Факультети і спеціальностівгору

Факультет індустрії моди

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Індустрія моди (бакалавр)
 • Конструювання та технології швейних виробів (бакалавр, магістр)
 • Проектування взуття та галантерейних виробів (бакалавр, магістр)
 • Технології та дизайн трикотажу (бакалавр, магістр)
 • Експертиза текстильних матеріалів та виробів (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Професійна освіта»

 • Професійна освіта. Дизайн (бакалавр, магістр)
 • Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 • Інформаційні технології проектування (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Прикладна механіка»

 • Прикладна механіка (бакалавр)

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 • Машинобудування (бакалавр)
 • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування (магістр)

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 • Електромеханіка (бакалавр)
 • Електротехніка та електротехнології (бакалавр)
 • Електропобутова техніка (магістр)

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)
 • Автоматизоване управління технологічними процесами (магістр)
 • Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва (магістр)

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 • Метрологія, стандартизація та сертифікація (бакалавр)
 • Метрологія та вимірювальна техніка (магістр)
 • Якість, стандартизація та сертифікація (магістр)

Спеціальність «Електроніка»

 • Електронні пристрої та системи (бакалавр)
 • Електронні системи (магістр)

Факультет дизайну

Спеціальність «Дизайн»

 • Дизайн,за видами (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

 • Технологія та експертиза шкіри і хутра (бакалавр, магістр)
 • Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології та дизайн волокнистих систем (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

 • Біотехнологія (бакалавр)

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»

 • Промислова фармація (бакалавр, магістр)

Факультет економіки та бізнесу

Спеціальність «Економіка»

 • Економічна кібернетика (бакалавр)
 • Економіка, Економіка підприємства (бакалавр)
 • Економіка, економіка індустрії моди (бакалавр,магістр)
 • Економіка, Міжнарожна економіка (бакалавр)
 • Економіка, Бізнес економіка (магістр)
 • Економіка, Міжнародний бізнес та комерція (магістр)
 • Бізнес аналітика (магістр)

Спеціальність «Маркетинг»

 • Маркетинг (бакалавр)
 • Комунікаційний маркетинг (магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Менеджмент, Управління розвитком організації (магістр)
 • Менеджмент, Менеджмент організацій (бакалавр)
 • Менеджмент, Менеджмент персоналу (бакалавр)
 • Туристичний бізнес (бакалавр, магістр)
 • Управління інноваційної діяльністю (магістр)
 • Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання (магістр)

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 • Публічне управління та адміністрування (бакалавр)

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання (бакалавр)
 • Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (магістр)

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Облік, аудит і оподаткування, ІТ-облік (бакалавр)
 • Облік, аудит і оподаткування, Корпоративний екаунтинг та оподаткування (бакалавр)
 • Міжнародний облік та аудит-консалтинг (магістр)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

Спеціальність «Дизайн»

 • Дизайн, за видами (бакалавр)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

 • Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Економіка»

 • Економіка підприємства (бакалавр)

Факультет підприємництва та права

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Підприємництво та комерційна діяльність (бакалавр)
 • ІТ-підприємництво (бакалавр)
 • Підприємництво та сервісна діяльність (магістр)

Спеціальність «Право»

 • Господарcько-правова діяльність (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Виставковий бізнес (бакалавр)
 • Малий та середній бізнес (магістр)
 • Бізнеc адмініcтрування (магістр)

Спеціальніcть «Готельно-реcторанна справа»

 • Підпpиємництво в готельно-реcторанному бізнеcі (бакалавp)
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 256-29-75.

Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти проводить підготовку до ЗНО за предметами:

 • українська мова та література
 • математика
 • хімія
 • біологія
 • фізика
 • історія України
 • іноземна мова

а також підготовку до вступних випробувань з живопису, рисунку та спецкомпозиції.

Форма проведення занять:

 • вечірня (2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00);
 • вихідного дня (щосуботи з 9.00 до 15.00);
 • заочна.

Початок занять з жовтня та лютого.

Короткотермінові курси (з 9.00 до 15.00)

Заняття в червні – липні.

Випускники можуть отримати додаткові бали при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

При цьому згідно з новими Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році вага цих балів збільшується удвічі порівняно з минулим роком і складає до 5% конкурсного бала.

Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти (ЦДІО) також постійно проводить набір на підготовчі курси для вступу на прискорену форму навчання (бакалавр – 2 роки – денна, 3 роки – заочна).

За контрактом на спеціальності:

 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Облік і аудит
 • Обладнання легкої промисловості
 • Фінанси і кредит
 • Швейні вироби

За держзамовленням на другий курс (за умови здачі академрізниці) за напрямом: 6.050502 Інженерна механіка.

На курси приймаються молодші спеціалісти вищевказаних або споріднених спеціальностей.

Зарахування — за результатами вступного випробування з фахового предмету (без зовнішнього тестування).

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 256-29-75.

Докладніше про ВНЗвгору

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) заснований в 1930 р. як Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості. В червні 1944 року інститут отримав назву — Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). У 1992 році Київський технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за вищим 4-м рівнем спеціальної підготовки і перейменований на Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ); потім в 1999 році після повторної акредитації — в Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД), а згодом у 2001 році — в Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД).

На сьогодні Київський національний університет технологій та дизайну – це навчальний заклад IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-IV №1124433 від 5 червня 2013 року), ліцензія серія АЕ №527263 від 09 вересня 2014 року.

Всього в університеті навчається понад 9 тисяч студентів.

Міжнародне співробітництво є невід'ємною частиною діяльності КНУТД. Воно розпочалося ще у 1948 році, коли на навчання було прийнято чотирьох іноземних громадян. З 1966 року в університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними громадянами. За цей час університет підготував більш ніж 1700 спеціалістів з 71 країни світу. Зараз в університеті навчається 248 іноземних студентів з 16 країн.

Університет має такі факультети:

 • дизайну;
 • технологій, сервісу та моди;
 • мехатроніки та комп’ютерних технологій;
 • хімічних  та  біофармацевтичних технологій;
 • економіки та бізнесу;
 • ринкових, інформаційних та  інноваційних технологій (м. Черкаси);
 • підприємництва та права.

Також в структуру КНУТД входять 3 коледжі:

 • Коледж КНУТД;
 • Львівський коледж легкої промисловості;
 • Чернігівський промислово-економічний коледж.

Плідна робота викладачів і науковців Університету дозволила утримувати достойні місця у національних та міжнародних рейтингах.

Відповідно до «Рейтингу кращих 200 вищих навчальних закладів України»,  КНУТД посів у 2015 році 23 місце. За рейтингом українських ВНЗ «Компас» (ініційований Компанією «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) і Благодійним фондом «Розвиток України» (БФРУ) у рамках програми «Сучасна освіта»), КНУТД посідає 9 місце серед 20 вищих навчальних закладів. Рейтинг відображає оцінку ВНЗ випускниками і роботодавцями з точки зору відповідності рівня освітніх послуг, що надаються ними для задоволення потреб ринку праці.

У рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 2016 р. серед 100 кращих навчальних закладів КНУТД посідає 38 місце.

За багаторічну сумлінну, плідну працю колектив універитету був неодноразово нагороджений грамотами, подарунками від Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради України, Київського міського голови, дипломами міжнародного та всеукраїнського рівня за наукові досягнення та участь в конкурсах та виставках. У 2007 році главою Української православної церквиМосковського патріархатумитрополитом Володимиром університет було нагороджено грамотою та медаллю «За благодійність».

Понад 80 років існування університету дало змогу підготувати багато висококваліфікованих фахівців, які працюють у всіх регіонах України тa зa її мeжами. Серeд ниx відомі дeржавні тa пoлітичні діячі, визнaчні наукoвці, кeрівники відомcтв, підприємcтв, оpганізацій та уcтанов, пpовідні українcькі модeльєри тa дизайнeри.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 121 коментарю)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Не ходите учиться в этот Вуз. Особенно на факультет который касается моды. Если у вас есть деньги, учитесь лучше заграницей. А если денег нет, заканчивайте лучше швейные училища и работа у вас будет.

,

Навчаюся заочно на кафедрі Технології фарм препаратів.Нічого поганого про університет сказати не можу викладачі теж лояльно відносяться з порозумінням, взяток не платила та ніхто і не просив. Хто хоче той і навчається а хто не ходить на пари тому і універ не такий і викладачі погані. Навіть самі найкращі викладачі не зможуть вас нічому навчити якщо ви самі цього не захочете.

,

Мечтала учиться - мечта сбылась на факультете химических технологий, особо ничего хорошего сказать не могу, кроме предметов, которые преподавали профессор Глубиш и ещё пару преподователей. Не советую!

,

Кароче, схема: приходите на день открытых дверей или на выставку от одного из преподавателей, знакомитесь со всеми, берете контакты фб у самых молодых преподов. Дома просматриваете контакты фб, следите за их творчеством и спрашиваете про дизигн, пока не надоест. И каждый день рисуете (делаете дизайн) четко по 4 часа, от звонка до звонка без музыки и видео на фоне. Отдыхаете на бехансе/дрибле/арт-стейшн. Рисуночки дадут БАЗУ, преподы расскажут что да как там в интернетах и что вам делать со своей жизнью. Никакого занудства, никакого КНУТД. ФСе. Не поступайте туда. Не выходите из комнаты, не совершайте ошибку!

,

Не рекомендую данный вуз, отношения к студентам плохое , правда есть парочка хороших преподавателей , но преподавание на примитивном уровне, все по учебникам 70х годов , да ещё и диплом получить после окончания целая проблема либо все в этом вузе через одно место

,

Не верьте хорошим отзывам - они их сами пишут. Знаний не дают, потому что сами ничего не знают. преподаватели примитивные. Науки вообще нет. Но амбиции! Дипломами откровенно торгуют. Типа дизайн, а такой совок.

,

КНУТД хороший університет. Ті хто хоче отримати знання та диплом можуть це зробити в повній мірі. Я не знаю жодного студента який відвідує заняття, виконує програму, щоб він платив гроші викладачу. Платять тільки ті хто пропускає заняття, прогулює-"бєздєльнікі", або ті хто працюють і отримують стільки, що можуть пропускати та платити.
Тому ті, що знають про взятки самі платять, бо замість занять прокурюють час під кофейним автоматом. Хочеться, щоб університет знайшов гроші на реконструкцію стадіону, щоб було де тренеруваться спортсменам.

,

Навчаюсь в КНУТД четвертий рік (на ХБТ).

На мій погляд, достаньо якісний ВУЗ з професійними викладачами;
поняття "взятки" (принаймні на хімічному факультеті) немає;
гуртожитки більш ніж задовільні (побудовані недалеко від центру міста та зручний спосіб для їзди на навчання)

Дуже подобається отримувати тут освіту, рекомендую :)

,

Навчаюсь в КНУТД четвертий рік (на ХБТ).

На мій погляд, достаньо якісний ВУЗ з професійними викладачами;
поняття "взятки" (принаймні на хімічному факультеті) немає;
гуртожитки більш ніж задовільні (побудовані недалеко від центру міста та зручний спосіб для їзди на навчання)

Дуже подобається отримувати тут освіту, рекомендую :)

,

Университет на уровне с остальными, учусь на кафедре прикладной экологии и переработки сентетических волокон 4-й год. Очень довольна, преподаватели всегда пойдут на встречу студентам , дают очень много полезной информации, с коррупцией за всё время не встречалась и не была наслышана о ней. То что кто то не смог получить нужные знания, то это сугубо его вина. Так как университет не школа, в которой будут вас заставлять учить всё, кто захочет тот и получит все знания которые нужны. Что не мало важно , так это то что университет помогает найти работу по специальности, всегда приходят письма о том что требуются работники на завод, которые готовы взять даже студентов начиная с 3-го курса. Про другие факультеты не могу ничего сказать, так как не знаю их "изнутри". Но в каждом университете есть какие то минусы на которых не нужно обострять внимание, а нужно посмотреть на плюсы.

,

Не ходите учиться к преподавателю КНУТД Антонине она ломает жизни конкретно. Не верьте в ее святость.

,

Вопрос Роману Юрьевичу.
Неужели в ВУЗе есть актуальные специальности?
Скорее всего нет.
И сидят там одни прохвосты.

,

в далекому 2005-му році, коли мені "випала честь" здобувати "віщу освіту" після Калинівського технікуму в Університеті ми вивчали обладнання 80-х років (швейні машини 1022, 97-й клас...), хоча на той час майже усі діючі підприємствабули обладнані сучасними PFAFF, Durkopp+Adler...На організації виробництва ми вчили агрегатні потоки, які були актуальними ще у 60-х роках...
Пан Остапчук - "шалений патентуй" задрочував нас неіснуючими винаходами
Пані Коробій не приймала лабораторні роботи, якщо в схематичних зображеннях рамки були накреслені не однакового розміру і не на однаковій відстані одна від одної... в тих рамках, хоч Гамлета можна було писати, головне, що б красиво і рівно...

Було декілька ВИКЛАДАЧІВ і РЕАЛЬНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, які дійсно знали і любили свою справу: Савчук, Білоусова, Сушан, Березненко... може ще хтось, але із тих, хто у нас викладав, більше згадати не можу...
Дякуючи університету вдадося залишитися у столиці... і на тому спасибі.

,

Як і більшість "ВУЗів" України цей потрібно закрити, як варіант реорганізувати, залишивши актуальні спеціальності...
Нижче по відгуках згадували Андре Тана, але заслуги КНУТД в тому "НУЛЬ"... Не усі "шановні викладачі" кафедри конструювання чи технології швейних виробів зможуть безпомилково намалювати схему прорізної кишені " в рамку"...
"Науковці" швейного профілю пишуть "наукові роботи" виконуючи формальні вимоги для підтвердження своїх ступенів та вчених звань...

Студенти вчать "лабуду", що б отримати "корочку" і поповнити ряди усміхнених облич з фразою: "Вільна каса!"

,

жахливий університет

,

Навчалася по спеціальності технології легкої промисловості 5 з половиною років,денна форма,державне-отримала диплом бакалавра і магістра. Хабарів ніхто за весь час не вимагав, хто ходить на пари, вчасно все закриває отримає гарний бал і можливо стипендію.Оплачують знаю за пропуски, або можуть відрахувати. Викладачів дійсно хороших - дуже мало на яких, ще поки тримається університет. В гуртожитках курять, п'янки № 2,4,7,5 за інші не знаю хоч і заборонено, і знаки навіть висять). Наш факультет переселяли через рік,два в інший гуртожиток. Зимою дистанційне навчання в модульному серидовищі, через економію енергії, нікого не хвилює чи є у вас доступ до інтернету чи ні). Робота в Києві по спеціальності є, вдома звичайно ні, окрім швеї. Вимагають здавати багато, знань дають дуже мало. Диплом хто писав сам, хто купив, навіть у самих викладачів на бали це не вплинуло, головне що він у вас є). Денне не рекомендую, багато втрачен часу- краще заочне або вільне відвідування.

,

Навчаюся на спеціальність промислова фармація. В цілому кафедра і викладачі хороші, корупціїї нема. Хто хоче той вчиться і отримує знання.

,

Брехливый университет. Изначально, до экзаменов, говорят одно, а после меняют правила приёма. Говорят 60 госа, а после экзаменов, внезапно 25! Мало того, своих пихают повсеместно. В общем не советую. А те деньги, которые они просят на контракт, лучше потратить на что-то нужное. Всё!

,

поступаю на факультет компьютерных технолигий подскажите как тут факультет

,

закончила этот вуз почти 10 лет назад. жалею, что поступала сюда. работа у меня сейчас хорошая, но не по специальности (училась на ТОСУ - инженерный факультет). знаний особых не получила, по некоторым предметам занятия были вообще ни о чем, то писанина под диктовку, то лабораторные работы под руководством преподов, совершенно не способных что-нибудь доступно объяснять.
но было и хорошее - высшая математика с Евдокименко И.Д., информатика с Пилипенко Ю.Н., механика с Березиным, начертательная геометрия с Ковалевым - интересные предметы с потрясающими преподавателями, на их пары очень многие ходили прямо-таки с удовольствием. надеюсь, эти люди нашли себе работу в других нормальных вузах, т.к., говорят, что ректор сейчас в КНУТД совсем.

,

Знаний не дают, потому что сами ничего не знают. Но амбициии! Ничего ни спроси, ничего не скажи
Дипломами откровенно торгуют.

,

Не знаю, а мне все понравилось. Знания, которые получил на менеджменте (а получил я их не потому что ничего не делал, а потому что учился) реально пригодились в жизни при открытии бизнеса. Скажу больше, партнеры, не имея подобных знаний, остались еще и с меньшим процентом, хотя двое из них заканчивали КНЭУ. Я поулыбался и забрал свою справедливую долю. А вообще, то дают реально хороший материал, как по мне, лишь бы вы его учили.

,

В универе дипломы специалистам НЕ ВЫДАЮТ!!!!!
уже 4 месяца как должны были закончить тот универ сейчас ждем группами дипломы.. кормят завтраками!!!
Ни знаний ни диплома в этом универе!

,

Отличный вуз. Никто никого не грузит, есть время погулять и не парится по экзаменам. А так, учись самому и все будет нормас

,

Пуста трата часу. Кафеда Прикладної Механіки - самі рвачи, та тупиці, які ніколи не бачили виробництва.Проф. Арловський - великий авантюрист проєктує швейну машини для незрячих, а чому наприклад ні зварювальний апарат??? Бо так красиво звучить. Соціально, та солідно. Зав.каф. Манойленко ніколи не бачив верстатів металообробки, да навіть не знає про існування деяких. Не тратьте час. Машинобудівництво закінчиться курсом СОЛІДВОРК. Курса технології машинобудування навіть не існує. Курс матералознаства на рівні ПТУ.

,

Хочу спросить, какой смысл заканчивать высшее учебное заведение, в котором не получишь ни знаний, ни образования, а лишь "студенческую среду становления личности" ? Тратить свое время на посещение ВУЗа на протяжении пяти лет, а потом еще курсы искать, где бы тебя чему-то научили?
Прочитайте отзывы об этом ВУЗе, поговорите с выпускниками, которые откровенно расскажут об этой "среде", о материальной базе, об условиях обучения в универе и о преподах.
Чему учат, где, кто и как.

,

Я випускник цього університету, правда закінчив його ще у 2005 році, в загальному я задоволений тим що дав мені університет, а головне навчив цим користуватись, звичайно я погоджуюсь з відгуками про можливo мале навантаження на студента, але це не курси підвищення кваліфікації, це середовище становлення людини як особистості і напевне правильним буде оцінювати навчальний заклад не за кількість заданих завдань, а за досягненнями випускників, я впевнений як би тут студентів тримали в жорстких рукавицях не було б Андреа Тана, Айни Гасе, Дорожкіної, Анастасії Кожевнікової, Івана Фролова і цей список без кінця, але потрібно розуміти що все має свою ціну і за якісну освіту потрібно платити, мало університетських завдан, то потрібно додатково іти на курси, різноманітні стажування, брати участь у конкурсах, конференціях, а цього якраз тут багато так що робіть вибір самі, але ціна якість тут на відмінно.

,

поступила в этом году на 1й курс на специальность графический дизайн, на протяжении первого семестра по поводу учебы я не напрягалась так как особо не грузили, каждое дз заключалось в том что, отсидевши на паре какого-либо предмета тебе задают на дом чтото конспектировать, в итоге, приходя домой я просто сидела и писала конспекты, не приходилось даже что-то учить, был всего лишь один предмет по специальность, а остальное-это лишние предметы, которые преподы просто заставляли зубрить, но в итоге стоило только написать конспект и ответить по нему на семинаре, половина , даже большинство обучения проходило в модульном середовище, преподов вообще не волнуют проблемы студентов, их задача прийти, провести занятие и уйти. так как в универе действовала рейтингово-бальная система обучения, достаточно было набрать минимальный балл для допуска к экзамену/зачету и считай что вся сессия у тебя автоматом.

,

Якщо ви плекаєте надію стати професіоналом , вам не сюди. Корупція - є. Але жахливіше навіть не це, а те що ви витрачаєте кращі роки свого життя на "навчання" в ВНЗ. Серйозно пора зупинити цей шаблонний тип мислення. Вища освіта - не працює. Це "дичь". Вас розводять як лохів.

,

Да все отлично,хорошая атмосфера,требуют знаний,взяток не берут.
Это конечно не Гарвард,но и мы не Англия,так что пойдет)

,

Если коротко: всё очень плохо. Проучилась на дизайнера. Скажу, что хорошим преподам там перекрывают воздух. Универ обшарпанный, оборудования нет, зимой универ просто закрывается и отказывается топить. Хотя оплачивать эти месяцы все равно надо. Просто потеря времени. Боле менее работают общеобразовательные кафедры. А по специальности - студенты обычно знают намного больше самых преподов. Задания дурацкие, а главное, никому не нужные. Ни тебе ни преподам.

,

Пишу о факультете дизайна.
Те, кто пишут, что довольны уровнем образования данного заведения - имеют заниженную планку требований. Проучившись в этом университете 4 года, кроме хороших друзей и испорченных нервов от того, что там все абсолютно иррационально, ничего не получите. А если попытаетесь отстоять свои права на качественное образование, или хотя бы отапливаемое помещение - в лучшем случае Вас проигнорируют.
На счет взяток. Нет смысла платить бабло, потому что в универе только очень тупой не сможет закрывать сессии, ну или тот, кто вообще ничего не сдал из требуемого/забил. Преподаватели, иногда, ходят реже чем студенты на пары, и часто, профильные предметы знают хуже тех же студентов, т.к. не практикующие и кроме зп их ничего не мотивирует, та и то, зная их зп - так себе мотивация получается.
Из плюсов:стипендия (если есть), общага в центре города (если 7я), Дизайнерам, по сути, вообще диплом не нужен, так что не тратьте свое время на это заведение! Серьёзно!

,

Универ решал. Решалы на каждой кафедре. Бабки на лапу и проблемы решены. Можно не парится.
Знаний не дают. Некому. Все решают чужие проблемы, поскольку больше ничего не умеют и не могут.
А холод и обшарпаность аудиторий никого не волнует. Решалы этим не парятся.

,

Не советую данный вуз. Если хотите мёрзнуть вам суда, учеба здесь однозначно плохая. Короче плохо здесь а точнее ужасно. Особенно кафедра обувщиков это страх и мрак. Знаю отучилась 3 года.

,

факультет Дизайна - дно, обучение - дно , преподаватели что то пытаються донести,ну,те ,5 переподов.... да да....5... всё дно,норм поеподов изолировали от общества,уволили,лучше поступить в пту чем в это ДНО...Не рискуйте пожалуйста , вы угробит деньги и и время ,всё БНО

,

ВУЗ ниже среднего.
Не советую

,

Обходить надо десятой дорогой такое заведение

,

Проучилась на факультете дизайна 4 года. Поступила на бюджет, еле выдержала последние 2 года.
Первый курс был чудесный, очень все жестко было, давали много заданий, в общем, очень нравилось. А после второго курса преподаватели начали сильно опаздывать, некоторые даже не приходили на пары, приходилось чуть ли не по каждой паре вызванивать преподавателя(по профильным предметам).
Училась на графическом дизайне, и, чтоб вы понимали, НЕ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ С КОМПЬЮТЕРОМ!! Зато история и физкультура были на высшем уровне)) Зимой в дизайнерском корпусе не топят, все сырое, лопается, трескается, облазит. Большинство профильных преподавателей даже не знали как это "мы делаем в программах"))
Итого: не советую. Лучше Академия или Бойчука. А лучше вообще заграницей.

,

Без перебільшень можна сказати, що університет є одним з найкращих в Україні вузів напряму дизайну та технологій, а також займає високі позиції і на світовому рівні. Якщо ти маєш голову на плечах, маєш можливість стажування і закордоном ( в Парижі, до прикладу) і взагалі величезні можливості для подальшого розвитку. Так, ВНЗ має як свої плюси, так і мінуси(погодьтесь, як і кожен інший університет), але плюсів тут значно більше. Якщо обираєте напрямок "дизайн",то вам лише сюди! Щодо інших факультетів, то і там дають хороші знання,проблема лише в тому, чи хочете ви самі їх здобувати. В протилежному випадку треба винити лише себе, а не викладацький колектив.Якщо студент прикладає зусиль, аби навчатись, то і таких необґрунтованих коментарів в адресу вузу не буде!Варто зазначити і те, що корупція на лавах університету не процвітає, все вирішують ваші знання. Кажу це, як студентка університету, яка жодного разу не пожаліла, що навчаюсь саме тут і жодного разу не давала хабарів!

,

Замечательный университет!!!!!

,

Якщо хочете бути хорошими фахівцями в області дизайну,то вам лише сюди.Універ класний,вступити можна своїми силами.Тут реально можна отримати хороші знання!!!а ті хто коментує погано,робить це через те,що сам не вчиться тут,і здає все лише за гроші!!Тому не роздумуючи обирайте дизайн саме тут!!

,

хороший вуз,вступайте)))))

,

ВНЗ хороший,хто хоче вчитися,той вчиться))підготовка фахівців з права на хорошому рівні,рекомендую!!

,

Дуже поганий ВУЗ, не рекомендую.

,

С каждым годом всё хуже - увольняют нормальных преподавателей (либо их доводят до того что увольняются сами), остаются одни старики, которые просто не смогут найти работу если уволятся.
Ремонта нет где то с 80-х годов. Программа осталась примерно на уровне тех же годов.
На факультете дизайна нет компьютеров, преподаватели сами не понимают что такое графический дизайн, по сути учат на иллюстратора-плакатиста, которые сейчас никому не сдались.
Зимой нет отопления. В столовой чай делают из воды с туалета.
Лучше пойти на курсы к настоящим специалистам.

,

ВУЗ допотопный, без педагогов и профессионалов. Хочешь убить пять лет своей жизни да еще в экстремальных условиях, да еще и за деньги родителей, поступай сюда.

,

Учится не интересно. Уровень факультета Дизайн очень низкий и скатился до уровня детской
изостудии где делают «фенички» и поделки. Ни о каких современных технологиях и изучении пакета
графических программ нет и речи. На кафедре рисунка и живописи который ведет графический
дизайн нет ни одного компьютера. Это в высшем учебном заведении!!!!! А зачем, там большая часть
преподавателей вообще не владеют компьютером. Процветает взяточничество, если сам зав.
кафедры открытым текстом называет сумму за поступление в магистратуру. И все это проходит под
покровительством декана факультета «Дизайн». Ищите другие вузы. Учиться в КНУТД-это
выброшенные деньги и потерянное время

,

С приходом нового руководства главным в университете стала тема энергосбережения. Заключается она в том, что в холодный период времени отопление вообще не включают и студентов отправляют на вынужденные каникулы с ноября по 1 марта. При этом, так называемое дистанционное обучение в модульном середовище студенты оплачивают полностью. Больше всего
страдают студенты факультета «Дизайн». Кроме того, в последнее время изменилась кадровая политика преподавательского состава. Профессионалов, знающих преподавателей увольняют, а на
их место берут людей случайных без опыта работы, как в профессии, так и в преподавательской
работе. В итоге, чему может научить преподаватель студента, если ему нечего сказать. ни-че-му!

,

Я читаю коментарии и возмущаюсь, хотя всегда верю коментариям. У кого какое отношение тот и пишет соотвечственно.Но я за период обучения не потратила на взятки и гривны. На первом курсе на экзамен купили цветы так потом не знали куда их деть. Сразу охоту отбили давать взятки. А то что пишут не дают знаний..... Дают, но не всегда их берут. Так что тут винить не кого. Лично у меня нет ни каких притензий. Я пришла за образованием и я его получила. А о студенциских годах остались только хорошие впечатления. А если и есть какие то проблемы так ни чем не больше чем у других.
иногда мы сами и есть проблема.

,

Уровень факультета Дизайн очень низкий и скатился до уровня детской изостудии где делают «фенички» и поделки. Ни о каких современных технологиях и изучении пакета графических программ нет и речи. На кафедре рисунка и живописи который ведет графический дизайн нет ни одного компьютера. Это в высшем учебном заведении!!!!! А зачем, там большая часть преподавателей вообще не владеют компьютером. Процветает взяточничество, если сам зав. кафедры открытым текстом называет сумму за поступление в магистратуру. И все это проходит под покровительством декана факультета «Дизайн». Ищите другие вузы. Учиться в КНУТД-это выброшенные деньги и потерянное время.

,

С приходом нового руководства главным в университете стала тема енергозбереження. Заключается в том, что в холодный период отопление вообще не включают и студентов отправляют на вынужденные каникулы с ноября по 1 марта. Это дистанционное обучение в модульном середовище студенты оплачивают полностью. Больше всего страдают студенты факультета «Дизайн». В последнее время изменилась кадровая политика преподавательского состава. Профессионалов, знающих преподавателей увольняют, а на их место берут людей случайных без опыта работы, как в профессии, так и в преподавательской работе. В итоге, чему может научить преподаватель студента, если ему нечего сказать. Ни-че-му! Учится не интересно.

,

ВУЗ класний! корупції нема!

,

С меня трясут деньги, как ненормальные. Не устраивает 3 - плати, а один раз заплатишь - больше не слезут и без денег ту же тройку не получишь. Плачу 16 тыс. за годовое обучение, 3 месяца отправляют сидеть дома( в месяц 1600х3= 4800 в унитаз).
Каждый год с меня требовали взятки, но это полугодие переплюнуло все предыдущие года. В общей сумме по предметам кроме 16 тыс. я должна отнести 3500-4000. Не успею собрать за пару недель - отчислят. Последний курс, осталось пол года до учиться, вот и требуют ибо никуда уже не денешься.
Живу одна, за учёбу плачу сама
Что делать и куда жаловаться не знаю.

,

Своє обурення так званим "навчанням" важко передати словами.

,

Если честно, то я просто в шоке. Других слов у меня нет. Поступила в университет за образованием, в итоге - отношу туда деньги просто так (контрактник).Специально поступала на дневное чтоб хоть чему-то учили, так тут дневное как заочное. Преподаватели просто напросто не ходят на пары, отговариваясь походом к стоматологу или "я приболел/ла и не в мочь было ехать" или же "ну я же вас понимаю, сам был студентом поэтому идите домой, вам же лень на парах сидеть" ну и этот список фразочек могу продолжать до бесконечности. Ну а в конце семестра они конечно же устраивают нам экзамены. Короче это университет для тех кому нужна просто "корочка" и кто не хочет особо напрягаться.

,

Вуз никакой. Борются за энергоэффективность тем, что отправляют студентов в осенне-зимний период домой. Учитесь дистанционно! Это как бокс по переписке! За это берутся деньги по контракту?! Занимаются всем, только не образованием.

,

Дуже смішно читати коментарі з поганою оцінкою через обшарпані стіни та паркет, ніби ти йдеш не навчатись, а дивитись на стіни! Не подобається? А що ти, незадоволений, сам не взяв и не допоміг ВУЗу в якому провчився 5 років на бюджеті, взяв би фарбу і вперед!!! Якщо єдине, що тебе цікавить у ВУЗі це стан стін та підлоги- то твій рівень Поплавок!!! Від себе скажу- хто хоче, той вчиться!!!

,

Ужасно составлена учебная программа,скорее калечат чем чему то учат. Закончила этот ВУЗ,а теперь приходится переучиваться. Подойдет для не склонных к творчеству посредственностей и желающих просто получить какой нибудь диплом.

,

КНУТД - феноменальний ВУЗ! Живе завдяки трофеям і досягненням попередників.
Я - студентка спеціальності "комп'ютерний дизайн інтер'єру та меблів". Для мене щастя вчитись не просто у викладачів-теоретиків, а у майстрів справи, які знають справу на практиці.
Не розраховуйте, що буде просто. Якщо вам усе надто легко, то може Ви вже все вмієте?
Вам буде підказкою відношення викладача до пар. Якщо це викладач, який скасовує пари о 8:20 ранку щотижня, то вірогідно, що якраз перед сесією Вам вручать список неможливих місій, які ви робитимете на власний страх і ризик.
Є і такі, які своїм прикладом мотивують Вас полюбити предмет. І це герої нашого часу!
Парадоксальна тема, яку видатний університет чомусь вважає гордістю - це ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Плекають екологію за рахунок зимових канікул тривалістю у 3 місяці. Якщо вчитесь на платному, то країть серце факт, що ви заплатили 16 000/рік, а з них на 6 тисяч ви насиділись вдома. Дистанційне навчання - це так тут називають!)

,

Университет замечательный!

,

Рекомендую спеціальність облік і аудит. Там крута завідувачка і в той же час кумедна...

,

Не пожалела, что поступила. ВУЗ отличный.

,

Рекомендую факультет технологій сервісу і моди!
Навчаюсь на педагога- дизайнера. Дуже подобається!
З викладачами проблем практично не буває.
на парах цікаво)
не пошкодуєте!

,

чудовий університет ні разу не пошкодувала поступивши)

,

да что Вы хотите от коллекций Киевских каштанов , если их учебная, а тем более научная составляющая "радует глаз"! Например, преподы "делают науку" - что именно -аккурат загадка. А есть у них якобы продвинутая специалистка, которая якобы двигает разработки. Внешность тетки - как раз для местного подиума. Моего препода строит, а сама не может ответить что и куда она трансферит. 5 раз к ней носил бредовые формы, а она вылупится и вот тетбе Колька весь трансфер. Беда нашего высшего образования, в том, что нам рассказывают умные вещи вот такие тетки, а не продвинутые спецы.

,

Я поступала по результатам ЗНО, взятки никто не требовал, просто сдала документы и на сайте потом вывесили списки с рейтингом. За что платить.
Во время учебы ситуации бывают разные. В основном платят те, кто пропустил много занятий.

,

Взятки берут в этом вузе не стесняясь, в открытую. А знаний как не давали так и не дают. Впечатление такое, что преподы занимаются только собой и сколачивают себе "зарплату" взятками за поступление, зачетики, экзамены, дипломы, ну и так далее. Вступительная кампония и вопрос решен с "зарплатным фондом " минимум на полгода у конкретно взятого препода. Защита - решенный вопрос с "отпускными " и поездками за границу.
Сами решайте, стоит туда поступать.

,

Да відстой цей КНУТД. Там є і дійсно хороші викладачі, і таке інше. Але керівництво - ректор та його проректор петушиного вигляду каплун - цкують всіх. Зовсім не вміють керувати, тим та знищують внз

,

Я закончил КНУТД с красным дипломом (магистр) по специальности "менеджмент" + институт последипломного при нем - специальность "финансы". Теперь 12 лет работаю в банковской сфере. Препады были нормальные, взяток не требовали. Нет, если ты идиот и на пары не ходил, то наверно и решал через взятки... Зам. декана у нас была хорошая, достаточно строгая - Лариса Карповна. Знания в любом вузе дают оторвано от реальности и КНУТД не исключение. После того как устроитесь на работу учеба начинается с начала. Вузом доволен, правда название КНУТД мало кто знает - говорю легпром или лёгонькой промышленности. Самое главное что надо понять - знания надо стараться самому добывать, а заставлять тебя никто не станет.

,

Учусь на 4м курсе, знаю специфику учёбы в КНУТД как свои пять пальцев. На счёт взяток, их гребут во во всех ВУЗах страны, на всех специальностях и почти все преподаватели, так что не начинайте. С кармана деньги никто не достаёт, но если прогуляли весь учебный процесс, а "учиться" дальше хочется - вопрос решить реально. Сама лично ни копейки за все года не выложила. Хороший студент всегда найдёт способ закрыть всё по-человечески.

На счёт уровня учёбы. Сегодня никто и нигде вас заставлять учиться не станет, это не школа. Тот, кому нужны знания и умения будет брать всё необходимое от процесса, главное - желание. Преподаватели хорошие. Если есть стремление и интерес к учёбе всегда пойдут Вам навстречу.

,

ВНЗ чудовий....можу порекомендувати,як один із найкращих у хімічній та дизайнерській сфері..Звичайно хто думаю йти сюди на щось економічне,не варто,тому що спеціалізація універа не та...
А так,майбутнім студентам рекомендую,рекомендую і ще раз рекомендую....
Вступ прозорий і без корупції,тому,якщо ви розумна дитина і готові плідно працювати, це Ваш ВНЗ

,

Дивакуватий ВНЗ... На телефонні дзвінки, питання на пошту не відповідає. Немає навіть можливості запитати коли "Творчі конкурси" здаються. А потів вони відмовляють у вступі, тому що не пройшов на конкурс.

,

Дуже хочу вступити до цого навчального закладу! На фармацевта=) очікую результатів!=)))) Сам ВНЗ гарний!

,

Судячи з коментарів, дуже хороший університет. Хочу сюди вступити на маркетинг або менеджмент!

,

Закончила университет по специальности маркетинг и мой отзыв положительный, если хотите получить знания советую идти на дневную изначально, но и без вашего желания нечего не обойдется.

,

Университет как университет. Знание у нас на специальности инф технологии дают не сказал бы что плохие, не особо устаревшие, но только базис. Как сказал один препод - сделать из вас отличных специалистов по всему, чему вас учим нереально, но вот ознакомить и дать по всему хороший базис, с которого вы сможете, в заинтересовавшем вас направлении, развиваться - это можно. Преподаватели, в основном, предметы знают, многих работают не только у нас в вузе, а и актуальными программистами и преподавателями в других вузах, в том числе кпи, шева. Но некоторым явно на студентов плевать, хотят просто отчитать предмет, а некоторым явно нравится поиздеваться над студентами. Взятки есть, но к ним уж залетчики прибегают, если учится то все само собой закроется(и знания получишь на нормальном уровне). Комп классы по аппаратной части(4-1108, 1-106, в других не частые гости) вполне современные, и по, с которым мы работаем, не n-ного года, а в основном, если не последних, то предпоследних версий точно.

,

В университете разочаровалась. Обходите его стороной. Потратите только свое время. Если вам нужен только диплом, то это отличный вариант

,

Хочу сказать слово о колледже при КНУТД
конкретно о специальности парекмахерское исскуство, мой вам совет не тратьте зря года жизни! если вы поступаете после 9, то не надейтесь что годик будет программа школьная,а все остальное проф. обучение! в конце 3 курса и даже на 4 у вас будут очень интересные предметы типа философии( с экзаменом в конце семестра) социологии, БЖД. Економика( с курсовым проектом и экзаменом), про остальное я просто молчу,потому что это зря выброшенные 4 года !Я не мог работать, потому что ставят по 5-6 пар(3-4 курс) , у вас будет только у вас будет только 2 пары практики в неделю!!! Идите на курсы,а потом на повышение квалификации,поверьте мне вы ничего не потеряете,а только сэкономите время! Я пошел на курсы и доволен,потому что я получил практику! А не куча ненужной теории.
Если бы кто-то мне сказал раньше хотя бы то,что я доношу до вас,я бы не пошел учится в этот колледж.

,

Учился в этом универе на технической специальности.
Программа и технологии которым нас обучали не используются уже лет 20.
Преподаватели-динозавры из совка.уровень обучения и требований очень низкий.Взятки не вымагают, но берут с радостью.
Единственное хорошее в этом вузе - это 7 общежитие, студентам там очень комфортно

Но в целом универ унылый, и практической пользы от него мало

,

Закінчив в 2010 році, рівнем знань умовно задоволений. звичайно є свої моменти, окремі викладачі і таке інше, але дивлячись на зарплату яку зараз отримую то в результаті більше чим задоволений, і чесно кажучи радий що моїм працевлаштуванням ніхто не займався, а то попавби на 3 роки на якесь підприємство а так за три роки вже виріс змінив декілька раз роботу на останні працюю вже 1,5 роки, заробляю (не хочу хвалитись) близько 25000 грн. в місяць, тобто для тих хто хоче чогось досягнути унівеситет дає всі можливості.

,

И взятки есть, и всё остальное... К сожалению ВУЗ не даёт достаточных знаний, которые пригодились бы в будущем... А тем, кто учился на бесплатном ещё нужно и справочку принести о направлении на работу, потому как диплом не отдают (*сказали искать где-нибудь, потому что "працевлаштування" не собирается этим заниматься!!!).
Я закончила этим летом, в принципе обид нет, да и особо негативных эмоций, но для поступающих скажу, что можно найти что-то и лучше, и намного лучше!!!

,

Поступила в этом году на базе одесского колледжа ОТК, на заочно-дистанционное обучение. С самого начала не довольна, установочная сессия была еще 1 октября, сегодня уже 26, а задания еще не поступило, главное что контракт нужно было оплатить в срочном порядке до 20 августа. Я не лентяйка, училась хорошо, но за короткие сроки даже трудоголик сдаст позиции.

,

Университет замечательный. Может и не везде всё идеально, так найдите где всё на 100% хорошо. Факультет Дизайна отличный, в частности могу похвалить кафедру интерьера и мебели. Взяток нет, пробывать даже не стоит - наотрез отказываются даже от конфет/шампанского.Преподаватели супер, знают своё дело. Люди, достигшие немалого в своей сфере и если тебе это действительно интересно, то ты мноооогому научишся. 5 из 5!

,

Закінчила КНУТД у 2004 році, отримала 2 вищі освіти одночасно (технологія та дизайн трикотажу та економіка підприємства). Жодного дня не пожалкувала, заробітна плата та робота повністю вповільняють! Про корупцію, за час навчання, лише чули від знайомих-знайомих і частіше від відвертих тріешників у якості виправдання.
Знання отримані за спеціальностями є безцінними! Спеціалісти виходять з такою підготовкою, що можуть не лише трикотажем займатись, а й у будь-якій сфері розібратися та себе реалізувати! Найвагомішим чому навчили, на мою думку, це вчитися! Низький уклін та подяка рідним викладачам!

,

Даже не знаю кому верить...Очень многие говорят о взяточництве в этом вузе...

,

Трудяга. Окончила в 2000году. Вот была студенческая жизнь!!! Эх...вы, негативщики, написавшие здесь, сами-то уже что-то из себя представляете?Распределяете общие средства? Предоставили кому-то рабочее место,дали зарплату? Сделали ремонт? Нужно относиться с улыбкой ко всему, элементарной воспитанностью и культурой. Институт учит самостоятельности, взрослой жизни. Смешно написано про откаты и премии. Молодой человек, видно, пытался решить свои провалы в знании нагло денежным образом и решил, что дают больше? А СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ преподавателей не пробовали? Вы же пришли осваивать дисциплину, так и осваивайте- интерес проявляйте к своей будущей профессии.ВУЗ дает мощный фундамент будущей профессии. Мне общение с преподавателями дало возможность ездить в Европу, создать свой бизнес.Это не родители, которые трясутся о своем чаде. Есть желание создать свою жизнь -везде дорога!
Благодарна Пенчук А.П., Березненко С.Н.,Кардашу О.В., Бакан Л.А. Незрівнянному Богушко!!!

,

Отличный университет, кафедра маркетинга самая лучшая, преподаватели хорошие, отлично преподносят материал, настоящие специалисты в своём деле.

,

Навчалась на кафедрі менеджменту сфери послуг, всі викладачі просто супер і знають свій предмет, і відносяться до студентів по-людськи. Після закінчення КНУТД влаштувалась на роботу в бюджетну установу, з/п звісно невелика, але отриманих знань мені вистачає, щоб працювати без проблем.

,

Но вуз блатной, знаю например студентку не по одному предмету решить не может, закончила хорошо не врач. Преподаватели могут за что то отчислить не за знания.

,

26 июля 2013 г. мой сын подавал документы в КНУТД на факультет "Мехатроники и компьютерных технологий". Вы не представляете сколько нам уделили времени и внимания. Рассказали всё об учебном процессе, об особенностях выбираемых специальностей, о проживании в общежитии, питании, военной кафедре и о студенческой жизни. Мы не успевали вопросы задавать!
Спасибо всем членам проёмной комиссии за профессионализм и индивидуальный подход!
Рекомендую всем, кто не подал документы не сомневаться, а использовать свой шанс в этом ВУЗе!

,

Удивляюсь всем предыдущим комментаторам с положительными отзывами! Все, что можно получить в этом вузе - диплом (пригодится несколько раз в жизни отксерить в отдел кадров) и приятные воспоминания о студенчестве. ВСЁ! Закончил специальность электронные системы в 20хх году. Преподаватели, конечно, хорошие и стараются, но преподаваемый материал устарел лет на 10-20. Все, чему учат в вузе, на практике не применимо, доказательство тому - любая (даже на $50) работа по специальности на odesk, elance, guru и тому подобных международных биржах труда. "Мы же не Европа!" - скажете Вы. И это правда, уровень выпускника любого вуза ниже чем за рубежом, но и собирать электросчетчики или ремонтировать телефоны это тоже не "инженер-электронщик" как бы :) Если действительно нужны знания - лучше идите в КПИ. Дальше будет хуже: нынешнее руководство выписывает себе баснословные премии и делит откаты, а универ приходит в упадок. Надеюсь, данный пост как-то повлияет на Ваш выбор!

,

есть хорошие преподаватели, качественное обучение. Диплом не получают только отпетіе лентяи

,

люблю свой кдутд!было весело!Привет дому моделей!

,

универ плохой. кругом коррупция, на дизайне здесь делать нечего, почти ничему не учат.

,

Не знаю-учусь на бюджете и один раз только надо было одной преподше заплатить, а так даже конфеты брать не хотят, все адекватно ставят оценки, если знаешь и не пропускаешь пары-нет проблем

,

Сейчас учусь на факультете интерьера и мебели, учёба вполне устраивает. Естественно, есть свои минусы и плюсы, но где же их нет? На счет взяток скажу, что ни разу не видела и не слышала о подобном, кроме как на поступлении. Не буду утверждать, что все поступившие - взяточники, потому что знаю тех, кто поступил благодаря своему таланту. Преподаватели на высшем уровне, все-таки очень приятно, кода видишь, что тот или иной преподаватель добился немалых успехов в своем деле. Несправедливости по поводу оценок тоже не замечала, скажу так, если студент умен, он заработает свою пятёрку. Что касается общежитий, то они действительно ужасны, антисанитария полнейшая, но ведь это студентческие годы, какой это студетн, не видевший облезлых стен, тараканов и всего прочего на своем молодом веку, это ведь небольшое испытание, которое надо пройти в свое время... В итоге скажу, что учеба мне нравится, а особенно преподаватели, если этот вуз есть у кого-то в списке, попробуйте, не пожалеете))).

,

университет так себе, преподаватели тоже есть разные. Но я не жалею, свои студенческие годы здесь я провела на 5+. Супер. Хотя и общежития ужасные, зато народ там супер...

,

Вчитися можна будь де,якщо є бажання. Звичайно умови могли б бути кращими.А який бардак в гуртожитках це....(на Кіквідзе)вони ще і до цього часу як в післявоєнні роки обшарпані,страшні кухні,туалети жах.А ми ще за оце все платимо гроші.

,

Дуже непоганий ВНЗ, хоча умови, в яких навчалась - не досить хороші. Проте викладачі дають достатньо знань, якщо бажаєш вчитися. Рівень викладання - високий.

,

Полностью согласна с последним комментарием! Не советую поступать на специальность Граф.дизайн. Очень разочаровалась что поступила!!Относятся как двоечнице ,хоть и делаешь задания по правилам.Оценки ставят хорошие только взяточникам .

,

Поступил на факультет Граф.дизайн.Увы,разочаровался,т.к. на бюджет без взятки ПРАКТИЧЕСКИ невозможно поступить,хотя рисую очень хорошо,на экзаменах специально валят,дабы взяточники смогли пройти.Само заведение-корпус просто ужасен-пошарпанные стены,паркет,заставший динозавров,зимой при -9 в аудитории высидеть невозможно из-за зверского сквозняка из окон,сами аудитории малы,грязные,планшеты хотя и завезли новые,уже поломаны студентами-вандалами,постановки,такое чувство,что ставят 5-летние дети,гипсовые головы изломаны.Преподаватели,НЕКОТОРЫЕ,дают более менее приличные знания,хотя таких пересчитать на пальцах одной руки.Остальные имеют наглость не ходить на пары и потом предъявлять претензии к тебе же.Насчет оценок,хорошие оценки зарабатываю любимчики(тобиш взяточники),трудяге рассчитывать на ок оценку бесполезно,если ты только не жополиз.Короче говоря,отношение к студентам свинское.Насчет питания:столовая в антисанитарных условиях,блюда омерзительные,не один раз траванулся.

,

Сколько хвалебных отзывов! Складывается впечатление, что люди там и не учились никогда. Не видели этих обшарпаных стен, бездарных хамов преподов, отстойного оборудования, им не читали "новейших " технологий. Ну а про швейные фабрики и говорить не приходится!

,

Закончил ВУЗ в 2006 году с красным дипломом магистра, получил второе высшее образование специалиста, офицерское звание на военной кафедре, получал стипендию совета университета. Компьютеры работали, был интернет, преподаватели старой советской закалки кто учился - получал знания и опыт. Клименко Виктор Макарович, профессор физики - земной Вам поклон. Кто был со мной - тот знает.
Неоспоримый плюс - процентное соотношение м/ж студентов :)

,

Я закончила институт в 1986 году. Ни единого дня не пожалела, что я там училась. Спасибо всем преподавателям, а особенно Клименко А.Я., декану - Бакан Л.А. ы всем преподавателям на кафедрах.

,

Про всех не скажу.Нокафедра кожевников очень хорошая.Огромно спасибо Цимбаленко и Охмат!!!

,

Просто супер !

,

вуз. дает отличные знания тем кто хочет учиться

,

хороший вуз. знания дает отличные тем кто хочет учиться. Никогда не жалела о том, что здесь училась.

,

Закінчив у 1987р, працюю і радію. практики багато, продивились багато заводів легкої промисловості. Рекомендую.

,

вот заканчиваю универ и как бы тяжело не было, сколько бессонных ночей не провели за курсовыми, которые писались за паруу ночей, с ужасом понимаю что буду очень скучать за всем этим - этим сумашедшим ритмом жизни, когда каждой сдаче радовались как настоящей победе, очень рада что в моей жизни было такое классное время и очень дружная группа ЗШТ2-07, всегда с радостью и улыбкой вспоминаю о прожитых сессиях

,

Сейчас учусь в КНУТД и нет особо на что жаловаться) Преподаватели как везде учишь-хорошо, не учишь- плохо) может иногда кто - то и предереться- так сами виноваты)) а в остальном чудно всё)

,

Что не говори, а сначала всем тяжело, но учится надо. Если хочешь что-то знать, то поднапрягись, а вот знаний дадут тебе в етом универе достаточно!!!!!!!!!!!! Главное захотеть!!!!!! Я уж ето знаю точно, ведь только закончила его в 2010 году. Не все в нем гладко и прикольно, но такого больше как он нет!!!!!!!!!!

,

Терпеть можно все: слабую материальную базу, проданый стадион, оборудование в лабораториях 60х, но 60% отчисленых студентов с группы - это уже слишком.

,

знания выборочно - есть преподаватели, которые действительно дают знания и могут заинтересовать студента!Но большая часть - низкий уровень знаний!в целом очень разочарована!

,

Ну что можно сказать...есть конечно свои плюсы, но минусов намного больше!

,

Я теж довольний,закінчив Інститут у 2009 році...
Насьогоднішній день в мене гарна робота,і гарна зарплата 10000грн
це якшо ненепрягаця....................

,

Я доволна выбором ВУЗА!!!

,

Окончила этот ВУЗ, тогда он назывался КТИЛП, в 1984 году. Очень довольна работой.

,

для тих,хто мріє бути не такими як всі і при цьому отримувати гроші та задоволення від роботи

,

Навчаюсь тут з 2005 року, при бажанні здобувати знання університет надає просто чудову підготовку.

,

Довольно качественное образование и недорого. Для многих работодателей этот ВУЗ на хорошем счету. Я его закончила в 2005 году. Теперь работаю на хорошей работе.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок