Факультети і спеціальностівгору

Факультет міжнародної торгівлі та права

 • Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Кафедра міжнародного публічного права
 • Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
 • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
 • Кафедра загальноправових дисциплін
 • Кафедра сучасних європейських мов

Факультет економіки, менеджменту та психології

 • Кафедра економічної теорії та конкурентної політики;
 • Кафедра публічного управління та адміністрування;
 • Кафедра психології;
 • Кафедра менеджменту;
 • Кафедра економіки та фінансів підприємства.

Факультет торгівлі та маркетингу

 • Кафедра журналістики та реклами.
 • Кафедра торговельного підприємництва та логістики
 • Кафедра товарознавства та митної справи
 • Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
 • Кафедра іноземної філології та перекладу    

Факультет фінансів та банківської справи

 • Кафедра фінансів
 • Кафедра банківської справи
 • Кафедра статистики та економетрії
 • Кафедра вищої та прикладної математики

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем

 • Кафедра обліку та оподаткування
 • Кафедра фінансового аналізу та аудиту
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра кібернетики та системного аналізу
 • Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
 • Кафедра філософських та соціальних наук

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

 • Кафедра технології та організації рестоpанного господарcтва;
 • Кафедра готельно-реcторанного бізнеcу;
 • Кафедра туpизму тa рекреації;
 • Кафeдра інженерно-технічниx диcциплін;
 • Кафедра фізичнoї культуpи.
Абітурієнтамвгору

Інформація для абітурієнтів (підготовче відділення) – інформація про вступ

Вступні дисципліни:

Денна форма навчання - українська мова та література, математика, географія та іноземна мова (або історія України).

На напрям "Реклама і зв'язки з громадськістю" вступні предмети: українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія.

На напрям "Харчові технології та інженерія" вступні предмети: українська мова та література, математика, історія Украіниі географія або іноземна мова.

Студенти одночасно можуть навчатися в Французько-Українському інституті управління КНТЕУ та отримати диплом повної вищої освіти державного зразка Франції за напрямом «Менеджмент», мають можливість отримати диплом бакалавра з іноземної мови за напрямом «Філологія» спеціальність «Переклад» та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Довузівська підготовка:  (044) 531-47-36.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 531-48-88.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 531-48-88.

Докладніше про ВНЗвгору

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів України, атестований за найвищим, IV рівнем акредитації. Його історія бере початок від  1946 р. Указом Президента України у 2000 р. університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєднався до Великої Хартії університетів, а у 2016 році КНТЕУ відсвяткував своє 70-тиліття.

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами.

Університет — лідер у реформуванні вищої освіти України, першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів та глобальних інформаційних мереж. У закладі вищої освіти успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу міжнародній мобільності студентів і викладачів.

Міжнародна співпраця університету із численними міжнародними партнерами сприяє всебічному розвиткові студентства та їх навчання за кордоном. Зокрема, Університет бере активну участь у програмі ERASMUS і у поточному році реалізує 8 проектів в рамках програми Європейського союзу ERASMUS+. Крім цього, КНТЕУ співпрацює з TEMPUS MODEP, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS, Magna Charta Universitatum і багато інших.

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних ресурсів міжнародних баз даних, а також сучасний коворкінг KNUTEHUB – унікальний проект загальною площею 195 м² – місце для всебічного розвитку студентства КНТЕУ.

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі «Кіото, 19», онлайн журналі «Vivat Academia» Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених на сайті КНТЕУ, офіційних сторінках КНТЕУ в соціальних мережах «Facebook», «Instagram», «YouTube».

Серед випускників університету — відомі громадські, політичні діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці.

В університеті діють сім спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Навчально-виробничий центр «Rest.Art.Kitchen», Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче об'єднання, Центр правового захисту, Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості, Інститут вищої кваліфікації, Лабораторія дистанційного навчання, Центр бізнес-тренінгу.

Навчання в університеті здійснюється за 16 спеціальностями, 42 бакалаврськими та 47 магістерськими програмами, з яких 9 – англомовні.

До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних інститутів, 9 коледжів і 2 вищих комерційних училища, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо.

Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: функціонують 6 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, тренажерні та хореографічні зали, ринг для боксу. Свої творчі здібності та таланти студенти мають змогу проявити на сцені концерт-холу, зала якого налічує 750 місць.

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря.

В навчальному закладі надається безкоштовна юридична та психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні клуби.

Київським національним торговельно-економічним університетом  укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організаціями  і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом України,  Національним агентством України з питань державної служби, Нотаріальною палатою України, Академією ДТЕК, Вищою Лінгвістичною Школою,  Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними агентствами та іншими установами.

Університет — член престижних міжнародних організацій: Міжнародної асоціації університетів, Університетської Агенції Франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку.  Встановлені та підтримуються творчі зв'язки з понад 100 вищими навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш ніж 30 країнами світу. Здійснюєтьcя обмін викладачaми, студeнтами, виконуютьcя міжнаpодні проeкти стоcовно інтeграції вищoї оcвіти, вдоcконалення оcвітніх прогpам різниx ступeнів підготoвки тa перeпідготовки спеціаліcтів.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок