Work.ua 13 років! З днем народження! Приховати банер
Факультети і спеціальностівгору

Факультети:

Фінансів, економіки та обліку

Керівник: Рисін Віталій Васильович

Адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, просп. В.Чорновола, к. 436-438

Телефони: (032) 297-72-32

Факс: dekanat.feo@libs.ubs.edu.ua

Навчання студентів на факультеті здійснюється за освітньо-професійними рівнями:

Бакалавр:

за спеціальностями:

 • «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • «Облік і оподаткування»
 • «Економіка»
 • «Менеджмент»
 • «Соціальна робота»

Магістр:

за спеціальностями:

 • «Фінанcи, банківcька спpава тa страxування»
 • «Облік і оподаткування»
 • «Економіка»
 • «Менеджмeнт»
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 240-32-84.

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" – спеціалізований навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних і банківських установ.

2015 року навчальний заклад відзначив 75-ту річницю свого становлення.

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" здійснює освітню діяльність у структурі Університету банківської справи – вищому навчальному закладі IV рівня акредитації, керуючись принципами багаторівневості, безперервності, гнучкості та відкритості системи освіти.

Основна мета діяльності – підготовка високоосвіченої особистості – фахівця, здатного стратегічно мислити і втілювати оригінальні та плідні ідеї в життя, наділеного найкращими культурними і духовними якостями, відповідального, професійно компетентного, національно свідомого, патріота і громадянина.

Основними видами діяльності ЛІ УБС є:

 • освітня діяльність;
 • наукова діяльність;
 • перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 240-32-84.

Докладніше про ВНЗвгору

Стратегічними напрямами розвитку ЛІ УБС є:

 • поліпшення системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2008 з метою підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців;
 • вдосконалення науково-дослідної майстерності науково-педагогічних працівників та реалізації механізмів їх кар’єрного росту;
 • формування наукової школи;
 • поліпшення технічного забезпечення навчального процесу;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • покращення контролю та ефективності оцінювання знань студентів і вдосконалення рейтингової системи оцінювання;
 • розвиток молодіжної політики.
 • Підготовка фахівців

Основними видами діяльності ЛІ УБС є:

 • освітня діяльність;
 • наукова діяльність;
 • перепідготовка кадрів і підвищення кваліфікації.

Згідно з ліцензією (серія АЕ № 636077 від 10.03.2015 р.) ЛІ УБС здійснює освітню діяльність із надання вищої освіти галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямами і спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

 • «Фінанси і кредит»;
 • «Банківська справа»;
 • «Облік і аудит»;
 • «Економічна кібернетика»;
 • «Управління персоналом та економіка праці».

Надає освітні послуги з навчання магістрів галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальностями:

 • «Управління фінансово-економічною безпекою»;
 • «Бізнес-адміністрування».

Інноваційність магістерських програм забезпечується тісною співпрацею з Національним банком України, Асоціацією українських банків, Незалежною асоціацією українських банків України, Міжнародною фінансовою корпорацією IFC та ТОВ «Бізнес-освітній альянс».

Інститут також здійснює:

 • перепідготовку спеціалістів зі спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси і кредит»;
 • підвищення кваліфікації державних службовців та керівників (спеціалістів) державних підприємств, установ й організацій за напрямом 1501 «Державне управління»;
 • підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитних установ;
 • підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).

До викладання інститут залучає не тільки своїх науково-педагогічних працівників, а й провідних фахівці фінансово-кредитної системи України та відомих науковців.

ЛІ УБС проводить освітню діяльність за денною формою навчання, а також за заочно-дистанційною формою навчання.

Загалом в Інституті підготовку ліцензованих спеціальностей здійснюють науково-педагогічні працівники 10 кафедр Інституту, 5 з яких – випускові: економіки та управління персоналом, банківської справи, обліку і аудиту, економічної кібернетики, фінансів та фінансово-економічної безпеки.

В інституті функціонує наукова школа «Банківництво в системі сталого економічного розвитку».

Науковий розвиток забезпечують:

 • кафедри інституту;
 • аспірантура і докторантура;
 • науково-дослідні лабораторії;
 • наукова бібліотека;
 • студентське наукове товариство.

Міжнародна інтеграція

Інститут активно співпрацює з провідними навчальними закладами та установами зарубіжних країн, а саме:

 • Поліський державний університет
 • Брестський державний технічний університет
 • Кавказький Університет (м. Тбілісі)
 • Вища школа менеджменту в Барселоні
 • Міжнародний Університет Андалусії
 • Болонський Університет
 • Латвійський університет (м. Рига)
 • Вільнюський Університет
 • Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс)
 • Автономний Університет штату Ідальго
 • Вища школа - Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург)
 • Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт (Одер))
 • PKO Bank Polski
 • Краківський економічний університет
 • Вроцлавський економічний університет
 • Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвича в Ярославі
 • Жешувський університет
 • Економічний університет в Катовіцах
 • Університет Йоханнесбурга
 • Крагуєвацький Університет
 • Університет "Abant İzzet Baysal" (м. Болу)
 • Технічний Університет в Остраві
 • Вища школа - Банківського інституту (м. Прага)
 • Школа бізнесу Санкт-Галлен
 • Міжнародний університет Сузука
 • Університет Любляни

Завдяки таким двостороннім контактам на паритетних умовах студенти, аспіранти і викладачі мають змогу проходити стажування, підвищувати свою наукову та педагогічну майстерність. Навчальна співпраця з Краківським економічним університетом, Університетом Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університетом Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія) дозволяє випускникам отримати подвійний диплом про вищу освіту міжнародного зразка.

Нагороди і відзнаки

Діяльність Інституту отримала належну зовнішню оцінку за результатами перевірок Національного банку України, Державної інспекції навчальних закладів МОН України, ліцензійних і акредитаційних комісій МОН України. За рішенням Асамблеї ділових кіл став переможцем у номінації «Краще підприємство України 2009 – вища освіта» та «Європейська якість – 2009», на щорічній виставці «Освіта та кар’єра» (м. Київ) 2011 року навчальний заклад нагороджено дипломом за міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки.

На XV Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» інститут нагороджено дипломом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти та удостоєно почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України.

2011 року на Другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2011» інститут нагороджено золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенції як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школи».

На XV ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» інститут нагороджений дипломом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти та удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України, а також нагороджений низкою дипломів МОН України.

Високе визнання отримав інститут і на міжнародному рівні. Рішенням журі Європейської бізнес-асамбелії Інститут визнано одним із провідних закладів вищої школи в Україні.

2013 року Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) за результатами ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий навчальний заклад з підготовки спеціалістів банківсько-фінансової галузі – 2013» (за версіє журналу «БАНКИРЬ») нагороджено дипломом у номінації «Кращий навчальний заклад з підготовки спеціалістів банківсько-фінансової галузі».

У рамкаx учаcті в IV Міжнаpодній виcтавці «Сучаcні заклaди оcвіти – 2013» ЛІБС УБС НБУ отpимав диплoм «Зa вагoмий внеcок у розвитoк національнoї оcвіти».

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 54 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Хороший інститут, сучасні аудиторії, цікаві викладачі

,

не рекомедую, один пафос, толку ніякого, викладачі віком як студенти...(

,

Навчався у даному ВУЗі. Задоволений. Сучасний ВУЗ.

,

Гарний ВНЗ. Пропонують цікаві програми подвійних дипломів з Європейськими Університетами, можливості семестрового навчання за кордоном, Еразмус +

,

Внз потроху скочується, проте базу дають хорошу. Якщо ви хочете йти на фінансиста чи банкіра, то всі умови для цього тут є. До універу часто приходять представники банків. На третьому курсі уже зможете ходити на роботу, паралельно відвідуючи заняття. Викладачам потрібно бути більш жорсткими, а то часто ставлення таке як до дітей, з одного боку це добре, бо важко вилетіти, а з іншого - ні, бо в житті багато важких ситуацій, а універ має загартувати студентів до цього. Після передачі універу від НБУ до МінОсвіти кажуть, що фінансування погіршилось і у зв'язку з цим, можна стикнутись із застарілим ПЗ чи відсутністю матеріальних благ. Ситуація задовільна. Корупції немає. Викладачі дають багато автономності студентам, сам універ малий і це добре. Є багато шансів поїхати вчитись закордон на семестр, при малій конкуренції, є інтернаціональні студенти. Так що якщо хочете працювати у сфері економіки чи фінансів, то можна йти, якщо плануєте в ІТ - то ні.

,

не рекомендую

,

Інститут дає багато можливостей. Викладачі - найкращі. З хабарями не стикалась жодного разу. 5 з 5 однозначно.

,

Дуже цікаві програми подвійного диплома з Краківським економічним Університетом. Практики за-кордоном, хороша якість навчання

,

Інститут дає економічну освіту кращих вітчизняних зразків. Перевага - затишна домашня атмосфера, коли кожний студент - член університетської родини.

,

Сучасний ВНЗ! Якісна освіта!!!

,

Університет дає можливість отримати відразу два дипломи: український та європейський завдяки програмі подвійного диплому з європейськими університетами!

,

З вигляду хороший ВНЗ, але вже не той що був кілька років тому..зіпсувався, скотився до рівня бурси. Корупція процвітає, якщо на бакалавраті можна пройти не заплативши, то щоб пройти на магістратуру, то все таки доведеться заплатити, хіба сподіватись, що тобі повезе, або ж у тебе є "свої" люди. І хіба за таке люди вмирали на майдані і зараз гинуть на сході?!....ЖАХ! ГАНЬБА!

,

Найкращий ВНЗ у Львові

,

Навчаюсь в цьому інституті лише місяць, поки шо все подобається, вчитись не є важко, викладачі ставлять хороші бали, матеріал викладають добре. якшо ти хочеш вчитися то знання здобудеш хороші, тут для цього є всі умови. якшо ти поступаєш але хочеш халяву то така можливість в тебе також буде.
На рахунок поступання то я поступила на державне з середнім балом зно 176 без грошей. Також хочу сказати шо з політехнічного університету до мене дзвонили і намікали шо якшо заплачу то поступлю до них на державне, але я вибрала лібс Кули поступила на державне без взяток.

,

Гарний навчальний заклад,але в гуртожитку на Жовківській почалося творитись щось дуже дивне-протягом місяця з холодильників на 3 поверсі кожного дня зникає іжа!!!!!Велике прохання розібратись з цим неподобством!!!!!!!

,

Чудовий навчальний заклад, є всі умови для здобуття хороших знань.

,

Я навчалася в ньому коли це був Львівський технікум банківської справи. Викладачі супер, гуртожиток на Коперніка відмінний. Принаймі так було. Я сподіваюсь що все так і залишилось на відмінному рівні.

,

Чудовий навчальний заклад.

,

Виш клас, не для лінивих та не для байдужих. Прекрасний заклад для карьєрного зростання. Закладу 75 років. Вітаю усіх з ювілеєм.

,

В мене сестра тут навчалась)
Інститут чудовий, просто суперський колектив, добрі викладачі і сама атмосфера неповторна, мені дуже подобається)
Мабуть і сам буду тут навчатися =)

,

Умови для навчання та проживання чудові.Якщо вчишся то хабарі платити не потрібно.Я задоволена що моя донька навчається в цьому інституті.

,

За час навчання жодного разу не стикалася з хабарями, якість освіти чудова, а навчити не можна нічого тільки того, хто сам не хоче нічого знати. Вступити сюди легко і без хабаря, якщо гарний результат зно. Дуже гарний інститут! Не шкодую що тут вчуся і всім рекомендую!!!

,

ЛІБС НБУ один з найкращих в Україні, подивіться рейтинги, співпрацю з роботодавцями та й в цілому систему УБС НБУ, такого в нас більше ніде немає)))

,

Львівський інститут банківської справи, найкращий навчальний заклад нашої країни!!! Можу з впевненістю сказати, що про хабарі пишуть ті хто не докладав зусиль в навчанні, навіть елементарне відвідування пар! В інституті чудові методи викладання, мультимедійні презентації, групові семінари.Викладачі стараються викласти матеріал в максимально цікавому для студентів форматі.Надзвичайно приємний інтер'єр приміщення, немає дошок з крейдою та ганчірками:)Для студентів є постійні пропозиції навчання закордоном, а саме Латвія, Польща.Також дуже вагомим є те,що є постійні пропозиції працевлаштування.Банки поптребують студентів з банківського, головне ваше бажання працювати.Також деканат "Банківської справи"знає кожного студента, і кожного любить, й в обіду не дасть, надзвичайно хороший деканат!) Усім рекомендую цей навчальний заклад, вступивши в нього ви відчуєте що здобули ще одну сім'ю!)))

,

Умови навчання чудові. Проте реально чогось навчати в інституті не хочуть. Хабарі також є, як і в будь-якому іншому ВУЗі, але якщо добре знаєш предмет, то в 95% випадків платити не треба.

,

Умови навчання найкращі у Львові, хороші викладачі, з хабарями за три роки навчання не стикався. якщо знаєш іноземну мову, є багато можливостей поїхати за кордон - на практику чи на навчання

,

Найгірший ВУЗ. Ні знань не дадуть, ні в спокої не залишать. Проте, на кожному кроці пафосно кричать про свою крутість і потужність.

Рекомендую, в жодному випадку не пов*язувати своє майбутнє з ним

,

Один из лучших ВУЗов страны я считаю. Действительно хорошие преподаватели, прекрасные условия для учебы. ЛНУ им.Франка и Политехника которая более известна во Львове на самом деле нервно курит в сторонке.

,

Скажіть будь ласка, де на сайті ЛІБС можна знайти журнал успішності...обіцяний викладачами))

,

А моєму технікуму,в моєму місті, більше 100 років,а його хочуть закрити.... Це при тому ,що в україні більше нема подібного навчального закладу який дає знання по спеціальностях на такому рівні.

,

За хабарі не правда ........навчаюсь 2
роки ще ні разу не платила...)))))

,

Найкращий інститут в світі)))))))))
Найкращий рівень якості освіти і знань)))))Люблю його))))

,

чудовий інститут...легко поступити на державне)

,

Сьогодні при високих результатах по ЗНО можливо поступити чесно. Добре поставлена робота з абітурієнтами. Одна з найкращих систем інформації для авбітурієнтів. МОЛОДЦІ.

,

дуже класний...викладання на вищому рівні)

,

інститут - фігня повна. знань ти тут не отримаєш, гарантовано. якщо потрібно суто диплом, і десь попротирати штани 4 роки - ласкаво прошу.

,

Тут вчуть, перш за все бути людиною!!!

,

Студенти, які вчаться ніколи платити не будуть. Цей ВУЗ насправді дає знання і вчитися в ньому приємно.

,

Найкращий вуз по ціні і якості!

,

внз вищий клас !!!!!

,

Поступив без грошей і без блату.... на державне.. суто за результатами ЗНО... Випадків корупції ще не замічав...
Умови навчання тут дуже-дуже хороші.... приємний колектив і викладачі...
Найкращий ВУЗ Львова... Поступайте сюди - не пошкодуєте!

,

Ірина, 20.07.2011, 14:42
Сам по собі ВНЗ хороший, але корумпований - не заплатиш, то не поступиш. Перевірено!!!

Неправда...поступила без грошей......!!!!!!

,

Найкращий економічний заклад у Львові і один з найкращих в Україні.

,

звичайний вуз нічого особливого

,

Сам по собі ВНЗ хороший, але корумпований - не заплатиш, то не поступиш. Перевірено!!!

,

-1 Найбільш корубційний ВУЗ у Львові

,

Дуже хороший ВНЗ!!! Кваліфіковані викладачі! Сучасно оснащені аудиторії! Взагалі, найкращий заклад у Львові!

,

який же ж це бувший ліцей...це колись була гімназія...а ліцей(львівський економічний) знаходиться на Хвильового!!!

ЛІБС просто супер!!!

,

Дуже класний інститут і викладачі хороші....тільки жалко, що я його вже закінчую=(

,

Мне нравитьса, в будущем, надеюсь туда поступить

,

Дуже прикольний інститут!!!!

,

супер =)

,

супер

,

бувший ліцей

так і треба було залишити

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок