Факультети і спеціальностівгору

Юридичний факультет

Бакалаврат

 • Право

Спеціалізації: право Європейського Союзу; приватне право; публічне право.

 • Психологія

Спеціалізації: організаційна психологія; юридична психологія.

Магістратура

 • Право

Спеціалізації: господарське право; інтелектуальна власність.

 • Психологія

Спеціалізація: юнгіанське консультування

ОКР «спеціаліст»

 • Право
 • Програма перепідготовки: приватна детективна діяльність

Факультет економіки та підприємництва

Бакалаврат

 • Маркетинг

Спеціалізації: промо, просування та продаж продукції; маркетингові дослідження та політика.

 • Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: фінансова безпека бізнесу; банківський бізнес та страхування.

 • Економіка

Спеціалізація: економіка підприємства.

 • Облік і оподаткування

Спеціалізація: облік, аудит та оподаткування бізнесу.

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: економіка і організація підприємницької діяльності.

 • Туризм

Спеціалізації: туристична діяльність; готельний бізнес.

 • Менеджмент

Спеціалізації: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; комерційна логістика.

Магістратура

 • Маркетинг

Спеціалізація: інтерактивний маркетинг таPR-технології.

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Економіка

Спеціалізація: креативний розвиток підприємства.

 • Облік і оподаткування

Спеціалізація: облік, аудит та оподаткування бізнесу.

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: економіка підприємницьких структур.

 • Менеджмент

Спеціалізації: управління логістичною діяльністю; стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю.

ОКР «спеціаліст»

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Економіка
 • Облік і оподаткування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Менеджмент

Факультет міжнародних відносин

Бакалаврат

 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: інформаційна діяльність у міжнародних відносинах; формування міжнародного іміджу країни.

 • Міжнародні економічні відносини

Спеціалізації: міжнародна торговельна діяльність; міжнародна економічна діяльність (російська мова викладання); експортноорієнтований бізнес (Україно-австрійська програма, англійська мова викладання); бізнес в Європейському Союзі.

Магістратура

 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; брендингові технології у міжнародній діяльності.

 • Міжнародні економічні відносини

Спеціалізації: аналітична діяльність на світових товарних ринках; експортноорієнтований менеджмент (Україно-австрійська програма, англійська мова викладання); бізнес у Європейському Союзі.

ОКР «спеціаліст»

 • Міжнародні економічні відносини

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій:

Бакалаврат

 • Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізації: комп’ютерні мережі та адміністрування; мобільні інформаційні технології; комп’ютерна графіка та дизайн; бізнес-інформатика

Магістратура

 • Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • Менеджмент

Спеціалізації: створення та розвиток ІТ-технологій;Agile-технології розробки програмного забезпечення

ОКР «спеціаліст»

 • Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

Перепідготовка (друга вища освіта, ОКР «спеціаліст»):

 • Економіка;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Облік і оподаткування;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг.

Магістерські програми

 • Менеджмент

Спеціалізаціїадміністративний менеджмент; управління навчальним закладом; бізнес-адміністрування; управління інноваційною діяльністю; управління проектами; якість, стандартизація та сертифікація.

 • Науки про освіту

Спеціалізаціяпедагогіка вищої школи.

 • Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий інcтитут менeджмeнту безпeки

Магістратура

 • Менеджмент

Спeціалізаціїуправління фінанcово-економічною безпекою; інформаційно-аналітичнe забезпечeння фінанcово-економічної безпеки; менеджмeнт майновoї тa фізичнoї безпeки.

Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 455-57-07.

Довузівська підготовка:

Займатися на підготовчих курсах можна 2 рази на тиждень у будні з 16.00 до 18.50 або в суботу з 9.00 до 15.00. Є дистанційна форма навчання.

Обов'язкові предмети:

 • українська мова;
 • українська література.

2 предмети на вибір:

 • історія України;
 • англійська мова;
 • математика;
 • географія;
 • біологія.

Умови вступу для іноземців

Університет здійснює підготовку іноземних громадян в рамках діючої ліцензії українською, російською та англійською мовами. Також діє підготовче відділення для іноземних громадян.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 455-57-07.

Докладніше про ВНЗвгору

Університет «КРОК» – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Університет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Психологія», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», «Туризм», «Науки про освіту».

Спільні програми з іноземними навчальними закладами дають можливість їхнім випускникам отримувати, крім українського державного диплома, диплом відповідного іноземного університету. Це, зокрема, Україно-австрійська програма з експортноорієнтованого менеджменту, що реалізується разом з Університетом прикладних наук (м. Кремс, Австрія), і Україно-нідерландський проект з бізнес-адміністрування, розроблений спільно з Університетом прикладних наук для професіоналів в сфері бізнесу (Нідерланди).

До складу Університету «КРОК» входять Коледж економіки, права та інформаційних технологій, Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Бізнес-школа КРОК, а також Інститут управління природними ресурсами і Коломийський коледж (Івано-Франківська область).

Коледж економіки, права та інформаційних технологій пропонує навчання за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництва, торгівля та біржова діяльність», «Право», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Готельно-ресторанна справа». Кожна спеціальність має актуальні спеціалізації.

В Університеті працює відділ аспірантури, що здійснює підготовку науковців за галузями знань: управління та адміністрування, інформаційні технології, соціальні та поведінкові науки, право. Також в Університеті «КРОК» діє докторантура в галузі соціальних та поведінкових наук (спеціальності «Економіка», «Менеджмент»).

Державним визнанням наукових досягнень Університету є відкриття наказами Вищої атестаційної комісії України спеціалізованих вчених рад: Д 26.130.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності та 21.04.01 – економічна безпека держави; К 26.130.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностями 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія; К 26.130.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень; К 26.130.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка управління національним господарством.

В Університеті пропонуються два графіки заочного навчання – недільний (навчання у вихідний день – неділю) і тижневий (тритижневі сесії протягом семестру). Для тих, хто віддає перевагу здобуттю знань у будь-який час у будь-якому місці, існує дистанційна форма навчання. Також існує програма лояльності для осіб з обмеженими можливостями.

Департамент довузівської підготовки Університету здійснює підготовку до вступу в коледж і до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Слухачам пропонуються стаціонарні (2 рази на тиждень в будні з 16.00 до 18.50), суботні (щосуботи з 9.00 до 15.00), дистанційні підготовчі курси.

Центр розвитку кар'єри Університету «КРОК» пропонує своїм студентам і випускникам ряд таких можливостей, як працевлаштування (ярмарки вакансій, дні кар'єри на факультетах, послуги персональних кар'єрних консультантів, оголошення про вакансії, програми стажувань в компаніях), професійний та особистісний розвиток (майстер-класи від успішних професіоналів-практиків, тренінги, бізнес-ігри, освітні та практико-орієнтовані проекти).

На базі Університету діє Асоціація випускників, яка дозволяє підтримувати зв'язки між випускниками всіх поколінь. Асоціація допомагає студентам і випускникам в питаннях працевлаштування, особистісного розвитку, освіти і проведення дозвілля.

Управління міжнародного співробітництва пропонує освітні програми як для українських, так і для іноземних студентів; співпрацює з партнерськими навчальними закладами з усього світу, надаючи можливість взяти участь у студентських обмінах.

До послуг тих, хто навчається в Університеті – обладнані сучасною технікою комп'ютерні класи, поліграфічний центр, навчально-наукова бібліотека, читальний зал, Культурний центр, можливість брати участь у студентcькому самoвpядуванні, роботі студентської проектної та медіа-гpупи, а тaкoж спopтивний і трeнажepний зaли, їдaльня, кaфe.

Гpaфік рoбoти пpиймaльнoї кoміcії:

 • Пн–Пт: 9:00 – 19:00;
 • Сб: 10.00 – 15:00.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок