Факультети і спеціальностівгору

Факультет агрономії

 • агрономія;

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

 • екологія;
 • захист і карантин рослин;
 • садівництво і виноградарство
 • технології захисту навколишнього середовища.

Факультет менеджменту

 • менеджмент
 • публічне управління та адміністрування;
 • туризм
 • готельно-ресторанна справа.

Факультет економіки і підприємництва

 •  економіка;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 •  облік та оподаткування;
 • маркетинг;
 • фінанси, банківська справа і страхування.

Інженерно-технологічний факультет

 • харчові технології;
 • Агроінженерія.

Факультeт ліcового і садово-паpкового господарcтва

 • Cадово-паркове гоcподарcтво;
 • ліcове гоcподарcтво;
 • геодезія тa землеуcтрій.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (047) 443-07-32.

Довузівська підготовка: тел. (04744) 3-21-70.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (047) 443-07-32.

Докладніше про ВНЗвгору

Сьогодні Уманський національний університет садівництва - це багатопрофільний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, Який Здійснює підготовку фахівців за 7 напрямами:

 • Геодезія та Землеустрій
 • Економіка та підприємництво
 • Менеджмент и адміністрування
 • Пріроднічі науки
 • Сільське господарство и лісництво
 • Сфера обслуговування
 • Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

В Уманському Національному університеті садівництва працюють такоже відділення довузівської підготовкі, центр Культура і виховання, Інститут післядипломної освіти та дорадництва. Функціонує докторантура з семи та аспірантура з 18 спеціальностей, п'ятнадцять проблемних науково-дослідних лабораторій, навчально-науково-виробничий відділ з досліднім полем, садом и лісом на 1050 га сільськогосподарських угідь.

Навчальний процес в уманський Національному університеті садівництва забезпечують 28 кафедр, Які здійснюють підготовку фахівців, Підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за 19 ліцензованімі спеціальностямі. Акредитованого среди останніх є 12 спеціальностей, з них 6 - за ОКР бакалавр, 1 - за ОКР спеціаліст та 5 - за ОКР - магістр.

У структурі уманський национального университета садівництва 6 факультетів, регіональний Університетський центр, в Який входять сім Навчальних Закладів Черкаської області І-ІІ рівнів акредитації, институт післядипломної освіти, наукова бібліотека на 230 тисяч томів спеціальної літератури, спортивно-оздоровчий комплекс, їдальні, гуртожитки тощо.

Наукова діяльність уманський национального университета садівництва

Наукові дослідження ведуться за тематикою, что представляет широкий спектр напрямків агрономічної та економічної проблематики аграрного сектора економіки за 183 програмами.

Наукова діяльність в уманський Національному університеті садівництва тісно поєднується з учбовим процесом відповідно до профілю підготовкі фахівців. У наукових дослідженнях беруть доля і студента.

Щорічно 10-12 студентов стають лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу, 25-30 переможцями всеукраїнськіх предметних олімпіад.

Перелік документів, які можуть знадобитися при вступі до вузу:

 •  заяву на ім'я ректора;
 •  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-    кваліфікаційний) рівень, на основі якого осуществляетсяпоступленіе, і додаток до нього;
 •  копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для  вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 •  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 •  копії документів, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за  результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти,  зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 •  чотирьох кольорові фотогpафії розміpом 3x4 см.
 • Оcтаточний спиcок вcіх необхідниx докумeнтів тa фоpму пoдачі (оpигінал абo завірeна  кoпія) уточнюйтe в пpиймальній коміcії зa тeл.: (047) 443-07-32.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Умані, а також коледжі та технікуми в Умані, курси в Умані, репетитори в Умані, робота в Умані

Зворотній зв'язок