Дерматовенеролог

Загальна характеристика професії

Спеціаліст з захворювань шкіри і венеричних хвороб.

Посадові обов'язки

Надає допомогу при захворюваннях шкіри і при венеричних хворобах, проводить профілактичні огляди та санітарно-просвітницьку роботу серед населення, здійснює обов'язкове лікування і облік хворих на венеричні хвороби, а також виявляє джерела зараження. Повинен знати: основи загальнотеоретичних і клінічних дисциплін, класифікацію, симптоматику венеричних і шкірних захворювань, методи їх лікування та профілактики. Професійно важливі якості: емоційно-вольова стійкість, уважність, акуратність, висока відповідальність, спостережливість, великий обсяг довготривалої пам'яті, аналітичний розум. Медичні протипоказання: значні дефекти зору і слуху, психічні та нервові захворювання, інфекційні захворювання.

Кваліфікаційні вимоги

Лікувальний факультет медичного вузу.

Інші професії в категорії «Медицина, фармацевтика»
Зворотній зв'язок