Факультетивгору
 • Факультет математики та інформаційних технологій
 • Фізико-технічний факультет
 • Хімічний факультeт
 • Біологічний факультет
 • Іcторичний факультет
 • Факультeт іноземниx мов
 • Філолoгічний факультeт
 • Економічний факультeт
 • Юридичний факультeт
Абітурієнтамвгору

Хмельницька філія як структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснює прийом заяв і документів від вступників на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11-ти класів);
 • ОКР «Молодший спеціаліст»;
 • базової або повної вищої освіти;
 • у порядку переведення і поновлення.

Прийом заяв і документівздійснюється на денну і заочну форми навчання наступних факультетів:

 • фізико-технічний факультет;
 • факультет математики та інформаційних технологій;
 • хімічний факультет;
 • біологічний факультет;
 • філологічний факультет;
 • факультет іноземних мов;
 • історичний факультет;
 • економічний факультет;
 • юридичний факультет,
 • а також на кафедру педагогіки та управління освітою, де діють постійні ліцензовані курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, а також здійснюється підготовка магістрів за унікальними в регіоні програмами «Управління навчальним закладом» і «Педагогіка вищої школи».

З буклетами факультетів можна ознайомитися за посиланням.

Вступники на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подають заяви тільки в електронній формі. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники мають право подати до 9 заяв на місця державного замовлення не більше ніж з 4-х спеціальностей. Кількість поданих заяв для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) не обмежується.

Електронна заява подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікати ЗНО видані у 2016, 2017 роках.

Особи, які не подають сертифікати ЗНО, мають подати документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в ДонНУ імені Василя Стуса.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування.

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса www.donnu.edu.ua

Після закінчення терміну подання документів додаткові документи від вступників не приймаються.

Приймальна комісія у м. Хмельницький: вул. Свободи, 36

Телефон:+380 (382) 65-76-23

E-mail: podillya-center@donnu.edu.ua

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0382) 65-76-23, (0382) 72-48-37.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0382) 65-76-23, (0382) 72-48-37.

Докладніше про ВНЗвгору

Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля» було створено у 2016 році шляхом реорганізації Державного підприємства «Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 р. № 37) і утворення на його основі відокремленого структурного підрозділу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Сьогодні філія здійснює статутну і господарську діяльність на території Поділля з метою надання якісної і сучасної вищої освіти, задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях і наближення місця навчання до місця проживання здобувачів вищої освіти.

Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля» разом з іншими підрозділами університету утворює потужний освітньо-науковий комплекс, який за 3 роки перебування на Подільській землі встиг здобути цілий ряд престижних нагород всеукраїнського і світового значення. Серед них:

 • Премія Свободи, якою в 2015 році під час проведення щорічного саміту Wroclaw Global Forum було нагороджено університет за розбудову свободи у світі;
 • Почесне звання «Лідер вищої освіти України», якиму2016 році був двічі відзначенийДонецький національний університет імені Василя Стусаза результатами участі у міжнародних спеціалізованих виставках «Освіта та кар’єра» (м. Київ);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Інформаційні технології у вищому навчальному закладі» (2015 р.);
 • «Гран-Прі» за напрямом «Профорієнтаційна робота серед молоді» (2016 р.);
 • Золота медаль у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (2016 р.).

Престиж і висока якість освіти підтверджуються не лише визначними нагородами, а й численними рейтингами:

 • рейтингQS World University Ranking– один з 4-х українських вишів, що увійшов до рейтингу у 2016/2017році
 • рейтинг Освіта.ua – 2 місце серед вишів Центральної України в 2016 році;
 • рейтинг Наукометричної платформи Scopus – 17 місце серед 128 вишів України у 2016 році;
 • рейтинг «Топ-200 Україна» - 32 місце у 2015/2016 році;
 • 1 місце серед університетів м. Вінниця за показником поданих заяв для вступу у 2016 році.

Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля» є частиною університету, що має потужні міжнародні зв’язки і є учасником багатьох міжнародних проектів у сфері модернізації освіти:

 • єдиний ВНЗ України, що став членом Guide Association (Асоціація Глобальних Університетів Дистанційної Освіти, Італія), заснованої з метою просування інноваційних технологій у сфері освіти;
 • член European University Association (EUA);
 • учасник проекту «Європейський розвиток ДонНУ у м. Вінниця» Міжнародного фонду «Відродження»;
 • учасник міжнародних проектів в рамках програми ТЕМРUS: ATHENA «Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства»; IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб»; InterEULawEast «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі - InterEULawEast»;
 • учасник програм академічної мобільності в рамках програми «Erasmus+».

Завдяки міжнародному визнанню ДонНУ імені Василя Стуса і партнерству з провідними закордонними вишами студенти Хмельницької філії мають можливість здобувати знання не лише у стінах університету, а й подорожуючи світом. На сьогоднішній день 33 закордонні вищі навчальні заклади є постійними партнерами ДонНУ імені Василя Стуса у сфері модернізації освіти і академічного обміну.

Ще однією перевагою навчання в університеті є створене для студентів надсучасне освітнє онлайн-середовище, яке об’єднує мережеві сервіси щоденного користування. Це надає можливість усім студентам безкоштовно встановлювати програми для спілкування з викладачами і одногрупниками через миттєві повідомлення та аудіо-відео дзвінки, конспектувати лекції у віртуальному записнику і надавати спільний доступ до них будь-кому, брати участь в онлайн-конференціях, організовувати розклад в особистому календарі, листуватися в корпоративній мережі, працювати разом над спільними документами на кількох пристроях одночасно.

Студентські роки пов’язані не лише з навчанням. Це роки незабутніх вражень, активної творчості, студентських веселощів і розваг, роки справжньої студентської дружби. Розуміючи наскільки важливими є збереження та примноження культурних традицій університету, розвиток студентського самоврядування і підтримка університетського духу, у 2016 році у складі університету було утворено Центр культурно-естетичного розвитку та соціальних проектів. Тож кожен студент може долучитися до участі у таких заходах, як Посвята в студенти, День Університету, студентські фестивалі «Дебют першокурсника» та «Екватор». Окрім цього, значна увага в університеті приділяється і заходам національно-патріотичного та історичного спрямування. Серед них – тематичні фотовиставки, зустрічі з письменниками і громадським діячами, вечори пам’яті тощо.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – цe вeлика рoдина! Щоpоку студeнтами універcитету стaють більш ніж 2500 талановитиx випуcкників з різниx облаcтей Укpаїни! Тoж приєднуйтеcь і ви дo вeликого і дpужнього кoла студeнтів-однодумців!

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 1 коментарю)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Дуже раджу. Дочка вчиться і задоволені і ми, і вона. Високий рівень викладання, розумна оплата, відсутність корупції. Задоволені, що зупинили свій вибір на університеті Стуса. Добре, що вони вже в нашому місті.

Партнери сайту
Державний університет інфраструктури та технологій
Державний університет інфраструктури та технологій
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Хмельницькому, а також коледжі та технікуми в Хмельницькому, курси в Хмельницькому, репетитори в Хмельницькому, робота в Хмельницькому

Зворотній зв'язок