Факультетивгору

Факультети:

(Спеціальності і освітні програми)

Будівельний факультет

 • Спеціальність – 051 «Економіка»
 • Освітня програма: Економіка підприємства
 • Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
 • Освітня програма: Облік і аудит
 • Спеціальність – 073 «Менеджмент»
 • Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво

Архітектурний факультет

 • Спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»
 • Освітня програма: Архітектура будівель і споруд
 • Освітня програма: Містобудування
 • Освітня програма: Дизайн архітектурного середовища
 • Спеціальність – 022 «Дизайн»
 • Освітня програма: Інтер’єр та обладнання
 • Спеціальність – 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
 • Освітня програма:  Художньо-декоративне оформлення інтер’єру

Будівельно-технологічний факультет

Спеціальність – 076 «Товарознавство та комерційна діяльність»

 • Товарознавство та комерційна логістика
 • Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі,
 • Митна справа
 • Освітня програма: Товарознавство і комерційна діяльність
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Освітня програма:Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія
 • Освітня програма: Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів.
 • Освітня програма: Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів
 • Освітня програма:  Новітні технології та дизайн сучасних стінових та
 •  оздоблювальних матеріалів
 • Спеціальність 075 – Маркетинг
 • Освітня програма: Маркетинг

Факультет інженерних систем та екології

 • Спеціальність – 101 «Екологія»
 • Освітня програма: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
 • Спеціальність – 144 «Теплоенергетика»
 • Освітня програма: Енергетичний менеджмент
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Освітня програма: Теплогазопостачання і вентиляція
 • Освітня програма: Водопостачання та водовідведення
 • Освітня програма: Гідротехнічне будівництво
 • Спеціальність – 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 • Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища
 • Спеціальність 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні ресурси
 • Освітня програма: Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

 • Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій»
 • Освітня програма: Геодезія»
 • Освітня програма: Землевпорядкування та кадастр
 • Освітня програма: Геоінформаційні системи і технології
 • Освітня програма: Космічний моніторинг Землі
 • Освітня програма: Оцінка землі та нерухомого майна
 • Спеціальність – 242 «Туризм»
 • Освітня програма: Туризм
 • Спеціальність 017 - Фізична культура і спорт
 • Освітня програма: Фізичне виховання  і спорт

Факультет автоматизації та інформаційних технологій

 • Спеціальність – 015.34 «Професійна освіта»
 • Освітня програма: Машинобудування
 • Спеціальність - 015.39 «Професійна освіта»
 • Освітня програма: Цифрові технології
 • Спеціальність – 073 «Менеджмент»
 • Освітня програма: Управління проектами
 • Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»
 • Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології
 • Освітня програма: Управління проектами
 • Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • Освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
 • Спеціальність – 125 «Кібербезпека»
 • Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»
 • Освітня програма: Інформаційні технології проектування
 • Освітня програма: Управління проектами
 • Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»
 • Освітня програма: Інженерія логістичних систем
 • Спеціалiзацiя – 133 «Галузеве машинобудування» (Будівництво)
 • Освітня програма: Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
 • Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Спеціальність – 151 « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • Освітня програма: Автоматизоване управління технологічними процесами

Факультет урбаністики та просторового планування

 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Освітня програма: Міське будівництво і господарство
 • Освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми 
 • Спеціальніcть - 081 Право
 • Оcвітня прогpама - Будівельнe і теxнічні умови
 • Спеціальніcть 052 – Політологія
 • Оcвітня прогpама: Пoлітичний менеджмeнт


Абітурієнтамвгору

День відкритих дверей: 14 березня

Документи необхідні для вступу до КНУБА:

 • Копія атестата та додаток до нього;
 • Сертифікати Зовнішнього Незалежного Оцінювання з інформаційної картою оцінок;
 • Дві копії всіх заповнених сторінок документа, що посвідчує особу (паспорта) або ID– карта і витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • Дві копії ідентифікаційного коду;
 • 6 фото 3х4;
 • Встановлені законодавством документи, що дають право на пільги.   
Докладніше про ВНЗвгору

Провідний вищий навчальний заклад України в галузі підготовки фахівців з будівельних спеціальностей. Має найвищий IV рівень акредитації. Авторитет Університету ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися впродовж майже 90-літнього навчального досвіду і здобуткам вчених університету.

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури заснований 17 квітня 1930 року. Тоді він носив назву Київського будівельного інституту. Його створили на базі Київського архітектурного та художнього інститутів, кафедри будівельних наук КПІ і Київського будівельного технікуму.

Загалом за часи існування навчального закладу було підготовлено  80 000 інженерів і архітекторів. З них- 3150  випускників для 121 країни світу.

 викладачів Університету  – 20 % – доктори наук і професори,  а  70 % – кандидати наук і доценти. В Університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Понад 60 викладачів обрані дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших.

 Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В Університеті діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження. Закономірно,що до складу КНУБА входять шість Науково – дослідних інститутів та 14 випробувальних центрів і лабораторій провідних українських наукових шкіл, знаних у світі.

Наші випускники завжди знаходять собі роботу до душі, адже будівництво в країні триває безупинно. Тож і не дивно, що з року в рік Університет повністю виконує державне замовлення з підготовки фахівців на всіх формах навчання.  Роботу випускникам  пропонують провідні будівельні організації та фірми України: ХК «Київміськбуд», корпорація «ДБК – Житлобуд», АТ «Київпроект», Група компаній «Альтис – Холдинг», ПрАТ «Будінженермережа -5», ХК «Ліко – холдинг», ХК «Енергомонтажвентиляція», Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», Асоціація «Промислово-будівельна група «Ковальська»», ЗАТ «Метробуд» та інші.

Крім інтенсивного навчання, життя  в Університеті сповнене цікавими спортивними та культурними подіями. На території закладу розташований футбольний стадіон з трибунами, сучасні спортивні майданчики.

В спорткомплексі є гральний,  атлетичний , тренажерний зали, боксерський ринг,  плавальний  та веслувальний  басейни. Діють спортивні секції: з ритмічної та атлетичної  гімнастики, легкої атлетики, вільної боротьби, боксу, кікбоксінгу, плавання, футболу, волейболу, баскетболу. Спортсмени університету з успіхом беруть участь у міських, українських, міжнародних змаганнях і отримують нагороди.

У Центрі культури і дозвілля  щорічно  відбуваються конкурси краcи «Міc КНУБА»  тa «Міcтер КНУБА», вoкальні, танцювaльні тa інші конкурcи. Пpацює літeратурний гуpток. Кoманда Універcитету берe учаcть в студентcькій Лізі сміxу.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок