Факультети і спеціальностівгору

Факультети і інститути

 • соціальних технологій;
 • інженерно-технологічний;
 • біомедичних технологій;
 • комп'ютерних технологій;
 • економіки та менеджменту;
 • філології та масових комунікацій;
 • права і суспільних відносин.

Друга вища освіта

 • Психологія
 • Фінанси
 • Банківська справа
 • Облік і аудит
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Правознавство

Аспірантура:

 • «Фізична реабілітація»;
 • «Економіка та управління підприємствами»;
 • «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
 • «Педагогічна та вікова психологія»;
 • «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»;
 • «Комп'ютерні сиcтеми тa компонeнти»;
 • «Загальнe мовознавcтво»;
 • «Тeорія тa іcторія дeржави і пpава; іcторія політичниx тa правовиx учeнь».

 

Абітурієнтамвгору

Дисципліни доуніверситетської підготовки: українська мова, українська література, англійська мова, математика, історія України, хімія, біологія, творче завдання (живопис, малюнок, композиція).

Доповнення до переліку документів

 • заява подається на ім'я Президента університету Петра Михайловича Таланчука за єдиною формою, в якому вказується обраний напрям підготовки та форми навчання.
 • медична довідка за формою 086/У.

Адреса приймальної комісії: вул. Львівська, 23, корп. А, каб. 104.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 409-27-62, (044) 424-70-08 .

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 409-27-62, (044) 424-70-08 .

Докладніше про ВНЗвгору

Університет засновано у 1998 році.

Університет "Україна" - єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

В університеті проводиться науково-дослідна робота, визначено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів. Налагоджено співробітництво з українськими, іноземними та міжнародними установами і навчальними закладами.

В університеті діють: Інститут післядипломної освіти, Корпоративний навчальний заклад «Інститут вищої професійної освіти ВМУРоЛ «Україна».

В Університеті відкрито аспірантуру за спеціальностями: «Фізична реабілітація»; «Економіка та управління підприємствами»; «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; «Педагогічна та вікова психологія»; «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»; «Комп'ютерні системи та компоненти»; «Загальне мовознавство»; «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень».

Однією з сильних сторін університету є його викладацький склад. Велика частина викладачів має науковий ступінь, багато з них одночасно працює в інших вищих навчальних закладах, передусім у національних, у тому числі Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ», КНЕУ ім. Вадима Гетьмана тощо. Та найцікавіші лекції студентам читають «практики» -люди, які не одне десятиліття присвятили не теоретичному вивченню предмету, а застосуванню знань у реальному житті. Це - програмісти, юристи, дизайнери, соціологи, редактори... Ті, кому не з чужих уст відомо про підводні рифи своєї професії та про те, як від них уберегтися. Студенти із захопленням слухають їхні розповіді про різноманітні випадки у професійній діяльності, таким чином здобуваючи найважливіші знання своєї спеціальності - практичні.

Безсумнівною перевагою Університету «Україна» перед іншими закладами освіти є те, що він в умовах безбар'єрного інтегрованого середовища, створеного на рівні світових стандартів, надає свої послуги тим, кого прийнято називати «люди з особливими потребами». Малозабезпечені, діти-сироти та інваліди мають право на безкоштовне (або пільгове) навчання в університеті. Не позбавлені привілеїв і ті, хто навчаються на «відмінно». Таким студентам університет щосеместрово надає знижку в оплаті за навчання. Відсоток цієї знижки можна суттєво підвищити, активно займаючись громадською роботою: ставши старостою групи, беручи участь у благодійних акціях університету, волонтерському загоні, працюючи у студраді... навіть президентом! Звісно, студколективу.

Коледж «Освіта»

Спеціальності:

 •  правознавство;
 •  фінанси і кредит;
 •  діловодство;
 •  бухгалтерський облік;
 •  обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
 •  соціальна робота;
 •  комерційна діяльність;
 •  розробка програмного забеспечення;
 •  обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
 •  організація туристичного обслуговування;
 •  видавнича справа та редагування.

Адреcа Пpиймальної коміcії:

м. Київ, вул. Львівcька, 23 (cт. мeтро "Житомирcька")

Коледж

425-29-13

Пpиймальна коміcія

409-27-62, 424-70-08

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок