Опис курсу

Програма театральної студії
Програма театральної студії (розрахована на дітей 5-17 років)
Термін реалізації – 1 рік.
Керівник: Новіков Віталій
режисер, актор театру і кіно.
Директор агенції по підбору акторів AKTOR-UA

Особистість сучасної дитини формується в атмосфері творчості, тому актуальним є різнобічне використання театральної творчості дітей. Знайомство з позицією актора-творця дозволяє дитині збагатити свій емоційний, інтелектуальний, моральний досвід, всебічно розвиватися й почуватися вільно та впевнено у будь-якій життєвій ситуації.
Театральна творчість не тільки активізує інтерес дитини до мистецтва театру і мистецтва взагалі, але й розвиває фантазію, уяву, пам’ять,увагу та інші якості, виховує та покращує психологічну атмосферу в колективі. Заняття в театральній студії навчають учнів спілкуватися один з одним, ділитися думками, умінням, знаннями.
Методи, форми та зміст навчання театральних вправ реалізують одночасно кілька завдань: занурюють дітей у властиву їм стихію гри, розвивають увагу, мислення, волю, пам’ять тощо. За допомогою актора-педагога юні актори практикують різноманітні ролі, працюють зі словом (його вимовою та звучанням, чистотою інтонації, чіткістю артикуляції) мімікою, точністю ритмічного малюнка, знаходять потрібні фарби та засоби виразності для розкриття художнього образу.
Вибір ролі відбувається за взаємною згодою вчителя та учнів. Заняття в студії сприяють розкриттю та активізації своєрідності, самобутності, самостійності кожної дитини. З метою розкриття власного «Я» учня, пропонуються ігрові завдання, які передбачають різні варіанти виконання. Кожна дитина може запропонувати своє бачення щодо виконання тієї чи іншої ролі у відповідності до її розуміння та фантазії.
При відпрацюванні сценічного руху велика увага приділяється пластиці, виразності руху. Робота гуртка передбачає знайомство з основами акторської майстерності, перегляд телеспектаклів, постановки міні-спектаклів.
Програма призначена для дітей 5-17 років. Заняття студії розраховані на щоденні заняття (два рази на тиждень по дві години з перервою на 15 хвилин). Формою підведення підсумків можна вважати: виступи на шкільних та міських святах, інсценування казок, сценок з життя школи та постановка казок та п’єс для вільного перегляду.
Основна мета театральної студії наступна: залучення студійців до театрального мистецтва, збагачення духовних потреб дитини, розвиток її творчої активності.
Основні завдання театральної студії наступні:

  • сформувати естетичне почуття та розкрити творчий потенціал;
  • освоїти необхідні навики акторської техніки та майстерності;
  • розвинути уміння триматися на сцені та викликати у глядачів живий емоційний відгук;
  • розвинути природні дитячі здібності: фантазію, уяву, увагу, контактність.


1. Тема «Пластичність»

«Пластичність» включає в себе комплексні ритмічні, музичні, пластичні ігри та вправи, покликані забезпечити розвиток рухливих здібностей дитини, пластичної виразності рухів тіла, знизити наслідки учбового перевантаження.

2. Тема «Мовна гімнастика»

Розділ об’єднує ігри та вправи, націлені на розвиток дихання та свободи мовного апарату, правильної артикуляції, чіткої дикції, логіки та орфоепії. На відміну від побутового мовлення вимова актора повинна відрізнятися дикційною чистотою, чіткістю, розбірливістю, а також скурпульозним дотриманням орфоепічних норм, правил літературного мовлення та наголосу.
Форми – етюди та вправи, що вимагають цілеспрямованого впливу словом. Етюди на уміння слухати партнера та переконувати словом.

3. Тема «Розвиток мовлення»

В розділ включені ігри зі словом, що розвивають зв’язне образне мовлення, вміння складати невеличкі казки та оповідання, підбирати найпростіші рими. Діти вчаться створювати різноманітні за характером образи. В цій роботі дитина проживає разом з героєм дії та вчинки, емоційно реагує на його зовнішні та внутрішні характеристики, вибудовує логіку поведінки героя. У дітей формується морально-естетична чуйність на прекрасне та потворне в житті та мистецтві. При складанні творів збагачується словниковий запас, розвивається логіка побудови сюжету При виборі музичних та художніх елементів для яскравості образу формується почуття смаку.

Форми – групові ігри, вправи та етюди на найпростіші види спілкування.

4. Тема «Фольклор»

Дієве знайомство з переказами, традиціями, обрядами, іграми та святами з джерел народу. Знайомство з народними жанрами: казками, піснями, іграми, прислів’ями, дражнилками, лічилками.

Форми – імпровізація ігор, хороводів, казок.

5. Тема «Театр»
Розділ «Театр» покликаний познайомити студійців з театром як видом мистецтва: дати розуміння, що дає театральне мистецтво для формування особливості. Він включає в себе бесіди, відео перегляди та аудіо прослуховування, участь дітей в етюдах, презентація своїх робіт за темами бесід. Короткі відомості про театральне мистецтво та його особливості:
театр – мистецтво колективне, спектакль – результат творчої праці багатьох людей різних професій. Повага до їх праці, культура поведінки в театрі. Розділ передбачає не стільки надбання дитиною професійних навичок, скільки розвиток її ігрової поведінки, естетичного почуття, уміння спілкуватися з однолітками та дорослими в різноманітних життєвих ситуаціях.
Форми – постановки спектаклю.

6. Тема «Творчість»

В розділ включені ігри, ідентичні тим, що пропонуються до розділу «Розвиток мовлення». Необхідно проводити обговорення етюдів, виховувати у дітей цікавість до роботи один одного, самокритичність, формувати критерій оцінки якості роботи.
Форми – творчі ігри, конкурси.

7. Тема «Постановка спектаклю»
«Постановка спектаклю» є допоміжною, що базується на авторських сценаріях і включає в себе роботу з уривками та постановку спектаклів. Можливий прояв творчості дітей: доповнення сценарію учнями, вибір музичного супроводу спектаклю, створення ескізів костюмів та декорацій.

1. Попередній розбір п’єси. Перше читання твору керівником з метою захопити дітей, допомогти їм уловити основний сенс та художню своєрідність твору. Обмін враженнями. Переказ дітьми сюжету п’єси з метою виявлення основної теми, головних подій та смислової суті зіткнення героїв.
2. Колективне розучування реплік. Від формування цілісного емоційного стану слід переходити до більш детального аналізу ролей.
3. Відтворення в дії окремих подій та епізодів. Читання п’єси (за подіями); розбір тексту за лінією дій та послідовністю цих дій для кожного персонажу.
4. Колективно виконуються ескізи декорацій, костюмів, їх виготовлення.
5. Індивідуальна підготовка головних виконавців.
6. Повторне звернення до тексту п’єси.
7. Генеральні репетиції, виступи.
8. Важлива та безпосередня організація показу п’єси: підготовка афіш, підготовка та перевірка оформлення, призначення відповідальних за декорації.

Результати, що очікуються:
В процесі занять дитина
Знає
1. Що таке театр.
2. Чим відрізняється театр від інших видів мистецтв.
3. З чого зароджувався театр.
4. Які види театрів існують.
5. Хто створює театральні полотна( спектаклі).

Має уявлення

1. Про елементарні технічні засоби сцени.
2. Про оформлення сцени.
3. Про норми поведінки на сцені та залі для глядачів.

Уміє:
1. Виражати своє ставлення до явищ в житті та на сцені.
2. Образно мислити.
3. Концентрувати увагу.
4. Відчувати себе в сценічному просторі.

Набуває навичок:

1. Спілкування з партнером
2. Елементарної акторської майстерності
3. Образного сприйняття навколишнього світу
4. Адекватного та образного реагування на зовнішні подразники
5. Колективної творчості.

Студієць також позбавляється надмірної сором’язливості, страху перед суспільством, комплексу «погляду збоку», набуває комунікабельності, відкритості, здатності обережного ставлення до навколишнього світу, відповідальності перед колективом.
Театральна студія запрошує усіх майбутніх акторів на проби!

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Броварах, а також ВНЗ в Броварах, коледжі та технікуми в Броварах, репетитори в Броварах, робота в Броварах

Зворотній зв'язок