Опис курсу

Курс побудовано відповідно до концепції комунікативного методу навчання іноземних мов.Навчальний матеріал поєднано з презентацією сучасного життя Франції, її побутових реалій, використанням найпоширеніших кліше і реплік, які вживаються у типових комунікативних ситуаціях.

Курс допоможе Вам швидко здобути необхідні знання з французької мови, щоб уже з перших уроків розуміти усне мовлення і вести розмову на нескладні побутові теми. Матеріал для розмовної практики забезпечує систематизацію здобутих знань та активізацію їх в усному мовленні.

Система рівнів у програмі вивчення французької мови:

1.Debutant Тривалість — 72 академічні години, тобто близько 4,5 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Перший ступінь у програмі загального курсу. Починається з вивчення ситуацій вітання і знайомства. Студенти вчаться розповідати про себе і своє оточення. Відпрацьовується правильна вимова. Граматичний матеріал досить насичений: вводяться 3 часові форми, відмінювання основних дієслів, частковий артикль, вираження тривалості.

2.Pre-Intermediaire campus Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовується вивчена раніше граматика, збагачується лексичний запас студентів (одяг і мода, житло, предмети побуту, тощо), а також вивчаються майбутній час, le mode subjonctif, пасивний стан, умовний спосіб.

3.Intermediaire Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, кіно, навколишнє середовище, спорт, природні катастрофи та ін. Із граматичних структур виділяються: пасивний стан, умовний спосіб, le mode subjonctif, неозначені займенники, час le plus-que-parfait та ін.

4.Intermediaire-Superieur Тривалість — 96 академічних годин, тобто близько 6 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

Тематичні розділи: архітектура, екологія, права людини і відповідальність, наука, освіта. В граматиці особлива увага приділяється прислівникам, відносним займенникам, складним реченням (підрядні речення мети, наслідку).

5.Avance Тривалість-144 академічні години,тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні відпрацьовуються вивчений граматичний матеріал та активізується наявний словниковий запас. Рівень передбачає засвоєння практично всіх основних лексико-граматичних структур французької мови. Значна увага приділяється вивченню культурного, соціального, політичного життя Франції, а також її історії.

6.Professionnel Тривалість — 144 академічні години, тобто близько 9 місяців при звичайній інтенсивності (4 академічні години на тиждень).

На даному рівні основна увага приділяється розмовній практиці, чому сприяє широке використання додаткових відеоматеріалів, а також неадаптованої художньої літератури. Рівень передбачає повне засвоєння всіх лексико-граматичних структур французької мови. Після проходження даного рівня можна складати іспит DALF (Diplome Aprofondi de Langue Francaise).

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар
Партнери сайту
Andre Tan, академія стилю і дизайну
Andre Tan, академія стилю і дизайну
Всі партнери | Стати партнером

Усі курси в Полтаві, а також ВНЗ в Полтаві, коледжі та технікуми в Полтаві, репетитори в Полтаві, робота в Полтаві

Зворотній зв'язок