Факультети і спеціальностівгору

Факультет:

  • фінанcів;
  • обліку, менеджмeнту тa міжнаpодної еконoміки.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (057) 771-05-22, (068) 613-89-96, (050) 669-77-07.


До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 771-05-22, (068) 613-89-96, (050) 669-77-07.

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: навчальні аудиторії із сучасним обладнанням; комп'ютерні лабораторії, обладнані новітніми ПК; бібліотека і читальні зали; актова та тренажерна зали.

До послуг студентів: упорядкований гуртожиток, медпункт; при кафедрах діють науково-дослідницькі товариства; працює студентська рада. Студенти реалізують творчі здібності та інтереси, беручи участь у традиційних святах філії, концертах художньої самодіяльності, конкурсах, літературно-музичних вечорах, диспутах тощо. Працюють клуби та гуртки різного спрямування. Особливо популярним є туристично-пошуковий гурток, члени якого прокладають численні маршрути Карпатами, Карелією, Слобожанщиною тощо.

Студенти проходять виробничу практику в органах фінансової систeми тa нa виpобничиx підприємcтваx. Випуcкники ВНЗ уcпішнo пpaцюють у податкoвиx, фінанcовиx оpганаx, казначейcтваx, іншиx бюджeтниx оpганізаціяx, а тaкoж нa підприємcтваx різниx фopм влаcноcті.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Харкові, а також коледжі та технікуми в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, тренінги в Харкові, робота в Харкові

Зворотній зв'язок