Факультети і спеціальностівгору

Міжнародної економіки і менеджменту:

 • міжнародна економіка;
 • міжнародний бізнес.

Економіки та управління:

 • економічна теорія (крім заочної форми навчання);
 • економіка підприємства;
 • менеджмент (спеціалізація «Менеджмент державних установ», «Менеджмент промислових підприємств»).

Юридичний:

 • правознавство.

Маркетингу:

 • маркетинг;
 • туризм.

Управління персоналом, соцііології та психології:

 • управління персоналом та економіка праці;
 • соціологія (спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»);
 • психологія (спеціалізація «Економічна та соціальна психологія»);
 • професійна освіта (Економіка).

Обліково-економічний:

 • облік і аудит.

Фінансово-економічний:

 • фінанси і кредит (спеціалізація «Фінанси»).

Економіки аграрно-промислового комплексу:

 • облік і аудит (спеціалізація «Облік і аудит в АПК»);
 • економіка підприємства (спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»);
 • менеджмент (спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»).

Інформаційних систем і технологій:

 • eкономічна кібернeтика;
 • прикладна статиcтика;
 • комп'ютерні науки;
 • сиcтемний аналіз;
 • безпeка інформаційниx тa керівниx сиcтем.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 456-31-62.

Довузівська підготовка: (044) 205-54-63, (044) 489-09-33.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 456-31-62.

Докладніше про ВНЗвгору

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)

Вищий навчальний заклад із 100-річною історією становлення і розвитку. Сьогодні це найбільший економічний вуз країни, що підготував не один десяток тисяч висококваліфікованих економістів, знаний як генератор ідей удосконалення економічної освіти в Україні та поглиблення теоретичних і прикладних наукових досліджень економічного напрямку.

Університет був заснований у 1906 році М.В. Довнар-Запольським як Вищі комерційні курси, що були на той час другим вищим навчальним закладом економічного профілю після Московського економічного інституту. В 1908 р. курси було реорганізовано на Київський комерційний інститут (ККІ), який у 1912 р. здобув статус державного вищого навчального закладу. У 1920 р. ККІ перейменовано в Київський інститут народного господарства (КІНГ), на базі якого в 1992 р. створюється Київський державний економічний університет (КДЕУ). У 1997 р. університет отримав статус «національного».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2005 року № 238-р навчальному закладу було присвоєно ім'я Вадима Гетьмана.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр: із відповідної спеціальності: термін навчання: 4 роки4 роки 2 місяці (залежно від форми навчання);
 • Магістр: термін навчання: 1 рік 6 місяців – 1 рік 8 місяців (залежно від рівня освіти та форми навчання);
 • Спеціаліст: термін навчання 1 рік 4 місяці.

КНЕУ - навчальний заклад IV рівня акредитації.

Форма власності: державна.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Прийом здійснюється за державним замовленням і на контрактній основі.

Ліцензія АЕ № 270173 від 07.07.13.

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

1. Для напрямів підготовки: 

Маркетинг.

Облік і аудит, спеціалізація «Облік і аудит в АПК».

Менеджмент, спеціалізації: «Менеджмент державних установ», «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент агробізнесу».

 • Українська мова та література - 0.3
 • Математика - 0.3
 • Географія - 0.3

2. Для напрямів підготовки: 

Економічна теорія.

Економіка підприємства, спеціалізація «Економіка агропромислових формувань».

Прикладна статистика.

Фінанси і кредит, спеціалізація «Фінанси», спеціалізація «Кредит».

 • Українська мова та література - 0.3
 • Математика - 0.3
 • Історія України - 0.3

3. Для напрямів підготовки: 

Економічна кібернетика.

 • Українська мова та література - 0.2
 • Математика - 0.4
 • Історія України - 0.3

3. Для напрямів підготовки: 

Управління персоналом та економіка праці.

Правознавство.

 • Українська мова та література - 0.3
 • Іноземна мова - 0.2
 • Історія України - 0.4

4. Для напрямів підготовки: 

Соціологія, спеціалізація «Соціологіяу сфері економіки».

Психологія, спеціалізація «Економічна та соціальна психологія».

 • Українська мова та література - 0.3
 • Іноземна мова - 0.3
 • Історія України - 0.3

5. Для напрямів підготовки: 

Міжнародна економіка.

Міжнародний бізнес.

 • Українська мова та література - 0.2
 • Математика - 0.3
 • Іноземна мова - 0.4

6. Для напрямів підготовки: 

Системний аналіз.

Комп’ютерні науки.

 • Українська мова та література - 0.3
 • Математика - 0.4
 • Іноземна мова - 0.2

7. Для напрямів підготовки: 

Професійна освіта (Економіка).

 • Українська мова та література - 0.3
 • Історія України - 0.3
 • Географія - 0.3

Інститути університету:

Кримський економічний інститут КНЕУ   

95015, м. Сімферополь, вул. Cевастопольська, 21/4, тел./факс: (0652) 27-05-65.
Напрями підготовки:

0305 Економіка і підприємництво

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • міжнародна економіка;
 • облік і аудит;
 • фінанси та кредит

0306 Менеджмент

 • менеджмент організацій.

0304 Право

 • правознавство.

На факультеті:

економіки та управління здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • менеджмент організацій (спеціалізація менеджмент гостинного, курортного та туристичного сервісу);

фінансово-обліковому здійснюється підготовка спеціалістів за напрямами:

 • фінанси та кредит;
 • облік і аудит.

міжнародної економіки підготовка фахівців здійснюється за напрямом:

 • міжнародна економіка (тільки денна форма навчання);

юридичному підготовка фахівців здійснюється за напрямом:

 • правознавство (спеціалізація господарче право).

На базі інституту здійснюється підготовка фахівців за напрямами: фінанси та кредит, облік і аудит, та правознавство за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і спеціаліст, а за напрямами: міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, менеджмент організацій бакалавр, спеціаліст та магістр.
Підготовка магістрів здійснюється тільки за денною формою навчання.

Коледжі університету:

Київський економічний коледж КНЕУ   

03148, м. Київ, вул. В. Верховинця, 3, тел.: (044) 407-22-24, (044) 407-23-14, тел./факс: (044) 403-04-47.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.
Спеціальності: економіка підприємства; фінанси і кредит; правознавство; бухгалтерський облік, оціночна діяльність, маркетингова діяльність.

Форми навчання: денна, заочна.

Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ   

04053, м. Київ, Львівська площа, 14, тел.: (044) 272-09-17.
Готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

Спеціальності: економіка підприємства; комерційна діяльність; конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки; розробка програмного забезпечення; обслуговування програмних систем і комплексів; прикладна статистика, обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
Форма навчання - денна.

Київський коледж економіки і управління КНЕУ

03057, м. Київ, вул. Металістів, 17, тел.: (044) 457-61-77.
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти і базової загальної середньої освіти за узгодженим навчальним планом підготовки бакалавра.

Спеціальності: економіка підприємства, організація виробництва, інформаційна діяльність підприємства.

Форми навчання: денна, заочна (крім спеціальності «інформаційна діяльність підприємства»)

Сімферопольський коледж КНЕУ   

95050, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 2, тел.: (065) 222-53-61.
Готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти за узгодженими навчальними планами.
Спеціальності: бухгалтерський облік; технологія харчування; товарознавство та комерційна діяльність.
Форми навчання: денна, заочна.

Криворізький коледж економіки та управління КНЕУ

50096, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Ватутіна, 37а, тел./факс: (056) 404-69-92.
Готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Спеціальності: фінанси і кредит; бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна діяльність; діловодство; виробництво харчової продукції.
Форми навчання: денна, заочна

Роменський коледж КНЕУ

42009, м. Ромни, Сумська обл., вул. Горького, 250, тел./факс: (05448) 7-20-35 , (05448) 7-20-37
Готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Спеціальності: економіка підприємства; бухгалтерський облік; соціальна робота; обслуговування комп'ютерних систем і мереж; обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів, обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.
Форми навчання: денна, заочна.

Аспірантура - на контрактній та бюджетній основі, докторантура - на бюджетній.

Міжнародні зв'язки.

Вища освіта і наука значною мірою сприяють відтворенню інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури кожного народу, є запорукою майбутніх успіхів у зміщенні і утвердженні будь-якої країни. Тому даним з важливих напрямків роботи Університету є розвиток міжнародних зв'язків та співробітництво з зарубіжними університетами в рамках різних наукових і освітніх програм.

Університет активно співпрацює з вищими навчальними закладами і міжнародними організаціями Австрії, Великобританії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Франції, Нідерландів, Китaю, Білоруcії тa з акрeдитованими в Укpаїні посольcтвами багатьоx зарубіжниx кpаїн.

Інститут бізнес-освіти є навчально-методичним і адміністративним підрозділом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації - магістрів економіки і підприємництва, менеджменту і права. Для отримання другої вищої освіти приймаються особи, які успішно оволоділи освітньо-професійною програмою бакалавра за іншою спеціальністю, спеціаліста або магістра в акредитованих вищих навчальних закладах України. Для вступу на програму МБА необхідно мати стаж професійної діяльності не менше 1 року.

Випускники Інституту бізнес-освіти отримують диплом магістра Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Прийом документів: з 01 червня по 26 серпня

Вступне тестування: 29- 30 серпня.

Зарахування на навчання здійснюється за результатами вступного тестування з 1 вересня

Наша адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81.

Тел .: (044) 205-54-70, 205-54-80, 205-54-73, 205-54-74.

Детальніше: http://www.education.ua/courses/company/4582/

З магістерcькими прогpамами і пpавилами пpийому мoжна ознайомитиcя нa сaйті Інcтитуту бізнес-оcвіти: ibo.kneu.edu.ua


Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 142 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Я закончила бакалавр и магистратуру в КНЕУ, получила полное высшее образование. За все годы обучение ни разу не давала взяток, проваливала экзамен на втором и трейтем курсе. Ходила на перездачу, по одному из предметов даже два раза, но тем ни менее сдавала все сама. Если оценивать уровень знаний и практику, естественно это большое различие.
Для тех кто раздумывает, стоит ли поступать сюда, могу сказать так, у меня знакомые поступили в Шевченко, но надо было учиться, перевелись в авиацыонний, а там просто платили. В КНЕУ нужно учиться, если видете обучение как то иначе, ищите что то по проще!
При поиске работы, я с гордостью указываю свой родной вуз, при выборе кандидатов плюс в мою сторону.

,

Викладачі кафедри вищої математики, вочевидь, за гроші платників податків, що вони отримують як зарплату, навчити нічому неспроможні.
Проте покласти у власну кишеню з кожного студента 200-400$$ хабаря вони не проти. До пори-до часу, до помічених купюр та заведених справ у поліції )

,

На роботе диплом не пригодился ваще!Потеряно время и деньги! Много денешек любят декан маркетинга Шафалюк О.К. и его жадные заместители Дима О.О. и Баша І.М. от 200$ за екзамен или за сесию оптом. Время жалко больше. Если сразу на работу ити то за это время насобирать на тачку можна.

,

пожалейте своих детей. не отдавайте их на юрфак, не совершайте чужих ошибок. Никаких знаний, коррупция, хамство.Через 2 года завбрали документы и перевелись. Очень жалею, что повелась на мнимые рейтинги и отдала сюда ребенка.

,

Дочка вже на 3 курсі (бюджет). Тягне на стипендію.Вчитись не легко, але для людини з норм. інтелектом можливо. Ніяких проблем з хабарями не було. В деканаті дуже адекватні зам декана і працівники. Після першої сесії (завалила програмування) дитина плакала, але з другого разу здала без грошей. В будь-якому ВНЗ є неадекватні викладачі, на жаль. Гуртожиток№3 -страшний, переповнений, але в кімнаті зробили ремонт і жити можна. Зараз не жаліє, що тут вчиться.Через два роки побачимо по тому, чи знайде роботу з високою зарплатою та чи варто взагалі було отримувати в/о.

,

Один преподаватель набралась кредитов и оставила мой номер телефона теперь мне постоянно звонят так как она деньги не отдает. А так мне очень нравилось учится!

,

Учусь на 4 курсе финансово-экономического факультета, чему очень рада. Преподаватели (большая половина) заинтересованны в результатах студентов, есть полно возможностей проявить себя как в учебе, так и в активной студ жизни. Также большим плюсом являются варианты изучения дисциплин на англ языке. За годы обучения ни разу не платила. Из минусов: на ФЭФе деканат туго идет на контакт, живут отдельно от реальных проблем и вопросов студентов; та самая меньшая половина поверхностных преподавателей.

,

Вчусь в КНЕУ на маркетингу, органiзацiя навчання дуже погана! Деякi молодi преподи на пари не ходять або вiдпускають за 20 хв., лекцii чужi - це переклад з росiйських ресурсiв чи старого посiбника.Вони читають лекцiю з телефону, а потiм не можуть вiдповiсти на питання. Це ж кандид.наук такi! Чомусь у розкладi написано призвiще одного препода, а на пари ходять iнши?! Наприкiнцi трапляються дива - хорошi оцiнки у тих хто взагалi не ходив! Тому бiльшiсть студентiв не ходить на пари, а платить декану та його замам.

,

Являюсь работником системы образования. Досрочно защитила диссертацию на соискание научной степени кандидата экономических наук в КНЭУ в 2016 г. Университет ОТЛИЧНЫЙ!!!
Китайская мудрость гласит, что учителя лишь только открываю двери, а дальше мы идем сами.
Тем же невеждам, которые негативно отзываются об учебном заведении, в которое имели "неосторожность" поступить, хочется сказать, что не все еще потеряно: Кембридж, Оксфорд, Гарвард, Сорбонна и т.д. ждут их. Но для начала пусть проверят уровень своего IQ и для получения высшего образования, имеют хотя бы средний уровень сообразительности и начальный воспитания.

,

Дочь в этом году закончила 1 курс. За две сессии не платили ни копейки. Общежитие обошлось около 3500 грн за год. Дочь мечтала поступить в этот ВУЗ. Поступили по результатам ЗНО на выбранный факультет, ничуть не жалеет, очень нравится.

,

Насправді, доволі непоганий університет.
Але (як завжди) є свої мінуси.
Наприклад, упереджені викладачі, які обирають мазунчиків чи студентів, яких можна принижувати
Жонглювання заробленими балами.
Агресія відносно російськомовних студентів.
Особливо на кафедрі української словесності.

,

Дочь училась 7 лет тому на юрфаке-- за 2 года зам декана на сдаче екзаменов которые по его указанию ставали проблематичными--сшиб 9000доларов. Потом я перевел дочь в другой универ..Такса--вступление-2тыс.дол.,комната в общежитии на2 чел.--1тыс.дол. на год ,потом рядовой екзамен--1000дол.--если перед сесией , и 2 тыс. доларов если вашего ребенка завалили по указанию зам декана ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА --СТУДЕНТ БЫДЛО, РОДИТЕЛИ --ТЕМ БОЛЕЕ ,потому что пришли в быдлоуниверситет. ЛЮДИ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ НОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ--ОТПРАВТЕ ИХ УЧИТЬСЯ ХОТЯ БЫ В ПОЛЬШУ--ЭТО БУДУТ ВАМ СТОИТЬ РАЗА В 2 ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В БЫДЛОКНЕУВЕРСИТЕТЕ . Моя. дочь БЕЗ ЕДИНОЙ ВЗЯТКИ в Польше закончила магистратуру и получает сейчас второе высшее образование-испанский язык .Получает стипендию/есть карта поляка/-1000 злотых плюс 250 злотых за участие в спорт.секции, плюс подрабатывает в супермаркете логистом. Я до сих пор не могу найти ей ответа на вопрос --зачем я убил ЕЕ лучшие молодые годы

,

Фисит, 3 курс.
В КНЕУ платят те, кто не хочет учиться. Так что не слушайте никого. Никто тут платить не заставляет.
Все сдать вполне реально самому. А уж если ты не ходил весь год и не в состоянии сдать экзамен и при этом не хочешь вылететь - платят, но это их проблемы имхо.
Сдаешь все лабыработы - и никто тебе и слова не скажет за взятки.

,

Лекции российских вузов, которые переведены через гугл переводчик. На парах читает эти же переведенные криво лекции. Докапываеться до мелочей, хотя в конце на отвали ставит всем зачеты.

Численые методы - преподаватель просто ели передвигается, не то что лекции читать. Лабы по каким-то доисторическим книгам 60 годов. ни о какой работе с технологиями речи даже не идет.

Еще один преподаватель, который просто мимо проходил и его попросили для галочки вести предмет. Рассказывает о "ИСКРЕ" и о том что "БОЖЕНЬКА ВСЕ РЕШИТ". Матом обьясняет материал и с сексистскими примерами.Ни на один вопрос вам не ответит, услышите только оскорбления в свой адрес

Другой наводит примеры о женщинах-людоедах и о том что они вообще не должны иметь права голоса.

Короче очень много нюансов, на которые закрывают глаза. И ужасно что половина не желает говорить на государственном языке, во время учебного процесса.Очень обидно за вуз, такие люди позорят имя хороших преподавателей.

,

Вуз это не школа, и тебе не будут разжевывать весь материал. Везде надо прикладывать усилия к учебе.
Насчет взяток - 4 балла-100баксов. Закрыть предмет обойдется в 800гривен. Все решают через руководство. Ребята, которые просто не появляются на парах на протяжении всего года - приходят в деканат и им все закрывают. И за этих людей платит государство.
На пары ходит меньше трети студентов так как преподавателей адекватных лишь половина.

Расписание составляют через раз нормальное. Организационная работа на 1 звезду.

,

Спустя все это время, я решила зайти на этот сайт ради интереса и очень удивилась такому количеству отзывов не более приятных, а особенно про взятки и тд и тп. На данный момент, я учусь на международной экономике и могу с гордостью сказать, что я здесь учусь. Я ни сколько не пожалела. Начну хотя бы с этих взяток: Их НЕТ! Учиться тяжело, это правда, но куда же без этого. Если все во время делать-то и все выйдет. Очень много стрессов от домашних заданий, но как-бы там ни было это во всех университетах на 1 курсе. От этого никуда не денешься. Так же очень нравится то, что преподаватели тебя не валят, а только и идут на встречу+ предметы все нужные(что безумно радует). Так что, я рекомендую!

,

У цьому вузі навчається моя хороша знайома, жодних хабарів за 3 роки не платила і навіть не чула таких пропозицій. Проте, може хтось десь комусь і платить, то таке. У кожного своя доля і свій шлях широкий.

Гуртожитки дійсно жахливі. Знайома живе на квартирі, оплачує житло, але в "безплатний" гуртожиток йти жити не хоче. Ганьба проректору з господарської частини!!!! Антикорупційне Бюро скоро до тебе добереться!!!

І ще така думка виникла: дивує, а навіщо Україні стільки економістів і фінансистів? Хіба для того, аби випрошувати у МВФ кредити і вирубувати ліси Карпат потрібні якісь особливі знання???

,

Протащился на маркетолога 4 года и на 5 перевелся на заочку. Преподы шарятся на старичков и молодежь, последние полный отстой в основном филонят и ничего не решают. Все ДЕКАН! Нахватался бананов:-) через зам.декана порешал- перевел на заочку в маг-ру и диплом дал, если оптом то даже дешевле, чем с каждым поотдельности. В КНЭУ препод никто декан ему сует список тех кто занес и у них все в шоколаде, а остальным по факту! Замы у декана оба в жирном плюсе - через них все ЛВ любая комисия и поступления))

,

Учусь в 7 корпусе этого университета. Очень расстраивает состояние корпуса в целом. Ремонт вроде там и был когда то, но все уже снова в упадке и по стенам трещины. Понятно, что это требует денежных вложений, но все равно кое-что сделать можно и нужно. Элементарно: забиты туалеты, там стоит невыносимая вонь, о бумаге и мыле никто даже не мечтает.

,

Учусь в КНЕУ уже на магистратуре, факультет международной экономики и менеджмента. Хочу сказать, что и преподаватели и сами студенты отличаются в зависимости от факультета. И это очень явно видно. Но на международной экономике уровень обучения выше среднего, есть очень хорошие преподаватели, которым важно именно ваш уровень знаний. Платить ни за что не приходилось, потому что рассказывают про взяточников только те, которые ничего не хотят делать и считают, что легче заплатить деньги, чем ответить на семинаре. Но вы не думайте, что все преподаватели ждут взяток, ничего подобного, все уважают себя и эти 200-300 $ не спасут никого, а только репутацию испортят, потому я за 4 года не знаю и ни одного примера таких преподавателей. Потому не судите университет по каким-то определенным людям, все сильно зависит от выбранного вами факультета.

,

Нормальный ВУЗ..не сдают сессию только совсем тупые..Ни разу меня не валили, денег не требовали. Даже самые вредные преподаватели идут на встречу. Ничего плохого сказать не могу.

,

Огромные траблы с подписанием договора, оплатой. Такое впечатление что нормально никто не умеет разговаривает, контактного номера нет, информацию выдают по крупицам. Подписать договор нереально, конкретной даты подготовки договора не называют, предлагают дежурить возле КНЕУ и заходить через каждый час. Это ужас и полный 0 профессионализма!!!

,

Вчусь на четвертому курсі і жодного разу не платила. Хочу сказати, що платять люди трохи тупі, які не тягнуть програму, або лінуються ходити на фізру. Згодна, що на першому курсі валили з вишкою, там вся кафедра скурвлена. Проте похлопавши віями і назбиравши 25 балів, здавала на 60 (трійку), поки інши платили 200$.
За чотири роки з дистанції сходили двієчники, забирали документи, або переводилися на заочку, тому скажу, що навіть у заможних зараз немає шансів тягнути програму, не ходячи на семінари.
з мінусів відмічу, що підручники дуже застарілі, але якщо шукати свіжу і цікаву інфу в неті, можна готуватися до семінарів значно цікавіше і ефективніше. В гуртожитку не жила, але знаю, що всі, крім 5, в жахливому стані (проте кращі, ніж в КПІ).

,

Не поступайте! Взятки не реальные ! Отношение к студенту, как к быдлу , всё совковое - обшарпаное , преподаватели курят в кабинетах и в туалетах,мало того ,что и так вонь не выносимая из с/у так они ещё и курят там. Общежития убитые с тараканами. Просто ад!
кнеу престижный ?))) Нет !

,

Я 2009 року закінчив магістратуру юрфаку. Не знаю, як зараз, але на той момент в мене не було жодних претензій: хороший рівень викладання, повна відсутність поборів (за весь час навчання здав на екзамени 4(!!!) гривні на водичку і журнали для не зовсім адекватної викладачки менеджменту).
Хочу відмітити хороше ставлення викладачів і деканату: у минулому році робив дублікат додатку до диплому - зробили оперативно, без хабарів, один раз прийшлось в Київ приїхати, забрати.
Що стосується того, що комусь на заочці вчитись було тяжко: ви ж вступали до національного вузу, не до технікуму, складність в навчанні є однією з ознак високого рівня закладу.
Стосовно ставлення роботодавців і кар'єри, то я зі своїм дипломом зараз працюю директором з правових питань у великій німецькій компанії, диплом непогано "котується". Знання, отримані в універі, також допомогли здати кваліфікаційний іспит на посаду судді.
Мій син цього року також подає документи на вступ до КНЕУ на юрфак.
Дуже рекомендую.

,

По поводу "тяжело учиться", то если мозги есть - не тяжело, 20 часов в сутки пахать не надо. Взяток не требуют абсолютно. Кто сам не в состоянии сдать, то вероятно, платит, но это уже, как говорится, "кто на что учился".

Никакой ВУЗ не даст гарантий счастливого будущего, но КНЭУ даст хорошие возможности. Советую абитуриентам. Сама заканчиваю бакалаврат, международная экономика, ни разу не пожалела, что сюда поступила.

И ещё совет… или, скорее, просто комментарий к раздумиям абитуриентам:
практика многих развитых стран в последние годы свидетельствует о том, что больше половины населения чувствует себе счастливыми и реализованными в жизни и без высшего образования… так что подумайте, надо ли оно вам

,

Поступая в такой ВУЗ надо реально оценить свои силы, усидчивость и знания. Учиться очень тяжело, программа тяжелая, люди со средними знаниями просто не тянут программу этого ВУЗа. Потому и начинаются жалобы.Если Вы готовы "пахать" днем и ночью, по 20 часов в сутки, то наградой будет диплом одного из лучших ВУЗов страны, и никаких взяток, и специалист высокого уровня, а если не готовы, то Вам, простите, не сюда!!! И не надо пугать людей взятками, говорите честно, не тяну этот ВУЗ!!!

,

ВУЗ кошмар , очеееень жалею что поступила сюда. Не поступайте не порте себе года учёбы

,

Самий корумпований університет, вчусь на першому курсі бухобліку. Сам не можу здати хоч школу закінчив з срібною медалью, вишка 300долларів, економіка 200, філософія 100!!!!! Коли вже посадять хоч одного корумпованого педагога

,

Не теряйте зря время и деньги на этот ВУЗ!

,

200 долларов стоит зачёт с высшей математики. Это на первом курсе.
А на втором 300,
Хотя знаний никаких.
Кошмар одним словом

,

Дочка учится на факультете информационных технологий Организация учебного процесса оставляет желать лучшего В течении двух недель проведено реально 8 пар(за 10 дней)То пару перенесли,то отменили,то преподаватель не пришел Такое впечатление,что учителя сами не хотят работать Для тех,кому нужна корочка,этот ВУЗ конечно подойдет.Тем,кто хочет чему-то научиться,советую поискать другое учебное заведение.Здесь
в области компьютерных знаний вас ничему не научат.Единственный плюс-
отсутствие взяток

,

Кошмар а не вуз.

,

Сессию вообще нереально сдать.
Учился в этом вузе, после второго курса забрал документы, так как нечим платить.
Одна коррупция. А знаний по сути никаких.
Так что абитуриенты одумайтесь

,

Учусь в КНЕУ на первом курсе,
Очень жалею что сюда поступила.
Ничего не учат, а сессия это вообще кошмар.
Около 50-60% группы на перездачу и все для того чтобы платили.
Лучше бы не поступала сюда

,

Учусь на 3 курсе заочки, МЭиМ. После первого высшего и работы в другом вузе есть с чем сравнивать, за организацию учебного процесса могу поставить жирный +. Не платила ни разу, успеваемость полностью зависела от потраченного времени: на 1-м курсе, который шел параллельно с очной магистратурой, были тройки, сейчас последние две сессии закрыты на пятерки. Преподаватели в большинстве своем адекватные и интересные, бывают только представители старой школы со своими причудами.
Из минусов - полное неуважение со стороны некоторых сотрудников деканата, невозможность перезачесть иностранный язык даже после профильного образования. И неприятная мелочь: уборные в ужасном состоянии и насквозь прокуренные, особенно во 2 и 3 корпусах.
Не жалею, что поступила, но хотелось бы узнать о возможности второго высшего образования после первого неэкономического не на 3 курсе от преподавателя, а еще до поступления на сайте университета или в приемной комиссии. Знала бы - сэкономила бы два года и деньги.

,

Поступил на бюджет ЮФ, отучился 2 года, всем доволен, преподаватели своеобразные, но справедливые. Ленивых студентов пруд пруди, поэтому естественно кто ничего не учит будет иметь претензии к ним. Обучение на уровне, теорию дают хорошо, с практикой проблемы, всё остальное зависит только от вас.

,

Говорят тут, что Вышке (высшая математика) не учат ! Не правда! тУчат, еще и как!!!

Нас учил Макаренко Александр Иванович! - И попробуй не выучи!!!!:)

,

Я теж закінчила КНЕУ ! У 2004 році!
Університетом задоволена!!!
Дякую всім викладачам, які тоді мене вчили! Працюю за професією!!!

,

Я закінчила КНЕУ в 2014р, ФЕтаУ. І можу сказати, що я абсолютно на 100% задоволена своїм навчанням. За усі 4 роки жодного разу не платила за екзамени чи заліки, навіть натяку не було, і при цьому закінчила з червоним дипломом, просто в КНЕУ гарні оцінки треба заслужити, і вирази, що мене просто "валять" це відмовка для тупих або ж лінивих студентів. Ніколи не було такого, щоб викладачі принижували студентів, просто треба зрозуміти, що викладачі бувають різні деякі більш вимогливі, хтось менше, є предмети цікаві, а є не дуже, у кожного свій стиль викладання, є адекватні, але є і жахливі, але це не заважало мені отримувати гарні оцінки і завжди мати стипендію. Це як в житті, люди є різні, так само і в школі з вчителями, так само буде і на роботі! Щодо гуртожитків, в деяких умови кращі в деяких гірші, це вам не дома, але цiна, вона просто дуже мала, що ви хотіли за такі гроші??? Також я навчаюсь за кордоном в Європі, і порівнявши вважаю що освіта в КНЕУ на дуже високому рівні!

,

очень сильно разочарован в этом, казалось бы, отличном заведении. отношение к студентам, наплевательское, особенно к тем что пришли на второй курс. Прямым текстом дают понять что мы здесь учимся только потому что, видите ли, у нас есть право на обучение и всё в этом духе. Такое отношение со стороны всех, от деканата до преподавателей...Сплошная нервотрёпка. О том что пошел именно сюда, жалею каждый день и каждый день мне доказывают что не зря жалею.
я не говорю уже про состояние помещения и прочее.
никому не советую, это заведение не стоит ваших нервов!
одна звездочка только за то что не могу поставить меньше

,

разочарована. очень разочарована. какого-то хлеба так хотела в этот ВУЗ, а получила набор левых дисциплин, ооочень скучное, неинтересное преподавание, неуважительные жилищные условия (именно неуважительные, так как ректорат ездит на джипах, а денег на общаги не выделяли уже лет 15 наверное. это как нужно к студентам относиться чтобы селить их в такой позор?) и мало возможностей для студенческого развития. не совершайте ошибку, как сделала ее я.

,

Нічого не знаю про стаціонар. Але хочеться сказати декілька лагідних слів про зачку юридичного факультету. Спокусила ціна і "псевдо"престижність факультету. Шкодую дуже. Викладачі як і всюди - різні. Є такі, які і за 2 пари навчать, а є такі, що відкрито хотіли грошей. Але організація роботи - гірше нікуди. В деканаті - хами, які починають кричати з моменту коли відкриваються туди двері. Весь час виникає маса проблем, які потрібно самому вирішувати. Вічні проблеми із перенесенням балів в електронний журнал, лінуються піднімати відомості та особисті картки студентів, щоб перевірити і переставити оцінки. Нікому не раджу. Краще переплатити і поступити на заочне в нормальний ВУЗ, ніж витратити стільки нервів, скільки я за 4 роки.

,

Университет хороший , преподаватели хорошие, справедливые, кроме одного)
Совсем недавно была возмущена одним преподавателем, преподает маркетинг. Работает он недавно. Он откровенно пристает к каждой красивой студентке, сначала приглашает на чай, потом к себе домой. Списки таких студенток у него с каждым годом все больше и больше. Пока сама не столкнулась с ним. Не дай Бог, вам к нему попасть, все экзамены будете сдавать через постель, так как взяток не берет))
Странно что таких людей берут в Кнеу преподавать.

,

Я успішно закінчила магістратуру ОЕФ цього ВНЗ. І що я можу сказати..це був правильний вибір. За 5 років мого навчання в КНЕУ я НІ РАЗУ не зустрілася з фактом вимагання грошей за оцінку. Ставлять оцінку виключно ту,яку заслужив. Викладачі-дуже розумні та освідчені люди з почесними званнями. Відношення до студента-з повагою та розумінням,завжди йшли на зустріч(можливо не всі,але більша частина точно). Навчатися не складно. Повне забезпечення підручниками. Не можу сказати,що я старанно вчилася,але за 5 років не було жодної перездачі. Стосовно вищої математику,яку попередні коментатори опустили на такий низький рівень: особисто в мене на 1му курсі був надзвичайно хороший викладач Пахомов І. І.,який навіть мене навчив на 4) Деканат дійсно дуже грубий,але ніхто не звертає на них уваги. Проблема,яка дійсно є- це ремонти. В корпусах та гуртожитках. Стосовно гуртожитку-забезпечують. Але дають студентам багато волі)) Загалом-КНЕУ це правильний вибір,як для навчання так і для твого майбутнього.

,

Заочка юридического факультета - кошмар, сплошная нервотрёпка! Отношение преподавателей абсолютно хамское, у всех звезда во лбу. Чем ближе к ГОСам, тем быстрее студенты разбегаются по други ВУЗам. Даже не надейтесь тут сдать сессию легко и просто. Всем плевать что ты заочник, что ты работаешь. Екзамены можно сдавать по 4 раза и в итоге всё равно не сдать и платить космические суммы. Вымогательства может и нет, но из-за их придирок выхода другого нет, либо отчисление, либо плати.
Деканат - вообще отдельная тема. За 3 года моего обучения поменялось 4(!) методиста. У них просто не хватает нервов там работать. Бардак полный, никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Если нужна информация - выгрызай зубами. Трубку в деканате очень часто не берут, если что надо - приезжай лично. Что бы взять вызов на сессию, надо к ним приехать раза 3, может тогда что-то и будет.
Не ведитесь на низкую цену за обучение и мнимую "престижность" этого ада. Потеряете много нервов, времени и здоровья.

,

Да нету здесь никакого вымогательства. За 5 лет обучения ни разу не сталкивалась. Возможно, если самому подойти и договориться об "оплате", тогда и согласятся, но тех, кто хочет учиться - никогда не завалят.
А в остальном, да, есть свои нюансы, как хорошие, так и не очень.

,

Дергнул меня черт туда поступить. Вышке не учят, информатику обьясняют на доске...и если ты чего то не понял то плати 300 дол.за екзамен. Ето ужасный ВУЗ. очень жалею. Так мечтала о нем и разочаровалась

,

КНЕУ - була моя мрія, яка здійснилася. Навчаюся із задоволення. Факультет ОЕФ! Не дуже легко, але якщо все виконувати то проблем не буде. Ні про які хабарі і мови не було!!! Культурне життя - бомба, поринаєш з головою у цікаві конкурси, все встигаю! Усім раджу вступати у КНЕУ! Знання + офігенне студентське життя!

,

В 2008 году я поступил на финансово-экономический факультет этого ВУЗа.Потом поступил еще на заочку юр.фака.Мой отзыв будет касаться больше именно ЮФ чем ФЕФ. ЮФ это просто позорище .Отношение преподавателей к студентам хамское, независимо от возраста и статуса студента.Возможно это связано, что в большинстве своем на ЮФ работают младопреподаватели.Да и по качеству преподавателей ЮФ уступает, доказательство, что на весь факультет всего лишь 5 профессоров. Деканат тихий ужас, чтобы выбить вызов,нужно чуть ли не каждый день звонить, при этом, естественно, тебе скажут еще пару ласковых.Кроме хамства, важным пунктом идет коррупция, нет, это скорее вымогательство.Дважды сталкивался с явлением, когда целенаправленно валили, на ФЕФе с такого не было, хотят заработать на заочниках?И это далеко не все.Вывод: юр.фак нужно либо ликвидировать либо реорганизовать.И еще, в целом уровень КНЕУ падает с каждым годом, что показывают рейтинги ВУЗов Украины и отзывы студентов.

,

Университет не плохой, но с книгами проблема. По филосифии на первом курсе выдают больше 5, а по бухучету на втором - 2, одна из них - методичка, в которой толком нет информации. Да и вторая тоже устарелая уже, а препадаватели требуют актуальных данных, знаний новых законов.
По математикам(вышка, теория вероятности, эммм, статистика, микроэкономика) дают поверхносную информацию, надо самому сидеть и разбираться.
С преподавателем по математикам должно повезти. У меня было Горохова О. так мы бегали на каждом семинаре к доске и она это не оценивала. А когда что то нужно было обьяснить-непонимала, злилась и нехотя вставала к доске. На встречу не идет с прозьбами перенести семинар. Но когда ей надо, это не обсуждаеться, ей нужно сходить на утреник к ребенку.
Лекции малоинформативны, ведь информации много, а времени надо, но правда дают время записывать, а не просто рассказывают.
Учиться не сложно, если ещё самостоятельно подчитывать книги.
На экзаменах дают списывать.

,

Навчаюся на 2 курсі ФУПтаМу ( бюджет) та дуже рада що вступила саме в цей ВНЗ. На екзаменах все справедливо, ніхто нікого навмисне не валить. А ті хто не ходять на пари, а потім шукають кому заплатити - це проблема не у ВНЗ, а в вас. Вчитися важко, дуже великий об'єм інформації, але так і повинно бути в хорошому університеті. Більшість викладачів йдуть на зустріч. Ще дуже подобається, що видають підручники - це значно спрощує навчання. Ще якби більше грошей виділяли на ремонт та реставрацію аудиторій та корпусів, взагалі було б усе супер.

,

В цьому році подавав документи не плануючи вступати.Але було цікавити вуз на корупцію по вступові.Задоволений роботою приймальних комісій.Передзвонювали всі факультети ,що вважаю свідченням демократичності і чесності.Подавав на три факультети-ФК ,Право і Компютерні науки.Всі відзвонились.

,

относительно папочек при подаче докуметов: зарплата у работников приемной комиссии копеечная, хотя работают они там и днем и ночью, так что не надо жаловаться на цены папочек, они оправданы. Покупайте все заранее.
Никакой коррупции в этом университете нет.
Просто как и в любых других местах, попадаются иногда не самые доброжелательные люди, но это исключения)

,

Нормальный университет. Приучает к самостоятельности. Закончила бакалаврат ФИСИТа з красным дипломом, 4 года на бюджете, со стипендии никто и никого не срезает. Сотрудники деканата всегда готовы пойти на встречу. Просто приготовтесь к тому, что университет - это не школа, никто за вами бегать не будет. Хотите учиться - бегайте сами и старайтесь. Проблем с трудоустройством у большинства студентов моей специальности не возникает. Хочу заметить, что поступить самостоятельно по результатам ЗНО вполне реально для киевских и некиевских студентов. Просто ответственно подойдите к выбору университета и специальности, чтобы потом не обвинять всех вокруг. Никогда не нужно спешить. То, что действительно ваше, никуда от вас не убежит)

,

Один з найкращих вузів, вчилась на ОЕФ, можу сказати по собі, що без грошей провчитись реально. Навчатись важко, багато матеріалу, але реально. Зараз працюю, і хочу сказати, що на 2 моїх роботах при співбесіді дізавшись що в мене диплом КНЕУ ставили мені жирний+, і говорили що це був вірний вибір університету. (зараз в мене в компанії 2 нач.відділу навчались саме в КНЕУ)

,

Проучилась 4 года на ФЭФе.
Да, КНЭУ - не идеал, но и нельзя сказать, что все ужасно.
За 4 года ни разу не давала взятку, при этом без проблем получила красный диплом.
Преподаватели есть разные. Но за 4 года я встретила немало и действительно классных, которые знают свой предмет и умеют донести его до студентов!
Считаю, что в нашем университете дают неплохую базу для того, чтобы дальше самостоятельно учиться и развиваться. Было бы желание.
К тому же, КНЭУ - это огромное количество студентов и отличные связи в будущем, что тоже является немаловажным преимуществом.
Считаю, что лучшего экономического ВУЗа в Украине вы не найдете.
Поступайте на ФЭФ - не пожалеете!!!

,

Навчаюся на ФІСІТ. В цілому викладачі не пагані, але і є викладичі з дивностями. Перша сесія здається вцілому елементарно (3 екзамена), друга дуже напряжно (5 екзаменів, модульний контроль, купа заліків, і все здається за 2неділі), матеріал дають актуальний та необхідний для праці.

,

Учусь тут уже 3-й год, и скажу так - что КНЕУ єто еще терпимо. Не идеал, но и не полній кошмар. Т.к есть, я подчеркиваю (есть!!!) замечательные преподователи, которые замечательно обьяснят и так же могут за милую душу поставить оценку, просто попросив препода и обьяснив ему ситуацию. + не забывайте - почти все учебные книги в КНЕУ написаны преподавателями, в отличии от КНТЕУ, который использует эти же книги, а это говорит о многом, как минимум об уровне преподователей.
Конечно - есть и неадекваты, феф знает прекасно таких,но они есть везде, и каки бы они не были плохими - с ними всегда можно решить вопрос, просто все зависит от ситуации и от вашего языка ХD
В общем, университет не плохой, знаний дают в меру того на сколько они тебе нужны, расценки доступные (имхо, на заочке говорят экзамен решается стандартным набором конфет и кофе), так что вперед за гранитом...
+ Нереально крутая библиотека к вашим услугам, есть все что нужно ;)

,

этот ВУЗ создан для мучения студентов, куда не пойдешь или не спросишь все тебя динамят. Преподаватели в основном хорошие, но есть такие что хочется плакать от их требований и им все равно, что ты работаешь. Мой совет ребятам которые собираются поступать на магистратуру в КНЕУ за специальностью: менеджмент корпорации и малый бизнес, с других ВУЗов, бегите подальше от сюда, или узнаете что такое болонская система про "кнеувски", когда нет автомата и пишешь все 5 экзаменов с интервалом в 2 дня, и что такое пересдача консультационного проекта через год и комиссию которая смотрит на тебя как будто ты у них украл что то и придираются ко всему чему можно, разве можно быть таким жестоким, жизнь и так тяжёлая. Следует заметить что знание которые даются тут очень сильны, с этим не поспоришь, но в жизни только 15-20% пригодятся, так что думайте и не делайте серозных ошибок с выбором ВУЗа и специальности))) всем удачи )))

,

В этом университете за 4 года обучения (фин-экономический факультет) предметы, которые хоть каким-то боком относились бы к выбранной специальности, можно на пальцах сосчитать. Такое впечатление, будто кафедры соревнуются между собой у кого будет больше дисциплин. Не думая о том, пригодятся ли эти предметы кому-то, кроме самих преподователей. А про систему оценивания (которую в КНЭУ с какого-то чуда называют болонской) вообще плакать хочется. Это нормально, когда на уроках тебе выставляют 0,25 , 0,5 , 0,75 баллов? И количество экзаменов на сессии... 5 экзаменов - для КНЭУ это норма! Предметов, которые выставляются на зачёт, здесь минимум (в отличии от подавляющего большинства других университетов), ибо преподы считают это позорным, когда их предмет не экзаменационный.

,

КНЕУ - це 100 % якісні знання і компетентні викладачі.
Закінчила у 2011 році кредитно-економічний факультет. З позитивного боку хочу відмітити декана цього факультету - Дибу Михайла івановича. Завжди чує студентів, приділяє час кожному і по можливості допомагає.

,

Учусь 4 года на учетно-экономическом факультете. Возмущена тем, что здесь написано про взятки!
Не смотря на то, что, как сейчас понимаю, экономика- это не моё, к университету претензий не имею. Конечно, как и любом ВУЗе, попадаются не совсем адекватные преподаватели,но их меньшество и не стОит их бояться. В КНЭУ всегда можно добиться справедливости, главное - не молчать. По жалобе нашей группы было уволено 2 преподавателя.
За время учебы ни разу не платила за оценки и всё сдавала без пересдач. Если есть желание у студентов, разрешается принести букет либо кофе с конфетами на экзамен и просто поблагодарить преподавателя от имени всей группы. Но всё это по желанию студентов.
Кто хочет учиться - тот будет учиться и будет иметь знания! Главное - ходить на пары и хоть немного участвовать в учебном процессе. Если нет - выгоняют даже на 4 курсе.
Единственный нюанс - очень грязное 3 общежитие. Но это самоя дешевая студобщага в Киеве.

,

Навчаюся в цій помийній ямі 4 роки!!!!!Скажу одразу знань ніяких нема,найгірший універ,вчителі на іспитаїх та на уроках постійно їдять.Доречі навчаюся на юридичному факультеті(погані вчителі з філософії).
Порада ідіть у інший вуз,не витрачайте даремно нервів!!!!!!
Оцінка 1 з 5)

,

Сейчас на 1 курсе, специальность Международная экономика. В целом довольна университетом, преподы хорошие. Культурная жизнь на очень высоком уровне, общаги хорошие. Я довольна, что сюда поступила!!

,

В этом году закончил обучение на 4-м курсе КНЭУ на Кредитно-экономическом факультете. В целом университетом доволен. Планирую поступать осенью на магистратуру (заочка) сюда же. Преподавательский состав хороший, как исключения - старые клуши советской закалки, которым уже давно пора на пенсию. Уровень образования на высоком уровне. Взятки берут, но только от тех кто даёт. Тот кто учится, старается, то может не волноваться - никто намеренно валить не будет (по крайней мере я о таком не слышал у себя на факультете). Свободного посещения в университете нету. Здесь не очень любят тех кто постоянно жалуется что работает и ему нету времени на учебу. Все оценки и прогулы фиксируются в электронном журнале, так что отработать прогул можно только со справкой. Халявы очень мало. Здесь реально с тобой никто возится не будет. На то я думаю и есть высшее учебное заведение.

,

КНЕУ - несомненно один из лучших вызов станы!
Я сравнительно недавно закончила юр.фак. За все годы учебы ни разу не сталкивалась с необходимостью оплаты взятки, даже малейшего намека нее не получала. Требования к студентам стационара очень высокие (не знаю на счет других), преподаватели в большинстве молодые квалифицированные специалисты, которые параллельно ведут юридическую практику. Знания дают хорошие. Пережить сессию не малого труда стоит, даже если активно посещал пары весь семестр, все равно на сессии придется выложится на все сто.
Проблема только одна - никому ваши юр.знания не нужны. В стране переизбыток юристов на много лет вперед. Мы сами себе создаем конкуренцию и сами продаемся за копейки. Работы мало и очень мало. Чтобы стать юристом межд.компании нужно иметь как минимум семь пядей во лбу или быть счастливым обладателем диплома LLM, знать английский на уровне advance и еще какой нибудь иностранный не помешает.
Хорошенько подумайте прежде чем выбирать эту профессию!

,

самый классный универ , I love kney )

,

зачем выставлять неправильную инфу??
Фінанси і кредит, спеціалізація Банківська справа (Кредит)- ЗНО: українська мова,математика, історія України/історія/ англійська.Результаты английского не принимают!на официальном сайте его нет, в университете говорят не подходит, а тут пишут,что можно сдать английский на 140 и пройти. сама так попалась.хорошо,что сдавала 4 экзамена, соответственно и прошла туда куда хотела.
А универ замечательный

,

Немного удивил последний комментарий.Я вообще принесла папку не того формата.Сказала,что пойду куплю другую новую,а они они сказали,что не надо,дали свою бесплатно и мне мою оставили.)

,

Коррупция наверное хорошая, при подаче документов на 1 курс не хватало
1 папки заставили покупать целый комплект, можно предполагать что происходит во время сессий. Учиться сразу перехотелось в этом ВУЗЕ

,

Тоже недавно закончила 1 курс ,насчет второй сессии полностью согласна тяжко всем летом было, насчет староста ты в группе или нет это вообще роли не играет никакой, ну лично в моей группе так было что староста сама ходила на пересдачи , коррупция есть, естественно преподователь не будет в открытую требовать деньги, а вот намекать целый семестр учебы это святое дело, всем кто поступил в кнеу и у кого скоро начнется студенчиская жизнь желаю удачи и упорства в учебе!!!:)

,

Устраивался я в этом году на роботу в банк, и со мной еще одна девушка с 3 курса МЭ КНЭУ. Моему удивлению не было предела , когда я узнал что там берут за все, за все взятки, иногда даже не вериться в такое поведения преподавателей. По ее словам , "такса"- 500$ , но можно договориться и за меньшую. До сих пор надеюсь что это не правда.

,

Отличный ВУЗ.

,

Закончила 1 курс КНЭУ. Осталась на стипендии, но 2 сессия далась тяжелее, чем первая Отношение преподавателей в основном хорошее, за год учебы только несколько требовали больше, чем на самом деле давали нам и иногда казалось, что сами не знают, что и как им надо
Не жалею, что поступила и учусь в КНЭУ!

,

Закончила второй курс юрфака кнеу, всем очень довольна. Про взятки и коррупцию - откровенное вранье. Никогда никому не платила, знания оценивают хорошо. Взяток никто не требует. Кто хочет, тот учится.

,

Вуз может и престижный, но сплошная коррупция. Преподаватели требуют денег. Это как закон и даже сами определяют сумму с каждой группы. Есть преподы откровенно хамские, нетактичные. О справедливых оценках можно забыть, твои знания по достоинству не оценят. А вот старостам групп всегда хорошо - им гарантированы хорошие баллы.

,

закончила мэо, никому не советую...вообще ни о чем. знаний университет не дает!!!

,

Класний ВУЗ, друзі!!! Всім заявляю: і абітурієнтам, і їхнім батькам!! Якщо бажаєте отримати знання в галузі економіки - КНЕУ - це те, що требе!! Провчилася тут 5 років, не жалкуючи ані хвилини))) найкращі студенти, найкращі викладачі, найкращі спогади!! КНЕУ - це супер!!!!!!!!!!!!

,

не знаю как на других факультетах ,но на право советую не поступать , продлите себе жизнь!

,

Сейчас учусь на 1 курсе на факультете Международной экономики и менеджмента.Пока все нравится.Университет хороший.Если хочешь учится то здесь реально научать,главное желание учится.Преподаватели хорошие.Коррупции пока не заметила.Всем удачи.

,

Вуз хороший , только для тех кто пришел сюда учится , если вы хотите просидеть 5 лет ничего не делая и выйти с дипломом то говорю сразу не выйдет, халявы здесь никому не будет

,

Всем кто хочет поступать в КНЭУ желаю удачи!!! По-скольку знаю не по наслышке что это престижный ВУЗ в Украине благодаря хорошему педагогическому составу !!!! Я обучалась на ФЕАПК и могу с уверенностью сказать что преподаватели, методисты и ДЕКАН нашего факультета самые замечательные люди , которые не просто способны научить Вас, а также понять все Ваши старания и возможные проблемы. Здесь никогда Вам не поставят необоснованно негативную оценку и всегда помогут получить крепкие знания, но естественно только при Вашем желании!!!!! Я бы хотела добавить что на ФЕАПК не просто преподаватели, а истинные фанаты своего дела (в хорошем смысле этого слова), которые все знания черпают не только с учебников но и с практики, и с удовольствием делятся опытом с студентами !!! Не знаю точно как на стационаре но на заочном отделении-учиться в КНЭУ им В.Гетьмана одно удовольствие !!!!!!

,

Юр.фак дуже загружений факультет відносно інших факультетів , що за Дискримінація?

,

Если бы знал никогда бы не поступал в него, ничему не научат, нормальных преподавателей единицы.

,

Моя сестра була усім задоволена у Київському коледжі інформаційних систем і технологій КНЕУ, допоки на другому році навчання у неї не почали викладати культорологію. Бідна дитина до цього часу була круглою відмінницею, отримувала найвищу стипендію і досі б отримувала, якби не "дивний" спосіб оцінювання вчительки. У неї прекрасні оцінки по всіх предметах, але одні двійки по культорології, і це при тому, що я уже сама почала систематично пересвідчуватись в її готовності до уроку. А саме гірше - ця вчителька НЕ ДОЗВОЛЯЄ перездавати. Моя сестра розстроєна і розгублена, вона не хоче втрачати стипендію і готова прикласти максимум зусиль для цього, але їй просто не дають можливості. У мене велике прохання до керівництва коледжу - прослідкуйте цю ситуацію і виправте, адже моя сетсра не єдина, хто постраждав від необ*єктивності вчительки культорології. Інакше я збираюся особисто розбиратися із цією проблемою.

,

Закончила колледж КИСИТ КНЕУ и поступила в универ КНЕУ на маркетинг всем довольна ! после колледжа поступать легче и лучше бо больше часть преподаватель которые преподают в колледже они и преподают в универ то так можно сказать маленькие связи ! А колледж и универ очень хорошие ,здесь дают знание и не требуют за это деньги

,

учюсь на кеф 1 курс , пока мало чем довольна сдесь

,

полная дезорганизацыя , уже жалею что сюда поступил

,

Универ просто замечательный!А те, кто считает не так, тот просто рассчитывал на шару полную и не умеет учиться.
Отучилась все 5 лет на дневном ФЭУ, по специальности "Менеджмент". Обожаю нашу кафедру, преподы там самые лучшие. Они действительно знатоки своего дела. Хоть и требовательны, но всегда войдут в положение и пойдут на уступки. Я и работала, и училась одновременно, и все всегда успевала и ни разу не платила. За другие кафедры не ручаюсь, потому что попадались и очень тугие преподаватели. Особенно на кафедре ин-яза. Нархозовское образование действительно ценят высоко, особенно в банковской сфере (это я по личному опыту говорю, так как работаю в банке). А насчет общаг - есть и мрачные, и классные. 5 и 6 - лучшие) Сама в 6 жила, далеко, но весело, уютно и комфортно. Относительно новое общежитие, со своими боками, но на фоне всего остального - просто класс!
Так что поступайте в нархоз :)

,

Все, подала документы на второе высшее (право) магистратура! Учу екзамен - 28 .08 здача! На специалиста группа уже 3 года не набирается....хотя цена обучения специалистов и магистров небо и земля...на магистра 27 000 за 2 года(очно-заочное), а специалист 15,500 (заочка)....
P.S.
Если КУПОМ (Киевский Университет Права), то мои кто там отучились на стационаре не в восторге. Говорят, что препады испортились, короче на пары не ходят, все лекции не вычитывали....но много требывали....что говорить про заочку...но это все мнение других людей, сама естественно сказать ничего не могу!!!!Нужно покататься по ВУЗам чтобы выбрать для себя то, что нужно.....сама так делала.

,

хочу поступить на юр.фак в этом году, но вижу очень противоречивые отзывы... Что там с юр.факом? выбор между КНЕУ и КУПОМ

,

я тоже подаю документы на 2 вышее (право). и не могу еще ничего сказать............. сейчас главное, чтоб группу набрали, а потом увидим что за универ и преподы! жду отзывов от заочников . Пока у меня позитив.

,

В этом году решила поступать на второе вышее (юридический) КНЕУ привлекает ценой и что 2 года учиться!Про вуз почитала - многие отзывы хорошие, но может кто-то напишет конкретно про второе вышее, кто учился....
Зарание спасибо)

,

Скажите пожалуйста,возможно ли поступить на бюджет и сколько баллов ЗНО нужно набрать?

,

те, кто пишут, что КНЭУ - плохой ВУЗ, никогда в нем не учились. потому что, если бы учились, им было бы что написать кроме двух предложений, в каждом из которых оскорбление.
да, иногда непросто. да, иногда совсем сложно. но, когда все наконец-то сдаешь и идешь устраиваться на работу - понимаешь, что чему-то все-таки научили. и хотя бы за это можно сказать огромное спасибо тем преподавателям, которые хотят видеть знания.

,

В этом году (2012) закончила бакалаврат с красным дипломом. Про ВУЗ могу говорить только хорошее, так как знания дают реальные, универ сам по себе престижный и одногруппники приятные) Денег не платила за все 4 года ни разу, преподаватели действительно бывают разные (но совсем кошмарных было 2-3 за весь период учебы). Минус в том, что многие общаги увы оставляют желать лучшего, хотя знаю что в КПИ с этим еще хуже. Абитуриентам удачи!!!)))

,

КНЕУ гамно- кто не верит, сам поймёт со временем которое зря и потеряет!

,

В общагах не очень... В комнатах по 5-6 человек. Комнаты маленькие, зимой холодно, а летом жарко. Обогреватели и вентиляторы строго запрещают. Кухни убитые. Самая нормальная по состоянию - это 2-я общага. Платят очень дорого, по-этому советую снимать квартиру вдвоем, втроем-2-ухкомн-в самый раз! Учиться в общагах просто не возможно - постоянный шум и каждый день у кого-то день рождение... гуляют всем этажом, выспаться нереально!
Поступать в КНЭУ советую! Универ действительно хороший, если ты знаешь чего хочешь от жизни и ты идешь за знаниями!
Удачи!!!)))

,

В КНЭУ можно поступить и без всяких колледжей. Главное, уровень знаний.
В других случаях - главное знакомства.
Универ хороший, заканчиваю магистратуру (кафедра банковских инвестиций).
Преподы самые разные. Есть и понимающие (на 5 курсе отличные, помогают), а есть те, которые дисциплинируют и дают понять, что "лофы" в жизни больше не будет и надо включаться в нормальный рабочий режим. Есть и те, кто, почуяв запах малейшей власти, начинают "зарываться" и "рвать" студентов, отправляя последних группами на пересдачи (ассистенты). Таких было, за все мои 5 лет учебы, 3-4 человека. На неофициальных сайтах КНЭУ всегда можно найти информацию о преподавателях и понять кто есть кто.

,

Отличный!

,

в КНЕУ можно поступить после экономичного колледжа кнеу

,

Вчусь на юридичному факультеті 1 курс=)))дуже класний вуз

,

прикольний вуз. буду вчиться...

,

КНЭУ - замечательный вуз, который дает возможность осознать, в чем именно для вас состоит секрет успешности. Работаешь, и хочешь договориться - не проблема - большинство преподавателей только поймут и поспособствуют твашему преуспеванию как на учебном, так и на карьерном поприще.
С собственного опыта могу сказать, что проучившись пять лет, ни разу и не думала о том, чтобы договариваться через связи или помышлять о взятках. Красный диплом - доказательство того, что быть объективно оцененным реально при условии, что вы сами себя объективно оцениваете. Мне это удалось, чего и вам желаю. :)
Цените себя! Вы главный свой актив, который требует постоянных инвестиций в виде знаний и полезного опыта! При желании в КНЭУ вы получите и первое и второе!

,

Универ просто отличный!!! Учусь на втором курсе МЭиМ, знания дают хорошие, всем довольна. Хотя прошла и в Шевченка, но знаю, что диплом КНЭУ ценят выше))

,

Лучший университет! Я счастлива что 4 года назад в него поступила!

,

лучший

,

Я бы не сказал что универ супер, отучился 3 года. Декан, методисты, большинство преподавателей студентов не считают за людей. Есть нормальные преподы, которые хотят дать знания, есть и такие, что не понятно как они вообще сюда попали. Часто приходилось желеть, что сюда поступил, но сейчас уже привык, в основном раздражает отношение к студентам, иногда чтобы подписать одну заяву у декана или сдать методисту приходится сидеть по 2 часа, потому что им не охота никого принимать.

,

Абитуриенты, будьте достойны учиться в КНЭУ. Ведь это очень классный вуз !!!

,

Вуз с именем, традициями, которыми дорожит! Абитуриенты будьте достойны обучения в нём !!!!

,

Владислав, 05.05.2011, 18:54не универ, а клоака..
Слышиш ткач! думаеш крут если так пишиш а потом ещё и хвастаешся как класно КНЕУ опустил???
КНЕУ- супер вуз!! а фенансовый факультет самый лутший!БЕСТ!!!!!!
с тем что галака деньги выжимает 400-500уе за гос я не спорю, но ведь в кнеу преподаёт же ни одна галака!!! у меня до неё ничё такого даж не было!
а не нравица вуз - переводись в другой!!!!!!!!

,

юр. факультет слабенький

,

не универ, а клоака.. чего стоит только одна галака!!
прям рэпчик пошёл))
вообще преподы разные, но такие как галака оксанапавл. прочно врезаются в память и напрочь перекрывают все плюсы(. прямо говоря, финансовый факультет-увы, не лучший выбор, лучше поступать на учёт либо международку-там хотя бы не так жостко гребут.
на счёт перспектив-думайте сами, от кого в первую очередь зависит успешная карьера, от личности или куска пластмасы...разные выпускники по разному устраиваются.

,

Навчаюсь на обліково-економічному факультеті ЦПО ,не жалкую і дуже задоволена знаннями! Викладачі-справжні професіонали!

,

Учился на юрфаке. Нужно было решить один вопрос, пошёл к декану - не захотел слушать - говорит, иди в деканат.
В деканате говорят: "мы такие вопросы не решаем, иди к декану"


Знания средние. Если с группой повезёт - всё будет нормально.

,

Університет так собі.

,

Вчусь на обліково-економічному факультеті, мені подобається!)))

,

Закончила в 2010 факультет экономики предприятия с красным дипломом. Работу нашла без проблем, так, как университет дал высокий уровень знаний. Сейчас работаю аналитиком биржевого рынка и руководителем проектов. За что люблю свой универ, так это за то, что там учатся красивые, умные и модные люди, вообще публика нормуль. )))

,

Универ самый-самый!! Учусь на учете и аудите. Лучше знаний в области экономиики, которые дают здесь, вы не получите!

,

отличный вуз!

,

на юрфаке учиться -врагам не пожелаю, учителя в основном не очень,а декан вообще студентов за людей не считатает, относится как к,,,,,,

,

ВУЗ дає гарні знання. В свій час поступила і навчалась в ньому без будь яких хабарів.

,

все реально і відповідально

,

На юрфаке учиться, особенно, на заочном и врагу не пожелаешь. На дневном тоже все нервы вытрепают. Садисты.

,

универ супер 4 год в нем учусь. Преподы я бы сказал 70/30. Есть такие, к кот хочется идти, а есть и такие, что просто не знаешь, чего они забыли тут, а единицы, кот держут постоянную связь с космосом! Ну а так всем желающим получить диплом экономиста идите к нам в КНЭУ, не пожалеете!;)

,

найкращий економічний універ країни)))

,

Реальный универ!Отвечаю!!

,

Университет классный, с самоуправлением конечно проблемы, но если учится хочешь сам- саоме оно, тут тебя никто ничего заставлять не будет.

Кстати админу -
1. военки в универе нет, на военку идут в академию обороны и НАУ.
2. + есть вечернее

,

ВУЗ ***** полная. Закончил колледж КИСИТ КНЕУ, чтобы поступеить на ФИСИТ нужно здавать очень сложный экзамен. Берут на второй курс, с доздачей академразницы практически по всем предметам.... Нахрена 4 года проучился в колледже незнаю.

,

Отличное учебное заведение , дающее хорошие знания.

,

Научиться можно многому-только хотеть,.... и обидно за то, что пишут "Лутший"..... на самом деле правильно: "лучший"....может из-за того, что у нас преподают на украинском!!??? Как гов: "И шару вы познаете и напряг тож будет...."

,

Учусь на ФИСиТ - наилучший факультет !!! ;)

,

вчусь на юридичному!
Не жалкую!

,

Лутший економический университет страны

,

универ супер

,

супер!!!!!!!! поступаем только сюда!!!!!!!

,

5 баллов

,

Учусь в магистратуре. Вцелом довольна. "Качество" преподавателей 50/50, т.е. есть реальные "звезды", профессионалы, а есть такие, что вообще непонятно, кто позволил им выйти к студентам лекции читать... В любом случае, мы же все понимаем, что образование заочников - в руках самих заочников... в каком бы то ни было вузе... главное ухватить основу, структуру, и знать, где искать необходимую информацию...

,

Училась там маркетингу. Взяла максимум, за что спасибо.
Но все же не хватало практики и толковых преподов по спец предметам

,

лучший

,

Реальный бурситет )))!!!!! Респект ему

Партнери сайту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок