Докладна інформація про компанію

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

17 квітня 1930 року наказом Вищої Ради народного господарства СРСР було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості нині Київський національний університет технології та дизайну.

З початку свого заснування інститут мав три факультета: хіміко-технологічний, механіко-технологічний та інженерно-економічний. Організаторами інституту були Гінзбург М.А. (директор), доцент Котов М.П. (пізніше професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки), професор Соколов Ю.Д. (згодом член-кореспондент АН УРСР), професор Душський П.Є., доцент Казанський М.Р. (пізніше доктор технічних наук, професор), Нікітін В.М., Поспєхов Д.А., Тополянський М.Г. та інші. В ці роки інститут знаходився на вулиці Велика Житомирська, 32.

У 1930 році було оголошено набір на перший курс. Другий, третій і четвертий курси були укомплектовані студентами Київського політехнічного інституту, Харківського  політехнічного інституту та Одеського політехнічного інституту.

В 1930/1931 навчальному році в інституті працювало 32 особи професорсько-викладацького складу.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1932 році.

За перші 5 років (1931 – 1935) інститут підготував 102 інженера, щорічний випуск в 1936 та 1937 роках становив 110 осіб.

У 1937 році інститут розташувався по вулиці Кловській, 16 (тепер вул. Немировича-Данченка, 2), де до революції були казарми Миргородського кінного полку. Будівлю по вулиці В. Житомирській було передано під гуртожиток.

З 1936 по 1941 рік випуск  інженерів становив 1158 осіб.

У 1941 році було здійснено останній довоєнний випуск  інженерів - 240 осіб.

З перших днів війни багато викладачів, співробітників, випускників та студентів інституту добровільно і через мобілізацію вступили до лав Червоної Армії. Вони брали участь в бойових діях на всіх фронтах Великої вітчизняної війни.

Наприкінці червня 1941 року інститут одержав розпорядження про підготовку до евакуації. І вже 1 жовтня 1941 року два залізничних ешелони з майном і невеликим особовим складом інституту прибули на станцію Хромпік міста Первоуральска, Свердловської області. Інститут розмістився на базі шкіряного заводу міста Хромпік. Влітку 1942 року було проведено перший випуск інженерів в кількості 35 осіб, а в 1943 -1944 роках інститут випускав по 38 інженерів.

У червні 1944 року інститут повернувся в Київ і став  готувати спеціалістів ще за двома спеціальностями: технологія швейного виробництва та технологія трикотажного виробництва. З цього часу інститут дістав назву — Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). Під цією назвою інститут проіснував 48 років.

У 1992 році Київський технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за вищим 4-м рівнем спеціальної підготовки і перейменований на Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ); потім в 1999 році після повторної акредитації — в Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки за указом президента України Л. Кучми від 07.08.2001 року № 591/2001 Університет отримав статус національного і став називатися Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД).

На сьогодні Київський національний університет технологій та дизайну – це навчальний заклад IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-IV № 1124433 від 5 червня 2013 року), ліцензія серія АЕ № 270712 від 2 липня 2013 року.

У 2011/2012 навчальному році в КНУТД підготовка фахівців здійснювалась з 15 галузей знань, 13 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 24 напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 32 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «спеціаліст» і «магістр» та 34 спеціалізацій.

Всього в університеті  навчається близько 11 тисяч студентів.

Міжнародне співробітництво є невід'ємною частиною діяльності КНУТД. Воно розпочалося ще у 1948 році, коли на навчання було прийнято 4-х іноземних громадян. З 1966 року в університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними громадянами. За цей час університет підготував більш ніж 1700 спеціалістів з 71 країни світу. Зараз в університеті навчається 237 іноземних студентів.

Університет має такі факультети:

 • дизайну;
 • технологій, сервісу та моди;
 • мехатроніки та комп’ютерних технологій;
 • хімічних технологій;
 • економіки та бізнесу;
 • ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси, вул. Енгельса, 164а).

До складу КНУТД входять 5 інститутів:

 • заочної та дистанційної освіти;
 • післядипломної освіти;
 • довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки;
 • головний науково-дослідний інститут метрології, сертифікації та управління якістю МОНМСУ (в структурі КНУТД):
 • науково-дослідний інститут економіки.

А також 3 коледжи:

 • коледж КНУТД;
 • Львівський коледж легкої промисловості;
 • Чернігівський промислово-економічний коледж.

В університеті на 6 факультетах налічується 38 кафедр.

Станом на 01.01.2012 року в університеті працювало 2067 осіб. Навчально-виховний процес забезпечували 844 науково-педагогічних працівників, які мають високий професійний та науково-методичний рівень:

 • Докторів наук, професорів – 129 осіб;
 • Кандидатів наук, доцентів – 396 осіб;
 • Заслужених діячів науки і техніки України – 6 осіб;
 • Заслужених працівників освіти України – 5 осіб;
 • Заслужених працівників народної освіти – 4 особи;
 • Заслужених діячів мистецтв – 2 особи;
 • Заслужених працівників промисловості України – 1 особа;
 • Народних художників – 1 особа;
 • Академіків національної академії наук – 2 особи.

Плідна робота викладачів і науковців Університету дозволила утримувати достойні місця у національних та міжнародних рейтингах.

Відповідно до «Рейтингу кращих 200 вищих навчальних закладів України»,  КНУТД посів у 2012 році 26 місце. За рейтингом українських ВНЗ  «Компас» (ініційований Компанією «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) і Благодійним фондом «Розвиток України» (БФРУ) у рамках програми «Сучасна освіта»), КНУТД посідає 9 місце серед 20 вищих навчальних закладів. Рейтинг відображає оцінку ВНЗ випускниками і роботодавцями з точки зору відповідності рівня освітніх послуг, що надаються ними для задоволення потреб ринку праці.

У рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 06.04.2012 серед 100 кращих навчальних закладів КНУТД посідає 36 місце.

За багаторічну сумлінну, плідну працю колектив університету був неодноразово нагороджений грамотами, подарунками від Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради України, Київського міського голови, дипломами міжнародного та всеукраїнського рівня за наукові досягнення та участь в конкурсах та виставках.

У 2007 році Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром за значний внесок у розбудову України, заслуги перед українським народом та Українською православною Церквою і благодійну діяльність університет було нагороджено грамотою та медаллю «Святий князь Володимир».

За більш ніж 80 років існування університет підготув багато висококваліфікованих фахівців, які працюють у всіх регіонах України та за її межами. Серед них відомі державні та політичні діячі, визначні науковці, керівники відомств, підприємств, організацій та установ, провідні українські модельєри та дизайнери.

Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки

Директор: професор Горобець Василь Андрійович

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 3, кімн. 3-0314

Телефони для довідок: (044) 256-21-24; (044) 256-84-74;

Факс: (044) 256-21-19

e-mail: knutd@knutd.com.ua

Адреса поштової скриньки: idpip@knutd.com.ua

Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки (ІДПІП) є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну.     

Організаційно до складу Інституту входять:

 •   сектор довузівської підготовки;
 •   сектор прийому студентів;
 •   сектор прискореної та індивідуальної підготовки фахівців денної форми навчання;
 •   сектор організації роботи науково-навчально-виробничого комплексу (ННВК) КНУТД.

До основних напрямів діяльності ІДПІП відносяться:

 1. Довузівська та спеціальна підготовка слухачів підготовчого відділення та його філій, слухачів підготовчих курсів та організація репетиційних вступних випробувань.
 2. Довузівська підготовка абітурієнтів за місцем навчання або роботи.
 3. Надання платних освітніх послуг, які передбачені пп. 14, 15 Постанови КМ № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010 р. 
 4. Підготовка студентів  за  індивідуальними та спеціальними графіками та планами.
 5. Надання  слухачам  і  студентам різних форм  навчання  на  платній основі спеціально розроблених методичних матеріалів та документації.

Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки пропонує пройти підготовку:

 1.  До зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:

 • українська мова
 • математика
 • хімія
 • біологія
 • фізика
 • історія України
 • іноземна мова

Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

 2. До вступних випробувань з предметів:

 • живопис
 • рисунок
 • спецкомпозиція

Випускники підготовчих курсів складають репетиційні іспити, результати яких можуть бути зараховані при вступі на контрактну форму навчання.

Термін навчання – 7 та 3 місяці. Набір проводиться  з 15 вересня поточного року. Початок занять з жовтня та лютого. Заняття проводяться в малочисельних групах (8–10 осіб).

Форма проведення занять:

 • вечірня (2–3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00);
 • вихідного дня (щосуботи з 9.00 до 15.00);
 • заочна.

 На базі нашого інституту також працюють короткотермінові підготовчі курси з предметів художнього напряму:

 • живопису
 • рисунку
 • спецкомпозиції

Термін навчання – 1–2 тижні. Початок занять: червень, липень. Заняття проводяться в малочисельних групах (8–10 осіб). Бажаючим надається гуртожиток.

 Інститут довузівської, прискореної та індивідуальної підготовки (ІДПІП) також постійно проводить набір на підготовчі курси для вступу на прискорену форму навчання (бакалавр – 2 роки – денна, 3 роки – заочна):

 – за контрактом на спеціальності:

 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Облік і аудит
 • Фінанси і кредит
 • Швейні вироби
 • Обладнання легкої промисловості

– за держзамовленням на другий курс (за умови здачі академрізниці) на вакантні місця за напрямами:

6.050502   Інженерна механіка

6.050202   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050702   Електромеханіка

6.050802   Електронні пристрої та системи

6.051001   Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051002   Метрологія, стандартизація та сертифікація

На курси приймаються молодші спеціалісти вищевказаних або споріднених спеціальностей.

Зарахування  – за  результатами вступного випробування з фахового предмету (без зовнішнього тестування).

Телефони для довідок: (044) 256-21-24; (044) 256-84-74; (044) 256-21-67.

Курси
Категорії курсу: мовні - англійська мова.
Вік аудиторії: середня школа, дорослі.
від 1960 грн
Оцінка відвідувачів
Поки ніхто не дав оцінку цій компанії, і Ви можете поставити свою оцінку першим.
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте компанію і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок