Абітурієнтамвгору

Міжнародний Інститут глибинної психології оголошує весняний набір на навчання 2020 р. по програмі:

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОАНАЛІЗ.

Програма навчання включає:

 • вивчення історії, теорії, методики і практики класичного психоаналізу і основних сучасних психоаналітичних підходів
 • практичну підготовку (семінарські заняття, колоквіуми, групові заняття)

Старт навчання у березні 2020 року.

У навчальній програмі представлені історії, теорія, методика і практика класичного психоаналізу і основних сучасних психоаналітичних підходів (З. Фрейд, Ж. Лакан, А. Фрейд, Д. Віннікот, М. Кляйн, Е. Фромм, К. Хорні, Г. Салліван , К.-Г. Юнг, А. Адлер, Х. Кохут та інші).

Наукова, дослідницька, громадська діяльність МІГП, реалізація широкого спектра освітніх програм, наявність тренінгового психоаналітичного центру і літературного видавництва сприяють постійному підвищенню професійного та інтелектуального рівня слухачів.

Форми навчання:

 • денна: 2 рази на тиждень; 10:30 - 13:45
 • блокова: 1 раз на місяць - пт, сб, нд; 10:00 - 19:00

Програма навчання включає:

 • вивчення історії, теорії, методики і практики класичного психоаналізу і основних сучасних психоаналітичних підходів
 • практичну підготовку (семінарські заняття, колоквіуми, групові заняття)

Щоб стати Слухачем інституту, необхідно мати вищу освіту, пройти інформаційну зустріч і надати наступні документи:

 • Диплом про вищу освіту
 • Додаток до диплома про вищу освіту
 • Паспорт
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційних номерів
 • Фото (3х4) - 4 шт.

Приймальна комісія тел., Viber: (098) 022-70-65;

migp.pa.org.ua

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16, 3-й поверх

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (098) 022-70-65.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (098) 022-70-65.

Докладніше про ВНЗвгору

Міжнародний інститут глибинної психології було засновано у 2000 році. У 2002 році отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України.

Інститут є приватним вищим навчальним закладом, який здійснює психоаналітичну підготовку. У 2011 році Інститут був акредитований Європейською Конфедерацією Психоаналітичних

Психотерапій (Відень, Австрія), що свідчить про високий рівень освіти, який відповідає вимогам європейського психоаналітичного професійного співтовариства і надає можливості майбутньому фахівцю пройти європейську сертифікацію з психоаналізу.

Міжнародний інститут глибинної психології здійснює підвищення кваліфікації спеціалістів різних галузей зі спеціальності «Практична психологія» спеціалізації «Психоаналіз».

Інститут проводить набір осіб з вищою освітою на денну(освітній процес відбувається 2 рази на тиждень у ранковий час), вечірню(освітній процес відбувається 2 рази на тиждень у вечірній час) та блочну (щомісяця – три дні, включаючи вихідні дні) форми навчання.

Тривалість навчального процесу – 2,5 року. Обсяг програми становить 2100 академічних годин. По закінченні навчання видається диплом про підвищення кваліфікації зі спеціальності «Практична психологія» спеціалізації «Психоаналіз».

Лекційні та семінарські заняття проводять викладачі Інституту, а також фахівці з психоаналітичних центрів Франції, Італії, Аргентини, Німеччини та інших країн.

Інститут є центром проведення профільних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, прес-конференцій за участю мас-медіа, а також реалізації освітніх програм для фахівців у галузі глибинної психології та психоаналізу.

Міжнародний інститут глибинної психології є колективним членом Української Асоціації Психоаналізу  – всеукраїнської професійної організації, діяльність якої спрямовано на розвиток та інституалізацію психоаналізу в Україні, створення професійної спільноти психоаналітиків, розвиток і поширення психоаналітичної і психологічної культури та знань, надання психологічної та психоаналітичної допомоги населенню України; а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

Асоціація об’єднує фахівців, що займаються психоаналітичною діяльністю, дослідженнями у галузі психології та психоаналізу, а також людей, які допомагають розвитку філософського, прикладного та клінічного психоаналізу.

З 2015 році Міжнародний інститут глибинної психології є колективним членом Міжнародної Федерації Психоаналізу (Страсбург, Франція) – організації, створеної для інтеграції психоаналітичних спільнот з різних країн, шкіл і напрямків психоаналізу. Членами організації є професійні психоаналітики і психоаналітичні спільноти різних країн. Діяльність організації спрямована на поширення інформації про вже створені і усталені школи і на розвиток молодих спільнот, які могли б черпати інформацію про напрацювання у галузі психоаналізу.

З 2003 року при інституті, працює літературне видавництво, яке займається випуском спеціалізованої наукової літератури з психоаналізу: книг, періодичних журналів «Психоаналiз» і «Європейський журнал психоаналізу». На сьогодні журнали є єдиним виданням подібного роду в Україні (статті друкуються російською, українською, англійською мовами). Журнали дають можливість всім зацікавленим людям стежити за розвитком психоаналітичних ідей як в Україні, так і в Європі. Журнали друкують якісні переклади класичних психоаналітичних праць, статті та роботи як відомих психоаналітиків, так і слухачів Інституту, які починають свою практику. На сторінках висвітлюються етапи розвитку сучасного психоаналізу, розглядаються різні точки зору, ведуться дискусії і відкриваються невідомі факти історії психоаналітичного руху в світі. Унікальність журналів полягає в тому, що вони видаються професіоналами для професіоналів – фаxівців у гaлузі пcихоаналізу і бажаючиx сeрйозно займатиcя цим заxоплюючим мeтодом пізнaння особистоcті. Такoж видаєтьcя пcихоаналітична літeратура відомиx автоpів у гaлузі пcихоаналізу.

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок