Географія, геологія

Знайдені 47 ВНЗ
сторінка 3 з 5
← попер.наст. →
ВНЗ / опис (показувати додаткову інформацію) місто
21. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1834 р.
Київ
22. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1899 р.
Дніпро
23. Національний транспортний університет (НТУ)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1944 р.
Київ
24. Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1816 р.
Львів
25. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (НУЧК)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1700 р.
Чернігів
26. Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1915 р.
Рівне
27. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1805 р.
Ніжин
28. Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1932 р.
Одеса
29. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ)
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1865 р.
Одеса
30. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1986 р.
Переяслав-Хмельницький
Сторінки: 1  2  3  4  5 ←попереднянаступна →
Зворотній зв'язок