Житомирське відділення Національної академії внутрішніх справ (ЖВ НАВС)

 • Платне навчання
 • Безкоштовне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

600
студентів
750
викладачів
497
кандидатів
наук
76
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Підготовка фахівців ступеня бакалавра «Право» на основі повної загальної середньої освіти (5 років навчання).

Прийом на навчання здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО виданих у 2018 — 2021 роках з:

 • історії України;
 • української мови та літератури;
 • математики або іноземної мови.

За результатами вступних випробувань мають право вступати УБД. За результатами співбесіди мають право вступати інваліди війни, особи з інвалідністю.

Прийом документів здійснюється з 14 липня до 30 липня (за вступними іспитами) до 04 серпня 2021 року за сертифікатами ЗНО.

Підготовка фахівців ступеня бакалавра «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти (4 роки навчання).

Конкурс сертифікатів ЗНО виданих у 2018 — 2021 роках з навчальних дисциплін:

 • історія України;
 • українська мова або українська мова та література;
 • творчий конкурс (вступне випробування).

За результатами вступних випробувань мають право вступати УБД.

Прийом документів здійснюється з 14 липня до 30 липня (за вступними іспитами) до 04 серпня 2021 року за сертифікатами ЗНО.

Підготовка фахівців ступеня бакалавра «Право» на основі рівня молодшого спеціаліста «Право», а також рівня молодшого спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю (3 роки навчання).

Прийом на навчання здійснюється за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО виданих у 2018 — 2021 роках з:

 • української мови та літератури;
 • історії України або математики;
 • вступного випробування з кримінального права.

За результатами вступних випробувань мають право вступати УБД.

Прийом документів здійснюється з 14 липня до 26 липня 2021 року.

Підготовка фахівців ступеня магістра «Право» на основі ступеня бакалавра «Право» або «Міжнародне право» 1 рік 8 місяців навчання.

Прийом на навчання здійснюється за результатами складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 30 06.2021 р. та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 02.07.2021 р. Реєстрація на ЄФВВ та ЄВІ з 11 травня до 3 червня 2021 р.

Підготовка фахівців ступеня магістра «Правоохоронна діяльність» на основі ступеня бакалавра (рівня спеціаліста) «Право» або «Правоохоронна діяльність», а також ступенів бакалавра, магістра (рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (2 роки навчання).

Прийом на навчання здійснюється за результатами складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 30.06.2021 р. та комплексного фахового випробування 27.07.2021 р. Реєстрація на ЄВІ з 11 травня до 3 червня 2021 р.

Підготовка фахівців ступеня бакалавра «Право» на основі ступенів бакалавра, магістра (рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (4 роки навчання) друга вища.

Фахове вступне випробування з основ правознавства. Прийом документів з 14 липня до 28 липня 2021 р.

Абітурієнтам

Відбір кандидатів на навчання із числа працівників ОВС та оформлення їх навчальних справ здійснюють підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ. Прийом та оформлення документів вступників із числа цивільних осіб проводиться безпосередньо у відділенні.

Вступні екзамени та підсумкова державна атестація проходять на базі НАВС (м. Київ), а навчальний процес — у Житомирському відділенні академії.

Для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Житомирі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню академії. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Під час подання заяви вступник подає до Приймальної комісії:

 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий рівень (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього або копії завірені нотаріально;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію картки фізичної особи — платника податків (ідентифікаційний номер);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копію сертифіката ЗНО виданого у 2018 — 2021 роках.

Про ЗВО/ВНЗ

Національна академія внутрішніх справ — один із провідних вищих навчальних закладів у державі та системі МВС України, який має 100-річний досвід підготовки висококваліфікованих
кадрів для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, інших правоохоронних органів, державних та приватних структур.

Житомирське відділення Національної академії внутрішніх справ було створене відповідно до наказу МВС України від 1998 року № 400. У навчальному закладі за заочною формою навчання здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Відділення має необхідну матеріально-технічну базу: окреме двоповерхове приміщення, бібліотечний фонд, що цілком задовольняє потребу слухачів та студентів у навчально-методичній літературі, мультимедійні засоби навчання. Навчальний процес у відділенні забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники кафедр академії та провідні фахівці вищих навчальних закладів Житомирщини, установ і організацій, які мають науковий ступінь не нижче кандидата наук.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Житомирі, а також коледжі в Житомирі, курси в Житомирі, репетитори в Житомирі, робота в Житомирі