Опис курсу

МЕТА КУРСУ
Основна мета запропонованого міні-курсу - показати і навчити, як використовувати запропоновану покрокову методику самостійної розробки бюджетів, а також розвинути вміння і навичок методики аналізу фактично досягнутих результатів компанії за допомогою гнучкого бюджетування.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС
Керівники компаній і підрозділів, фінансові директори, економісти і фахівці з фінансового планування, бухгалтери, фінансові консультанти, аудитори. Найбільший ефект для компанії курс може принести при його спільному відвідуванні групою ТОП-менеджерів компанії.

АКТУАЛЬНІСТЬ КУРСУ
Даний курс носить виключно практичну спрямованість. В процесі навчання учасники спільно розроблять механізм впровадження системи бюджетування в конкретній компанії, а саме:

 • Положення «Про фінансову структуру»;
 • Бюджетну модель компанії;
 • Положення «Про бюджетну систему компанії»;
 • Інструментарій впровадження системи бюджетування.

Також в процесі навчання учасники спільно запропонують систему мотивації для персоналу, а потім оцінять її ефективність і правильність своїх пропозицій за допомогою аналізу відхилень по статичному і гнучкому бюджету. Учасники тренінгу зможуть розібрати на прикладі:

 • Різницю в розрахунку відхилень для маржинального методу обліку витрат і методу повного поглинання витрат.
 • Розрахунок відхилень з урахуванням використання компанією обмежених ресурсів.
 • Розрахунок відхилень другого і третього рівня деталізації.


ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ
Курс сконцентрований на реальних бізнес-ситуаціях. Переваги та управління бюджетною системою буде підкреслено через активну участь в бізнес-грі «Складання бюджету на заводі мінеральних вод». Кожен учасник буде на практиці брати участь у виборі центрів фінансової відповідальності, розробці фінансової і бюджетної структури підприємства і, як підсумок тренінгу, готового бюджету компанії. Переваги і доцільність використання гнучких бюджетів буде підкреслено через інтерактивне участь. Крім того, кожен учасник курсу зможе провести оцінку діяльності підрозділів і менеджерів центрів відповідальності з контролю за виконанням бюджету.

Курс ВКЛЮЧАЄ:

 • пояснюють лекції та дискусії, які супроводжуються мультимедійними слайдами і друкованими матеріалами;
 • інтерактивні дискусії;
 • спільні вправи на навчальних прикладах, як зворотний зв'язок - проекти (кейси);
 • участь в ділових іграх, що дозволить з максимальною ефективністю застосувати матеріал тренінгу до реальних умов функціонування компанії.

ПРОГРАМА КУРСУ
День 1
Частина 1. Розробка бюджету
Тема 1. Для чого необхідно бюджетування

 • Що таке стратегія компанії?
 • Як допомагає процес бюджетування для досягнення стратегії?
 • Що таке бюджетне управління?
 • Коли необхідно впровадження системи бюджетного управління?

Результат - визначення переваг бюджетування.

Тема 2. З чого почати постановку системи бюджетування

 • Етапи процесу бюджетування.
 • Що потрібно зробити для розробки бюджетної структури?

Результат - постановка задачі для першого етапу бюджетування.

Тема 3. Що потрібно змінити в організаційній структурі компанії для впровадження системи бюджетування

 • Як сформувати фінансову структуру компанії?
 • Сутність і види центрів відповідальності.
 • Як зробити фінансову структуру адаптованої для компанії?
 • У чому полягає діагностика компанії для цілей бюджетування?
 • Заповнення первинної анкети для розробки системи бюджетного управління.
 • Кейс 1. "Вибір типів центрів фінансової відповідальності"
 • Кейс 2. "Розробка фінансової структури компанії"

Результат - розробка Положення "Про фінансову структуру компанії".

Тема 4. Що потрібно зробити для того, щоб система бюджетування заробила

 • Як розробити зручні і корисні формати бюджетів?
 • Як побудова системи управлінського обліку має співвідноситися з фінансовим обліком?
 • Хто відповідальний за підготовку бюджету?
 • Як розглядаються і затверджуються бюджети?
 • Як зробити процес бюджетного планування максимально прозорим для його учасників і при цьому зберегти баланс інтересів?

Кейс 3. "Розробка бюджетної структури компанії".
Результат - розробка бюджетної моделі компанії і Положення "Про бюджетну систему компанії".

Тема 5. Як правильно організувати етап планування і хто повинен брати участь в цьому процесі

 • Який метод розрахунку собівартості продукції застосовується з метою бюджетування: за повними витратами або змінним?
 • Що таке "маржинальний прибуток"?
 • Як скласти прогнозний Звіт про фінансові результати для прийняття управлінських рішень?
 • Технологія складання операційних і фінансових бюджетів компанії на практичному прикладі.

Результат - методика складання бюджетів.

День 2

Кейс 4. "Складання бюджету заводу (ділова гра в командах)"

Тема 6. Хто надає фактичні дані про виконання бюджету

 • Де взяти інформацію про виконання бюджетів?
 • Який зв'язок між плануванням і виконанням бюджетів?

Результат - опис етапу «виконання бюджетів».

Частина 2. Аналіз бюджету

Тема 7. Як перевірити виконання бюджету. Хто винен, а хто "герой"?
7.1 Традиційний підхід

 • Хто і за які фінансові показники відповідає в компанії?
 • У чому помилка багатьох компаній при традиційному аналізі відхилень факту від плану?

Кейс 5. "Аналіз відхилень: порівняння факту зі статичним бюджетом на прикладі компанії".
Результат - оцінка ефективності діяльності менеджерів за допомогою статичного бюджету.

7.2 Гнучкий бюджет

 • Як правильно перевірити виконання бюджету?
 • Що таке "гнучкий бюджет"?
 • Що необхідно перерахувати в відхиленнях для правильної оцінки діяльності менеджерів?
 • Що таке "гнучкий бюджет", як його скласти і в чому його гнучкість?

Кейс 6. "Аналіз відхилень: порівняння факту з гнучким бюджетом на прикладі компанії".
Результат - оцінка ефективності діяльності менеджерів за допомогою гнучкого бюджету.

День 3

7.3 Деталізація відхилень гнучкого бюджету

 • Як оцінити вплив зростання або зниження наступних факторів на прибуток:

- обсягів виробництва;
- закупівельних цін ресурсів;
- витрачання норм ресурсів;
- кінцевої ціни реалізації;
- розміру постійних виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат.

 • Які додаткові відхилення слід розраховувати для оцінки діяльності відділу продажів і відділу закупівель?

Кейс 7. "Аналіз відхилень: деталізація відхилень на прикладі компанії. Частина 1. Аналіз зміни прибутку компанії на підставі детального розрахунку відхилень".
Кейс 7. "Аналіз відхилень: деталізація відхилень на прикладі компанії. Частина 2. Відхилення для оцінки діяльності відділу продажів і відділу закупівель".
Результат - максимальна деталізація відхилень для гнучкого бюджету.

7.4 Аналіз відхилень: метод повного поглинання витрат

 • Як зміниться система оцінки виконання бюджету, якщо компанія використовує для складання звіту про фінансові результати традиційний метод розрахунку собівартості за повними витратами (метод, який використовується в фінансовому обліку для складання зовнішньої звітності).
 • Які додаткові відхилення слід розрахувати при методі повного поглинання витрат.
 • Кейс 8. "Аналіз відхилень: метод повного поглинання витрат на прикладі компанії".

Результат - оцінка ефективності діяльності менеджерів за допомогою гнучкого бюджету для компаній, що використовують метод повного поглинання витрат.

7.5 Аналіз відхилень: розрахунок відхилень при наявності запасів

 • Як зміниться аналіз відхилень в разі наявності запасів матеріалів і готової продукції.
 • Як перелічені відхилення вплинуть на оцінку ефективності діяльності менеджерів.

Кейс 9. "Аналіз відхилень: розрахунок відхилень при наявності запасів".
Результат - проведена оцінка ефективності діяльності менеджерів за допомогою гнучкого бюджету при наявності у компанії запасів.

Тема. 8 Як уникнути помилок при впровадженні системи бюджетування

Тема 9. Як вибрати систему автоматизації бюджетування

 • Як правильно вибрати програмний продукт з бюджетування?
 • Чи готова Ваша компанія до впровадження програмного продукту з бюджетування?
 • Який оптимальний варіант вирішення проблеми автоматизації системи бюджетування?

Результат - правила вибору програмного продукту з бюджетування.

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ

 • комплект навчально-методичних матеріалів;
 • готова модель бюджету в Excel;
 • кава-брейки протягом курсу;
 • комплексний обід;
 • адміністративна підтримка.

Зареєструватися на міні-курс

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Дніпрі, а також ВНЗ в Дніпрі, коледжі та технікуми в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок