Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)vip


 • Київ · просп. Повітрофлотський, 31, 03037
 • (044) 241-55-20
  (044) 241-54-36
  (044) 248-30-46
 • pk@knuba.edu.ua
 • денна, заочна, вечірня
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1930 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

10000
студентів
1134
викладачі
573
кандидати
наук
310
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Будівельний факультет

Спеціальність — 051 «Економіка».

 • Освітня програма: Економіка підприємства.

Спеціальність — 071 «Облік і оподаткування».

 • Освітня програма: Облік і аудит.

Спеціальність — 073 «Менеджмент».

 • Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування.

Спеціальність — 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 • Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво.

Архітектурний факультет

Спеціальність — 191 «Архітектура та містобудування».

 • Освітня програма: Архітектура будівель і споруд.
 • Освітня програма: Містобудування.
 • Освітня програма: Дизайн архітектурного середовища.

Спеціальність — 022 «Дизайн».

 • Освітня програма: Інтер’єр та обладнання.

Спеціальність 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 • Освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Будівельно-технологічний факультет

Спеціальність 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

 • Освітня програма: Товарознавство та експертиза в митній справі
 • Освітня програма: Організація оптової та роздрібної торгівлі

Спеціальність — 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 • Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

Спеціальність 161 — Хімічні технології та інженерія.

 • Освітня програма: Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів.
 • Освітня програма: Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів.
 • Освітня програма:  Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів.

Спеціальність 075 — Маркетинг.

 • Освітня програма: Маркетинг.

Факультет інженерних систем та екології

Спеціальність 101 «Екологія»

 • Освітня програма: Екологія та охорона  навколишнього середовища

Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

 • Освітня програма: Енергетичний менеджмент, енергоефект. муніципальні та промислові теплові технології

Спеціальність — 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 • Освітня програма: Теплогазопостачання і вентиляція.
 • Освітня програма: Водопостачання та водовідведення.
 • Освітня програма: Гідротехнічне будівництво.

Спеціальність — 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

 • Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища.

Спеціальність — 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

 • Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології (НІТ).

Спеціальність 194 — Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні ресурси.

 • Освітня програма: Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами.

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Спеціальність — 193 «Геодезія та землеустрій».

 • Освітня програма: Геодезія.
 • Освітня програма: Землевпорядкування та кадастр.
 • Освітня програма: Геоінформаційні системи і технології.

Спеціальність — 242 «Туризм».

 • Освітня програма: Туризм.

Спеціальність 017 — Фізична культура і спорт.

 • Освітня програма: Фізичне виховання  і спорт.

Факультет автоматизації та інформаційних технологій

Спеціальність — 015.31 Професійна освіта.

 • Освітня програма: Професійна освіта (Будівництво та зварювання).

Спеціальність — 015.34 «Професійна освіта».

 • Освітня програма: Машинобудування.

Спеціальність — 015.39 «Професійна освіта».

 • Освітня програма: Цифрові технології.

Спеціальність — 073 «Менеджмент».

 • Освітня програма: Управління проєктами.

Спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки».

 • Освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології.
 • Освітня програма: Управління проєктами.

Спеціальність — 123 «Комп’ютерна інженерія».

 • Освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі.

Спеціальність — 125 «Кібербезпека».

 • Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

 • Освітня програма: Штучний інтелект
 • Освітня програма: Управління проектами.

Спеціальність — 131 «Прикладна механіка».

 • Освітня програма: Інженерія логістичних систем.
 • Освітня програма: Інженерна механіка.

Спеціалізація — 133 «Галузеве машинобудування» (Будівництво).

 • Освітня програма: Галузеве машинобудування.

Спеціальність — 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

 • Освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
 • Освітня програма: Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії.

Спеціальність — 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

 • Освітня програма: Автоматизоване управління технологічними процесами.

Факультет урбаністики та просторового планування

Спеціальність — 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 • Освітня програма: Міське будівництво і господарство.
 • Освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми.

Спеціальність — 281 «Публічне управління та адміністрування».

 • Освітня програма: Державне управління у сфері містобудівної діяльності.

Спеціальність — 081 «Право».

 • Освітня програма: Будівельне та містобудівне право.

Спеціальність — 052 «Політологія».

 • Освітня програма: Політичний менеджмент.

Абітурієнтам

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 2 копії);
 • ID–картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (оригінал та 2 копії пластику з обох сторін);
 • ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати ЗНО (оригінал та 2 копії)٭;
 • інформаційна картка НМТта/або ЗНО (2 копії) роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua);
 • свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії) ٭٭;
 • додаток до свідоцтва  (атестату) (оригінал та 2 копії) ٭٭;
 • документ, що посвідчує можливість нарахування додаткових балів при вступі (оригінал та 2 копії);
 • військовий документ (для хлопців: приписне свідоцтво або військовий квиток, оригінал та 2 копії);
 • 6 кольорових фотографій (розмір 3х4см);
 • документ, що посвідчує спеціальні умови вступу на навчання (оригінал та 2 копії).

Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження.

Копії завіряються у приймальній комісії за наявності оригіналу. При поданні документів у приймальній комісії необхідно  залишити копії документів.

٭ Подається, якщо для вступу використовуються результати ЗНО 2019-2021 років.

٭٭ При відсутності свідоцтва про повну загальну середню освіту відомості про нього мають бути в Єдиній електронній базі з питань освіти.

Про ЗВО (вуз)

Провідний вищий навчальний заклад України в галузі підготовки фахівців з будівельних спеціальностей. Має найвищий IV рівень акредитації. Авторитет Університету ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися впродовж майже 90-літнього навчального досвіду і здобуткам вчених університету.

Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури заснований 17 квітня 1930 року. Тоді він носив назву Київського будівельного інституту. Його створили на базі Київського архітектурного та художнього інститутів, кафедри будівельних наук КПІ і Київського будівельного технікуму.

Загалом за часи існування навчального закладу було підготовлено 80000 інженерів і архітекторів. З них — 3150  випускників для 121 країни світу.

 З тисячі викладачів Університету — 20 % — доктори наук і професори, а 70% — кандидати наук і доценти. В Університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Понад 60 викладачів обрані дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших.

Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В Університеті діють дев’ять спеціалізованих рад із присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження. Закономірно, що до складу КНУБА входять шість Науково — дослідних інститутів та 14 випробувальних центрів і лабораторій провідних українських наукових шкіл, знаних у світі.

Наші випускники завжди знаходять собі роботу до душі, адже будівництво в країні триває безупинно. Тож і не дивно, що з року в рік Університет повністю виконує державне замовлення з підготовки фахівців на всіх формах навчання. Роботу випускникам  пропонують провідні будівельні організації та фірми України: ХК «Київміськбуд», корпорація «ДБК–Житлобуд», АТ «Київпроект», Група компаній «Альтис–Холдинг», ПрАТ «Будінженермережа-5», ХК «Ліко–холдинг», ХК «Енергомонтажвентиляція», Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд», Асоціація «Промислово-будівельна група «Ковальська», ЗАТ «Метробуд» та інші.

Крім інтенсивного навчання, життя в Університеті сповнене цікавими спортивними та культурними подіями. На території закладу розташований футбольний стадіон з трибунами, сучасні спортивні майданчики.

В спорткомплексі є гральний, атлетичний, тренажерний зали, боксерський ринг, плавальний та веслувальний басейни. Діють спортивні секції: з ритмічної та атлетичної гімнастики, легкої атлетики, вільної боротьби, боксу, кікбоксінгу, плавання, футболу, волейболу, баскетболу. Спортсмени університету з успіхом беруть участь у міських, українських, міжнародних змаганнях і отримують нагороди.

У Центрі культури і дозвілля щорічно відбуваються конкурси краси «Міс КНУБА» та «Містер КНУБА», вокальні, танцювальні та інші конкурси. Працює літературний гурток. Команда Університету бере участь в студентській Лізі сміху.


Відгуки178

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Як і в будь-якому іншому університеті, тут вас не підготують до реального життя, але оскільки ВУЗ є вузько спеціалізованим тут проводиться багато івентів, програм по обміну, цікавих (або нецікавих) зустрічей з вже працюючими професіоналами. До того ж його знають роботодавці. Тому, якщо вирішили зв’язати життя з будівництвом, вам дорога сюди. Він не краще і не гірше за інші вищі навчальні заклади, навчання в університеті це ще той жах, особливо, якщо спеціальність важка й технічна. Але на виході ви будете мати диплом університету, що спеціалізується саме на будівництві, і який знають всі будівельні компанії країни, та деякі за кордоном (як було сказано вище, університет досить активно проводить зустрічі й налагоджує зв’язки, як в Україні так і закордоном).

,

Як і будь-який інший університет, він не підготує вас до реального життя. Але університет є вузькоспеціалізованим, тому там постійно проводяться різні івенти, заходи, програми по навчанню й тд. Також його знають роботодавці. Якщо ви вирішили з'єднати себе з будівництвом - вступайте. Але саме навчання, скоріше за все вас розчарує.

,

Плохой вуз. Факультет ФІСЕ дно. Универ разваливается, преподаватели хамят. Куратору все равно на все, ровно так же как и преподавателям.

,

Я випускниця КНУБА, більше 20 років працюю в сфері проектування, і мушу сказати, що мій виш є найкращим в Україні в своїй галузі. Постійно співпрацюю з молодшими колегами, які теж випускники КНУБА, і бачу стабільно високий рівень тих, хто хоче вчитися і здобувати знання. Багато разів згадувала, що під час навчання не розуміла, навіщо той чи інший предмет, але професійне життя доводило, що все, чому навчили в універі, колись да знадобиться. Звісно, ледарям тут не місце, виш технічний, навчання складне. З моменту як я завершила навчання, в універі багато чого змінилось, принаймні, при відвідуванні відчувається, що іде розбудова, в головному корпусі зробили ремонт і відкрили зимовий сад. Наш фах дуже потрібний країні, нам відбудовувати наші міста, тому бажаю КНУБА побільше талановитих вступників!

,

Так смешно смотреть на длинные хвалебные оды факультета ФУПП. Не верьте все эти отзывы писать заставляют. А так факультет по типу тех, что у поплавского, создали из-за модного слова "урбанизм", а толку нет, некоторые преподаватели и сами не понимают зачем нам их предметы учить и как они соотносятся со специальностью

,

Закінчив магістратуру КНУБА минулого року, працюю за спеціальністю, здобутих під час навчання знань і умінь зараз вистачає для професійної діяльності та успішного виконання своїх службових обов'язків. Під час карантину і локдауну в університеті було організовано дистанційне навчання в Org-2 Moodle та в Microsoft Teams. Дякую колективу викладачів університету за їх відданість справі і любов до професії !

,

Постійно потрібно прохати викладачів прийти на їх же пари або дні консультації. У відповідь можна почути "Я забув що в нас пара", "Нє, сьогодні не прийду", "Перенесемо на тиждень" і тд. Відчуття таке, ніби викладачі навчаються у студентів. Звичайно є адекватні викладачі, але загальна організованість викладацького складу жахлива. Я вже мовчу про те, що вас навчатимуть планувати, будувати, конструювати арх. спорудження в напіврозваленій будівлі, яка не відповідає ніяким нормам сучасності. Все протікає, розвалюється, гниє

,

Пока что ставлю 3 звезды из-за того, что некоторые преподаватели могут толком ничего не объяснить, и дать кучу заданий которые ничем тебе не помогут в дальнейшем, но а ты сделай главное, просто так называется, и ещё, не понимаю почему не на архитектурном факультете присутствует ИКГ (черчение), ладно бы оно было скажем так, лёгким, но с первого сентября нас заваливают глупыми заданиями чертежей, и таким как я, которые шли сюда получать знания в сфере строительства и инженерства, я считаю, этот предмет никчёмным, и никому не нужным, пустая трата времени и нервов) хотите заниматься чертежами? идите на архитектурный факультет)

,

Від деяких викладачів постійні натяки на те, що за консультацію треба платити, і у закладі немає ручок і паперу!

,

Декан архитектурного факультета хороший человек, как и большинство состава. Жаль, что некоторых преподавателей-аспирантов все же хватает чтобы отбить любое желание изучать архитектуру, не говоря уже о других последствиях. Как -людей- с таким отношением к студентам можно ставить вести, тем более профильный предмет. Вот поэтому и остаются к выпуску из сотен поступивших - единицы.

,

Потолки сыплются на головы, крыши протекают, электрика ужасная, грибок на стенах и потолке (в пристройках). Строительный университет, который не хочет делать ремонт из рассказов преподавателей лет минимум 20. Не не может, а действительно не хочет. Из прикола, который был недавно: университет сэкономил деньги за год и решил положить их в банк. Вот! Оказалось они не нашли куда их потратить. Там же все идеально. Поступают все, кто хочет учиться на платном. Им нужны не ваши знания, а ваши деньги. Главное выбрать нужный факультет, который заинтересован в ваших деньгах больше всего. Кидалово начинается в момент подачи документов. Плюс: можно получить корочку за деньги. Минус: угробить нервы и здоровье.

,

Для тих, хто дійсно збирається та бажає навчатися, а потім працювати у будівельній галузі, даний ВНЗ надає достатньо можливостей.

,

За роки навчання у КНУБА я отримала великий досвід та навички з різних дисциплін. Але хочеться зазначити, що часто програми предметів були застарілими, хоча, думаю, все ж викладання дисциплін залежить від викладачів, які їх викладають, та їх зацікавлення у наданні сучасних та якісних знань майбутнім фахівцям. Звичайно вивчення більшості предметів тут ґрунтується на самостійному навчанню та власній вмотивованості студентів. Дякую тим викладачам, які віддані своїй справі, та стараються не тільки давати знання студентам, а й бути друзями на тернистому шляху своїх вихованців. Хочеться зазначити таких викладачів: Гончаренко Т.А., Білощицький А.О., Руденко М.В., Доля О.В., Панібудьласка А.В., Щербина О.А..

,

Вже третій рік навчаюсь в КНУБА на ФУПП і сміливо можу рекомендувати цей університет, а особливо мою спеціальність - МБГ. За час навчання особисто відчув підтримку і допомогу деканату, який дає зрозуміти, що ти не сам по собі в цьому університеті. Також вагомим плюсом для мене була велика кількість Воркшопів та «Школи Урбаністики». Щосеместру наш факультет є одним з організаторів таких заходів, де студенти можуть проявити свої навички на практиці, на реальних проектах з реальними об’єктами. Такі заходи дають можливість побачити, як все-таки виглядає твоя професія на практиці. Дякую деканату ФУПП за його внесок розвиток факультету та його студентів!

,

Я навчався на 5 курсі ФУПП за спеціальністю МБГ та дуже шкодую, що це були лише 1,5 роки замість 5.5 років. КНУБА був третій університет, який є найкращий від усіх де я отримував вищу освіту. Окрема вдячність декану ФУПП Мамедову Алі Махмудовичу за його величезний вклад в розвиток ФУПП та кожного студента особисто, завдяки йому випускники можуть з легкістю стати професійними спеціалістами та знайти роботу за спеціальністю. Лише за 3 місяці навчання я познайомився з багатьма чудовими людьми та дуже швидко зміг влаштуватися до будівельної компанії КАН, і те що я навчався у КНУБА дає впевненість роботодавцю, що я є гарним спеціалістом навіть без великого досвіду в будівництві. Також вдячний викладачам, які є професійними практиками та вміють використовувати знання, а не тільки читати лекції. Якщо є бажання бути кваліфікованим спеціалістом-кожен працівник КНУБА від методиста до декана допоможуть тобі їм стати! Моя Велика вдячність ФУПП за навички та знання кваліфікованого спеціаліста!!!

,

Навчаюсь на 4 курсі Факультету урбаністики та просторового проектування, дуже гарний університет, але потрібно розуміти чи дійсно ти хочеш навчатися на будівельну спеціальність, адже потрібно мати, крім бажання навчатися, ще уяву і міцні нерви. Викладачі завжди розуміють і можуть якось допомогти, саме головне ставитися до всього відповідально і з терпінням.Під час дистанційного навчання,університет налагодив систему зв'язку Группа- Викладач (Студент-Викладач) через MS Teams. Особисто мені зручно і "мінусів" в данного забезпечення не бачу.

,

Учусь на 6 курсе на Архитектурном факультете и на бакалавра по праву (ФУПП). Могу сказать, что ни капли не пожалела что поступила именно в КНУБА. Да, тем у кого нет хотябы базового представления и художественных навыков, о том, что такое строительство и архитектура будет крайне сложно, но при БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ и ИНТЕРЕСЕ К СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ можно и учиться. А те, кто лениться и не хочет прикладывать усилия для своей будущей профессии так и будут продолжать жаловаться ( поражаюсь, как много негативных отзывов). Большинство преподавателей на архитектурном факультете практикующие архитекторы с ученой степенью, что не может не радовать. Да, конечно, как и в любом другом вузе есть и свои минусы, но они вполне решаемы. Может из за того, что вся учеба в онлайн формате пропадает интерес к обучению, но я действительно рада, что приобрела тут АЗЫ и базу знаний, а помимо этого еще и хороших друзей. Никто не говорит что учиться будет легко, при большом желании все осуществимо.

,

Навчаюсь на 3-му курсі,факультет МБГ і розумію, що зробив правильний вибір. Більшість викладачів мають звання доцента, а деякі кандидата наук, і це не може не радувати, так як ти розумієш, що тебе будуть навчати досвідченні спеціалісти своєї справи.

,

Учусь 4 года, но когда перешёл на факультет МБГ(Міське Будівництво), понял что это лучший. Очень отзывчивые люди в деканате работают, декан верен свою делу и слову, очень лоялен ко всем студентам и входит в любое положение. Качество обучения на высшем уровне, так же как и работа методиста групп. Очень доволен что учусь здесь.

,

Всі позитивні відгуки про цей вуз пишуться тут або самими працівниками, або викладачами, або студентами "за великим проханням" викладачів. Рівень знань студентів на самому нижчому рівні. Не раджу сюди вступати і витрачати свій час і кошти на навчання!

,

Навчаюся на 2 курсі факультету урбаністики та просторового планування за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". На факакультеті працюють дуже кваліфіковані викладачі, які можуть знайти підхід до кожного. Особливо подобається дружня атмосфера між студентами та керівництвом. Варто відмітити що одразу під час навчання можна пробувати себе у різних додаткових заходах, які допомагають розширити базу знань (Літня та Зимова Школа Урбністики, різноманітні воркшопи, лекції від KAN Development та інше). Для тих хто хоче вчитися - тут створені найкращі умови! Раджу всім абітурієнтам!

,

Закінчив КНУБА 2 роки назад (Економіка підприємства), зараз працюю за спеціальністю і моїх здобутих під час навчання умінь і навичок вистачає, щоб професійно виконувати свої службові обов'язки. Дякую викладачам університету за педагогічну працю!

,

Гарний навчальний заклад. Навчаюсь на менеджменті. Професійні викладачі, які постійно підтримують і розвивають студентів. Дисципліни мають будівельне спрямування. Рад, що вступив сюди і всім раджу

,

Навчалася 6 років та дуже вдячна викладачам за підтримку та знання! Рекомендую)

,

Читаю відгуки деяких студентів про застарілу навчально-методичну базу і дивуюся! Як, сумлінно навчаючись, можна не знати такі програми як Autocad, Revit, Archicad. Розрахунок металевих, дерев'яних та залізо-бетонних конструкцій за допомогою програмних комплексів ПК Ліра-САПР, ПК SCAD. Викладачі будівельного факультету професіонали своєї справи, які постійно підвищують свою кваліфікацію та щедро діляться нею зі студентами. Дякую викладачам БФ!!! Ви найкращі!!!

,

Навчаюсь на другому курсі спеціальності ПЦБ. За цих два роки досі не пожалів, що поступив сюди. Майже всі викладачі є професіоналами свого діла, зрозуміло доносять матеріал до студентів. Так як, я часто буваю в деканаті можу сказати, що там працюють професіонали свого діоа, з якими завжди можли знайти спільну мову. Я задоволений своїм університетом.

,

Навчаюся у магістратурі на будівельному факультеті, втілюю у життя свої мрії завдяки професійній команді викладачів та сучасному рівневі підготовки, ціную і згадую з теплом усі роки навчання! Високопрофесійні працівники деканату та декан факультету тримають найвищий фаховий рівень!

,

Навчаюся в університеті вже 3й курс, можу сказати що це більше ніж просто навчання, крім прекрасних викладачів і цікавих дисциплін є ще багато позанавчальної діяльності, за ці ці три роки я встиг побувати в студраді, декілька раз брав участь у різних заходах і виступах, часто брав участь в організації певних заходів, зараз є активним учасником A-HUB, це гурток автоматизаці, в якому студенти які цікавляться новітніми технологіями, в електроніці і не тільки, можуть реалізувати свої багаторічні задумки і навчитися багато чому новому, запрошую:)

,

Навчаюсь на ПЦБ, будівельний факультет, всім задоволений

,

Найкраще про навчання в КНУБА покажуть його випускники. Так, Артур Мхитарян, випускник будівельного факультету будує в центрі столиці проєкт Taryan Towers, який за 28 років існування премії Property Awards став першим і єдиним українським проектом, визнаним на світовому рівні. Перегляньте відео в інтернеті. Признайтеся, хотіли б жити так, як цей будівельник? Вибирати вам. За будівництвом майбутнє!!!

,

Зараз навчаюсь на 3 курсі на будівельному факультеті. Дуже подобається цей навчальний заклад, викладачі гарно і доступно все розповідають.

,

Навчалася в КНУБА 6 років на економіста. Залишилися тільки приємні спогади про студентське життя та викладачів) Рекомендую для абітурієнтів, які бажають навчатися, знайти нових друзів та підтримку викладачів у навчанні всі 6 років❤️

,

Знаю точно не шкодую що поступив сюди

,

Із позитивного: Роблять ремонт, виправляючи те жахіття яке тут було, не соромно запрошувати людей вчитись. Завдяки карантину нарешті працює дистанційне навчання. Профільні факультети все ще достатньо сильні, особливо у порівнянні. Негатив: багато що все ще потребує ремонту, і такі стандартні для ВУЗів проблеми, як невідповідність навчального процессу сучасним уявленням, відсутність або формальність вибору, недостатньо ретельний відбір абітурієнтів та спрощення программ навчання, що, на мою думку, зменшує цінність випускників на ринку праці, при чому справляються вони з завданнями на тому самому рівні і мають ті самі проблеми, тільки менше знають і меньше вміють після випуску.

,

Навчаюсь на 3-му курсі і розуію, що зробив правильний вибір. Дають дуже гарну базу. Потрібну тільки мати бажання вчитися.

,

Крутий університет !

,

Зараз навчаюсь на 3 курсі на спеціальності «Економіка підприємства». Навчанням задоволена, викладачі пояснюють все чітко та доступно. Тому і навчання дається легко (навіть на дистанційній формі).

,

Навчаюся на магістратурі, за спеціальністю 071 Дуже задоволена університетом та навчанням

,

Жахливий університет

,

Мне не с чем сравнить, но вроде норм

,

Навчаюсь на 2 курсі на спеціальності ПЦБ. Ще не пожаліла про те, що сюди вступила. Викладачі зрозуміло пояснюють матеріал на лекціях, під час практичних допомагають з індивідуальними завданнями. Гуртожиток в гарному стані. Університет дає можливість безкоштовно відвідувати різні виставки, конференції, зв'язані з будівництвом і не тільки. Також в університеті добре розвинена розважальна і творча програма.

,

Все гуд. Пцб сила

,

Закінчив КНУБА в 2008р. Менеджмнет організації. Здобув неймовірний досвід з теоретичної так і з практичної дільності коли були на практиці у логістичній компанії. Це дало можливість відкрити власне підприємство і досліджувати нові ринки підприємницької діяльності. Хочется подякувати викладачам і побажати міцного здоров'я і терпіння виховувати майбутніх спеціалістів.

,

Ужасное отношение преподавателей к студентам, абсолютно отбивают желание ходить в университет, уже не говоря о том, что бы там учиться. Ушёл спустя пол года учёбы, да, потерял год, но ни разу не жалею, поступил в другой университет и всё просто прекрасно.

,

Моє життя пов'язано з КНУБА з 87 року. Пройшла шлях від студентки до викладача! Дякую всім моїм викладачам. І ще хочу подякувати адміністрації університету за змогу комфортно працювати та отримувати насолоду від своєї праці. КНУБА це сім'я!!!! Якщо є бажання отримати технічну освіту високої якості, запрошую до КНУБА.

,

Касательно самого университета - он переживает момент перестроя. Строительство в наше время очень активно развивается, чего не скажешь о ВУЗе. Он старается выглядеть современно (начали делать ремонты в аудиториях и коридорах), но очень тяжело с преподаванием. Внедрение нового в старые головы практически невозможно. Великие умы гордятся своими методичками за 2003 год и искренне не понимают зачем их менять. В этих же методичках творится хаос, который создатели отказываются объяснять. Лекции, которые Вам будут читать, можно найти слово в слово в интернете. Конечно, есть прекрасные преподаватели, которые действительно сделают все, что бы студент хотел учить их предмет. Эти преподаватели активно участвуют в идущем строительстве, они в курсе современных технологий и, хотя бы, читают новости и анализируют их. Но, увы, таких единицы. Короче говоря, если Вы идете сюда за знаниями - выбирайте другой ВУЗ. Если Вам нужна бумажка и нет желания работать по профессии в дальнейшем - добро пожаловать.

,

Закінчив КНУБА 2 роки тому, факультет автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціальність – 151 « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Ще на 4-му курсі, університет надав можливість спробувати себе у сфері автоматизації, де я залишився і працюю по цей день. Навчальним процесом я задоволений. На той час, була доволі сучасна та лаконічна система освіти, зважене навантаження практичних та теоретичних занять. Звісно, як і в будь-якому університеті, були недоліки у вигляді деяких некомпетентних викладачів та наявність, на мій взгляд, не зовсім потрібних для даної сфери предметів навчання. Але в цілому, гідний університет, кафедра та спеціальність.

,

Навчаюсь на другому курсу Пцб,живу в гуртожитку, подобається навчатись, оскільки викладачі зрозуміло розповідають лекції,практичні заняття допомагають засвоїти отриманий матеріал! Багато різних заходів для нас проводять:наукові конференції, спортивні змагання,воркшопи, презентації від відомих та успішних вчених,діячів, будівельників!А на першому курсі часто відвідували різні будівельні підприємства,де нам проводили екскурсії на виробництво!Мені дуже подобається тут навчатись

,

Навчаюсь на 3 курсі, факультет ГІСУТ. Задоволена університетом! Особливо викладачі будівельного факультету приємно дивують своїм прагненням навчати студентів, якісно подають інформацію, готові йти на компроміс, допомагають здолати труднощі. Дякую за професіоналізм!

,

Навчаюсь на 3 курсі. Університетом задоволена:) Викладачі прагнуть ділитися своїми знаннями, добре навчають студентів, завжди готові відповісти на будь-які запитання. Університет проводить багато конференцій та вебінарів з метою удосконалення знань студентів. Приємно бачити таке відповідальне ставлення від викладачів до навчального процесу

,

Навчаюсь спеціальності «туризм» , задоволена , маю бюджетне місце , хорошу стипендію . Викладачі лояльні і розуміючі . Університет майже в центрі Києва , це дуже зручно .

,

Навчався на магістратрі за 151 спеціальністю. В порівнянні з минулим університетом це просто казка якась. Кожна аудиторія обладнана новими ПК(ссд+гіперпеньок і плоский монітор 21-24"). Дуже комфортно працювати. Весь матеріал дуже чітко та ясно викладають. Стараються йти в ногу з часом. З мінусі це якщо ви не навчалися тут до цього треба прикласти багато зусиль щоб показати свій рівень знань.

,

Університет топ, навчання класне, викладачі дуже професійні. Закінчив спеціальність - 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Для навчання по спеціальності є все необхідне. Велика парковка)окреме дякую Соболевській Л.Г. за відповідальне ставлення до роботи/студентів, професіоналізм, підтримку!

,

Факультет Автоматизації та Інформативних Технологій - сучасний і хороший вибір...

,

Перевага КНУБА – великі світлі амфітеаторні аудиторії, велика кількість навчального обладнання, цілком очевидно високо кваліфіковані викладачі! Гуртожитки поблизу університету в тихому, незагазованому місці – і подовше поспати, і збігати додому перекусити, і за конспектом… І навіть в пандемію зручно… І все це – через стадіон, навколо якого прекрасна територія, власний критий спортивний комплекс із тренажерними залами і великим басейном – окраса і місце притягання всього мікрорайону. Найкращі результати навчання – якщо поєднувати роботу та швидкий ефективний відпочинок із доцільними фізичними навантаженнями – те саме, що потрібно для найкращого навчання. Особливо – на нашому факультеті ФАІТ!

,

Учусь уже третий год на факультете ФАИТ, рад что поступил именно сюда по сокращённой системой обучения. Преподаватели качественно подают информацию по своих предметам, идут на компромисс, помогают в трудностях. Отдельное спасибо руководителям факультета! 5из5!)

,

Прекрасный университет. Учусь на 3-м курсе спец. "компьютерные науки". Ни разу не жалел о поступление. Преподаватели понимающие, отзывчивые, если возникают проблемы всегда помогут. Всем советую идти учиться в КНУБА.

,

Крутой универ!!! Один минус только, в холе всегда гавной воняет

,

Лучший университет в Украине! Пары по Node.js вообще огонь, любимый предмет! Преподаватели дают хороший материал и помогают с обучением.

,

Прекрасний вуз, багато теплих спогадів пов'язано з ним. Закінчив у 2020 магістратуру, до цього баклаврат, отримав багато корисних знань та навичок. Навчався на факультеті автоматизації та інформаційних технологій, всі працівники факультету залишили позитивні враження, від аспірантів до професорів і працівників деканату. Завжди можна знайти підтримку і допомогу в питаннях навчання, а також отримати додаткові пояснення від викладачів. Також в університеті є всі необхідні для навчання ресурси, безкоштовний Wi-Fi, гарне технологічне забезпечення та велика кількість розеток для ноутбуків, бібліотека, читальна зала, можливість отримати подвійний диплом, навчання за програмою Erasmus. Окремим пунктом хотілось би відмітити гарний спорт зал та сучасний басейн, з гарними викладачами і великою кількістю інвентаря. Якщо ви не вмієте плавати, рекомендую записуватись саме на плавання, де вас не тільки навчать на неглибокій частині, басейну, а і поставлять правильну техніку плавання.

,

Навчаюся на 3 курсі ФАІТ 125 спеціальність (кібербезпека). Жодного разу не виникло думки що зробив не той вибір. Студмістечко дуже компактне и зручне( не потрібно їздити в інший кінець міста, аби отримати якісь документи чи поспілкуватися з викладачами, усе доступно в одному місці, повірте коли ви студент зручності ваше все! Також величезний плюс що в університеті навчається до 10000 студентів, якщо ти активний, то будеш знати майже кожного та брати участь у великій кількості івентів, а можливо й організовувати їх. Це створює дуже лампову атмосферу студентського навчання, майже як в американських вишах, бо коли в університеті більше 30000 то почуваєш себе ніби кинутим дитям в час-пік в метро. Рівень викладання та програма така ж як і в КПІ або Шевченко, звісно є невеликі відмінності, але вони чисто технічні, і порівнюючи навчання зі своїми однокласниками у цих вузах на тій самій спеціальності ми побачили що 95% співпадає, а також багато викладачів наприклад з Шевченко викладають у нас.

,

Закінчую навчання на бакалавраті і планую постувати сюди ж на магістратуру. Факультет АІТ, комп'ютерна інженерія. Викладачі чудові, часто ідуть на уступки своїм студентам, хоча не завжди викладають матеріал, який актуальний у сучасних інформаційних технологіях, але іноді трапляються такі, яких хочеться слухати вічно і черпати від них знання. Загалом навчанням задоволений. Деканат і його представники чудові.

,

КНУБА - це сила!!!

,

Закінчив факультет Автоматизації і інформаційних технологій в 2003 році, а потім пішов в аспірантуру. Отримані знання за спеціальністю "інформаційні технології проєктування" допомогли отримати гарну роботу на старті, а потім поступово зростати професійно. Більше того, з 2005 року викладаю на комп'ютерних спеціальностях. За цей час університет постійно прогресує. На ФАІТ відкриваються нові спеціальності, які є актуальними на сучасному ринку праці. Також постійно оновлюється матеріально-технічна база і покращуються побутові умови. На рахунок знань, які отримують студенти, то зараз навчання зовсім не таке, як було 20 чи навіть 15 років тому, і вся необхідна інформація на відстані одного запиту в Гугл. Тому основне завдання викладачів навчити студентів аналізувати задачі та ефективно знаходити методи їх вирішення. Щоб стати гарним спеціалістом, студент повинен практикуватися під час самостійного навчання, а не очікувати, що в конспекті будуть всі відповіді на будь-які проблеми.

,

Закінчив бакалавра з комп'ютерних наук, в магістратуру не пішов, бо не бачив сенсу втрачати ще 1,5 роки, дисциплін з практичного програмування мало, багато нецікавих теоретичних дисциплін, викладачі чемні, невимогливі, з деканатом можна домовитися про індивідуальний підхід, якщо працюєш

,

Закінчив університет вже достатньо давно але згадую той час завжди із теплотою і вдячністю. Навчався на факультеті "Автоматизації будівельного виробництва" тепер це факультет "Автоматизації та інформаційних технологій". Нічого не стоїть на місці так само як бачу з"являється безліч нових спеціальностей. І ще треба відмітити те, що Будівництво це така галузь, яка працює при будь яких кризових явищах. КНУБА - це сила!!! І якщо постає питання куди йти вчитися, то відповідь однозначна - КНУБА, факультет АІТ... дуже багато сучасних і цікавих спеціальностей...

,

Любимый университет) Учусь на специальности "МБГ". Ни разу не было сомнений в выборе факультета. Талантливые преподаватели, которые всегда смогут выделить время для доп консультаций, отзывчивый персонал университета, дружный коллектив студентов. Так же, отмечу большое число позаучебных мероприятий. Например школы урбанистики с KAN Development и вокршопы с Кривым Рогом/Львовом. Студенческий город очень удобен. От общежития до университета 5 минут ходьбы, есть медпункт, тренажерный зал и стадион. Рекомендую всем абитуриентам.

,

Навчаюся на другому курсі у Кнуба, на факультеті урбаністики та просторового планування. Можу відмітити дуже професійний викладацький склад, цікаве навчання, не лише теоретичне, але і практичне застосування знань. Також в університеті дуже розвинені позанавчальні заходи. Багато класних івентів, воркшопів до яких можна долучитися. Рекомендую майбутнім абітуріентам.

,

Якщо шукаєте швидко і за гроші, то це точно не на цей факультет! Так, вчитися важкувато, але якщо вас цікавить де і ким ви хочете працювати, сміливо рушайте! Це взагалі крутезно, коли вчать думать, аналізувати та САМОСТІЙНО приймати рішення! Коли консультації призначають не тільки за розкладом, а за потребою студента! Викладачі - великі розумнички! Драпіковський, Апостолова-Сосса, Мамедов, Осетрин, Беспалов і багато інших. Особисто дякую за знання і повагу! Сподіваюсь , що декана не переманять до Кембріджу чи Оксфорду!)))

,

Если бы мне сказали сколько знаний я получу - усомнилась бы и искала что полегче)))) карантин, дистанционка, много нового, сложного и как оказалось - всё могу и кайфую от этого!!! Преподы молодцы! Всегда на высоте! Помощьники, а иногда и няньки! ФУПП - вам сюда)))

,

Мій син навчається в КНУБА, і я цим пишаюся, бо видно що щось залишається в голові.Начання якісне із використанням сучасних технологій. Університет найкращий

,

ФУПП— лучший и неповторимый факультет во всей Украине! Искренне люблю свой университет.

,

Навчаюся на другому курсі. Університет дає змогу побачити світ зі всіх ракурсів. Навчання якісне. Викладачі майстри своєї справи, які навчать зі свого придмета всього що знають самі! Найкращий університет!!!!!

,

Закінчила магістратуру по спеціальності "Міське будівництво і господарство" на факультеті урбаністики і просторового планування в 2020 році. Університет має як погані так і позитивні сторони, проте хочеться зазначити сильні сторони, а саме факультет урбаністики та просторового планування. Даний факультет вважаю прогресивним та якісним, що стосується викладання. Деканат робить все для своїх студентів, що ті відчували себе наче в колі сім'ї. Кожен студент може отримати відповідь на задане запитання. Дуже задоволена викладацьким складом та якістю поданого матеріалу з профільних дисциплін. Рекомендую Університет, а саме головне факультет УПП він надасть багато досвіду і інформації)

,

Ми з чоловіком закінчили Будівельний Факультет (БФ). Цікаво,що вже є така можливість написати відгук. Пишаємось, що ми працюємо в будівництві. Організація навчання та знання на високому рівні. Дуже багато викладачів будівельного факультету приймали участь у будівництві об'єктів державного значення. Тож досвід на практиці серйозний. Сподіваюсь, що зараз багато абітурієнтів зрозуміє,що не вистачає кадрів у будівництві,а отже і оплата праці висока! Дякуємо КНУБА за студенське життя)

,

Університетом задоволена! Навчаюсь за професією "Маркетинг". Викладачі лояльні та мають прагнення ділитися своїми знаннями і навчати студентів! Університет надає багато можливостей удосконалюватися на різних вебінарах та конференціях! Дійсно, є недоліки, але в кого їх не буває? Звісно їх вирішують, але сподіваюсь що по співвідношенню до нових професій, особливо скорочених курсів, нададуть більшу увагу!

,

Два года назад закончила обучение. Училась на БТФ, на специальности ‘Товароведение и коммерческая деятельность’. Очень порадовали преподаватели нашей кафедры, которые всегда были рады помочь и ответить на все интересующие вопросы. Всегда приходили на помощь. Материал лекций очень интересный и доступный для понимания, главное-желание получать знания.Так же помимо учебы была возможность и повеселиться) В течении каждого года проводились много разных мероприятий, после которых все факультеты собирались и отдыхали. Недовольные люди будут недовольны всегда. Университету ставлю твёрдую 4 из 5, потому что подарил мне хорошие воспоминания и полезные знания.

,

Навчаюсь на факультеті БТФ, 3 курс , спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність". Викладання на гідному рівні, тей хто хоче вчитись знайде для себе щось корисне. Викладачі лояльно відносяться до студентів. Щодо недоліків,то в кожному університеті вони є, нічого ідеального не буває.

,

Закінчив ВУЗ в 1995 році, факультет «Міського будівництва». Дуже вдячний всім викладачам КНУБА, дай Боже їм здоров’я, а тім викладачам які, нажаль, відійшли у вічність «Царства Небесного». Ні на хвилину не сумніваюсь у виборі професії Інженера будівельника та ВУЗА для навчання. Компактне розташування студентського містечка та корпусів ВУЗА (будівельники будували для «своїх»). Технічний ВУЗ – вчитись важко, але цікаво та весело (Є що згадати, але не можна розповідати дітям). Всім абітурієнтам рекомендую.

,

*продовження*закінчую магістратуру по спеціальності "Міське будівництво і господарство" на факультеті урбаністики і просторового планування задоволена чуйністю деканату та можливістю пов'язувати звичайне навчання і позаурочне: участь у Академії KAN від KAN development була зарахована як курсовий проект. це було дуже круто, коли є можливість працювати з реальними об'єктами і реальними замовниками, а не топоосновами 80-х років. для деяких учасників цей досвід став стартом у їх кар'єрі і нині деякі стали частинкою команди KAN development щиро дякую ФУПП КНУБА за чудові 6 років навчання

,

закінчую магістратуру по спеціальності "Міське будівництво і господарство" на факультеті урбаністики і просторового планування дуже задоволена викладацьким складом та якістю поданого матеріалу з профільних дисциплін. не профільні - це проблема. особливо ті, які пов'язані з пцб (бо там викладачі вважають, що їх дисципліни профільні і для нас теж) на факультеті УПП проводиться багато воркшопів, навіть під час пандемії, перейшли до онлайн формату, хоч він і не дає змоги відпрацювати на максимум. діє програма обміну студентами з Німеччиною (місто Бранденбург) тісна співпраця з Краківською політехнікою (проведені онлайн коференції під час пандемії, подані статті на друк до їх збірників) і ще важливий момент: жодного разу мені не натякнули на хабар! звісно, якщо хтось хоче заплати - той знайде через кого і як. а якщо ви прийшли вчитись до КНУБА, то отримати освіту без додаткових "дякую" абсолютно реально. дуже задоволена робото деканату та їх чуйністю до прохань студентів.

,

Отличный ВУЗ, где преподавание ведётся на высоком уровне, независимо даже от введённых в данный момент карантинных мер. Каждый год у нас проходит много мероприятий, в которых каждый может принимать участие и зарекомендовать себя как будущего специалиста, даже на первом курсе. Есть возможность постоянного участия в конференциях (как национального, так и международного уровня), что является прекрасной возможностью для знакомства с интересными людьми. ВУЗ предоставляет все возможности для личностного роста и построения будущей карьеры, а факультет урбанистики и пространственного планирования всегда организовывает интересные проекты, где можно применять всю изученную теорию на практике. ВУЗ для тех, кто знает чего он хочет, а не просто "получить бумажку".

,

Учусь на VI курсе, Факультет урбанистики. Дистанционное обучение организовано таким образом, как будто с преподавателем находишься рядом за одним компъютером. Нет ощущения, что находишься в ситуации "догадайся сам как сделать расчеты или чертежи". Преподаватели включаются онлайн по просьбе студентов, для консультаций, независимо назначена пара или консультация, что позволяет не тормозить по выполнению курсовых проектов, внимательны, на вопросы всегда отвечают, дискуссия приветствуется (последнее не восприминималось положительно например вКПИ). Преподаватели, с которыми особенно приятно работать: Осетрин, Тригуб, Клюшниченко, Айликова. КНУБА дает хорошую подготовку, но надо учиться, знания в голову как на флешку не запишутся. Хорошую зарплату платят за знания, не только диплом. Будьте активными, выступайте с докладами, аудитория конференций - наши работодатели. За время учебы предложение работы получила уже несколько раз. От вас зависит - вы выбираете, или выберут вас без альтернативы

,

Вуз хороший! Естественно главное сдавать и выполнять всё вовремя, и у вас будет минимум проблем и стипендия. Ну а проблемы бывают во всех вузах

,

Навчальний заклад при вступі зацікавив, зокрема, новою спеціальністю (081-Право). Університет має як погані так і позитивні сторони, проте хочеться зазначити сильні сторони, а саме факультет урбаністики та просторового планування. Даний факультет вважаю прогресивним та доволі якісним, що стосується викладання. На першому курсі я навіть уявити не міг, що в будівельному університеті я, як студент-юрист, зможу брати участь як в факультетських, так і міжнародних конференціях, бути слухачем лекцій від найкращих будівельних компаній (КАН та інші), доповідачів з державних органів (були зустрічі з детективами НАБУ), ходити на екскурсії в державні установи (Конституційний Суд, Прокуроський Центр). На сайті є все потрібне методичне забезпечення для зручного опрацювання матеріалу. Великий мінус університету в викладанні і якості англійської мови, про фаховість там мови і немає.

,

Университет хороший, как и везде есть свои проблемы, но в целом они не так заметны, обучение на хорошем уровне, большинство преподавателей хочет научить студентов, устраивают дополнительные консультации. Учусь на факультете урбанистики, факультет новый, но перспективный, проходит очень много дополнительных лекций, встреч с профессионалами своего дела, у студентов есть возможность не только лично побеседовать с лекторами, но и своими глазами увидеть потенциальную сферу деятельности

,

Закончила ВУЗ В 2012 году Товароведение и коммерческая деятельность , в данный момент работаю менеджером по продажам, ВУЗ отличный, дал много знаний которые пригодились на работе,работала с разными группами товара и знаний о товаре было много, конечно приходилось изучать товар глубже, но знания были. Кто учиться для себя тот и получает знания, понятно что за 5-6 лет не научат всему, но основам научат плюс научат как свои знания систематизировать и правильно подать.Благодарна всем преподавателям. Были разные ситуации, но все сдавала своими силами, бывало что и не с первого раза. ВУЗ однозначно не для ленивых, и не для тех кто имеет гуманитарный склад ума, для тех кто умеет организовать себя и свою работу. По поводу развлечений все зависит какая группа у нас была веселая, дружная группа мы не скучали никогда)

,

По поводу дизайна в КНУБА: заканчиваю образование, было огромнейшее разочарование, когда осознала, что какая страна, такое и образование у нас - дикое, т.е. начитку дают несовременную, а дальше всему методом тыка пытаешься разобраться сам, при этом фундаментально никто ничего не дает. Полное самообразование, самовложение в себя (курсы, 3Д курсы, комп и т.д.), а на работу берут по коммерческим скиллам, которые универ не дает, т.е, универ не помогает найти работу в дизайне...ВСЕМУ УЧИШЬСЯ САМ.

,

Если вы планируете поступать на дизайнера. То не в коем случае не идите в КНУБА. Профильные предметы преподаются ужасно, если это вообще можно назвать преподаванием. Атмосфера вообще отвратительная. Там где должен быть креатив правит серость и безкультурщина. Купилась на бюджетное место и на то что вуз старый и якобы там хорошо учат, но прошу вас не идите сюда, бездарное место.

,

Если есть возможность\желание на учёбу - научат. Естественно, не всему, но я к этому хладно отношусь, т.к. самообучаюсь параллельно. На моей специальности есть возможность внеакадемической учебы. Зам. декана зовёт на выставки\прочие мп, которые связаны со специальностью. Деканат адекватый. Посещаемость для меня не была особо строгой, я пропускал до 100 часов в семестр без особых последствий. Во время сессии есть поблажки: если не сдал предмет во время сессии -- ты имеешь возможность её сдать на дополнительной сессии\во время следующего семестра. Жизнь универа: 3.75\5. Что-то шевелится, но я не особо в неё вникал(но учавствовал). Не было времени\желания. Есть плохие преподаватели, если хорошие -- без этого никак. Взятки берут, примерно половина готова за некую сумму поставить зачет, насильно никто не вынуждает, по крайней мере я подобного не наблюдал. Вердикт: КИСИ не курорт, но и не каторга -- нужен лишь правильный подход к учёбе, ведь вы за этим пришли, верно?

,

Учусь на магистратуре. Все очень нравится. Рекомендую.

,

Впечатления об универе такие: знания дают, лабораторные занятия интересные, есть хорошая столовая. Пока на 2 курсе, но мне нравится учиться. В основном на кибербезопасности толковые преподаватели. Правильно ниже подмечено, что молодые преподы дают актуальные знания, посоветуют что и как изучить. Короны не имеют, иногда можно поговорить о волнующих проблемах. Взятки не требуют, с коррупцией не встречался. В общаге тоже норм. Только рядом нет бюджетных кафешек, вечером самому нужно готовить.

,

Про курок з деканату буд.факу точно підмічено: сидять "пальці вєєром" а всі студенти бидло, крім активістів-пополизів

,

Очень хороший ВУЗ, молодые преподаватели владеют современными технологиями, дают актуальные практику и материалы, которые востребованы на рынке труда. На IT специальностях знания дают не хуже, чем в КПИ. Выбором не ошибся! Еще классные курсы при ВУЗе для подготовки к ЗНО и поступления. Единственный минус- мало мероприятий для студентов, хотелось бы не только учиться, но и культурной проограммы. Но к качеству обучения это не имеет отношения.

,

В общежитии Освыти 5 дурдом окна поставили откосов нету,в комнатах живут пацаки т.е парни с девушками своими,какая там учеба...любов,порядка нету так бы учились,а то сидят трусы им стирают... ПОЗОР!!!

,

Закончила ВУЗ в 2006 году ПГС. Значительное большинство студентов училось. Программа тяжелая и не всем по плечу, у нас с группы в 35 человек к концу 2 курса осталось 14-15. По качеству образования в сравнении с Одесской строительной академией студенты КИСИ выше на несколько порядков.

,

Общежития в плохом состоянии, квартиру в Киеве очень дорого снимать даже троим студентам, еще хотел поступать на аспиратнуру, действительно работу очень тяжело после строительно университета найти соглашусь с предидущим коментом много преподается устарелой учебной программы то есть водички чтобы заполнить время, с которой даже не столкнетесь в жизни.

,

Жалею что поступил в КНУБА (КИСИ) на 5 курсе работу практически не возможно найти по специальности только каким то продавцом( за время обучения большая часть преподавательского состава ушла на пенсию замены на молодых не было, жалею что не пошел в НАУ или КПИ.

,

Жахливий вуз.знань не дають зовсім,це просто даремно витрачений час і нерви і головне - ШАЛЕНІ гроші!!!в деканаті будівельного дві собаки навіжені.туди навіть небезпечно заходити,можуть покусати.мабуть завжди невдоволені,це відчувається.корупція відкрита та нахабна.сам вуз воняє туалетом.одним словом гівняний вуз)

,

КИСИ - технический вуз, и если у тебя нет багажа знаний - ты БУДЕШЬ в этом вузе тупым с точки зрения преподов. Проблема есть в каждом вузе, важен лишь коеф. их количества. Передовой вуз для архитекторов, строителей. Достаточно хорош для инженеров любой ветви. Относительно новый ректор Куликов не сидит на месте. Страшилки про ветхие этажи -- частично правдивы. Штукатурка облазит на некоторых этажах. Но за зиму во всех корпусах поменяли окна на новые. Перспектива есть, мой деканат активный и внушает большие надежды в моё будущее. НО не всё идеально, поэтому 4\5. Есть и минусы: -- Коррупция. С вас требовать денег не будут, но возможность хабара присутствует -- Пассивные студенты. Сложно найти нормальные движения в интернете от кисишников -- Техника. Компы почти везде скоро будут старше студентов, но проблема решается своим личным -- Преподы. Мне попалась с непрофильного, сдал на 4+

,

Поставила бы ноль с минусом, но нельзя, так что пусть будет кол :) Поясняю: 1. Преподаватели регулярно пропускают пары, не предупреждая студентов, а ближе к сессии заваливают заданиями; 2. На лекциях рассуждают о том как плохо/хорошо было в СССР, как они везде путешествовали, рассказывают похабные шуточки и что нынешняя молодежь тупая потому что не любит стихи Маяковского х) 3. Оскорбления студентов в нашем храме знаний в порядке вещей, причем не просто "вы тупой идиот", а очень, очень нехорошие; 4. Практические навыки мы получаем на древних артефактах прямиком из Атлантиды; 5. Некоторые уникумы читают лекции в буквальном смысле слова "читать" :D 6. Про бубнить под нос , отвернувшись к доске, уже писали 7. Студенты делятся на два лагеря: мажоры и их подпевалы, которые пришли в универ показать всем себя распрекрасных и селюки, чьи беседы начинаются и оканчиваются подсчетом выпитого вчера бухла (и так ежедневно) 8. Преподы-селюки

,

Жаль,но сейчас студенты не ходят на занятия. ВУЗ полумертвый. Преподаватели молодые знаний студентам не дают.Такой ВУЗ был! Образование никому не надо. ВСЕ в ЕВРОПУ, когда то ЕВРОПА приезжала к нам,а теперь. ВУЗ уже заочным стал,некого и учить. В группе ходят по три человека.

,

КИСИ - вуз серьезный- не для слабаков. Когда я училась в 1990 год ни копейки не платила,преподаватели требовали, училась на ПГС,сейчас знаю,что на занятия надо каждый день ходить. Подготовка отличная. А сегодня учится дочь,увы студенты не любят ходить на занятия, пустые коридоры. Нет, мы не платим,но не то преподавание, не ходишь поставим..... А дальше, качество знаний,хотя кому они надо?

,

виш не для дурнів,але й такі зустрічаються,на Архітектурному завдяки специфіки й таких взагалі немає.РАДЖУ!

,

Поступил в данный ВУЗ в 2003 году на специальность БМО. Специальность полный отстой, на рынке труда вообще не востребована! Требуют в ВУЗ по полной программе, причём по вообще никому не нужным предметам. От метро далеко, до универа добирался 1.5 часа в один конец. Времени вообще не на что не оставалось. Проучился 1.5 года и уехал заграницу доучиваться на специальности ПЦБ. Когда учился в другом вузе у меня было время и учиться, и ходить по клубам, и заниматься профессионально в зале, я быстро накачался) Никому не советую этот вуз, он никогда не был престижным среди киевлян, даже во времена совка.

,

Провчився в цій шаразі 5 років, ПЦБ. Що можу сказати, відношення деяких викладачів і адміністрації до студентів, гірше чим до бродячих собак. По деяким профільним дисциплінам викладають неактуальний совковий шлак 60-х років, який в розвинутих країнах можна побачити лише в музеях. За деяких викладачів складається враження, що в них освіта - 1 курс ПТУ, тупаки-тупаками. Гуртожиток - як кому повезе з кімнатою, є більш-менш нормальні, а є реально бараки, часто виключають холодну-гарячу воду, опалення, електрику, закривають санвузли. Але, окрім цього, також було і дещо позитивне - в університеті траплялись і дуже освідчені, інтелегенті, виховані викладачі, які всіма силами намагалась передавати свої знання і передовий досвід студентам, які прищеплювали досвід до своєї справи, за що їм великий респект! Одним словом, якби вступав ще раз, то ще б !186 разів! подумав чи потрібно це робити, бо нервів і здоров'я пішло чимало! Загальна оцінка - 2 бали

,

Відношення до студентів похабне. Не рекомендую!!!

,

Очень хороший ВУЗ

,

дуже посередній вуз, особливо якщо йти не на профільні спеціальності (айті та економіка). при тому що викладають абсолютно некомпетентні люди, які закінчили якийсь аграрний універ, так ще й завалюють по самі... напевно хочуть показатись розумнішими ніж насправді є.

,

Очень много несправедливости.Многих преподавателей и людьми не назовешь, исходя из их отношения к студентам.И толку от большинства лекций 0.Обычно берешь задание и делаешь его сам по книжкам, интернету и т.д. Лекции — пустая трата времени в основном.И еще очень много нюансов.

,

Преподаватели просто достали уже, выводят и себя. Особенно на кафедре будмата

,

Закінчила цей ВУЗ, спец. МБГ. Чесно кажучи не жалкую жодного дня що там навчалась. Якщо є бажання вчитись то платити не прийдеться. Звісно є деякі мінуси але де їх немає. Як згадую про університет - тепліє на душі...

,

Вуз вже не той,що був колись. Рівень підготовки бажає кращого. Життя студентів в гуртожитку незадовільне. Гуртожитки знаходяться без опалення, гарячої води. Як можна брати гроші за гуртожиток, коли умови не створюються????? Хочеться вірити, що університет буде кращим......

,

I thinknot bad

,

В Германии до сих пор ценят КИСИ и по ихнему рейтингу он катируется! Скажу одно, если пришли за знаниями, то вы их там получите.

,

Не могу однозначно сказать, что очень обалденный универ! Ожидания были намного больше, чем оказалось на самом деле. Учусь на МБГ. Очень много лишних и ненужных предметов, на которых акцентируют внимание и требую посещения и знаний. Не могу сказать, что прям требуют денег, но есть некоторые преподаватели, которые не хотят тебя допускать к экзамену, пока ты не заплатишь некоторую сумму денег. А есть и такие, что даже после того, как ты заплатил за оценку или допуск немалую сумму денег, спустя некоторое время не хотят ставить оценку и продолжают тебе трепать нервы. В общем, преподаватели отличные и добрые,профессионалы своего дела, за исключением некоторых "экземпляров". Общежития-можно сказать, что самые дорогие в Киеве, условия вообще никак не соответствуют деньгам. В этом универе всё покупается и все продается, справедливости никакой, даже если ты знаешь на 5, тебе твою заслуженную оценку не поставят, а поставят тому, кто заплатит.

,

Вуз очень хороший! Не слушайте нытиков, которые пишут негативные отзывы. Технарей готовий на высоком уровне. Кто хочет учиться, а не гонять балду - выучится сам без взяток. Большинство преподов знают свой предмет, хотя есть и те, кто просто протирает штаны на кафедре. Раньше было аварийное состояние, но недавно заходил, так видно, что новый ректор ремонт сделал, хоть и не везде.

,

Закончила Кнуба ,арх. фак. Отзывы негативные остались только от аварийного состояния Вуза. Образование тут прекрасное. Более того из Кнуба выходят выносливые и подготовленные к жизни специалисты. Однозначно тут нечего делать тем, кто не в состоянии включить думалку и запастись терпением. Преподы тут жесткие.Прочла жалобу о рисунке и худ. навыках поступающих- таки все элементарно! Не умеешь рисовать, нет творческого потенциала и идей -иди учись на психолога или пекаря. кто стремится к знаниям -находят себе прекрасную работу и становятся мастерами своего дела. В заключение скажу что Вуз отличный, преподы -искренне любящие свою профессию и открыты всем, кто пришел сюда за знаниями! Отдельный коммент абитуриентам-архитекторам: поступив, становишься отдельной ячейкой универа, которых всегда заметят из толпы! Креатив, творческий шлейф, крайне интересные ребята , веселое время! Более того сам процесс обучения сравним экспрессивностью работ Кандинского!(такая себе риторика..) Удачи!

,

Качество подготовки студентов достаточно высокое. Учился на факультете Геоинформационных систем и управления территориями, мы на старших курсах уже работали с современными геодезическими приборами и даже открыли новую лаборатории с современными компьютерами. Уровень подготовки по геодезии и геоинформатике высокий. Да, есть свои недостатки (аудитории без ремонта, часть некомпетентных преподавателей, устаревшие учебные программы, есть ненужные предметы), но это проблема скорее высшего образования в Украине в целом, а не только КНУБА в частности. А если кто-то там не смог найти работу, так это не проблема вуза. По поводу новых специальностей на факультете согласен: на них действительно нет спроса на рынке труда, но выпускники всегда смогут работать если не по специальности, так просто технарями (как я сам). По поводу взяток: учился сам, никто ничего не требовал, но знаю, что физкультуру можно было сдать за 100 грн)) В общем, плюсов больше, чем минусов, у меня положительные воспоминания.

,

Вуз отличный. Закончил ПГС в 2012 году. Лучше чем в этом вузе, на постсоветском пространстве вы знаний в области строительной инженерии не получите. Грустно и даже больно читать негативные комментарии по отношению к КИСИ. Да, часть с них справедлива. Но извините, это вам не Массачусетский технологический со стоимостью обучения 40 штук баксов в год. Лучшие 5 лет моей жизни. Проезжая мимо КИСИ всегда тепло на сердце. Правда на ПГС всё больше всовывают гуманитарных специальностей, соответственно забирая человекочасы у профильных технических предметов. Единственный серьезный недочёт как по мне - практически отсутствует подача опыта проектирования и строительства в странах не постсоветского пространства.

,

Состояние архитектурного корпуса плачевное,потолки порой в кабинетах падают.Дождь снаружи-дождь внутри,зимой холодно. Архитектурного проектирования слишком мало !!! Зато есть списки ненужных предметов,которые все покупают что б хоть как то уделить внимание основным предметам. Даже очень умные талантливые ребята покупают больше половины предметов.После окончания знаний очень мало,что ходи ,что не ходи,обучать просто никто не хочет(наверное не хотят конкурентов).Программам вы должны будете обучаться на курсах за свои деньги. Очень грустно.

,

Вуз по подготовке профессиональных безработных. Закончил шесть лет назад, и с тех пор пришлось еще проходить кучу дополнительных курсов, чтобы получить нормальную работу. Да, требования высокие, но, к сожалению, не имеющие отношения к современным рыночным условиям. На специальности "Геоинформационные системы" полно бесполезных предметов типа инженерной графики, где нужно пером(!!!) чертить какие-то там картинки на ватмане, или радиоэлектроники, где рисуют электрические схемы на листочке бумаги, но нет нормального курса программирования (учат бэйсику и то два месяца). А недавно пооткрывали новые специальности типа "Космический мониторинг земли" или "Туризм" (это в строительном вузе!) Мне жаль молодых людей, которые тратят время на такие бесполезные специальности, не имеющие спроса на рынке труда. Интересно, где нужен специалист с дипломом туриста из строительного вуза? Это как программист из университета культуры:) Но тем не менее есть вузы еще хуже, так что двойка, а не единица.

,

Удивляюсь, откуда столько положительных отзывов об этом вузе и практически никто не написал правды. Поступив на архитектурный факультет, будьте готовы к тому, что учить непосредственно проектировать вас будут очень мало, ваша задача будет выполнятся в большей мере интуитивно и на глаз, за что потом вы будете выслушивать волну неприятной критики и порой хамства от преподавателей. Сразу говорю, если у вас нет определенных навыков в рисунке, вам будет крайне тяжело. Суть в том, что большенство поступающих на изначально высоком уровне подготовки, если вы не из таких, вас будут всегда с ними сравнивать, ваша самооценка крайне понизится и с каждым новым заданием, вам будет все больше не хотеться его начинать. Зато помимо архитектурного проектирования, вас ждет еще 1000 и 1 ненужный предмет, которому тоже нужно уделить время. 90% времени уходит именно на это, на проектирование его практически не остается. Да, ВУЗ сложный, но неоправданно. Ирония в том, что в строительном вузе протекает крыша

,

Я получил диплом в 2009 году учился на Геодезии было очень сложно так как я был студент не очень Но в целом отзывы у меня положительные костяк преподавателей Староверов Егоров итд я горд тем что знал Староверова он суров но справедлив профессионал своего дела

,

Вуз отличный. Закончил ПГС в 2012 году. Лучше чем в этом вузе, на постсоветском пространстве вы знаний в области строительной инженерии не получите. Грустно и даже больно читать негативные комментарии по отношению к КИСИ. Да, часть с них справедлива. Но извините, это вам не Массачусетский технологический со стоимостью обучения 40 штук баксов в год. Лучшие 5 лет моей жизни. Проезжая мимо КИСИ всегда тепло на сердце. Правда на ПГС всё больше всовывают гуманитарных специальностей, соответственно забирая человекочасы у профильных технических предметов. Единственный серьезный недочёт как по мне - практически отсутствует подача опыта проектирования и строительства в странах не постсоветского пространства.

,

Донька закінчила 2 курси. Жодних вимагань грошей не було. Є голова на плечах, будеш навчатись. Нема - плати; купуй диплом

,

Я в шоці!Люди, приймальна комісія - це ще той пройдисвіт. Дзвонять і говорять, що ви пройшли на бюджет, ще до рейтингових списків. Пропонують залишити оригінали і 100 % гарантують безклштовне навчання. Я приїхала, мені навіть сам голова комісіїї запевнив, що це правда, ба, навіть деканат взмові з ними!!.А потім, якщо після оприлюднення рейтингових списків виявляється, що ви рекомендовані на бюджет в ін. закладі , то оригигіналів вам вже ніхто не віддасть, а запропонують навчання на контракті. Запам*ятайте, держава вам лише один раз пропонує безкоштовне навчання. Уважно і дуже уважно читайте правила прийому в ВНЗ. Майбутні абітурієнти будьте уважні! Особливо коли ви проживаєте на "іншому кінці географії" на це деканат і приймальна комісія і розраховує, що ви не встигнете приїхати, наробити галасу і забрити документи (якщо вам їх віддадуть)коли ви все зрозумієте. Замало часу.І взагалі, ви ж ставите підпис під "з правилами вступу до ВНЗ ознайомлений"шкода тих хто на це попався!

,

Вуз не поганий ,якщо захотіти можна здобути хороші знання ,але порібно викладачям в зуби заглядати.Філологам в ньому буде важко ,знаю з власного досвіду .Трохи застаріла база ,багато викладачів люди похилого віку.Деякі з них можуть навіть образити (Советской закалки) тому щирих слів не чикайте нагружають по повній ,але результат оправдовує методи.Корупція є (як без неї)але викладачям все можна здати і так потрібно лиш працювати ,тобто тільки ліниві шукають як викрутитись.Вкладачі завжди йдуть на зустріч дозволяють доздавати та перездавати .Гуртожитки нормальні ,бачив і гірші тому не буду скаржитись все і так влаштовує.

,

Поступил в этом году(ПГС). Учиться тяжело, но если голова на месте, то проблем не будет. Если ты не с Киева, то добираться до универа с общаги максимум 10 минут ходьбы, что есть очень удобно. Общежитие (живу в седьмом) НОРМАЛЬНОЕ, я был у друга в общаге(другой вуз), там реально "Ховайся в жито"! Не знаю, как у других, у нас ремонт идет. Конечно, если развести "помойку" у себя в комнате, то тараканы себя ждать не заставят (у меня в блоке их нету).Проучился первый семестр, о взятках и речи не шло. Вот этих "студентов", что про взятки пишут не слушайте.. Бараны не учатся, а потом перед сессией ищут, кому в карман денюжки родительские всунуть. На стипендии остаться не составило проблем (первая сессия пока что), да и с группы слетело 5 человек всего то.

,

Закончила ФАИТ в 2010. КНУБА хороший университет. В КНУБА дают хорошую базу знаний по специальности, главное не лениться.Самое главное что должны научить в университете - это учиться самостоятельно и правильно выбирать направление для саморазвития. В КНУБА работают много толковых преподователей которые вкладывают душу в свою работу. Спасибо им за это!!!

,

КИСИ - серьезный вуз! Лентяям не место в КИСИ. Никаких взяток я, ни моя дочь в этом вузе не давали. Закончила ПГС в 1990 году, теперь учится моя дочь. Надо все вовремя делать, вникать, не прогуливать занятия, учить..... Вот и будет хороший результат. Я работаю руководителем, мне КИСИ дал знания, которые на протяжении моей работы пригодились. И сейчас я помогаю дочери с геодезией, теоретической механикой, строительными материалами....... Вот качество знаний, не за деньги купленные. В институте все сама делала, да и группа попалась отличная. Благодарна,что студенческие годы прошли в КИСИ.

,

КИСИ, так держать!!!!

,

VUZ ka VUZ , uchitsya nado, a ne protirat shtani, trebovaniya znaniyi, poseshaemost, samokontrol ivse. A bezdelnikam vezde slojno.

,

Хороший вуз, жаль метро нету рядом!) Всем успехов на ЗНО)

,

Здесь учились мои внуки. Внучка на архитектурном,внук на ГС. Общежитие ужасное,но нужно комнату самим благоустроить. Окончили хорошо. Внук получал стипендию,кроме одного семестра,заболел не смог прийти на экзамен.Внучка училась в вузе фактически 7 лет. Так как в школах не преподают черчение пришлось поступать на подготовительный. До этог 6 лет училась в художественной школе.Училась на платном.Хотя с бесплатного за неуспеваемость отчисляли,но отличников обучающихся на платном не переводили.Внучку как одну из лучших послали учиться на год в Австрию.Ещё во время учёбы их пригласили на работу по специальности.Правда на малую зарплату.))) ВУЗ серёзный.Лентяям и не знающим физики и математики делать нечего.

,

Вітаю. Навчаюсь я на 5 курсі в цьому "неперевершеному" вузі, де середня температура повітря складає 20 градусів взимку максимум. Якщо на вулиці мороз, то самі ручки мерзнуть, не те що руки чи ноги. Якщо йде дощ, то на підлозі всі виставляють "тазики". Я людина, яка не буде критикувати життя іншої людини, тому я можу об*єктивно оцінювати ситуацію. Про сам корпус я написала в першому повідомленні. В гуртожитках справи так само погано. В мене є доволі багато знайомих на багатьох спеціальностях. 85% з цих знайомих вже не можуть дочекатись, аби закінчити хоча б бакалавра. Це говорить, про саму атмосферу у вузі. Висновки робіть самі. Стосовно хабарів. Вони є, як і у кожному вузі. Для скористування потрібно мати знайомих чи старосту, який має розум на плечах. Стосовно викладачів. На архітектурному факультеті всі тільки те й роблять, що себе хвалять. Викладачам по 40+ років. Тільки п*ятеро з кафедри містобудування працюються за професією за межами вузу. Висновки робіть самі.

,

Про викладання на Архітектурному факультеті: На Архітектурному факультеті навчатись важко, але ніяких поборів немає. Головне, щоб творчі роботи були виконані. Не хочеш навчатись - чиї це проблеми? Рівень викладання, при такій сміхотворній зарплатні достатньо високий. В основному спеціальнисть викладають практикуючі архітектори. Ентузіасти і в основному фанати свого діла. Про умови: Умови навчання - жахливі. Вірніше - їх взагалі немає. Розпочати з холлу - хто ще не впав у депресію - ласкаво просимо до аудиторій. Там Вас чекають парти, на яких неможливо, або дуже незручно навчитись викладати свої творчі задуми на папері. Стіни і стеля здивує Вас живописним малюнком плісняви. В деяких аудиторіях вікон немає або вони ніколи не відкривались. Вентиляція і опалення - взагалі абстрактні поняття. Зайти до санвузла - героїчний вчинок. Нормального буфету немає взагалі. В перервах між заняттями студентам ніде подітись. Рекреаційних зон, як таких, не передбачано. Все по-чесному.

,

Ребята, если вам так плохо было учиться, с вас требовали деньги и давали плохие знания, почему Вы не ушли после первого курса в другой ВУЗ???? Почему отправляете в это ужасное учебное заведение своих жён, что бы они получили такое же образование как и вы???? Если студенты сами суют деньги преподавателям, потому что им так проще сдавать или они обычные лентяи, то зачем потом рассказывать что тут коррупция??? Я думаю, меня многие поддержат что в КИСИ нет таксы на предметы и тем более никто не говорит "Пока не заплатишь, не сдашь"!!!! Да, в КИСИ очень много старых преподавателей, но они учат многому и нужному, пусть то что они рассказывают было при СССР но это АЗЫ и после этого, Вы дорогие студенты, должны сами немножко пошевелить извилинами и придумать что то новое, нужное, а тот старый препод подскажет правильно ты мыслишь или нет. Вот тогда будут настоящие инженеры

,

Я закінчила КІСІ в 1990 році(ПЦБ). Ніяких взяток я нікому не давала. Знання якісні, працюю керівником. А хто лінивий, не працьовитий, не відповідальний, той не може обрати цей навчальний заклад для навчання. Всім студентам, викладачам зичу успіхів, творчого натхнення, процвітання.

,

Закінчив факультет АІТ у 2010 році. З третього курсу працюю за спеціальністю - програміст-розробник. Більша частина моєї групи зараз - системні аналітики у різних компаніях, програмісти, лідери проектів. Так що знання тут дійсно дають. А з приводу того, що у вузі ХХХ дають кращі знання, я можу сказати тільки одне - навчання у першу чергу є самонавчанням, можна звідки завгодно некком випуститись...

,

Закончила арх.фак.6 лет назад, работаю по специальности. По поводу взяток - можно давать, а можно нет..Это точно не главная проблема КИСИ. Субъективная оценка в баллах с моей стороны- "4 с минусом" из "5": Далее оч. постараюсь дать объективную оценку вузу: "+" - хороший именно СТАРТ карьеры с строительных специальностях; - хоть 30% знаний для работы можно получить, а это уже немало! - учиться тяжело, а это значит все таки знания поступают в голову; - учиться интересно, если не лентяй в КИСИ не заскучаешь; - "бумажка" о высшем образовании КИСИ цениться в строительстве, но не забываем, ценна она только в сумме со знаниями и опытом работы как и дипломы других вузов для других профессий.

,

народ, якщо у вас погано з логікою і уважностю в роботі..краще тримайтесь від технічних спеціальностей і КНУБА подалі...хоча навіть так тоже можна получити бакалавра, навіть без взяток і куплених проектів..але важко...це по особистому досвіді

,

Поступил в КИСИ в 2012 году, заканчиваю первый курс. Могу сказать только то, что учиться довольно тяжело, но можно. Учить приходиться в большей степени самому. При поступлении желательно хорошо знать математику и физику, химия хотябы на среднем уровне. Ленивым здесь точно не место. Если есть голова на плечах - никто не будет брать с вас взятки. Ну и насчёт общежитий - не ахти, но жить можно(через месяц привыкаешь). Но есть и в хорошем состоянии, а так же для иностранных студентов - ещё лучше ;)

,

КИСИ - один из лучших технических вузов страны, в котором мощная научная база и профессиональный коллектив. За все время встретил всего пару преподавателей, чью компетентность можно поставить под сомнение, остальные - профессионалы. Насчет взяток - требовал только философ и правовик (гуманитарии, одним словом). Учусь на стационаре ТБКВМ и на заочке ПГС. да, учиться тяжело, а что вы хотели? зато после учебы вы поймете зачем все это и не будете писать гадкие отзывы о непрофессиональных преподавателях, процветающей коррупции и т. п. Скорей всего вы не хотели учиться, а потом не хотели искать работу (и не говорите что работы нет - работа есть, было бы желание)

,

Я заканчиваю 6 курс в КИСИ, факульт архитектурный, за шесть лет учебы я ни разу не дала взятку, никто в принципе и не просил. На инженерных специальностях в этом плане проще, там можно договорится и заплатить у архитекторов такого нет! Конечно условия могли бы быть и получше, ремонты в аудиториях и пр. помещения мягко говоря так себе... но я считаю это не главное. Большая часть преподователей теоретики, но есть и практики, причем очень успешные люди, у многих свои фирмы. Все кто хочет получить знания их получят, лентяи в любой специальности будут не успешны. По поводу самого факультета нужно отметить, что у архитекторов нету заочки, все 6 лет стационара, но опять таки было бы желании работать, я например работаю с 3 курса по специальности, при этом после бакалавра поступила на бюджет на специалиста и учусь на "5". Так что всем удачи и не ленитесь!

,

как после бомбежки вода на голову льется,компьютерные классы если их можно таковыми назвать, просто смех,да и нормальных и порядочных преподавателей на пальцах можно посчитать

,

Защитился в 1997 году (ПГС). Читаю все негативное мутево действительно неудачников, лентяев, тупарей и их таких-же родителей!!! КИСИ-одна из сильнейших высших инженерных школ Европы! Поверьте, я был за границей. Да, учиться тяжело, очень, это не пять лет в какой-то гуманитарке пестики-тычинки изучать или склонять глаголы!!! Здесь сильнейший преподавательский состав был и, я думаю, что и остался! Все передается от поколения поколению. Всем абитуриентам, студентам , выбравшим КИСИ желаю удачи, терпения!

,

Здесь можно говорить все что угодно, но исходя из собственного опыта,моя дочь учится на первом курсе,учимся на контракте -20000 гр в год- это деньги ,согласитесь, 4000 гр общежитие, в котором не человеческие условия, отношение к студентам скотское ,мягко сказано,уровень профессионализма преподавателей равен 0 ,у меня создалось такое впечатление,что те которые там преподают, сами по жизни не состоявшиеся в этой профессии люди,чему может научить неудачник?А вас будут унижать и оскорблять,говорить вам что вы никто,бездарь и все в этом духе после этого у вас конечно же возникнет желание учится и доказывать тем самым неудачникам, что вы чего-то стоите,за 20000 гр конечно же нужно терпеть, не в одной стране мира такого нет, знаний вам никто не даст,потому что это бизнес,им не выгодно доступно и понятно дать материал,чтоб студент его освоил,зарплата у них слишком маленькая,я заберу документы и не пожалею потраченных денег, здоровье и счастье важнее

,

Унісерситет, якщо його так можна назвати, максимум коледж, закінчив в 2008 році факультет "ПЦБ " професії гіршої немає, знань неяки, ставлення ганебне, в гуртожитку твориться анархія, тому батьки краще пожилійте своїх дітей .

,

Смотрю на комменты и вижу какие тут все восхищенные. Я отдал этому ВУЗу 5 лучших лет своей жизни, молодости, ПЦБ. Слушайте, здесь же от некоторых преподов веет нафталином, пенсионеры учат тому, что еще было в СССР, считаю что тут устаревшие знания. А после выпуска - никакой помощи в трудоустройстве, иди на все 4 стороны. Да еще и бюджетникам преподы более требовательны, чем к контрактникам . Компютерные классы - это смешно ,половина компов вообще не работают.. Короче, готовят чисто теоретиков, а не практиков, да еще и бюрократия с этим деканатом.

,

Учусь на заочном на 5 курсе, могу сказать только одно -если есть мозги то платить не надо (за исключением некоторых единичных случаев) Нормальный универ.

,

Взятки берут все!!! У вас есть деньги идите в КНУБА там у вас их заберут взятки там на высоте.

,

А я получил бакалавра в этом году, работаю по специальноси еще с зимы, (Учусь на стационаре) Буду поступать на специалиста на заочку, так как не вижу смысла стационара, преподы рассказывают не интересно (хотя есть и нормально, но очень мало) Профессия очень хорошая и нужная, (и денежная) так-что поступайте (только на заочку) и паралельно устраивайтесь на роботу в строительную фирму. P.S. На работе я за месяц узнал больше чес за 4 года на стационаре (УЧИЛСЯ НА ПЦБ)

,

Я закончила в этом году, сама нашла работу по специальности. Универ мне дал много знаний, просто нужно учится, лентяям здесь не место!! Я очень рада, что закончила именно КИСИ!

,

Начать (это по-поводу недовольных), думаю, нужно с того, что в этом универе лентяем не место. Вряд ли на ин-яз пойдет учиться абитуриент, не знающий английского, и в мед без биологии никуда, а тут, пожалуйста: и квадратного уравнения решить не в состоянии, а собрался стать инженером. Родители думают, мол всунем свое чадо, а там уже что-то будем думать. На большинстве специальностей студенты должны освоить реально сложный материал. И вовсе не важно был ты на всех парах или нет - тебя тут имеют одинаково жестко. Что поделать - уж слишком ответственные здесь приобретают профессии, да и ошибки будущих специалистов стоят очень дорого. Естественно, все вышесказанное относиться к основным специальностям строительного и архитектурного направления, поскольку хватает всяких дурацких специальностей, по учебе на которых нельзя судить о вузе. Так что сюда нужно приходить со знаниями физики и математики, а также быть готовым трудиться систематически.

,

Сын учится в вузе уже год. Сдал обе сессии на "5". Учиться довольно сложно (ПГС), но ему нравится. Пока никто его на взятки не провоцировал. Совет будущим абитуриентам: знать химию, математику, физику. Поступить - это пол-беды, нужно еще " удержаться"! Хотелось бы общаги получше! Желаювсем успеха!

,

Вуз у якому: Мати - анархія!

,

Закончил университет в 2010-м году (Факультет Автоматизации и Информационных Технологий), очень доволен обучением, можно учится без взяток, понятно что если человек не ходит, не учит, не сдает - то будет платить что б не вылететь. 98 % преподавателей были порядочные люди. По поводу колледжей/техникумов - учились ребята которые поступали сразу на 3-й курс, просто не все техникумы имеют договор с университетом. Ведь универ не может так просто взять студентов, они должны не в аттестат смотреть а видеть реальный уровень подготовки.

,

Учусь на 3-м курсе и доволен всем вполне,конечно есть нюансы по финансированию КНУБА,на такой университет государство должно выделять больше денег,так как по большому счету он один в своем роде,не считая Харькова и Днепра.По поводу взяток "закройте рты и учите" я бы так вам ответил,от вас ВЗЯТКУ никто не требует,ты можешь заплатить если "тупой",можешь сдать все своими силами,но это тяжело(не валят),просто такие специальности и соответственно требования! Абитуриентам скажу так-хотите здесь учится,хватит протирать штаны и готовьтесь к ЗНО!

,

Нармальний ВУЗ.

,

Серьёзный ВУЗ для серьёзных студентов.....естевственно главное сдавать и выполнять всё вовремя, и у вас будет минимум проблем.....а проблемы бывают во всех вузах....знаю многих людей заканчивающих без взяток.......

,

Поступила на бюджет, учусь практически на отлично. Единственное, что сдавала не самостоятельно, а по договоренности - это физкультура на третьем курсе (просто не до нее было). Если есть желание учиться - будет и результат. ВУЗ не детский сад, где все разжуют и в рот положат. А если человек ничего не делает, то это только его вина. Единственный недостаток - состояние учебного корпуса. Но это общая беда всех ВУЗов Украины.

,

Закінчила рідний "кісятник" у 2011 році. За весь період навчання віднесла на кафедру фіз-ри пакет, бо через завали на сесіях цей предмет активно прогулювала))Бувало, що практично весь потік платив за іспит, окрім мене і ще декількох чоловік, та все здавала сама. Важко, але здавала! В результаті - бакалавр з червоним дипломом.При вступі на магістратуру дуже сильно була розчарована, адже вступили заядлі трієчники і мазунчики деканату (зрозуміло яким чином), а мене ,в прямому сенсі слова, "послали" на спеціаліста, хоча згодом додали ще пару магістерських місць і мене "дібрали" все-таки на магістратуру. Вчитись без хабарів можна! Але це дуже складно, іноді викладачі завантажують так, що простіше було б дійсно відкупитись. А іноді студенти самі пхають гроші викладачам, а потім кричать на всі боки, що "ой-йой, яка ж корупція!" Дуже швидко знайшла роботу по спеціальності. Знань, що дає університет недостатньо, тому додатково треба самоудосконалюватись протягом всього періоду навчання.

,

Моя дочь учится на 2 курсе, получает стипендию и никому ничего не платит. Недавно сказала, что нисколечко не жалеет, что поступила в КНУБа.

,

Я закончила этот ВУЗ на дневной форме обучения. На взятку собирались группой только один раз на 1 курсе - просто купили подарочно-водочный кулек, это по неопытности. Больше ни разу и никому я не платила. Если мозги хоть малейшие в голове есть - выучитесь и выкрутитесь. Из потока окончили половина. По поводу знаний: теории учат отлично, но практических знаний почти не дают. Современного оборудования практически не изучают, НО это все учится за 1 месяц на работе. На работу устроиться по окончании довольно легко. По-поводу Автокада - учила сама, знаю идеально.ВУЗу респект.

,

Универ на уровне БУРСЫ. Сапожник без сапог. Строительное заведение, а штукатурка сыпется на голову. Очень сильная корупция. Как я учился раньше за деньги, так и сейчас с моей женой... только ей еще хуже. Подробнее: ее отчислии типа за прогулы (наличие конспектов в счет преподы почему не взяли, а староста внаглую сказала "не видела вот я и Н/Б и ставила), как после оказалось в списке отчисленных было три человека, но не поверите резко появилось 3 новых человека в группе по переводу с более дешевых факультетов (СПАСИБО огромное старосте и ГНИЛОЙ системе КНУБА). А на последок: ВЫ КОНЧЕННЫЕ ЖЛОБЫ, брали деньги на архитектуре по 16тыс. грн., а компьютерных классов не имеете, я покупаю ноут за 8тыс. ... и это на контракте??? Как вы можете выпускать архитекторов если у вас нет материальной базы для них? Я на курсы в подвал на Автокад прихожу и то компьютерный класс имеется. ЖЛОБЫ, а осыпающаяся штукатурка по стенам... вы хоть что-то на заведение выделяйте, а не себе В КАРМАНЫ!!!

,

Обучюсь на 4 курсе строительного факультета. На моё мнение универ ужасный...преподы к студентам очень плохо относятся и оценивают тоже,но есть все же порядочные преподаватели которым надо ставить памятники! корупция цветет... Я бы этому ВУЗу вообще "2-"поставил.

,

Оценка обучения в КНУБА на "четыре" с минусом. Не преподают ничего из современных технологий строительства и дизайна, новых материалов. Отлично закончивший обучение студент "просто так", благодаря своим знаниям" не может поступить на магистратуру или специалиста "на бюджетную форму обучения". Хотелось бы, чтобы тем студентам которые хорошо учились в течение 4 лет предоставлялись какие-нибудь преференции при поступлении дальше. А то на бюджет поступят все у кого была "слабенькая троечка" и никаких знаний в голове. Вот потом такие специалисты нам настроят!!! Вся страна уже рушиться как карточный домик. И эти "троечные специалисты" будут катализаторами этого процесса в будущем!

,

Читая Ваши коментарии в шоке. Правда когда я поступала, ЗНО еще не было, поступила по собеседованию, после строительного техникума на первый курса, в течении года с БЕСПЛАТНЫМИ досдачами часов перевелась на третий, закончила, работаю и очень доволь.Думаю теперь сюда же в аспирантуру поступать.

,

Получил здесь образование, быстро нашел работу по профессии, обучением доволен.

,

Универ-хуже некуда.Одни лишь взятки.

,

Навчаюсь на 4-му курсі (стаціонар) і розуію, що зробила правильний вибір. Дають дуже гарну базу. Потрібну тільки мати бажання вчитися.

,

Не очень "добропорядочное" отношение к заочникам. Учусь на 4 курсе КНУСА - соответственно заочник. Никаких знаний не хотят давать, а когда ты пытаешься что-то из них вытянуть, - ответы приблизительно такие: "Должны были бы уже знать" или "Вас здесь никто не научит, потому что вы заочники". А потом удивляются почему такая коррупция. Но есть и достойные преподаватели, как и везде, - исключение из правил.

,

Вуз як вуз нічого особливого, а найкраще в Україні організовано процес сдачі документів в ОДЕУ, там дісйно організували на вищому рівні. Жоден вуз столиці не зумів так повести прийомну компанію, хоча повинен був, враховуючи кількість абітурієнтів.

,

З моїх спостережень: в університеті все більш- менш організовано, в плані здачі документів, на відміну від інших ВУЗів України.Тай персонал приймальної комісії непоганий.

,

Я повністю підтримую думку Юрія.В самої така ж ситуація. Виходить, що 4 роки в коледжі просто коту під хвіст, оскільки вступаю до ВНЗ на правах 11 класника, щей ЗНО здаю,,,,,,,,,,,Навіщо тоді в цьому коледжі відкрито спеціальність архітектора??????????

,

mne nravitsa

,

В цьому році дочка закінчила будівельний коледж архітектурний факультет та здала іспити в КНУБА . Мало того що після коледжу приймають на перший курс на архітектурний так ще й не добрала балів .Хочу зрозуміти що студенти після чотирьох років навчання в коледжі будуть вчити на перших курсах в універі. Ще хотілося б дізнатися - хто ж тоді потрібніший - абітуріент чи молодший спеціаліст. Все це доводить одне- як була корупція та взятки так і залишилась.Дайош стране спецов.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві