Опис курсу

Увага! Діють знижки на навчання! Отримайте знижку 10%, 7% і 5% при ранній сплаті за навчання! А також розроблено багато Акцій!

Початок курсу:

 • Дата початку курсу: березень (весняний набір); серпень (осінній набір)
 • Тривалість курсу: 13 занять
 • Місце проведения: вул. Фрометівська, 2-А
 • Бізнес - тренер: Дмитренко Ірина Миколаївна
 • Час проведення: по неділям 09:00-14:10
 • Вартість курсу: 6 400 грн.

«Аудит» - Міжнародна програма сертифікації САР/CIPA, рівень сертифікації CIPA.
Даний курс розглядає Міжнародні стандарти аудиту та їх застосування. Також представлені питання правового регулювання господарської діяльності підприємства, порядок побудови плану і програми аудиторської перевірки, аудиторський етики та багато іншого.
Кваліфікаційний іспит з курсу «Аудит» є важливим елементом Програми міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (рівень сертифікації CIPA). Щорічно тисячі фінансових фахівців з різних країн світу стають слухачами Програми CIPA, щоб пройти навчання, витримати випробування, отримати престижний сертифікат і підвищити рівень професійної кваліфікації.

Даний курс корисний для головних та провідних бухгалтерів, фінансових директорів, економістів, фахівців у сфері ризик-менеджменту, фінансового менеджменту.

Мета курсу Аудит:

 1. оволодіти знаннями організаційних основ аудиту з урахуванням визначення типів аудиторських завдань; з'ясування рівнів впевненості, наданих аудитором, за відповідними завданнями; застосування принципів професійної етики; особливостей юридичної відповідальності аудиторів; організації процесу аудиту;
 2. оволодіти знаннями і навичками розробки стратегії і тактики виконання завдань з аудиту, оцінки суттєвості помилок та аудиторського ризику плануванні аудиту;
 3. навчитися виконувати аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів, знаходити помилки (спотворення) у фінансовій звітності, на рівні окремих класів рахунків та операцій в середовищі автоматизованого обліку; вивчити особливості виявлення та запобігання шахрайству; формування робочих документів аудитора;
 4. оволодіти знаннями і навичками аудиторської оцінки системи внутрішнього контролю на сучасному підприємстві;
 5. навчитися проводити відбір об'єктів аудиту на основі статистичного та нестатистичної підходів до вибірці;
 6. освоїти порядок використання роботи інших фахівців у процесі аудиту;
 7. навчитися узагальнювати результати аудиту та формувати аудиторський висновок, враховуючи вплив суттєвості виявлених помилок, наступних подій, безперервності діяльності підприємства - клієнта;
 8. оволодіти знаннями і навичками виконання супутніх аудиту послуг;
 9. підготуватися до здачі екзамену з курсу на отримання диплома CIPA.

Закріплення теоретичного матеріалу проводиться на основі виконання завдань логічних лабіринтів, практичних ситуаційних завдань з кожної теми курсу.

Контроль якості отриманих знань здійснюється у формі поточного аудиторного тестування з кожної тріаді вивчених тем і підсумкового тестування по курсу в цілому.

Кваліфікаційний іспит з курсу «Аудит» є важливим елементом Програми міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (рівень сертифікації CIPA). Щорічно тисячі фінансових фахівців з різних країн світу стають слухачами Програми CIPA, щоб пройти навчання, витримати випробування, отримати престижний диплом і підвищити рівень професійної кваліфікації.

Програма курсу:

Тема 1 Законодавчо-нормативні вимоги до здійснення аудиторської діяльності
1.1 Сутність аудиту та законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні
1.2 Структура МСА
1.3 Концептуальна основа аудиторських завдань
1.4 Контроль якості аудиторських послуг

Тема 2 Професійна етика та обов'язки аудиторів
2.1 Загальне застосування кодексу етики професійних бухгалтерів
2.2 Фундаментальні принципи етики та обов'язки професійних бухгалтерів
2.4 Незалежність аудитора та її складові
2.5 Загрози порушення принципів етики та заходи безпеки

Тема 3 Організація і планування аудиторської перевірки
3.1 Діяльність щодо узгодження умов аудиторського завдання
3.2 Склад і структура листа-зобов'язання
3.3 Договору на аудиторський завдання
3.4 Планування аудиторської перевірки

Тема 4 Внутрішній контроль та аудиторські ризики
4.1 Загальна модель аудиторського ризику
4.2 Ідентифікація ризику істотних спотворень
4.3 Компоненти внутрішнього контролю суб'єкта господарювання
4.4 Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю
4.5 Суттєвість помилок та її взаємозв'язок з аудиторським ризиком
4.6 Дія аудитора у відповідь на оцінені ризики

Тема 5 Аудиторські докази та процедури їх отримання
5.1 Суть аудиторських доказів
5.2 Класифікація аудиторських процедур
5.3 Зовнішні підтвердження
5.4 Аудиторські процедури при першому аудиторському завданні
5.5 Аналітичні процедури
5.6 Пов'язані сторони
5.7 Аудиторська вибірка

Тема 6 Заключний етап аудиту та аудиторські висновки
6.1 Наступні події і оцінка їх аудитором
6.2 Оцінка безперервності діяльності
6.3 Склад і структура стандартного аудиторського висновку
6.4 Види модифікації аудиторського висновку

Тема 7 Використання роботи третіх осіб
7.1. Аудит фінансової звітності групи
7.2. Використання роботи внутрішнього аудитора
7.3. Використання роботи експерта

Тема 8 Особливості організації та виконання завдань, які не є аудитором
8.1 Завдання по огляду
8.2 Завдання з надання впевненості, що не є аудитором або оглядом
8.3 Супутні послуги
8.4 Спеціалізовані області

Пробний іспит

 • Наші переваги:Викладачі - практики, які читають тільки одну дисципліну, що значно підвищує якість навчання
 • Вперше в Україні інтерактивне навчання - синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння матеріалу та отримання практичних навичок (докладніше на сайті www.Lcon.com.ua)
 • Наші високі стандарти навчання і контроль знань - запорука успішної здачі іспитів
 • Оригінальна навчальна література, розроблена нашими викладачами
 • On-line підтримка слухачів, а також індивідуальний підхід і супровід до отримання сертифікатів
 • Розстрочка оплати та знижки

Запрошуємо на навчання за рівнем СIPA:

Фінансовий менеджмент (52 години - 13 занять)
Аудит (52 години - 13 занять)

Діють знижки на навчання при ранній сплаті! Детальніше про умови акцій...

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок