Опис курсу

На сучасному етапі розвитку суспільства, проектна діяльність неприбуткових організацій впливає на формування демократичної і політичної культури, зміцненні соціально-економічної стабільності та національної безпеки країни. Проекти, які реалізують неприбуткові організації, спрямовані на розвиток громадянського суспільства, що є важливою умовою побудови демократичної держави. Інститут громадянського суспільства є основною альтернативою у забезпеченні великої кількості суспільних благ.

Реалізація проекту потребує ефективного управління, оскільки на відміну від інших сфер діяльності проект має свої характерні особливості. Проектний менеджер повинен постійно поповнювати свої знання і добре розбиратися в таких питаннях:

 • як спланувати та скоординувати реалізацію проекту;
 • як залучити кошти для реалізації проекту;
 • як правильно сформувати бюджет;
 • як краще розпорядитися власними коштами;
 • як зібрати команду працівників для реалізації проекту;
 • як мотивувати персонал до результативної діяльності;
 • як уникати конфлікту в команді проекту;
 • як оцінити ефективність проектної діяльності.


Програма «Управління проектами в неприбутковому секторі» - це унікальна, інтенсивна програма для отримання практичних знань, умінь і навичок з організації ефективного проектного менеджменту.


Формат даної програми дозволить слухачам отримати необхідні для практичної реалізації проекту навички та вміння, а також поповнити вже набутий обсяг знань, який необхідний у сфері проектної діяльності НУО.

Викладачі програми мають багаторічний практичний досвід з управління проектами, нададуть не тільки теоретичні знання, але й поради з власного досвіду.

Мета:

допомогти учасникам програми засвоїти методологію успішного управління проектами, надати практичні навички з використання базових інструментів проектного менеджменту.

Програма:

В результаті навчання учасники програми:

 • Оволодіють базовими принципами проектного менеджменту;
 • Набудуть практичних навичок у розробці, реалізації та звітності за проектом;
 • Навчаться планувати проектну діяльність;
 • Будуть правильно проводити моніторинг і оцінювати ефективність проекту;
 • Навчаться обробляти і представляти отримані результати та звітні матеріали.

В результаті навчання організація зможе:

 • Використовувати сучасні методи та інструменти в управлінні проектами, адаптації та впровадженні проектних рішень у практичну діяльність.
 • Розробити проектну документацію, здійснити внутрішній моніторинг процесу підготовки заявки, організувати проектне бюджетування, спланувати і здійснити оцінку ефективності проекту, представити підготовлений проект донорам.
 • Правильно розподілити повноваження у проекті. Розробити процедури документообігу в проекті.
 • Розробити внутрішні положення і процедури з управління проектною діяльністю.
 • Розробити систему моніторингу та оцінки в розрізі проектів.

Дата проведення: 16, 17, 18 февраля 2017 року

Викладачі:

Науменко Наталія
Негрєєва Ірина
Шкурка Лариса

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок