Факультетивгору

Факультет музичної та хореографічної освіти

 • Музичне мистецтво з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (музичне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художня культура; режисура музично-виховних заходів.
 • Середня освіта (хореографія) з додатковою спеціалізацією - художня культура.
 • Хореографія.

Художньо-графічний факультет

 • Середня освіта (образотворче мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художнє редагування освітніх видань; візуальне мистецтво; художні промисли.
 • Середня освіта (трудове навчання та технології) з додатковою спеціалізацією - інформатика.
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво) з додатковими спеціалізаціями: художні промисли; художня обробка металу.
 • Професійна освіта (дизайн) з додатковими спеціалізаціями: комп`ютерна графіка; дизайн одягу.

Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації

 • Середня освіта (фізична культура) з додатковими спеціалізаціями: методика спортивно-масової роботи; фізичне виховання у спеціальному навчальному закладі.
 • Спеціальна освіта з додатковою спеціалізацією – початкова освіта дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Соціально-гуманітарний факультет

 • Журналістика (реклама та зв`язки з громадськістю).
 • Психологія з додатковоюспеціальністю - мова і література (англійська).
 • Політологія з додатковимиспеціалізаціями:міжнародні відносини; конфліктологія; антикорупційний консалтинг; політичний менеджмент.
 • Право з додатковимиспеціалізаціями: юридична психологія; ювенальна юстиція; освітнє право.
 • Публічне управління та адміністрування з додатковими спеціалізаціями: адміністрування в органах державної влади та місцевого самоврядування; адміністрування у закладах освіти; адміністрування навчально-методичного забезпечення освітніх програм.

На основі освітнього ступеня бакалавра і ОКР спеціаліста здобувачі можуть отримати освітній ступінь магістра за спеціальностями:

 • Психологія.
 • Менеджмент (за спеціалізацією: управління навчальним закладом).

Історико-філософське відділення

 • Філософія.
 • Музеєзнавство, пам'яткознавство.
 • Менеджмент соціокультурної діяльності.
 • Соціологія.
 • Середня освіта (історія)з додатковою спеціалізацією - основи правознавства.

Факультет дошкільної педагогіки та психології

 • Дошкільна освіта з додатковими спеціальностями: спеціальна освіта (логопедія); мова і література (англійська), психологія.

Філологічний факультет

 • Середня освіта (українська мова і література)з додатковою спеціальністю - мова і література англійська; з додатковою спеціалізацією – українознавство.
 • Середня освіта (мова і література (російська)) з додатковими спеціальностями: мова і література англійська й українська мова і література.

Факультет іноземних мов

 • Середня освіта (мова і література (англійська)).
 • Середня освіта (мова і література китайська)) з додатковою спецільністю - мова і література (англійська).
 • Середня освіта (мова і література турецька)) з додатковою спецільністю – мова і література (англійська).
 • Філологія (переклад з англійської, китайської українською).

Факультет початкового навчання

 • Початкова освіта з додатковими спецільностями: психологія; мова і література (англійська).
 • Соціальна робота (за спеціалізацією: соціально-профілактична діяльність)з додатковою спецільністю – психологія.

Фізико-математичний факультет

 • Середня освіта (математика) з додатковими спеціальностями: інформатика; мова і література (англійська); фізика.
 • Середня освіта (фізика) з додатковими спеціальноcтями: матeматика; інфоpматика; мoва і літeратура (англійcька).
 • Середня оcвіта (інфоpматика) з додатковoю спеціальніcтю - мoва і літeратура (англійcька).


Абітурієнтамвгору

Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі визначається Правилами прийому до університету у 2018 р. В університеті створено консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Довузівська підготовка: тел. (048) 731-17-91; предмети - українська мова і українська література, біологія, фізика, математика, англійська мова, художня підготовка, фізична підготовка; термін навчання - 8, 6, 3 міс.

Офіційний сайт університету: www.pdpu.edu.ua
https://www.facebook.com/Ushynsky.University

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (048) 732-48-02.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (048) 732-48-02.

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: 9 навчальних корпусів, 39 кафедр, інформаційно-видавничий центр, зала електронних носіїв інформації, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс «Буревісник», медчастина, буфет, археологічний і етнографічний музеї, освітні науково-інформаційні та культурні центри США, Литви, Держави Ізраїль, КНР (Інститут Конфуція), Кореї.

Міжнародне співробітництво здійснюється за напрямами:

 • підготовка фахівців для інших країн;
 • академічна співпраця із зарубіжними закладами вищої освіти та науковими центрами;
 • участь у міжнародних проектах спільно з іноземними партнерами, співпраця з фондами, програмами, презентованими в Україні та за кордоном;
 • рeалізації прогpам акадeмічної мобільноcті;
 • прийом фаxівців із зарубіжниx кpаїн для стажувaння тa підвищeння кваліфікaції, обміну доcвіду тa інші.Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Одесі, а також коледжі та технікуми в Одесі, курси в Одесі, репетитори в Одесі, тренінги в Одесі, робота в Одесі

Зворотній зв'язок