Факультети і спеціальностівгору
 • Інcтитут економіки
 • Інcтитут менеджменту,
 • Інcтитут упpавління бізнеcом,
 • Юридичний інститут,
 • Інcтитут міжнаpодної тa піcлядипломної оcвіти.
Абітурієнтамвгору

Східноєвропейський університет пропонує навчання за такими  спеціальностями:

 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • дизайн;
 • філологія (переклад: англійська, німецька мови);
 • право;
 • економіка (економічна кібернетика, економіка підприємства);
 • маркетинг;
 • фінанси, банківська справа та страхування;
 • облік і оподаткування;
 • менеджмент (управління і економіка охорони здоров’я, управлінняпроектами); 
 • готельно-ресторанна справа;
 • туризм.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр»,  «спеціаліст», «магістр». Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.  При університеті діє Коледж економіки і управління, в якому готують  молодших спеціалістів за кількома фахами (економіка; маркетинг; облік і оподаткування; автомобільний транспорт; туризм; право; інформаційна, бібліотечна та архівна справа).

Університет здійснює довузівську підготовку з дисциплін:

 • українська мова;
 • іноземна мова;
 • географія;
 • правознавство;
 • математика; 
 • історія України.

Термін навчання – 6 місяців.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0472) 64-84-74, (0472) 32-73-11.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0472) 64-84-74, (0472) 32-73-11.

Докладніше про ВНЗвгору

Президент Східноєвропейського університету – Рауф Ахметович Аблязов, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної Інженерної Академії, заслужений діяч науки і техніки України, член Клубу ректорів Європи.

Ректор Східноєвропейського університету – Шпак Любов Олександрівна, доктор економічних наук, доцент.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – сучасний вищий навчальний заклад України, який надає широкі можливості здобуття престижної освіти європейського рівня.

Президент та колектив університету неодноразово нагороджувалися вітчизняними та зарубіжними почесними відзнаками за досягнення в науковій сфері, а саме: орден «Інтелект нації»; орден Сократа (Оксфорд, Великобританія) – за високу освітню діяльність; орден Миколи Чудотворця I ступеня (Україна) – за примноження добра на Землі; орден «Ім’я в науці» за вагомий внесок у розвиток науки в Україні і світі та інші.

У 2014 році в Оксфорді на саміті лідерів Європейської Бізнес Асамблеї, яка є незалежною міжнародною організацією, Східноєвропейський університет визнано кращим університетом за підсумками року.

Гордість університету – випускники. За 24 роки існування заклад випустив понад 40 тис. фахівців, які здобули конкурентоспроможну престижну освіту, поповнили лави української економіки і очолили керівні посади в усіх сферах та напрямах розвитку України.

Університет є потужним навчально-науковим комплексом, до складу якого входять: Інститут менеджменту, Інститут економіки, Юридичний інститут, Інститут управління бізнесом, Інститут міжнародної та післядипломної освіти, Коледж економіки і управління.

Наразі в Східноєвропейському університеті навчається понад 2500 студентів, які після закінчення навчання отримують дипломи державного та міжнародного зразків. Освітній процес забезпечують 264 викладачі, з яких 17 докторів наук та 71 кандидат наук.

Східноєвропейський університет надає можливість навчатися за поширеними в Європі та світі дистанційними технологіями, які забезпечують надходження студентам основного обсягу матеріалу, що вивчається, за допомогою інформаційних технологій; інтерактивну взаємодію студентів і викладачів у процесі навчання. Для кожного студента забезпечено доступ до електронного конспекту лекцій, методичних посібників, масивів практичних завдань, засобів перевірки знань. Такий метод є дуже зручним, оскільки дає можливість поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування і влаштуватися на роботу, в чому їм допомагає Центр кар’єри університету.

Східноєвропейський університет – це потужна матеріальна база, високий рівень викладання та інноваційні методи навчання.

Матеріально-технічна база: наукова бібліотека з відділенням електронних підручників, центри інформаційних технологій та дистанційно-заочного навчання, медичний центр, методичний кабінет, зала синхронного перекладу, навчальна зала судових засідань, сучасна тренажерна зала, гуртожиток, студентське кафе, центр культури і дозвілля, видавництво та ін.

Східноєвропейський університет є новатором у використанні навчальних технологій відеоконференцзв'язку. Завдяки потужній матеріально-технічній базі Східноєвропейський університет став місцем проведення українських та міжнародних конференцій, семінарів-тренінгів, зустрічей фахівців із різних країн світу.

Тонкощі своєї професії студенти вивчають на базі створених в університеті навчально-науково-виробничих центрів (ННВЦ): «Навчальний готель і ресторан», «Туристична фірма», «Центр біржових технологій», «Інтернет-банкінг», «Правнича клініка», «Практична журналістика», «Страхова компанія» та інші. По завершенню навчання в ННВЦ студенти отримують сертифікат, що дає переваги в працевлаштуванні.

Наукова діяльність університету

Університет має плідні здобутки в науково-дослідній діяльності.

Під керівництвом докторів наук, професорів в університеті працюють наукові школи, проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції, організовується наукова робота зі студентами. Для бажаючих отримати науковий ступінь діє аспірантура і Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. На замовлення підприємств Черкаської області, а також університету виконуються дослідження, які впроваджуються в діяльність суб'єктів господарювання та навчальний процес.

Із 2007 року випускається фаховий журнал університету «Вісник Східноєвропейського університету. Серія: економіка і менеджмент».

Міжнародні зв'язки

З 2007 року університет є членом Європейського Консорціуму вищих приватних шкіл. Діють угоди про партнерство та співробітництво в галузі освітньої діяльності з Алабамським агромеханічним університетом та університетом Кентуккі (США), Католицьким університетом, Ліцеєм Фредеріка Озанама (Франція), з вищими навчальними закладами Польщі: Польською вищою школою підприємництва та соціальних наук, Польським коледжем фінансів і менеджменту, Польським університетом фінансів і менеджменту та ін.

Договори про співпрацю з Вищою Школою Фінансів та Управління (м.Білосток, Польща) та Вищою лінгвістичною школою (м.Ченстохова, Польща) дають можливість студентам Східноєвропейського університету навчатися за програмою подвійного диплома, здобуваючи вищу освіту за інтегрованими навчальними програмами одночасно у двох навчальних закладах. Таким чином, студенти, навчаючись у Східноєвропейському університеті, отримують диплом державного зразка України та диплом європейського зразка польського вишу.

Цінність подвійного диплома в тому, що випускник стає більш привабливим для вітчизняних і закордонних роботодавців, оскільки сьогоднішній ринок праці потребує не лише наявності диплома, а й вимагає від кандидатa нa працeвлаштування практичниx навичoк і знaння іноземниx мов.

Якщo ви бажаєтe здoбути якіcну оcвіту, щo відпoвідає європейcьким стандаpтам, Східноєвропейcький універcитет чeкає нa ваc!

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Черкасах, а також коледжі та технікуми в Черкасах, курси в Черкасах, репетитори в Черкасах, робота в Черкасах

Зворотній зв'язок