Опис курсу

Увага! Діють знижки на навчання 5%, 7% і 10%. А також розроблено багато Акцій!

Коротко про курс:

 • дата початку: серпень-вересень (осінній набір); березень (весняний набір)
 • тривалість курсу: 13 занять (52 ак.ч.)
 • навчання проходить по неділям з 09:00 до 12:10
 • вартість курсу: 6 200 грн.

«Аудит» - Міжнародна програма сертифікації САР/CIPA, рівень сертифікації CIPA.
Даний курс розглядає Міжнародні стандарти аудиту та їх застосування. Також представлені питання правового регулювання господарської діяльності підприємства, порядок побудови плану і програми аудиторської перевірки, аудиторський етики та багато іншого.
Кваліфікаційний іспит з курсу «Аудит» є важливим елементом Програми міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (рівень сертифікації CIPA). Щорічно тисячі фінансових фахівців з різних країн світу стають слухачами Програми CIPA, щоб пройти навчання, витримати випробування, отримати престижний сертифікат і підвищити рівень професійної кваліфікації.

Даний курс корисний для головних та провідних бухгалтерів, фінансових директорів, економістів, фахівців у сфері ризик-менеджменту, фінансового менеджменту.

Мета курсу Аудит:

 1. оволодіти знаннями організаційних основ аудиту з урахуванням визначення типів аудиторських завдань; з'ясування рівнів впевненості, наданих аудитором, за відповідними завданнями; застосування принципів професійної етики; особливостей юридичної відповідальності аудиторів; організації процесу аудиту;
 2. оволодіти знаннями і навичками розробки стратегії і тактики виконання завдань з аудиту, оцінки суттєвості помилок та аудиторського ризику плануванні аудиту;
 3. навчитися виконувати аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів, знаходити помилки (спотворення) у фінансовій звітності, на рівні окремих класів рахунків та операцій в середовищі автоматизованого обліку; вивчити особливості виявлення та запобігання шахрайству; формування робочих документів аудитора;
 4. оволодіти знаннями і навичками аудиторської оцінки системи внутрішнього контролю на сучасному підприємстві;
 5. навчитися проводити відбір об'єктів аудиту на основі статистичного та нестатистичної підходів до вибірці;
 6. освоїти порядок використання роботи інших фахівців у процесі аудиту;
 7. навчитися узагальнювати результати аудиту та формувати аудиторський висновок, враховуючи вплив суттєвості виявлених помилок, наступних подій, безперервності діяльності підприємства - клієнта;
 8. оволодіти знаннями і навичками виконання супутніх аудиту послуг;
 9. підготуватися до здачі екзамену з курсу на отримання диплома CIPA.

Закріплення теоретичного матеріалу проводиться на основі виконання завдань логічних лабіринтів, практичних ситуаційних завдань з кожної теми курсу.

Контроль якості отриманих знань здійснюється у формі поточного аудиторного тестування з кожної тріаді вивчених тем і підсумкового тестування по курсу в цілому.

Кваліфікаційний іспит з курсу «Аудит» є важливим елементом Програми міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (рівень сертифікації CIPA). Щорічно тисячі фінансових фахівців з різних країн світу стають слухачами Програми CIPA, щоб пройти навчання, витримати випробування, отримати престижний диплом і підвищити рівень професійної кваліфікації.

Програма курсу:

ТЕМА 1. Законодавчо-нормативні вимоги до здійснення аудиторської діяльності
1.1 Сутність аудиту та законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні
1.2 Структура Міжнародних стандартів внутрішнього і зовнішнього аудиту
1.3 Концептуальна основа аудиторських завдань
1.4 Контроль якості аудиторських послуг

ТЕМА 2. Професійна етика та обов'язки аудиторів
2.1 Загальне застосування кодексу етики професійних бухгалтерів
2.2 Фундаментальні принципи етики та обов'язки професійних бухгалтерів
2.4 Незалежність аудитора та її складові
2.5 Загрози порушення принципів етики і запобіжні заходи

ТЕМА 3. Внутрішній аудит
3.1 Ключові обов'язки працівників внутрішнього аудиту
3.2 Професійна етика внутрішнього аудиту
3.3 Організація роботи відділу внутрішнього аудиту

ТЕМА 4. Організація і планування аудиторської перевірки
4.1 Діяльність щодо узгодження умов аудиторського завдання
4.2 Склад і структура листа-зобов'язання
4.3 Договору на аудиторський завдання
4.4 Планування аудиторської перевірки

ТЕМА 5. Внутрішній контроль та аудиторські ризики
5.1 Загальна модель аудиторського ризику
5.2 Ідентифікація ризику суттєвих викривлень
5.3 Компоненти внутрішнього контролю суб'єкта господарювання
5.4 Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю
5.5 Суттєвість помилок і її взаємозв'язок з аудиторським ризиком
5.6 Дія аудитора у відповідь на оцінені ризики

ТЕМА 6. Шахрайство і помилки
6.1 Види шахрайства та помилки
6.2 Умови, що сприяють виникненню шахрайства на підприємствах
6.3 Способи ідентифікації та запобігання шахрайству

ТЕМА 7. Аудиторські докази та процедури їх отримання
7.1 Суть аудиторських доказів
7.2 Класифікація аудиторських процедур
7.3 Зовнішні підтвердження
7.4 Аудиторські процедури при першому аудиторському завданні
7.5 Аналітичні процедури
7.6 Пов'язані сторони
7.7 Аудиторська вибірка

ТЕМА 8. Заключний етап аудиту та аудиторські висновки
8.1 Наступні події і оцінка їх аудитором
8.2 Оцінка безперервності діяльності
8.3 Склад і структура стандартного аудиторського висновку
8.4 Види модифікації аудиторського висновку

ТЕМА 9. Використання роботи третіх осіб
9.1. Аудит фінансової звітності групи
9.2. Використання роботи внутрішнього аудитора
9.3. Використання роботи експерта

ТЕМА 10. Особливості організації та виконання завдань, які не є аудитором
10.1 Завдання по огляду
10.2 Завдання з надання впевненості, що не є аудитором або оглядом
10.3 Супутні послуги
10.4 Спеціалізовані області

ТЕМА 11. Контроль якості аудиторських послуг
11.1 Система контролю якості аудиторських послуг і її елементи
11.2 Організація контролю якості аудиторських послуг
11.3 Моніторинг

Пробний іспит

Наші переваги:

 • Викладачі-практики, які читають тільки одну дисципліну, що значно підвищує якість навчання
 • Вперше в Україні інтеративне навчання - синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння матеріалу та отримання практичних навичок (докладніше на сайті www.Lcon.com.ua)
 • Наші високі стандарти навчання і контроль знань - запорука успішної здачі іспитів
 • Оригінальна навчальна література, розроблена нашими викладачами
 • On-line підтримка слухачів, а також індивідуальний підхід і супровід до отримання сертифікатів і дипломів
 • Разстрочка оплати та знижки

Зареєструватися на навчання

Запрошуємо на навчання за рівнем CIPA:

Діють знижки на навчання по програмі САP/CIPA. Детальніше про умови акцій.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Дніпрі, а також ВНЗ в Дніпрі, коледжі та технікуми в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок