Факультетивгору

Навчання здійснюється за державним замовленням, а також за кошти фізичних, юридичних осіб.

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" абітурієнти подають сертифікати ЗНО 2016 (крім іноземної мови), 2017 (крім іноземної мови), 2018 років з наступних предметів:

 • за спеціальністю "Правоохоронна діяльність":

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс з основ правознавства.

 • за спеціальністю "Право":

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова або Математика.

 • за спеціальністю "Психологія":

1. Українська мова та література.

2. Біологія.

3. Інозeмна мoва абo матeматика.

 • за спеціальніcтю "Еконoміка":

1. Українcька мoва тa літeратура.

2. Матeматика.

3. Інозeмна мoва абo Гeографія.

Абітурієнтамвгору

ЗНО для вступу повинно бути не менше 100 балів по кожному предмету.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, зазначених в п.1 Розділу 4 Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної служби подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі подають заяви в паперовій формі.

Для вступу на навчання за кошти державного бюджету необхідно:

 • сформувати особову справу, звернувшись до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за 3-6 місяців до початку вступної кампанії;
 • під час вступної кампанії в Академії пройти перевірку рівня фізичної підготовки.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0462) 65-39- 19.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0462) 65-39- 19.

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Чернігові, а також коледжі та технікуми в Чернігові, курси в Чернігові, репетитори в Чернігові, робота в Чернігові

Зворотній зв'язок