Факультети і спеціальностівгору

БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

(СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

ФАКУЛЬТЕТ ЛІТАКОБУДУВАННЯ

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

 • Літаки та вертольоти
 •  Комп’ютерно-інтегроване проектування та конструювання авіаційної техніки
 •  Технологія виробництва літальних апаратів
 •  Комп’ютерно-інтегроване виробництво та технологічні процеси
 •  Випробування та сертифікація літальних апаратів

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 • Динаміка і міцність машин
 • Обчислювальна та експериментальна гідроаеромеханіка

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

 • Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

 • Автомобілі та автомобільне господарство
 • Комп’ютерна діагностика автомобілів

101 ЕКОЛОГІЯ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Технології захисту навколишнього середовища

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Експертиза товарів та послуг
 • Управління безпекою та якістю товарів та послуг


ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

 • Авіаційні двигуни та енергетичні установки
 • Інформаційні технології проектування та діагностування технічних об’єктів
 • Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 • Енергетичний менеджмент
 • Комп’ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем

142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 • Інформаційні технології в газотурбобудуванні

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 • Роботомеханічні системи та комплекси
 • Інженерія логістичних систем

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 • Дизайн і проектування пакувального обладнання
 • Комп’ютерний інжиніринг

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Комп’ютерні технології проектування та виробництва


ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

173 АВІОНІКА

 • Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

 • Інтелектуальні транспортні системи

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Комп’ютерні системи технічного зору
 • Інженерія мобільних додатків
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційно-аналітичні системи

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 • Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
 • Якість, стандартизація та сертифікація
 • Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 • Прикладна математика
 • Математичне та комп’ютерне моделювання


ФАКУЛЬТЕТ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

 • Ракетні та космічні комплекси
 • Проектування та виробництво композитних конструкцій
 • Ракетні двигуни та енергетичні установки
 • Безпілотні літальні комплекси
 • Супутники, двигуни та енергетичні установки

124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

 • Системний аналіз і управління

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективність
 • Ядерні енергетичні установки

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 • Механіка і міцність композитних конструкцій

103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

 • Космічний моніторинг Землі

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

 • Геоінформаційні системи і технології

255 ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

 • Ракетне та ствольне озброєння


ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 • Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 • Інформаційні мережі зв’язку
 • Технології та засоби телекомунікацій

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Біомедична інформатика та радіоелектроніка

123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

125 КІБЕРБЕЗПЕКА

 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

073 МЕНЕДЖМЕНТ

 • Менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління проектами

051 ЕКОНОМІКА

 • Економіка підприємства

056 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародний бізнес

075 МАРКЕТИНГ

 • Маркетинг

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Фінанси і кредит

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 • Облік і аудит

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Інженерія програмного забезпечення

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Публічне управління та адміністрування


ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

035.10 ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

 • Прикладна лінгвістика

053 ПСИХОЛОГІЯ

 • Психологічне консультування та психотерапія
 • Психологічна робота з кадрами та PR

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

 • Документознавcтво тa інфоpмаційна діяльніcть
 • Інформаційно-аналітичне забезпечeння управлінcької діяльноcті
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 788-43-13.

Довузівська підготовка школярів старших класів здійснюється за такими формами:

 • аерокосмічний ліцей ХАІ - спеціалізований середній навчальний заклад (10-і та 11-і класи);
 • вечірня фізико-математична школа (ФМШ) ХАІ;
 • вечірні іногородні та міські філії ФМШ (організовані в 85 населених пунктах України);
 • спеціалізовані технічні класи в середніх школах (організовані в 46 населених пунктах України);
 • центри заочної довузівської підготовки (зручна форма навчання для молоді з сільської місцевості);
 • індивідуальна заочна довузівська підготовка (для школярів з віддалених населених пунктів).

На факультеті розроблена спеціальна навчально-методична література, проводяться консультації з математики та фізики на базі ФМШ ХАІ, які дозволяють успішно підготуватися до вступу в ХАІ. Для слухачів і учасників довузівської підготовки читаються курси з професійної орієнтації, у січні, березні, квітні проводяться "Дні відкритих дверей" ХАІ, а також організовуються олімпіади з математики та української мови. Результати олімпіад за бажанням абітурієнта зараховуються як результати дострокових вступних конкурсних іспитів під час вступу на обраний факультет ХАІ.

Контактні телефони:

 • Центр довузівської підготовки - (057) 707-47-93;
 • ФМШ - (057) 707-45-57.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 788-43-13.

Докладніше про ВНЗвгору

ХАІ – єдиний в Україні й один з найбільших у Європі аерокосмічний університет, який готує фахівців з усіх напрямків аерокосмічної науки й техніки, наукомісткого машинобудування, інформаційних технологій, радіотехнічних комплексів, систем керування та ін. За рівнем змісту освіти й наукових досліджень ХАІ повною мірою відповідає рівню університету міжнародного значення. Його акредитовано як вищий навчальний заклад IV рівня. ХАІ – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. За результатами опитування молоді, експертів і роботодавців України за останні 5 років ХАІ входить до першої десятки ВНЗ України, а серед технічних – посідає 2-ге – 3-тє місця.

В університеті працює 7 факультетів денної форми навчання, а також факультет підготовки іноземних громадян.

Сьогодні в ХАІ навчаються понад 10000 студентів і аспірантів, працюють 800 викладачів і більш ніж 2000 співробітників. 75 % викладачів мають вчені звання професора й доцента, наукові ступені доктора й кандидата наук. Серед них дійсні члени-кореспонденти Національної та галузевих академій, заслужені працівники вищої школи, заслужені винахідники, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки.

Навчально-лабораторна база університету – це 8 навчальних корпусів, науково-дослідний інститут, наукові й навчальні лабораторії, які оснащені комп'ютерами, що підключені до інформаційних мереж, центр комп'ютерних інтегрованих технологій САD/САМ/САЕ, бібліотека з фондом понад 1 млн тoмів, читaльні зали.

Кожeн студeнт можe рoзвивати свoї твоpчі здібноcті в студентcькому конструкторcькому бюpо, чиcленних спортивно-технічниx гурткаx тa колективаx художньoї самодіяльноcті.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 72 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Учусь на 2 курсе 6 факультета ХАИ. Безумно влюблена в атмосферу, которая царит здесь. ХАИ — отличная платформа для реализации своих умений и способностей( в том числе скрытых). Преподавание дисциплин на высоком уровне. Преподаватели всегда помогут, подскажут. В общем-то я довольна на все 1000%, что поступила именно в ХАИ!:)
P.S. Немного в шоке от прочитанных отрицательных отзывов. Вероятней всего, их пишут те, кто не ходит на пары вообще..

,

Отвратительный вуз, который пользуется былым именем и славой, сейчас уже все утеряно. Преподаватели не доносят качественно материал, просто как роботы исписывают всю доску без каких любо пояснений, пишите конспекты по 5 страниц за 1 пару и потом вечером уже сами понимайте этот материал, чтобы получить оценку 3(минимальные 60 баллов) вас выпотрошат как рыбу за конспекты,посещаемость, работу на уроках. Чтобы получить 4-ку, я не знаю,что здесь нужно делать, то ли на голове постоять, то ли быть друзьями декана факультета, то ли петь оды по утрам преподавателю, какой он классный и самый лучший в мире и то не факт,что получится. Какие-то проблемы,личные или семейные обстоятельства они не входят в положение, если пропустите пару-тройку занятий даже если по справке или по уважительной причине, то будете бегать и зимой и летом сдавать предмет и ползать на коленках упрашивая поставить эти задрыпанные 60 баллов.

Советую обходить этот вуз стороной, а если и поступите то терпения ВАМ!

,

Наш університет завжди відрізнявся введенням в учбовий процес інноваційнх методик
Наприклад, наш зав кафедри фізики професор Такран А.О. та професор кафедри інформаційних систем Прохоров О.В. спільно з проректором Павленко В.М. реалізують проект по впровадженню в учбовий процес віртуальних лабораторних робіт.
На сьогодні створено і використовуються більше десятка віртуальних робіт з фізики, а саме – з термодинаміки і молекулярної фізики, електромагнетизму та хвильової оптики.
Це дуже цікава та корисна штука – скажу як студент який працював в даних віртуальних лабораторіях!
було б непогано, якби і за іншими дисциплінами у нас впроваджувались такого плану ідеї.

,

Сказано все правильно . Могу добавить , что на работу берут только своих родственников и друзей . А они конечно же молчат .

,

ХАИ-класс! Но вот начальник отдела охраны и его заместительница позорят своим поведением все подразделение. Они хамы и нахалы с манией величия, чувством безнаказанности и вседозволенности. Их коррупционные схемы, приказы, инструкции, направлены на присвоение себе университетских и гос. средств. И давно должны заинтересовать прокуратуру и КРУ! Тянут с университета и мебель с постов и разобранные компьютеры и т.д. По начислению зарплаты по суммированному учету рабочего времени и почасовой оплате сплошная афера. Перерывы нам вообще не положены, а обеды в попыхах! Зато патрулируем в ночное время, бросаем свои посты и спец. форма нам не положена.
Мы полностью бесправны. Отдел охраны доведен до критического состояния, люди увольняются, работать некому. А тех, кто еще остался, додавливают новыми обязанностями. Для начальника, сторожа-преступники, бездельники и нарушители.
Но мы все же остаемся культурными и ответственными.
Добро пожаловать в ХАИ. Но держитесь подальше от отдела охраны!

,

Лучший ВУЗ) Не жалею, что сюда поступила)

,

Хуже ВУЗа не видел. 3 факультет особенно. Декан ненавидит девушек и всегда их презирает и унижает... Фанатики своего дела - преподаватели, но даже не могут нормально лекцию провести. Препод обидился на лекции и ушел... Взятки берут постоянно , причем не в малых суммах. О качестве обучения лучше молчать, так как за 5 курсов я ни слова по специальности не получил. Гнобят студентов напрямую, учат по минимуму и большинство времени ты просто сам сидишь ночами и пытаешься хотя бы понять то , что преподаватели не могут нормаьно на лекциях донести.
Худшее из мест, куда можно поступать...

,

Руководство университета позволяет себе хамское и грубое отношение к сотрудникам. Оскорбления и унижение в порядке вещей. Сплошь и рядом нарушения трудового законодательства и неправильное начисление зарплат, особенно больничных. В связи с повышением минимальной зарплаты придумывают новые приказы, которые позволяют обходить этот закон. А если обратиться с вопросами о начислениях з/п, автоматически попадаете в "опалу" и вас начинают унижать, оскорблять и искать любой предлог, чтобы уволить или делать всё, чтобы условия работы стали невыносимыми.
Особенно выделяется своим хамским поведением охрана. Зам. начальника охраны может наорать на вас, оскорбить, хоть сама не имеет никакого образования, но, зато, имеет манию величия.
А начальник охраны занимается только составлением новых распоряжений, одно другого глупее.
Поэтому не советуем связываться с этим ВУЗом, лучше искать работу в других, благо их в Харькове предостаточно.

,

Училась на первом факультете. Нужна была академсправка для другого вуза. Деканат делал ее неделю. Да еще и куча ошибок! Но уже ничего не докажешь. Да и вообще секретарь деканата первого факультета - хамка и сволочь редкостная.

,

закончила вуз в 2000 году. всем советую. хороший вуз. преподавание отличное. за годы учебы никаких взяток!!!! преподаватели отличные - с теплотой вспоминаю Мокляк, Пудовкину, Сироджу и других преподавателей 6 факультета. спасибо вам!

,

Закончила ХАИ в 1990, выпускница 2 факультета. Всю жизнь буду благодарна своим преподавателям Мундштукову Д.А. , Лелете А.А., Барсукову А.П., Павленко Г.В., моему зам. декана Гусеву Юрию Алексеевичу. Это были прекрасные преподаватели, настоящие специалисты, неравнодушные люди, которые делились своим опытом, знаниями. Что касается работы, то мы были счастливчиками, которые получали распределение. Сейчас, по специальности не работаю, но ХАИ помню, люблю. Всем ХАЕВЦАМ моего выпуска ПРИВЕЕЕТ!!!!

,

Закончил ХАИ в 1979 г. 1-й факультет. Тогда было классно! Как сейчас - не знаю, давно не был. Майдан помешал встрече. Всем удачи.

Константин Александрович

,

Мой родной университет, еще с ранних лет средней школы хотела поступить сюда и добилась своей цели.
Отличная база знаний в университете, тот кто хочет что-то знать не пожалеет,что поступил и выучился здесь. Ну а бездельникам вообще абсолютно все равно в каком вузе закрывать "хвосты".
По поводу традиционной базы ХАИ вообще просто молодцы, очень нравятся все наши традиции и мероприятия
Уровень университета достойный!
За 6 лет учебы не было ни одного преподавателя который бы отказал в помощи, все отзывчивы и не зазнайки всегда помогут и все объяснят!
Ребята студенты тоже довольно простые дружелюбные люди
Наши гулянки, встречи, парапеты и горб за китайкой - вспоминая все это понимаю что прожила действительно СТУДЕНЧЕСКУЮ жизнь!

,

Закончил ХАИ 2ой факультет в 1986 году,группа07.Огромная благодарность родному Хаевнику за знания, они реально помогли и помогают мне в жизни.Так сложилось-живу и работаю в Чикаго(США), имею свою фирму.Огромное спасибо нашим преподавателям:Найда ЛС,ЛелетаАА,РединИИ,Чайка,Сотников,Долматов,Сахно,Нехорошев,Артеменко,Кириченко и д р.Это очень сильный ВУЗ,в мое время там дураков не держали (по обе стороны бригады).Спасибо родные мои учителя.С огромным уважением, всегда ваш студент Андрей Игнатович

,

Очень доволен ХАИ — один из лучших ВУЗов страны. На моей кафедре (503) очень дружелюбный коллектив. Практически все преподаватели с реальным опытом работы. Многие работают параллельно и делятся реальным опытом. Сильная научная база, много публикаций и конференций. В общем я не пожалел что учился в ХАИ.

,

Если вы рассматриваете этот ВУЗ как работодателя - хочу вас предостеречь. Одумайтесь! Здесь царит полнейший беспорядок, хамство, неграмотность и некомпетентность большинства сотрудников, уклонение от прямых обязанностей, отсутствие единых норм для факультетов, обманы по выплатам больничных.

Чего только стоит "недалекий" отдел кадров, в который сотрудники даже боятся звонить (не говоря уже о личных визитах), так как сидящая там грубиянка обложит их трехэтажным матом, и не даже палец о палец не ударит для того чтобы сделать свою работу.

И это здесь в порядке вещей.

,

Дочь от ВУЗа в восторге. Очень хороший преподавательский состав. Не повезло только с преподавателем физкультуры. У дамы свои "тараканы в голове". Особое спасибо Попову (младшему). Благодаря ему "программирование" самый любимый и интересный предмет.
Учится не особо сложно. Если не запускать учебу и все сдавать вовремя - вполне можно вытянуть на стипендию. Со стипендией какой-то парадокс. Обычная стипендия гривен на 100-150 выше чем повышенная, что не особо стимулирует умных студентов.

,

ВУЗ отличный, но общежитие (11 точно) кишит клопами. Яды, которые выдаются комендантом абсолютно не помогают.

,

Благодарна этому институту за хорошие возможности! За то что он мне подарил волшебные 5 лет жизни, только теплые и приятные эмоции! Спасибо огромное всем кто был со мной рядом !!!! Педагоги, одногрупники, друзья и знакомые! Спасибо за хорошую учебную базу!

,

Закончила институт в 2014 году и ничего плохого сказать не могу! Не пожалела ни разу за 5 лет,что учусь именно здесь!Особая атмосфера института, своих традиций, порядков!ХАИ учит не только знаниям,ХАИ-это отдельная каста людей,которые прониклись духом этого института полностью.Особая дружба между людьми, которые учатся на разных факультетах, на разных курсах, но когда узнаешь,что учитесь или учились в одном доме,то сразу возникает какая-то незримая нить связывающая вас чем-то особенным,теплым и невероятно родным!Хоть я и не жила в общежитии ХАИ,но пропадала там очень часто и она стала для меня родной!Да тараканы присутствуют и ведут себя как дома на законных правах, но где вы видели общежитие которому как минимум лет 80 в идеальном состоянии, и если большое желание выпровадить не прошенных гостей есть-то все в ваших руках!)))Не забуду про квалифицированный состав педагогов, особый подход к обучению!Если человек хочет знать,он будет учится везде,а если нет то не надо пинять на институт!

,

Ужасные условия проживания в общежитиях. Тараканы, клопы просто кишат в комнатах. На жалобы руководство не реагирует. Даже не ожидала, что в таком прекрасном городе и в таком именитом ВУЗе такое может быть. Просто ужас...

,

Я сейчас учусь в "ХАИ" на втором курсе . Сказать , что мой университет мне нравится - это ничего не сказать :) ХАИ - это я , ХАИ- это мы , ХАИ - это лучшие люди страны !

,

Дочь поступила в этом году. Пока все нравится. Говорит, что преподаватели - супер!) За что отдельное им спасибо от мамы)
Хотела бы написать о общежитии т.к. очень сложно найти информацию.
3 факультет. 11 общежитие(кто в 10 и 12 условия и планировка абсолютно те же). Общежитие достаточно необычное (двухуровневая блочная система). В блоке на одном этаже комната на 4 чел.(с нее выход на балкон), кухня, туалет. Поднимаешься по лестнице( или спускаешься) - 4 комнаты на 3 чел., душ, туалет, две раковины,хорошая кладовка.
Комнаты небольшие, мебель была убитая, но был сделан нормальный ремонт. Мебель - скинулись с родителями, купили. Сейчас в комнате стало намного уютней. Обратила внимание, что во всех общежитиях везде пластиковые окна. Холодно ли зимой - не знаю
До ВУЗа - пять минут ходьбы, что очень удобно.
Можно приехать и переночевать родителям в гостевой комнате - это удовольствие стоит 60 грн в сутки.

,

Хотела перейти из Луганского вуза, ни один номер не отвечает.А по другому номеру нагрубили и не стали разговаривать.

,

норммк

,

Хороший институт для получения IT специальности.
Хорошее материальное обеспечение.
Если вы харьковчанин и хотите получить IT специальность - это однозначно ваш выбор, так как можете быть обеспечены работой уже с 3го - 4го курса.


Общежития в ужастном состоянии. Если вы не местный - то при надлежащем подходе к учёбе, затраты на съём жилья окупяться очень быстро, когда вы получите работу.

,

Уже на 4м курсе возможно работать по специальности для IT специалистов имея весьма приличную зарплату и получая стипендию.

Главное: Усердие и Труд!

Привет k503!

,

Самый классный ВУЗ!!отличные преподаватели!!Гуманитарный факультет))))))

,

Закончила ХАИ в конце 90-х. Учеба и жизнь в общаге многое дали , но главное - умение строить отношения с людьми и изучать новые предметные области. Так что способность продуктивно работать и друзей на долгие годы хаевня точно дает. Просто не всегда это означает сразу высокий заработок. из моих друзей - знакомых с трудоустройством проблем не было ни у кого, многие создали свой бизнес. Для поступления своего ребенка я ХАИ рассмотрю, потому как лично мне нравится быть в составе многотысячного клуба выпускников- хаевцев, и нравится установка на успех. У кого не сложилось с работой- сочувствую, но причем здесь институт ? Разве кому то отказали в работе из за диплома ХАИ? Проблема может быть в том, что выбрал специальность, по которой в лоб не устроишься, но в любой отрасли есть такие риски.

,

Закончил этот вуз 5 лет назад. Александр тут писал:
-----------
Минус - образование ноль, как и во всех ВУЗАХ Украины. Не верите - сколько ВУЗов из Украины в международных рейтингах.? Ноль! Как научный и образовательный центр ХАИ давно выродился (как и все ведущие вузовские бренды). Учат деловые взяточники или раслальцованные лентяи. Есть немного светлых голов - но они в массе своей либо в возрасте, либо без копейки. Дети начальников и любовницы профессуры занимают посты земдеканов, защищают диссертации, курируют денежные потоки. Всё, как в стране. Ура!
Плюс. Если хочешь учится - то выучишься. Но главное - это наличие нормальных адекватных людей в студенчестве.
Так что не путайте студенческий слоган "ХАИ - это я!" и грязь, которая заполнила старейший ВУЗ страны.
----------
Подписываюсь под каждым словом. Всё правда.

,

Закончил 4 факультет кафедру 407 (композитчик). ХАИ дает отличные базовые знания, учится очень тяжело из 30 человек на первом курсе до 6 доучились 8. С трудоустройством особых проблем нету. Поработайте 3-4 месяца по распределению на госпредприятии а потом переходите в частные конторы. Я не жалею что закончил ХАИ и любому кто хочет получить хорошее техническое образование советую идти сюда.
П.С. денег с нас не требовали никогда
П.С.С. сейчас очень много поблажек студентам делают, знакомый замдекана откровенных балбесов выгнать даже не мог.

,

Учиться (если учиться!) сложно.Это естественно:ракеты-самолеты строить-это вам не кирпичи штамповать! Преподаватели разные. Не надо лить грязь на старейших.Да,у них есть заскоки,но материал дают хорошо и заставляют выучить.В вузе уважают профильные направления,гуманитарно-экономические- "для прокорма",жизнь заставляет.Ниже о иностранцах писали-неправда. Вьетнамцы почти все - умнички,остальные,как и наши,разные попадаются.А то,что отчисляют много,так не всем по силе здесь учиться.Злостных балбесов не спасают даже взятки. Общежития,по сравнению с другими вузами-неплохие,лучше только в юракадемии. Огромный минус-плохой уровень преподавания английского.

,

Я закончила магистратуру на факультете Ракето-космической техники в феврале этого года, а уже через 2 недели получила работу по специальности в Киеве, хотя некоторые мои одногрупники устроились продавцами-консультантами, так что вопрос трудоустройства спорный.
Я ни разу не пожалела, что поступила в этот ВУЗ. Преподаватели дали отличную базу знаний тем, кому это было нужно, те кто учится не хотел закрывали сессию за взятки.

,

Я заканчиваю сейчас магистратуру и могу сказать одно, что ни разу не пожалела, что сюда поступила. Честно скажу, есть предметы. которые закрываются за деньги, но только в том случае если ты абсолютно не появлялся. При этом этого ни кто не требует. Выучил значишь - значит получишь, что заслужил. Возможно преподавательский состав не самый лучший, но разве есть такие вообще в Украине. Предметы преподаются доходчиво. Преподаватели всегда идут на встречу. Минус, что нет распределения после учебы, но по - моему такой роскоши уже не предлагает не один институт. По-этому все зависит от вас и от вашего желание. В общежитии дефицита нет. Состояние их хорошее, не дом конечно, но жить с комфортом можно. Так, что ХАИ достойный ВУЗ как вариант для поступления

,

По поводу "гнилого пафоса" - даже самая завалящая фирма имеет свои корпоративные традиции. Когда фаны на стадионе вопят "Украина вперед!" Они что, все любят Украину? Но есть понятие команды! Очень плохо, что в 32 года человек так этого и не понял и о ВУЗЕ у него остался один негатив.
Минус - образование ноль, как и во всех ВУЗАХ Украины. Не верите - сколько ВУЗов из Украины в международных рейтингах.? Ноль! Как научный и образовательный центр ХАИ давно выродился (как и все ведущие вузовские бренды). Учат деловые взяточники или раслальцованные лентяи. Есть немного светлых голов - но они в массе своей либо в возрасте, либо без копейки. Дети начальников и любовницы профессуры занимают посты земдеканов, защищают диссертации, курируют денежные потоки. Всё, как в стране. Ура!
Плюс. Если хочешь учится - то выучишься. Но главное - это наличие нормальных адекватных людей в студенчестве.
Так что не путайте студенческий слоган "ХАИ - это я!" и грязь, которая заполнила старейший ВУЗ страны.

,

32 года, 1 фак-т, инженер-механик, работаю по специальности.
Из плюсов хорошие базовые знания по техническим и прикладным дисциплинам.
Из минусов гнилой пафос про то что ХАИ - это лучшие люди страны, а лучше бы с первого курса детей морально готовили к тому что им придется драться за рабочие места в этой стране или переквалифицироваться в кого повезет.

,

Интересная "осведомленность" по поводу учебы в ХАИ "Родителя абитуриента", в том числе и по поводу кандидатских :-)
Что ж тогда все "шаровики-затейники" обходят ХАИ стороной? Не потому ли, что учиться все же надо, и отчисляют, не смотря на то, что деньги заплатил?
Так что "Родитель абитуриента", очевидно, "засланный казачок" :-)
(P.S. Найди опечатку :))

,

Тухлятина, которую пытаются завернуть в красивую упаковку былой славы. С каждым годом растет факультет иностранных студетов - их привлекает простота получения диплома - заплатил денюшку, можно даже не являться на занятия, контрактника из этого вуза не отчислят. Аспиранты защищают кандидатские, еле-еле говоря по-русски. На кафедрах, набирающих абитуриентов на специальности с красивыми многообещающими названиями ("Международная экономика", например) - ни одного сотрудника с этой специальностью в дипломе (! я не говорю уже о кандидатах наук по этой специальности, хотя бы диплом о высшем!). В общем, студентам здесь комфортно - 5 веселых и ненапряжных лет интересной студенческой жизни, родителям - ищите место работы своему деградировавшему от пятилтнего праздника чаду.

,

В 1966 г. окончил 5 факультет, гр 554-конструирование и производство РЭА.
Работал на оборону-радиолокация. Дослужился до гл.инженера КБ. Все кто приходил к нам из ХАИ-все были творческие люди.Обожаю дружбу хаёвцев.Они всегда подставляли плечо ближнему.Дружба и полная уважуха-вот что помогало освоить сопромат, ТТМ, ТОЭ, ТОР и теорию вероятности.Мы были одними из первых выпускников радиофака. Преподы у нас были 80% из академии им.Говорова.Экзамены по АФУ сдавали на сумской, рассказывая какого типа антенны на крыше домов. Виглин, Поплавко,Кулемин-вот наши первые преподаватели.
Кто прочтет, пусть передаст привет Волосюку Валерию-мы с ним вместе учились!.
Спасибо военной кафедре-она научила нас читать схемы,узнавать как проходят импульсы по цепям.! В первой сирийской войне я как раз обслуживал тот комплекс, что мы учили на военке.
Всем выпускникам 5 факультета ура!

,

Родной ВУЗ. Посчастливилось летать над родным институтом. Ведущие по летным испытаниям в экипаже - все были "хаевцы".
И сейчас летаю, Хоть и редко сейчас.

,

ВУЗ отличный. Был 25 лет назад такой и сейчас остается.

,

6 человек из нашей родни закончили ХАИ. И это уже говорит о многом. Я горда тем, что училась именно в этом институте. Работаю по специальности. Лучше ХАИ, может быть только ХАИ.

,

Скучаю за ХАИ. С трудоустройством проблема.

,

ХАИ - один из немногих вузов, который дает не только знания, но и умения выжить в наше время. Здесь интересно, и если учиться, то и профессию получить можно толковую. Не пожалеете, если попадете в ХАИ. Но вуз - технический!!! Готовит инженеров, а не гуманитариев. Среди ХИРЕ, ХПИ и ХАИ - я выбрала в сове время ХАИ, и не прогадала. Мне знания пригодились и до сих пор ими пользуюсь.

,

Ребята, если вы не заметили, то этот ВУЗ подготовливает узкий профиль. Выживут лишь гении, кто платил - те работают в иных сферах, но никак не в профиле.

,

Сейчас почти все , 90 % выпускники любого института работают не по специальности

,

хороший

,

В ХАИ сложно, но интересно.

,

Советую всем поступать именно в ХАИ.

,

Год проучилась и считаю что зря потратила время. Из 100 человек потока моего факультета осталось где-то 70. Преподаватели старые, многие не помнят что говорят. Когда человеку 84 года, сложно слушать его лекции. Лично я всем советую если вам вышка и теормех по ночам сниться, то поступайте не думая, но а если вас просто больше никуда не взяли лучше год еще готовтесь к тестам, но в ХАИ смысла идти нету.

,

ХАИ сейчас - это политика. Снаружи красиво - внутри не очень. Здесь все еще пропагандируют бренд ХАИ, говорят о необходимости выпуска инженеров и конкуренции нашей страны на мировом рынке.
Да, взяток почти нет - оценки и так ставят. Практически отсутствует практика. Профильные знания которые даются - значительно устарели.
Из преподов остались единицы адекватные.

Хотите тусовку-идите в ХАИ. Хотите перспектив-идите в бизнес, на рынок после школы. Не тратьте время на образование в ХАИ.

,

относительно единственного ярко-негативного комментария Тохи - все зависит от того, на каком факультете, на какой кафедре и на какой специальности Вы учитесь. Очень много знакомых с разных факультетов (дружественная атмосфера хаевцев и единство - это да, это отрицать практически невозможно), соответственно много разных отзывов, и плохих, и хороших.

Моя специальность - информатика, 3 фак, 304 кафедра. Если вы в состоянии вникнуть в предметы типа линейной алгебры или теории вероятности, а также готовы самостоятельно познавать глубины компьютерных дисциплин, то да, вам к нам. Кафедра прикладной математики очень сильная. Кафедра информатики молода и неопытна за исключением нескольких преподавателей.
Хотя никогда не понимала, почему информатика, прикладная математика и системный анализ учат одно и то же, с разницей максимум 1-2 предмета в семестр.

,

ХАИ один из лучших и что характерно - самых сложных вузов

,

Я не только ХАЁВЕЦ, но и ЭСКБовец.
Учился в 80тых.
Самые лучшие дни в моей жизни.
Благодарен этому ВУЗУ.

,

Где вы видели ВУЗ в Украине - все продается и покупается. Ваш ХАИ не исключение.

,

Ucilas v XAI davno-davno, i tolko odin god, no vsiu ziznj nemozno ego zabytj! Zaviduju tem, kto imeet pravo nazvat XAI rodnym...
Scastija vsem vsem, kto imeet etu radostj - chodit po koridoram XAI!!!!!!!

,

The BEST

,

ХАИ - это я, ХАИ - это мы, ХАИ - это лучшие люди страны!)) Привет 5 факультету

,

Мені подобається ,що моя дочка навчається у цьому навчальному закладі. Професійні викладачі, а саме головне вимогливі.Дякую, що змогли згуртувати студентів у єдину сім"ю.

,

Я на второй курс перешел, учусь на КСС, брат перешел на четвертый - на радиоаппаратах...

,

Забыли упомянуть главное: Великое хаёвское братство, которому завидуют все остальные!!!

,

ВУЗ отличный, я хочу тут учиться!

,

Я закончил ХАИ, сын закончил ХАИ. Отличный, бесподобный ВУЗ. Все ценят выпускников этого ВУЗа, но с трудоустройством проблема.

,

Я люблю этот институт!!!

,

Этот вуз - старая кляча с былой славой. Большинство преподов - полные бездари, мало осталось настоящих профессионалов, большинство из них либо уехали за бугор, либо давно померли. Учатся в этом вузе не самые умные, а те у кого хватило "капусты" на поступление, встречал много талантливых ребят, которые не смогли поступить в этот вуз и выпускников не способных отличить на схеме конденсатор от транзистора. И самый большой минус - 95% выпускников не работает по специальности - наша страна "мирная", защищаться будем вилами и граблями, соответственно военная авиация, космонавтика, да и гражданская авиация ей не нужны. Самый большой плюс - познакомился и подружился здесь с хорошими ребятами, нет здесь гламурно-эмо-придурковатой молодёжи, все простые ребята.

,

Самый лучший ВУЗ:честный, открытый, веселый, душевный! Есть все для разностороннего развития студента. Выдающиеся преподаватели, доброжелательные студенты, можно говорить о достоинствах часами, но лучше - поступать и получать знания, которые действительно можно считать твердыми и "живыми". Выпустилась 2 года назад, и до сих пор с любовью вспоминаю родной ХАИ!!!

,

здесь круто!))))

,

Замечательное место для учёбы и отдыха!!!

,

КЛАССНЫЙ УМНЫЙ НАРОД ЗДЕСЬ в ХАИ !!!

,

Самый лучший университет!

,

The BEST!!!!!!!!!!

,

Отличный ВУЗ.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок