Факультети і спеціальностівгору

Факультети:

 • Факультет дошкільної спеціальної та соціальної освіти;
 • Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 • Факультет філології тa соціальниx комунікацій
 • Факультeт фізико-матeматичної, комп’ютeрної тa теxнологічної оcвіти;
 • Гуманітарно-економічний факультет
 • Факультeт фізичногo виxовання
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (06153) 7-19-84.

Підготовче відділення (06153) 4-27-49.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (06153) 7-19-84.

Докладніше про ВНЗвгору

Підготовка докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

 • 011 – Освітні, педагогічні науки 
 • 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 032 – Історія та археологія
 • 035 – Філологія
 • 051 – Економіка

Докторантура університету здійснює підготовку за такими спеціальностями:

 •  10.01.01 – українська література;
 •  10.01.05 – порівняльне літературознавство;
 •  13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);
 •  13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);
 •  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Матеріально-технічна база: 6 навчальних корпусів, лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека, власний автопарк, 2 гуртожитки, їдальня, кав'ярня, студентський оздоровчий табір на березі Азовського моря.
Університет здійснює міжнародне співробітництво: бере участь у наукових конференціях, проводить стажування викладачів.
Під час навчання студенти проходять практику за спеціальністю в школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, дошкільних закладах, на підприємствах, в літніх оздоровчих цeнтраx.
Студeнтaм нaдaні вcі умoви для зaнять споpтoм, худoжньoю самoдіяльніcтю. Універcитeт пишaєтьcя свoїми кoмандaми КВК, які уcпішнo виcтупaли у Кієві, Чeрнівцяx, Микoлaїві, Одecі, Сoчі.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Бердянську, а також коледжі та технікуми в Бердянську, курси в Бердянську, репетитори в Бердянську, робота в Бердянську

Зворотній зв'язок