Опис курсу

Програма навчального курсу «Бухгалтерський облік професійний»

Тема 1. Бізнес і бухгалтерський облік
Поняття бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Суб’єкти бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Збалансованість господарських засобів і джерел.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Вимірники в бухгалтерському облік. Бухгалтерський баланс. Бухгалтерські рахунки. Документування в бухгалтерському обліку. Бухгалтерська процедура (технологія ведення обліку). Бухгалтерське відображення господарської діяльності. Форми ведення обліку.

Тема 3. Основи побудови фінансового обліку
Мета та сутність фінансового обліку. Організація фінансового обліку на підприємстві

Тема 4. Облік грошових коштів
Облік коштів у касі. Облік коштів на поточних рахунках в національній валюті. Облік коштів на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік коштів на інших рахунках у банку. Облік інших грошових коштів.

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості
Визнання, класифікація та оцінка дебіторської забор¬гованості. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Тема 6. Облік фінансових інвестицій
Сутність, види та оцінка фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що утримуються інвестором до погашення. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність.

Тема 7. Облік запасів
Поняття виробничих запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси». Класифікація матеріалів, оцінка матеріалів в синтетичному, аналітичному бухгалтерському обліку і в балансі. Організація синтетичного і аналітичного обліку матеріалів. Можливі варіанти організації складського та бухгалтерського обліку матеріалів. Облік матеріалів на складах. Облік матеріалів в бухгалтерії підприємства. Оцінка вибуття матеріалів із складу різними методами (ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО).

Тема 8. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік зменшення корисності основних засобів. Облік наявності та руху основних засобів. Облік амортизації основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік орендних операцій. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

Тема 9. Облік нематеріальних активів
Визнання, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів.

Тема 10. Облік зобов’язань
Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань. Облік зобов’язань по розрахунках з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Облік кредитних операцій. Облік розрахунків за податками та іншими обов’язко¬вими платежами. Облік інших зобов’язань.

Тема 11. Облік доходів, витрат та результатів діяльності
Визнання, класифікація та оцінка доходів. Визнання та склад витрат. Облік доходів і витрат основної операційної діяльності. Облік інших операційних доходів і витрат. Облік фінансових доходів і витрат. Облік інших доходів і витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних доходів і витрат. Облік фінансових результатів.

Тема 12. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу
Поняття власного капіталу. Порядок формування окремих складових власного капіталу. Рахунки синтетичного обліку власного капіталу. Облік статутного капіталу.

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Поняття зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Класифікація зобов’язань та їх оцінка на дату виникнення та на дату балансу. Рахунки синтетичного обліку зобов’язань та їх характеристика.

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства
Поняття витрат діяльності підприємства, їх класифікація (капітальні витрати, витрати майбутніх періодів, поточні витрати). Класифікація поточних витрати. Рахунки синтетичного обліку витрат підприємства та їх характеристика.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів
Поняття фінансових результатів в роботі підприємства. Показники фінансових результатів роботи підприємства. Поняття про доходи підприємства. Рахунки синтетичного обліку доходів і фінансових результатів.

Тема 15. Фінансова звітність
Значення та класифікація звітності підприємства. Поняття про фінансову звітність. Склад і порядок подання фінансової звітності. Коротка характеристика форм фінансової звітності.

Тема 16. Податкова звітність
Економічна сутність та класифікація податків. Облік і звітність податку на додану вартість. Облік і звітність податку на прибуток. Облік і звітність місцевих податків і зборів. Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб. Облік і звітність спеціальних режимів оподаткування. Облік і звітність рентних та майнових платежів

Тривалість курсу: 128 академічних годин

Престижне навчання

  • ✔ Кваліфіковані викладачі. Навчання проводять досвідчені кваліфіковані професіонали, вчені з науковими ступенями, носії іноземних мов.
  • ✔ Індивідуальний підхід. Програма навчального курсу складується індивідуально відповідно до Ваших потреб
  • ✔ Зручний графік. Ви оберете власний графік занять з 9-ої ранку до 9-ої вечору в зручні для Вас дні. Таким чином, Ви визначите зручний для себе час і встигатимете працювати та навчатися!
  • ✔ Територіальна близькість. Займайтеся в навчальному центрі, в закладах партнерів і навіть на Вашій території в офісі чи вдома! Доступні дистанційні заняття в Skype.
  • ✔ Гнучка оплата. Сплачуйте за навчання поетапно, розділивши вартість навчання по частинам.
  • ✔ Оптимальне навантаження. Цілісність, динаміка та теметичне академнавантаження проходження програми курсу напряму залежить від бажання, дисципліни та інтелектуальних можливостей учня. Постійний зворотній зв’язок із викладачем.
  • ✔ Знання назавжди. Навички, котрі Ви отримаєте під час ґрунтовного навчання під керівництвом найкращих викладачів Українського науково-освітнього центру Престиж, залишаться з Вами на все життя!

Після завершення навчання
Ви отримаєте сертифікат Українського науково-освітнього центру Престиж, в якому буде вказане Ваше ім’я та назва предмету Вашого курсу. Також центр Престиж сприяє працевлаштуванню випускників.

З всіх питань, які Вас цікавлять і для отримання детальної інформації зв’яжіться з нами за телефонами та запишіться на співбесіду в наших освітніх центрах, де ми з радістю проконсультуємо Вас!

Насіння знання дасть добрі сходи!

Записатися на навчання в Українському науково-освітньому центрі ПрестижДодати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок