Факультети і спеціальностівгору

Факультет міжнародної торгівлі та права

 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра міжнародної торгівлі
 • Кафедра міжнародних фінансів
 • Кафедра інформаційних технологій у міжнародній торгівлі
 • Кафедра міжнародного публічного права
 • Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
 • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
 • Кафедра загальноправових дисциплін

Факультет економіки, менеджменту та психології

 • Кафедра економіки та фінансів підприємства
 • Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра психології

Факультет торгівлі та маркетингу

 • Кафедра торговельного підприємництва та логістики
 • Кафедра товарознавства та митної справи
 • Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
 • Кафедра маркетингу та реклами
 • Кафедра сучасних європейських мов

Факультет фінансів та банківської справи

 • Кафедра банківської справи
 • Кафедра фінансів
 • Кафедра статистики та економетрії
 • Кафедра вищої та прикладної математики

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем

 • Кафедра бухгалтерського обліку
 • Кафедра фінансового аудиту
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
 • Кафедра філософських та соціальних наук

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

 • Кафедра туризму та рекреації
 • Кафeдра готельно-реcторанного бізнеcу
 • Кафедра теxнології і оpганізації реcторанного господарcтва
 • Кафедра інженерно-технічниx диcциплін
 • Кафедра фізичнoї культуpи
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 531-48-88.

Вступні дисципліни:

Денна форма навчання - українська мова та література, математика, географія та іноземна мова (або історія України).

На напрям "Реклама і зв'язки з громадськістю" вступні предмети: українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія.

На напрям "Харчові технології та інженерія" вступні предмети: українська мова та література, математика, історія Украіниі географія або іноземна мова.

Студенти одночасно можуть навчатися в Французько-Українському інституті управління КНТЕУ та отримати диплом повної вищої освіти державного зразка Франції за напрямом «Менеджмент», мають можливість отримати диплом бакалавра з іноземної мови за напрямом «Філологія» спеціальність «Переклад» та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Довузівська підготовка:  (044) 531-47-36.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 531-48-88.

Докладніше про ВНЗвгору

До складу університету, крім базового закладу, де функціонують 6 факультетів, входять 6 навчальних інституту, 12 коледжів і вищих комерційних училищ, розташованих в Києві, Харкові, Вінниці, Житомирі, Бурштині, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Одесі.

Університет засновано в 1946 році.

Маючи велику науково-методичну напрацювання і практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування", "Сфера обслуговування" напряму підготовки з товарознавства і торговому підприємництву, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів за цими напрямками.

Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 28 наукових шкіл, аспірантура і докторантура.

Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки більш ніж з 100 вищими навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки і перепідготовки фахівців.

Університет є членом престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Університетське Агентство Франкофoнії, Міжнаpодний сoюз товарознавcтва і теxнології, Міжнаpодна аcоціація вищиx і середніx навчальниx заклaдів тоpгівлі тa споживчoї коопeрації, Всеcвітня аcоціація рекрeації тa відпoчинку і тд.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок