Опис курсу

Курс МСФЗ та трансформація згідно вимог МСФЗ розроблено для:

  • головних бухгалтерів
  • фахівців відділу звітності

Практичний курс постанови МСФЗ на підприємстві та переходу на веденя обліку згідно МСФЗ

http://tem.kiev.ua/ru/novosti/kurs_mejdunarodnie_standarti_finansovoj_otchetnosti_i_transformacija.html

Програма курсу побудована на вивчені необхідних МСФЗ, складанні порівняльних таблиць, перше застосування мсфз, складання звітів на додатків.

Навчання проводять практики - аудитори, власники сертифікатів аудиторської палати України, міжнародних дипломів САРСІРА, Асса ДіпІФР

Програма Курсу (викладання російською мовою)

Заняття 1

Концептуальна основа МСФЗ

МСФЗ 1. Перше застосування міжнародних стандартів.

МСБО 1 Фінансова звітність

Заняття 2

МСФЗ 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки.

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Заняття 3

МСБО 16 «Основні засоби»

МСБО 38 «Нематеріальні активи»

Заняття 4

Дисконтування в МСФЗ

МСБО 17 «Оренда»

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»

Заняття 5

МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

МСБО 10 «Події після звітного періоду».

Заняття 6

МСФЗ 15 «Дохід за договорами з покупцями».

Заняття 7

МСБО 2 «Запаси».

МСБО 12 «Податки на прибуток».

Заняття 8

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов´язання та умовні активи»

МСБО 21 «Вплив зміни валютних курсів»

Заняття 9

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

Заняття 10,11,12

Практикум по трансформації фінансової звітності.

Теоретичні основи трансформації фінансової звітності. Складання трансформаційної таблиці. Рішення підсумкової задачи.

В процесі навчання по кожній темі вирішуються практичні завдання.

Після кожної теми будуть запропоновані тести для закріплення отриманих знань.

Усі підробиці можна переглянути на нашому сайті http://tem.kiev.ua/ru/novosti/kurs_mejdunarodnie_standarti_finansovoj_otchetnosti_i_transformacija.html

Двзвоніть за тел. 097 354 5050, 044 228 70 35

Наши менеджери завжди підберуть необхідну вам програму.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок