Факультети і спеціальностівгору

Факультет музичної та хореографічної освіти

 • Музичне мистецтво з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (музичне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (хореографія) з додатковою спеціалізацією - художня культура.
 • Хореографія.

Художньо-графічний факультет

 • Середня освіта (образотворче мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художнє редагування освітніх видань; візуальне мистецтво; художні промисли.
 • Середня освіта (трудове навчання та технології) з додатковою спеціалізацією - інформатика.
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художні промисли; художня обробка металу.
 • Професійна освіта (дизайн) з додатковими спеціалізаціями: комп`ютерна графіка; дизайн одягу.

Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації

 • Середня освіта (фізична культура) з додатковими спеціалізаціями: методика спортивно-масової роботи; фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі.
 • Спеціальна освіта з додатковою спеціалізацією – початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Соціально-гуманітарний факультет

 • Журналістика (реклама та зв`язки з громадськістю).
 • Психологія з додатковоюспеціальністю - мова і література (англійська).
 • Політологія з додатковимиспеціалізаціями:міжнародні відносини; конфліктологія; антикорупційний консалтинг; політичний менеджмент.
 • Право з додатковимиспеціалізаціями: юридична психологія; ювенальна юстиція; освітнє право.
 • Публічне управління та адміністрування з додатковими спеціалізаціями: адміністрування в органах державної влади та місцевого самоврядування; адміністрування у закладах освіти; адміністрування навчально-методичного забезпечення освітніх програм.

На основі освітнього ступеня бакалавра і ОКР спеціаліста здобувачі можуть отримати освітній ступінь магістра за спеціальностями:

 • Психологія.
 • Менеджмент (за спеціалізацією: управління навчальним закладом).

Історико-філософське відділення

 • Філософія.
 • Музеєзнавство, пам'яткознавство.
 • Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • Соціологія.
 • Середня освіта (історія)з додатковою спеціалізацією - основи правознавства.

Факультет дошкільної педагогіки та психології

 • Дошкільна освіта з додатковими спеціальностями: спеціальна освіта (логопедія); мова і література (англійська), психологія.

Філологічний факультет

 • Середня освіта (українська мова і література)з додатковою спеціальністю - мова і література англійська; з додатковою спеціалізацією – українознавство.
 • Середня освіта (мова і література (російська)) з додатковими спеціальностями: мова і література англійська й українська мова і література.

Факультет іноземних мов

 • Середня освіта (мова і література (англійська)).
 • Середня освіта (мова і література китайська)) з додатковою спецільністю - мова і література (англійська).
 • Середня освіта (мова і література турецька)) з додатковою спецільністю – мова і література (англійська).
 • Філологія (переклад з англійської, китайської українською).

Факультет початкового навчання

 • Початкова освіта з додатковими спецільностями: психологія; мова і література (англійська).
 • Соціальна робота (за спеціалізацією: соціально-профілактична діяльність)з додатковою спецільністю – психологія.

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (математика) з додатковими спеціальностями: інформатика; мова і література (англійська); фізика.
 • Середня освіта (фізика) з додатковими спеціальноcтями: матeматика; інфоpматика; мoва і літeратура (англійcька).
 • Середня оcвіта (інфоpматика) з додатковoю спеціальніcтю - мoва і літeратура (англійcька).


Абітурієнтамвгору

Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі визначається Правилами прийому до університету у 2018 р. В університеті створено консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Довузівська підготовка: тел. (048) 731-17-91; предмети - українська мова і українська література, біологія, фізика, математика, англійська мова, художня підготовка, фізична підготовка; термін навчання - 8, 6, 3 міс.

Офіційний сайт університету: www.pdpu.edu.ua
https://www.facebook.com/Ushynsky.University

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (048) 732-48-02.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (048) 732-48-02.

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, 39 кафедр, інформаційно-видавничий центр, зала електронних носіїв інформації, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс «Буревісник», медчастина, буфет, археологічний і етнографічний музеї, освітні науково-інформаційні та культурні центри США, Литви, Держави Ізраїль, КНР (Інститут Конфуція), Кореї.

Міжнародне співробітництво здійснюється за напрямами:

 • підготовка фахівців для інших країн;
 • академічна співпраця із зарубіжними закладами вищої освіти та науковими центрами;
 • участь у міжнародних проектах спільно з іноземними партнерами, співпраця з фондами, програмами, презентованими в Україні та за кордоном;
 • рeалізації прогpам акадeмічної мобільноcті;
 • прийом фаxівців із зарубіжниx кpаїн для стажувaння тa підвищeння кваліфікaції, обміну доcвіду тa інші.Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Одесі, а також коледжі та технікуми в Одесі, курси в Одесі, репетитори в Одесі, тренінги в Одесі, робота в Одесі

Зворотній зв'язок