Факультетивгору
 • медичний, 
 • cтоматологічний, 
 • фармацевтичний (дeнна тa заoчна фоpма навчaння).


Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 239-37-05, (032) 239-37-06, (067) 673-55-64, (050) 315-97-15.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 239-37-05, (032) 239-37-06, (067) 673-55-64, (050) 315-97-15.

Докладніше про ВНЗвгору

Львівський медичний інститут — приватний вищий медичний навчальний заклад, що має за мету надати якісну медичну освіту, яка базується на європейських освітніх стандартах, досягненнях світової медичної науки та практики, високій кваліфікації професорсько-викладацького складу, та виховати соціально відповідальне молоде покоління лікарів та провізорів.

ТзОВ «Львівський медичний інститут» створено у 2004 році. Його співзасновниками виступили ТзОВ «Медичне училище «Медик» та ТзОВ «Медичний коледж «Монада». За роки існування Львівського медичного інституту підготовлено понад 1176 фахівців за спеціальністю: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація»(денна та заочна форма навчання).

На трьох факультетах — медичному, стоматологічному та фармацевтичному (денна та заочна форма навчання) ЛМІ діють 17 кафедр. Інститут має високий науково-педагогічний кадровий потенціал, який забезпечує навчальний процес – 2 академіки АНВШ України, 1 академік УАН, 1 лауреат премії ім. М.Д. Стражеска, 3 лауреати премії ім. Ф.Г. Яновського НАНУ, 1 лауреат нагороди Ярослава Мудрого АНВШУ, 1 лауреат премії ім. Патона, 1 лауреат нагороди Святого Володимира АНВШУ, 3 заслужені працівники освіти України, 1 заслужений лікар України, 43 доценти, 10 професорів, 2 старших наукових співробітників, 11 докторів наук, 78 кандидатів наук, 96 асистентів.

Львівський медичний інститут проводить наукову, науково-практичну та іншу творчу діяльність. Основними суб’єктами наукової діяльності інституту є науково-педагогічні і наукові працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні так і нештатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій.

ЛМІ володіє сучасною матеріально – технічною базою для виконання усіх завдань, яких вимагає навчальний процес. Саме завдяки цьому студенти здобувають новітні знання з стоматологічних, фармацевтичних та загально-медичних дисциплін. Для студентів завжди доступні усі підручники, що містить бібліотека інституту, як в друкованому, так і в електронному варіанті.

 У Львівському медичному інституті проводиться підготовка іноземних студентів за напрямком 226 «Фармація, промислова фармація» у загальній кількості 34 особи.

Львівський медичний інститут з 2005 р. приймає участь в престижних міжнародних освітніх виставках та форумах. Найкращі науковці, викладачі, студенти Львівського медичного інституту, презентуючи свої наукові роботи, з успіхом представляють свій заклад міжнародній та українській освітянській спільноті.

У 2014 р.:

 • Дипломом Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» в Рейтинговому виставковому конкурсі та Дипломом «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти».
 • ЛМІ став лауреатом конкурсу I ступеня в номінації «Інновації у діяльності вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній і науковий простір».
 • Дипломом «За активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти».

2015 р.:

 • Дипломом Гран-прі «Лідера міжнародної діяльності» за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність» та Дипломом «За творчу працю з підвищення якості національної освіти» за участь в VI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» в м. Києві (березень 2015 р.)
 • Дипломом «За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання» за участь у 7-й Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015» в м. Києві., 20-22 жовтня 2015 р.
 • Дипломом «За видатні науково-практичні досягнення в освіті» Національного виставкового конкурсу в номінації «Електронний освітній ресурс» за підручник «Невідкладні стани» за участь у 7-й Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015» в м. Києві., 20-22 жовтня 2015 р.

2016 р.:

 • Дипломом «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» Національного виставкового конкурсу у номінації «Електронний освітній ресурс» нагороджений – ТзОВ «Львівський медичний інститут» за електронний підручник «Хвороби органів дихання».

2017 р.:

 • Гран-прі Лідера наукової та науково-технічної діяльності. 
 • Дипломом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.
 • Диплом Лауреата конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» за електронний навчальний посібник «Основи медичних знань» в номінації «Елeктронний оcвітній ресурc». 

2018 р.:

 • Диплoм зa презeнтацію доcягнень інноваційниx пoшуків у рeформуванні національнoї сфeри оcвіти тa нaуки.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок