Опис курсу

Увага! Діють знижки на навчання 5%, 7% и 10%. А также разработано много Акций!

Коротко про курсі:

  • Дата початку курсу: серпень-вересень (осінній набір); березень (весняний набір)
  • Тривалість курсу: 13 занять
  • Час проведення: щонеділі 09: 00-12:10 або 12: 40-15:50
  • Вартість курсу: 6 200 грн.

Прискорення темпів розвитку економічного середовища, конкуренції, ринків цінних паперів пред'являє зростаючі вимоги до фінансових керівникам щодо можливості використання методів фінансового управління. Курс спрямований на формування знань в області фінансового управління, що дозволяють застосувати їх у практичній діяльності.

Мета курсу Фінансовий менеджмент: формування знань і навичок у сфері управління фінансами компанії з точки зору трьох основних напрямків: управління активами; управління інвестиціями та інноваціями; управління фінансуванням з точки зору формування, руху і розподілу фінансових потоків, а також управління фінансовими ризиками. Кваліфікаційний іспит «Фінансовий менеджмент» є елементом міжнародної програми сертифікації CIPA (рівень сертифікації CIPA: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

Навчальний центр "Елькон" створив додаткові можливості для своїх слухачів у вигляді інтерактивного навчання та авторських книг!

Інтерактивне навчання - це синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння навчального матеріалу та отримання практичних навичок.
Схема навчання наступна: слухач відвідує очні курси, де працює в аудиторії з викладачем і слухачами, а в період між очними заняттями має можливість навчатися за допомогою Інтернету дистанційно, закріплюючи, повторюючи або поглиблюючи отриманий на очному занятті навчальний матеріал. Також, за допомогою Інтернету, слухач може поставити запитання викладачеві, спілкуватися з іншими слухачами, і навіть провести повноцінне тестування своїх знань на даний момент. Наприкінці навчання слухач проходить пробний іспит на очному занятті і через сайт дистанційного навчання, що надає впевненість перед здачею іспиту.

Матеріал курсу включає теоретичний і лекційний (слайди) матеріал, а також практичні завдання у вигляді тестів і ситуаційних завдань, розгляд яких охоплює різні технології управління.

Програма курсу:

Тема 1. Введення у фінансовий менеджмент
1.1 Поняття, цілі та функції фінансового менеджменту
1.2 Фінансова система підприємства та характеристика основних її елементів
1.3 Роль фінансового менеджера на підприємстві
1.4 Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту, взаємозв'язок між фінансовим менеджментом, фінансовим і управлінським урахуванням
1.5 Базові концепції фінансового менеджменту
1.6 Проблеми агентських взаємин і корпорації та їх вирішення
1.7 Юридичні форми організації бізнесу, особливості та проблеми їх фінансування

Тема 2. Фінансова середу бізнесу
2.1 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства
2.2 Поняття, функції та структура фінансової системи
2.3 Поняття, структура і призначення фінансових ринків
2.4 Типи фінансових інститутів, їх призначення та завдання

Тема 3. Інструменти фінансового аналізу
3.1 Фінансова звітність підприємства
3.2 Принципи і логіка аналізу фінансової діяльності підприємства
3.3 Особливості аналізу фінансових коефіцієнтів
3.4 Структура аналізу коефіцієнтів

Тема 4. Фінансове планування та прогнозування даних фінансової звітності
4.1 Стратегічні, оперативні і фінансові плани
4.2 Прогнозування фінансової звітності

Тема 5. Управління оборотним капіталом
5.1 Поняття оборотного капіталу, оборотних активів, робочого капіталу
5.2 Операційний і фінансовий цикл
5.3 Політика підприємства в області оборотного капіталу
5.4 Стратегія фінансування потреби в оборотному капіталі
5.5 Управління грошовими коштами
5.6 Інвестиції в ринкові цінні папери
5.7 Управління дебіторською заборгованістю
5.8 Управління товарно-матеріальними запасами
5.9 Джерела фінансування оборотного капіталу

Тема 6. Оцінка цінних паперів
6.1 Типи облігацій
6.2 Оцінка облігацій
6.3 Характеристика акцій
6.4 Оцінка акцій

Тема 7. Введення в ризик і дохід
7.1 Визначення ризику
7.2 Види ризику
7.3 Процес управління ризиками
7.4 Ризик і дохід
7.5 Основи статистичної оцінки ризику
7.6 Введення в портфельний менеджмент
7.7 Модель оцінки капітальних активів

Тема 8. Оцінка довгострокових капітальних вкладень
8.1 Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки
8.2 Оцінка капітальних вкладень інвестиційного проекту
8.3 Принципи та методи оцінки інвестиційного проекту
8.4 Оцінка альтернативних проектів
8.5 Оцінка проектів з нерівними термінами дії
8.6 Аналіз доцільності заміщення проекту
8.7 Облік інфляції при аналізі проектів
8.8 Аналіз прогнозованих грошових потоків

Тема 9. Оцінка вартості капіталу
9.1 Структура джерел коштів компанії
9.2 Поняття вартості капіталу
9.3 Джерела довгострокового фінансування
9.4 Ціна джерела «позиковий капітал»
9.5 Ціна джерела «привілейовані акції»
9.6 Ціна джерела «нерозподілений прибуток»
9.7 Ціна джерела «нова емісія простих акцій»
9.8 Середньозважена ціна капіталу
9.9 Графік граничної ціни капіталу

Тема 10. Оцінка ризику одиничного проекту
10.1 Аналіз чутливості
10.2 Аналіз сценаріїв
10.3 Аналіз дерева рішень
10.4 Визначення ймовірностей для аналізу проекту
10.5 Вибір ризикового проекту

Тема 11. Управління структурою капіталу
11.1 Вартість і структура капіталу
11.2 Структурна політика підприємства
11.3 Вплив структури капіталу на вартість підприємства
11.4 Фінансовий важіль

Тема 12. Дивідендна політика
12.1 Види дивідендної політики
12.2 Фактори, що впливають на вибір дивідендної політики
12.3 Види дивідендних виплат
12.4 Дивідендна політика і регулювання курсу акцій

Тема 13. Введення в похідні цінні папери
13.1 Методи та інструменти управління ризиками
13.2 Методи нейтралізації фінансових ризиків: страхування, хеджування, диверсифікація
13.3 Інструменти зниження фінансового ризику

Пробний іспит

Наші переваги:

  • Викладачі-практики, які читають тільки одну дисципліну, що значно підвищує якість навчання
  • Вперше в Україні інтерактивне навчання - синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння матеріалу та отримання практичних навичок (детальніше на сайті www.Lcon.com.ua)
  • Наші високі стандарти навчання і контроль знань - запорука успішного складання іспитів
  • Оригінальна навчальна література, розроблена нашими викладачами
  • On-line підтримка слухачів, а також індивідуальний підхід і супровід до отримання сертифікатів і дипломів
  • Розстрочка оплати і знижки

Зареєструватися на навчання

Діють знижки на навчання по програмі CAP/CIPA. Детальніше про умови акцій.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Дніпрі, а також ВНЗ в Дніпрі, коледжі та технікуми в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок