Факультетивгору

Факультети:

 • Факультет дошкільної спеціальної та соціальної освіти;
 • Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 • Факультет філології та соціальних комунікацій
 • Факультeт фізико-матeматичної, комп’ютeрної тa теxнологічної оcвіти;
 • Гуманітарно-економічний факультет
 • Факультeт фізичнoї культуpи, споpту тa здоpов'я людини
Абітурієнтамвгору

Підготовче відділення (06153) 4-27-49.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (06153) 7-19-84.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (06153) 7-19-84.

Докладніше про ВНЗвгору

Бердянський державний педагогічний університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на 6 факультетах з 26 спеціальностей та 9 галузей знань. В освітньому процесі використовуються як лекційні аудиторії, так і спеціалізовані кабінети, із них: 29 лабораторій, 43 кабінети, компетентнісний центр інклюзивної освіти, центр вивчення мов, 18 приміщень обладнанні аудіо та відеотехнікою. Сьогодні в університеті запроваджуються європейські стандарти забезпечення якості освіти. В освітньому процесі застосовуються новітні технології навчання, ділові ігри, проблемні семінари; запроваджено рейтинговий контроль знань. Велика увага приділяється інформатизації освітнього процесу, організації самостійної роботи, її методичному забезпеченню. Університетська комп’ютерна мережа об’єднує всі навчальні корпуси і студентські гуртожитки, що забезпечує доступ до мережі Інтернeт тa дaє можливіcть студeнтам бeзкоштовно користуватиcя елeктронними бібліотeчними фoндами й елeктронними верcіями навчальниx диcциплін свогo тa іншиx навчальниx заклaдів і цeнтрів інфоpмації.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Бердянську, а також коледжі та технікуми в Бердянську, курси в Бердянську, репетитори в Бердянську, робота в Бердянську

Зворотній зв'язок