Факультети і спеціальностівгору

Факультет інформаційних систем і технологій

Бакалавр:

 • Комп’ютерні науки
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Магістр:

 • Комп’ютерні науки 
 • Системний аналіз
 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Факультет економіки та менеджменту

Бакалавр:

 • Філософія
 • Економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Екологія

Магістр:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Економіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент

Факультет безпеки підприємств

Бакалавр і Магістр:

 • Менеджмент (спеціалізація: безпека підприємств)
 • Кібербезпека

Юридичний факультет

Бакалавр і Магістр:

 • Право

Інститут шоу-бізнесу

Бакалавр:

 • Хореографія
 • Музичне мистецтво

Магістр:

 • Хореографія (бальна хореографія, сучасна хореографія, народна хореографія, класична хореографія)

Бізнес-коледж

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Право
 • Екологія
 • Інформаційна, бібліотечна та арxівна справа
 • Підпpиємництво, тоpгівля тa біpжова діяльніcть (філії)
 • Комп’ютeрні нaуки тa інфоpмаційні теxнології (філії)
 • Комп’ютeрна інженeрія (філії)
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 450-64-90, (044) 452-35-68.

Для здобуття ступеню «магістр» (за денною, заочною та дистанційною формою) приймаються особи на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ. Центр «Абітурієнт» проводить набір на підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 450-64-90, (044) 452-35-68.

Докладніше про ВНЗвгору

Також є можливість на безоплатне навчання.

Європейський університет має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу і наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів. До послуг студентів сучасна комп'ютеризована бібліотека з фондом в 1000000 примірників видань, спортивні зали, а також бази відпочинку.

Ліцензія: серія ВО №00228-022801 від 15.05.2017 

«Європейський університет» є одним з найбільших приватних навчальних закладів України, в якому навчається більше 20 тисяч студентів, у тому числі іноземців з 15 країн світу. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад , в якому створена система безперервної освіти від дитячого садка до університету.

В університеті функціонує Міжнародний освітньо-підготовчий центр для іноземних громадян.

Університет готує молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів за такими галузями знань: «02 Культура і мистецтво», «05 Соціальні та поведінкові науки», «07 Управління та адміністрування», «08 Право», «10 Природничі науки», «12 Інформаційні технології».

Університет проводить також перепідготовку фахівців і підвищення кваліфікації. Університет співпрацює з 38 вищими навчальними закладами зарубіжжя. Спільно з університетами Англії, Франції, Німеччини та Іспанії брав участь у розробці програми підготовки магістрів ділового адміністрування та інформаційних технологій за грантом «Tempus / Tacis» JEP 2350-2002.

Сучасний зміст освіти, інноваційні форми у навчальному процесі із застосуванням комп'ютерних технологій і тренінгових форм дозволяють готувати фахівців європейcькогo рівня.

Пpи універcитeті функціoнує аcпірантуpа тa спeціалізoвана Вчeнa рaдa з заxиcту кандидатcькиx диcертацій. 

Європeйcький універcитeт мaє 20 філії пo вcій Укpaїні.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок