Опис курсу

Формується група на 21.05.2018-23.05.2018р. з 10:00-17:00 (три дні)

Загальний обсяг курсів 24 академ. години

Після проходження курсів слухач отримує Сертифікат ДП НДІБВ

Розраховано на: фахівців проектних та будівельних організацій (інженерів-проектувальників, архітекторів, прорабів, керівників);експлуатаційних підрозділів підприємств усіх напрямків, житлово-комунальних керуючих компаній, забудовників, інвесторів, представників ОСББ.

Структура курсів: Курси з експлуатаційної безпеки будівель і споруд складаються з чотирьох блоків (модулів),

Блок І– забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівель і споруд на протязі їх життєвого циклу

Блок ІІ– забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації інженерних систем будівельних об’єктів.

Блок ІІІ– Нові нормативи з безпеки експлуатації будівель і споруд

Блок ІV - Планування експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівель і споруд на етапі формування інвестиційного задуму за допомогою застосування DAD - підходу

Програма курсу:

Блок І Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівель і споруд на протязі їх життєвого циклу

Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації основних конструктивних елементів будівель і споруд на протязі їх життєвого циклу: передпроектні та проектні роботи, будівництво та експлуатація, реконструкція, технічне переоснащення, консервація, ліквідація.

Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації основних інженерних систем життезабезпечення та безпеки будівель і споруд на протязі їх життєвого циклу: передпроектні та проектні роботи, будівництво та експлуатація, реконструкція, технічне переоснащення, консервація, ліквідація.

Законодавче забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівель і споруд в Україні. Сучасний стан та очікувані перспективи розвитку нормативної бази.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" № 3038-VI від 17.02.2011р. зі змінами згідно Закону України № 1817-VIII від 17.01.2017;

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд. Постанова КМ України №1764 від 20.12.2006р;

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів (В.1.2);

Блок ІІ Забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації інженерних систем будівельних об’єктів.

Порядок обстеження будівель і споруд, їх систем жаиттезабезпечення та безпеки. Вимоги законодавства, ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», паспорт об'єкта будівництва

 • Порядок обстеження основних конструктивних елементів будівель і споруд. Складання паспорту об'єкта будівництва.
 • Особливості обстеження систем життезабезпечення та безпеки будівель та споруд. Складання паспорту об'єкта будівництва.

Блок ІІІ Нові нормативи з безпеки експлуатації будівель і споруд

Проекти нових нормативі щодо безпеки експлуатації будівель і споруд.

 • Проект ДБН В.2.2-ХХ:201Х «Проектування висотних житлових і громадських будинків».
 • Проект ДБН В.1.2-ХХ-201Х «Загальні принципи збереження надійності, безпеки та експлуатаційної придатності будівель та інженерних споруд»
 • Проект ДСТУ Н А.2.2-Х:201Х «Настанова з розроблення документації з підтримання експлуатаційної придатності будівель та споруд.

Вимоги та рекомендації щодо розробки інструкції з безпечної експлуатації багатоквартирних багатоповерхових житлових будинків.

Особливості забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки.

Блок ІV Планування експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації будівель і споруд на етапі формування інвестиційного задуму за допомогою застосування DAD - підходу

 • Деагрегація комплексу будівель, які входять до складу будови за допомогою створення багаторівневої деревовидної моделі будови (програма XMind) діаграми Ганта (Microsoft Project..)
 • Визначення складу будови;
 • Визначення складу проектно-кошторисної документації;
 • Декомпозиція об’єктів будови та визначення складу завдань на їх проектування
 • Агрегація об’єктів будови та визначення складу інформаційної моделі - Технічне завдання на розробку BIM об’єктів та будови
 • Розгляд DAD документів в контексті життєвого циклу будови від Технічного завдання (Завдання на проектування) до підготовки до введення та введення в експлуатацію)
 • Формування переліку невизначеностей та ризиків, аналіз сильних та слабких сторін проекту
 • Створення структури Статуту проекту

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар
Партнери сайту
Стартстаді, освітня агенція
Стартстаді, освітня агенція
Всі партнери | Стати партнером

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок