гії на­да­ють фан­тас­тич­ні мож­ли­вос­ті вчи­те­лям та бать­кам роз­вивати за­галь­ні здіб­нос­ті ді­тей з ви­ко­рис­тан­ням усьо­го ар­се­на­лу до­сяг­нень сві­то­вої куль­ту­ри. Іс­нує ба­га­то ком­п'ю­тер­них ен­цик­ло­пе­дій, ілюс­тро­ва­них ком­п'ю­тер­них кни­жок, дос­ко­на­лих нав­ча­ю­чих прог­рам, ігор, що роз­ви­ва­ють здіб­нос­ті ди­ти­ни. Але са­ме по со­бі це ба­гатс­тво без учас­ті стар­ших, без пра­ці до­рос­лої лю­ди­ни не нав­чить ди­ти­ну.

До­рос­лим необхідно знай­ти час і по­ду­ма­ти про те, як роз­ви­ва­ти здіб­нос­ті ди­ти­ни: під­би­ра­ти ці­ка­ві й ко­рис­ні книж­ки, впра­ви та іг­ри для ди­ти­ни, да­ва­ти їй склад­ні, але дос­туп­ні зав­дан­ня, об­го­во­рю­ва­ти те, що ди­ти­на про­чи­та­ла, допомага­ти спла­ну­ва­ти свою ді­яль­ність. Батькам потрібно проаналізувати загальні здібності дитини, а по­тім пі­діб­ра­ти та­кі ком­п'ю­тер­ні іг­ри, нав­ча­ю­чі прог­ра­ми, книжки, які доз­во­лять роз­ви­ва­ти таланти саме Вашої ди­ти­ни. Ну і звісно, піклуватися не тільки про інформаційну, а й про фізичну безпеку: контролювати кількість часу, проведеного за комп’ютером, регулювати освітлення і робочу позу, вибирати якісні екрани, які не будуть шкодити оченятам… Але Ви і самі про це знаєте ;)

Допоможемо дітям зануритися в англомовне середовище

Суть методики Хелен Дорон полягає в зануренні в англомовне середовище й вивчення англійської мови як рідної. Всі заняття є наочними, інтенсивними, інтерактивними, діти активно залучені в усі ігри і насолоджуються світом нової мови. Немалу роль в цьому грають саме новітні технології, які активно використовує компанія Helen Doron English. Ну і трошки магії!

  • Jump with Joey/More Jump with Joey Magic Wand. Додатки використовують технології доповненої реальності, які відворюються у книжках відповідних курсів. Звичайні сторінки оживають на екранах смартфонів або планшетів. Малюнки рухаються, показують потрібні емоції і рухи, рахують, називають кольори і співають пісні. Діти просто обожнюють гратися з цим додатком!
  • Helen Doron Read. Також один з дитячих фаворитів! Ваш планшет допоможе дитині навчитися читати! 32 книги на 8 рівнях складності приведуть ваших дітей від простих слів до цілих історій. Кожна сторінка включає в себе яскравий малюнок, підпис і озвучення до нього. Все є інтерактивним. При натисканні малюнки рухаються, а слова вимовляються по буквам. Повірте, діти не заспокоюються, поки не приведуть в дію кожен з елементів!
  • Helen Doron ABC Cards. Ще один «магічний» додаток, що доповнює реальність. Вам потрібні АВС cards, які на екранах ваших гаджетів будуть оживати. З кожної букви виходить відповідний герой або предмет і це робить всі варіації карточних ігор набагато цікавішими.
  • Dragon Tales Series Magic Wand. Ваша дитина ще замала для літер? Почитайте їй казки з серії Dragon Tales. Це 13 книжечок із захоплюючими історіями, які оживають за допомогою спеціального додатку.
  • Fun with Flupe English Words. Повторення або вивчення англійських слів для найменших. 10-15 хвилин в день з цим додатком і за деякий час ваша дитина вивчить тваринок, фрукти, транспорт і інші слова англійською.
  • А ще власна радіостанція, ігровий портал та додаток для перегладу улюблених відеосюжетів з навчальної програми!

Переконайтесь особисто та долучайтесь до світової спільнотиHelenDoronEnglish, яка вже налічує 3 млн. студентів в 36 країнах світу.

Використовуйте новітні технології для розвитку здібностей ваших дітей. І нехай вони будуть Вам лише на користь!

Джерело: helendoron.ua

Інші статті в категорії: Освіта, наука
Залишити коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Користь публікації
Оберіть мишкою кількість зірок і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Зворотній зв'язок