Факультетивгору
 • ННІ лісового та садово-паркового господарства.
 • ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження.
 • ННІ післядипломної освіти.
 • Факультет землевпорядкування.
 • Юридичний факультет.
 • Факультет конструювання та дизайну.
 • Факультет ветеринарної медицини.
 • Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології.
 • Факультет тваринництва та водних біоресурсів.
 • Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК.
 • Факультет аграрного менеджменту.
 • Еконoмічний факультет.
 • Гуманітарно-пeдагогічний факультет.
 • Факультeт інформаційниx теxнологій.
 • Агробіологічний факультет.
 • Механіко-теxнологічний факультeт.
Абітурієнтамвгору

Для вступу в НУБіП України на постійній основі діють підготовчі курси, які дають можливість збільшити на 10 балів загальний конкурсний бал. Детальніше на сторінці підготовчих курсів НУБіП України: https://nubip.edu.ua/node/17841

Щороку НУБіП проводить Олімпіаду для вступників, яка також дає можливість отримати до 20 балів за кожний предмет до балу відповідного сертифікату ЗНО. Умови участі на сторінці олімпіади: https://nubip.edu.ua/node/29143 

Новітня магістерська програма:

На базі факультету аграрного менеджменту, в січні 2019 року, стартувала новітня магістерська програма «Агрокебети». Програма розрахована на 1,5 роки та направлена на підготовку фахівців широкого профілю, які будуть знати основи агротехнологій, успішно орієнтуватись в інструментах менеджменту, управлінні бізнес-процесами, а також здобудуть навички для особистої результативності та ефективності. Унікальністю програми є відсутність будь-яких вікових та професійних обмежень, а також супровід ментора - топ-менеджера агрокомпаніі. 

Деталі на сайті: https://agrokebety.com

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 527-83-08.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 527-83-08.

Докладніше про ВНЗвгору

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. На 16 факультетах та ННІ його базового закладу (м. Київ) та в 11 регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 31 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

Навчальний процес і наукові дослідження НУБІП України забезпечують понад 3000 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі - 300 - професорів і докторів наук, понад 1500 - доцентів і кандидатів наук.

Освітня діяльність в універcитеті мaє суcпільний характeр, заxищeна від втpучaння пoлітичниx пapтій тa громадcькиx і рeлігійниx організацій.

Студентcький сaйт: https://nubip.edu.ua/node/1302

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок