Всі матеріали про Вступ 2024
Питання і відповіді про вступ 2024

Питання і відповіді про вступ 2024

Дізнайтесь відповіді на запитання щодо вступу до університету та коледжу, НМТ та вступних випробувань, документів та електронного кабінету, пільгових умов вступу та всього, що стосується вступної кампанії 2024.

Ми постійно доповнюємо цей розділ новими питаннями та відповідями. Щоб нічого не пропустити, ви можете підписатися на наш канал у Телеграмі. А якщо тут немає відповіді на питання, яке вас цікавить — задайте питання нам.
Уся інформація актуальна та узгоджена з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

У цій статті:

Вступ до університету

До кон'юнктурних спеціальностей належать:

 • 035 «Філологія (крім української та кримськотатарської мови і літератури, фольклористики)»;
 • 051 «Економіка»;
 • 052 «Політологія»;
 • 053 «Психологія»;
 • 054 «Соціологія»;
 • 061 «Журналістика»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 075 «Маркетинг»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 081 «Право»;
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
 • 122 «Комп'ютерні науки»;
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»;
 • 124 «Системний аналіз»;
 • 125 «Кібербезпека»;
 • 126 «Інформаційні системи та технології»;
 • 221 «Стоматологія»;
 • 222 «Медицина»;
 • 223 «Медсестринство»;
 • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»;
 • 225 «Медична психологія»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація»;
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
 • 228 «Педіатрія»;
 • 229 «Громадське здоров’я»;
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»;
 • 242 «Туризм»;
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»;
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 • 293 «Міжнародне право».

Некон'юнктурні спеціальності — спеціальності менш популярні, ніж кон'юнктурні. Їх перелік слід шукати на сайті учбових закладів, куди ви збираєтеся вступати. Деякі некон'юнктурні спеціальності потребують проходження творчих конкурсів та випробувань. Наприклад, спеціальність 017 — фізична культура і спорт, спеціальності галузі 02 — дизайн, декоративно-прикладне мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво. Для вступу на контракт на некон’юнктурні спеціальності враховуються тільки результати творчих конкурсів, випробувань та результати розгляду мотиваційних листів, НМТ у цьому випадку можна не здавати.

Перелік некон'юнктурних спеціальностей на прикладі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Галузевий коефіцієнт (ГК) — це показник, що встановлюється для спеціальностей, яким надається особлива підтримка від держави, щоб мотивувати абітурієнтів вступати на ці спеціальності ззавдяки впливу ГК на конкурсний бал та вищих шансів на вступ.

Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 або 1,00 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Галузевий коефіцієнт нараховується вступникові автоматично, тобто для його отримання не потрібно робити жодних додаткових дій.

Це спеціальності, які належать до наступних галузей:

 • 01 «Освіта/Педагогіка» (012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта» 014.04-014.10, 014.15-014.16 «Професійна освіта»);
 • 10 «Природничі науки» (102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»);
 • 11 «Математика та статистика» (111 «Математика», 112 «Статистика»);
 • 13 «Механічна інженерія» (131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 135 «Суднобудування», 136 «Металургія»);
 • 14 «Електрична інженерія» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», 145 «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика»);
 • 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» (161 «Хімічні технології та інженерія»);
 • 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (171 «Електроніка», 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», 173 «Авіоніка», 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології», 176 «Мікро- та наносистемна техніка»);
 • 18 «Виробництво та технології» (181 «Харчові технології», 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології»);
 • 19 «Архітектура та будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»);
 • 20 «Аграрні науки та продовольство» (201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія»);
 • 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (251 «Державна безпека», 252 «Безпека державного кордону», 253 «Військове управління (за видами збройних сил)», 254 «Забезпечення військ (сил)», 255 «Озброєння та військова техніка»);
 • 26 «Цивільна безпека» (261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека»);
 • 27 «Транспорт» (271 «Морський та внутрішній водний транспорт» крім спеціалізації 271.01, 272 «Авіаційний транспорт», 273 «Залізничний транспорт», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (за видами)» крім 275.01 та 275.04).

Зазвичай медогляд потрібен вступникам, які вступають на спортивні та військові спеціальності. Чи потрібна медична довідка для вступу, визначає сам освітній заклад. Інформацію щодо необхідності подання довідки № 086/о потрібно шукати в умовах прийому на сайті ЗВО або ж дізнатися у приймальній комісії.

Творчі спеціальності — це перелік спеціальностей, на які вступають за результатами творчого конкурсу. 

До творчих спеціальностей належать:

 • 017 «Фізична культура і спорт» (складається конкурс фізичних здібностей);
 • 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»;
 • 022 «Дизайн»;
 • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
 • 024 «Хореографія»;
 • 025 «Музичне мистецтво»;
 • 026 «Сценічне мистецтво»;
 • 191 «Архітектура та містобудування».

Вступні випробування — це оцінка підготовки вступника до навчання у ЗВО. Має форму НМТ, творчого конкурсу, співбесіди, вступного іспиту для іноземців чи фахового іспиту.

Реєстрація заяв на вступні випробування передбачає реєстрацію на участь у творчому конкурсі (для творчих та спортивних спеціальностей), вступному іспиті чи співбесіді. Вступні випробування передбачені для тих категорій вступників, які не складають НМТ через особливі умови вступу — пільги або вступ на спеціальності, які потребують окремого оцінювання.

 • Списки зарахованих на бюджет будуть готові та оприлюднені Приймальними комісіями у терміни, які закріпить Міністерство освіти і науки у Порядку прийому на навчання у 2024 році. Поки що чекаємо затвердження цього Порядку прийому.

Дізнатися, чи ви зараховані, також можна в особистому електронному кабінеті — зміниться статус заяви на «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням».

 • Списки зарахованих на контракт будуть оприлюднені Приймальними комісіями. Також в особистому кабінеті зміниться статус заяви: з «Допущено до конкурсу» на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Ні. Достатньо створити один кабінет на основі одного з документів про освіту. Інший документ має відобразитися вже в кабінеті. Якщо другий документ не прикріпився в кабінет автоматично, додайте його туди самостійно.

Друга черга — це додатковий набір у ЗВО, який можуть провести університети після основного періоду вступної кампанії. Чи буде другий набір — університети вирішують самостійно та повідомляють про набір на своїх сайтах.

Основні умови другої черги вступу:

 • вступ лише на контракт;
 • немає пільгових умов вступу;
 • на денну та заочну форму навчання;
 • вступ на творчі спеціальності — за результатами творчого конкурсу, на спеціальності з особливою підтримкою — з мотиваційним листом, на інші спеціальності — за результатами ЗНО / НМТ.

У червні–серпні 2024 року.

Реєстрація електронних кабінетів вступників почнеться 1 липня.

Регульовані спеціальності — це ті спеціальності, які необхідно здобути, щоб отримати регульовану професію. Від цих професій залежить безпека та добробут громадськості, отже навчання на таких спеціальностях, а надалі і робота за фахом та здобуття професійних кваліфікацій регулюється (звідси і «регульовані») нормативними актами. 

До регульованих галузей та спеціальностей належать:

 • 08 «Право», спеціальність 081 «Право»;
 • 14 «Електрична інженерія», спеціальності: 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика»;
 • 19 «Архітектура і будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»;
 • 21 «Ветеринарна медицина», спеціальності: 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»;
 • 22 «Охорона здоров'я», спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»;
 • 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності: 251 «Державна безпека», 252 «Безпека державного кордону», 253 «Військове управління (за видами збройних сил)», 254 «Забезпечення військ (сил)», 255 «Озброєння та військова техніка»;
 • 26 «Цивільна безпека», спеціальності: 261 «Пожежна безпека», 262 «Правоохоронна діяльність», 263 «Цивільна безпека»;
 • 27 «Транспорт», спеціальності: 271 «Річковий та морський транспорт», 271 «Авіаційний транспорт», 273 «Залізничний транспорт», 275 «Транспортні технології (за видами)»;
 • 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 293 «Міжнародне право».

Щоб мати можливість перевестись на вакантне бюджетне місце, вступник має бути спершу зарахованим на контракт. Під час подання заяв абітурієнти, які розраховують отримати шанс перевестися на вільні бюджетні місця, мають поставити позначку «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням».

У 2024 році переводять на бюджет вступників, які мають особливі умови вступу. Для переведення потрібно написати заяву у довільній формі на ім'я керівника закладу освіти та подати цю заяву до вишу. Зверніть увагу, що потрібно підтвердити право на переведення відповідними документами: посвідченням члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, посвідчення учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади.

Перевестися на вакантне бюджетне місце можна з 10 до 18 серпня 2024 року.

 • 1,07 — Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська та Херсонська області.
 • 1,05 — Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська та Чернігівська області.
 • 1 — для всіх інших регіонів.

Це орієнтовні регіональні коефіцієнти 2024. Остаточно ці коефіцієнти затвердять у червні.

Подання заяв та документів для майбутніх бакалаврів почнеться 19 липня та триватиме до 31 липня.

До цього часу вступники мають зареєструвати електронний кабінет на сайті ЄДЕБО (реєстрація кабінетів почнеться 1 липня). Вступники на творчі спеціальності, а також абітурієнти з пільгами додатково реєструються на творчі конкурси та співбесіди у період з 3 до 10 липня (до 25 липня на контракт).

НМТ та вступні випробування

Додаткова сесія НМТ — це додатковий період для проходження тестування для тих учасників, які не змогли скласти тест під час основної сесії з поважних причин.

Тестування відбувається в спеціально тимчасових екзаменаційних центрах в Україні та за кордоном. Кожен учасник має своє комп'ютерне місце та 4 години на виконання завдань з 4 блоків предметів.

Копії мають бути чіткими, зрозумілими та не обрізаними. Щоб всю інформацію можна було розібрати та перевірити.

Щоб зробити копію, документ можна сфотографувати або відсканувати. Кожна копія зберігається окремим файлом у форматі .png або .jpg, розмір не більше 1 Мб.

1. Під час реєстрації поставте позначку про відсутність РНОКПП.

2. У персональному кабінеті завантажте документ, який пояснює відсутність ідентифікаційного коду. Для громадян України це сторінка/сторона паспорту з відміткою про відмову від отримання РНОКПП. Не громадяни України завантажують посвідчення особи іноземного зразка, або довідку про звернення за захистом в Україні, або інший документ, який підтверджує її спеціальний статус.

Так, ви можете зареєструватися за допомогою Дії. 

В деяких випадках потрібно подавати додаткові документи:

 • якщо маєте розбіжності в персональних даних в різних документах, подаєте свідоцтво про зміну імені, та/або свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;
 • медичну довідку, якщо маєте особливі освітні потреби та вам необхідні спеціальні умови для проходження НМТ;
 • якщо маєте документи іноземною мовою, подаєте також їхній нотаріально засвідчений переклад українською мовою; 
 • якщо не маєте картки платника податків, то додаєте документ, який це підтверджує — копію відмітки в паспорті та ін.;
 • якщо пропускаєте основну сесію НМТ, то подаєте документ, який пояснює причину пропуску. Наприклад, копію Наказу МОНу, якщо приймаєте участь в офіційних змаганнях в час проведення НМТ.

У додатковій сесії складають НМТ ті учасники, які з поважних причин пропустили основну:

 • якщо довготривала повітряна тривога завадила прибути вчасно до центру тестування або пройти НМТ;
 • під час тестування погіршився стан здоров'я;
 • учасник приймав участь в офіційних заходах Міністерства освіти та науки, Міністерства молоді та спорту чи Міністерства культури та інформаційної політики України та можете це довести відповідним документом, наприклад, копією наказу.

Якщо виникають проблеми — зверніться до пункту реєстрації.

Спробуйте зареєструватись заново під час додаткового періоду реєстрації на НМТ.

Перед повторною реєстрацією переконайтесь, що:

 • всі персональні дані вказані вірно;
 • всі документи відповідають вимогам законодавства;
 • вам можуть забезпечити особливі умови проходження НМТ, яких потребує ваш фізичний стан та медична довідка.

Так, можна! Із математики довідкові матеріали будуть ідентичні тим, що були у 2022 році. На тестах із хімії та фізики можна використовувати довідкові матеріали із ЗНО 2021.

 • Довідкові матеріали з фізики. Для написання тесту з фізики можна скристатися таблицею префіксів до одиниць SI, таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.
 • Довідкові матеріали з хімії. На тестуванні з хімії можна використовувати періодичну систему хімічних елементів (у короткій і довгій формі); таблицю розчинності основ кислот амфотерних гідроксидів і солей у воді за температури 20-25°C; таблиця ряду активності металів.
 • Довідкові матеріали із математики. Щоб зробити тест з математики, можна «підглянути» деякі формули з геометрії, логарифми, таблицю квадратів від 10 до 49 тощо.

НМТ, або ж національний мультипредметний тест, — це комплексне онлайн-тестування, яке дає підставу для участі у конкурсному відборі при вступі на освітній рівень бакалавра. НМТ — це альтернатива до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), введена для оцінки знань вступників під час дії воєнного стану.

Вступні випробування проводяться у форматі іспиту та творчого конкурсу.

Вступний іспит передбачений для пільгових категорій вступників, може проводитись у форматі усної співбесіди та ґрунтуватись на програмах ЗНО минулих років. 

Творчий конкурс різний для різних спеціальностей. Спільне — він практичний, оскільки має перевірити певні навички вступника (наприклад, художні вміння).

Вступні випробування можуть проходити очно чи дистанційно. Кожен ЗВО самостійно визначає програму вступних випробувань, яку розміщує на сайті своєї Приймальної комісії.

За недотримання правил поведінки.

Основні правила:

 • Виконуйте вказівки та вимоги інструкторів, зокрема під час перевірки металошукачами.
 • Не беріть з собою небезпечні предмети та речовини.
 • Не просіть когось пройти тестування за вас.
 • Не відкривайте інші вкладки браузера.
 • Не користуйтеся телефоном, навушниками, друкованими матеріалами та флешками.
 • Якщо берете з собою воду — зніміть етикетку з пляшки.
 • Повідомте інструкторів, якщо маєте з собою ліки та прийматимете їх під час тестування.
 • Не спілкуйтесь з іншими учасниками під час тестування та не заважайте їм.

Тестування пройде з 14 травня по 19 липня 2024 року.

Обов'язкові копії документів:

 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка з місця навчання (для випускників 2024, видається школою) або свідоцтво про загальну середню освіту;
 • картка платника податків або документ, де вказано ваш ідентифікаційний код. Якщо не маєте картки платника податків — під час реєстрації поставте позначку про відсутність РНОКПП.

В особливих випадках потрібно додати:

 • свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, якщо маєте розбіжності в персональних даних;
 • медичну довідку, якщо маєте особливі освітні потреби;
 • засвідчені переклади українською мовою документи, якщо ваші документи іноземною мовою;
 • документ, який пояснює відсутність ідентифікаційного коду. Це може бути відповідна сторінка паспорту або посвідчення особи іноземного зразка чи довідка за зверненням за захистом в Україні;
 • пояснювальний документ, якщо пропускаєте основну сесію НМТ.

Так. Якщо НМТ та іспити співпадуть, ви можете пропустити основну сесію та зареєструватися на додаткову. Для цього вам необхідно надати документ — довідку з закладу освіти про іспити, а також, якщо документ іноземною мовою, необхідно надати нотаріально завірений переклад цього документу на українську мову.

Зайдіть в особистий кабінет та подивіться статус реєстрації.

 • Якщо статус «Зареєстровано для участі в НМТ» — ви успішно зареєстровані на НМТ і тепер маєте очікувати на повідомлення з датою та місцем тестування.
 • Якщо статус «Документи надіслані на обробку» — ваші документи ще обробляють працівники УЦОЯО (це займає до 7 робочих днів).
 • Якщо ж вам відмовили в реєстрації — дізнайтеся причину і що з цим можна зробити

Дивіться перелік країн та міст, де можна скласти НМТ 2024. 

Країна Місто Основна сесія Додаткова сесія
Австрія Відень +
Азербайджан Баку +
Бельгія Брюссель + +
Болгарія

Варна

Софія

+

+

+

Велика Британія

Единбург

Лондон

+

+

+

Грузія Тбілісі +
Данія Орхус +
Естонія Таллінн +
Ірландія Тралі + +
Іспанія Валенсія +
Італія

Мілан

Рим

+

+

+

Канада

Едмонтон

Торонто 

+

+

+

Латвія Рига + +
Литва Каунас  +
Люксембург Мерш +
Молдова Кишинів +
Нідерланди

Алкмар

Амстердам

Роттердам

+

+

+

+

+

Німеччина

Берлін

Гамбург

Єна

Кельн

Лейпциг

Мюнхен

Нюрнберг

Пассау

Дюссельдорф

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Норвегія Осло +
Польща

Бидгощ

Варшава

Вроцлав

Домброва Горнича

Краків

Люблін 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Португалія Лісабон + +
Румунія Бухарест +
Словаччина Братислава + +
США 

Детройт

Нью-Йорк

Сакраменто

Чикаго

+

+

+

+

+

Туреччина Бельдібі  +
Угорщина Будапешт  +
Фінляндія Гельсінкі  +
Франція

Марсель

Париж

+

+

Хорватія Загреб  +
Чехія

Брно

Прага

+

+

+

+

Швейцарія Берн  +
Швеція Стокгольм  +

Учасникам НМТ стане в пригоді інструкція НМТ за кордоном: як зареєструватися та де пройти.

Перший етап реєстрації можна пройти за допомогою Дії:

 1. Оберіть «Вхід за допомогою застосунку Дія».
 2. Відскануйте чи натисніть QR-код.
 3. Підтвердіть надсилання даних за допомогою Дія.Підпис.

Далі внесіть інформацію про випускника та завантажте документи про освіту

На сторінці авторизації введіть паспортні дані та ідентифікаційний код, з якими ви реєструвалися на НМТ. Також можна увійти через Дію.

Якщо ви не змогли прийти на тестування з поважних причин, то можете зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

Для цього вам потрібно написати заяву на участь у додатковій сесії у центрі тестування. Або написати заяву протягом 3 днів і відправити на електронну адресу УЦОЯО.

До поважних причин належать:

 • участь в офіційних міністерських заходах (змагання, конкурси, олімпіади);
 • іспити у закордонній школі (для учасників за кордоном);
 • хвороба;
 • довготривала тривога, яка завадила дістатися центру тестування;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до ТЕЦ, що трапилося до проведення НМТ;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу (не раніше ніж за 7 календарних днів до дня складання НМТ під час основного періоду).

Щоб змінити населений пункт, натисніть у персональному кабінеті червону кнопку «Унести зміни», яка знаходиться внизу сторінки з реєстраційними даними.

Ви можете це зробити після того, як ваші документи пройдуть обробку і вас допустять до складання НМТ, тобто коли бачитимете статус «Зареєстровано для участі в НМТ».

Щоб змінити додатковий предмет на НМТ, натисніть у персональному кабінеті червону кнопку «Унести зміни», яка знаходиться внизу сторінки з реєстраційними даними.

Ви можете це зробити після того, як ваші документи пройдуть обробку і вас допустять до складання НМТ, тобто коли бачитимете статус «Зареєстровано для участі в НМТ».

Місце проведення НМТ буде вказане в персональному кабінеті учасника НМТ у вкладці «Місце проведення». Адресу центру тестування вам надішлють не пізніше 8 травня.

Сертифікат (можна сформувати та завантажити в персональному кабінеті учасника НМТ) та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Під час повітряної тривоги ви разом з іншими учасниками пройдете до укриття. Тестування на цей час призупинять. Якщо тривога буде недовгою, то після відбою ви зможете продовжити тестування. Якщо ж тривога затягнеться, ви зможете зареєструватися на додаткову сесію.

Ні. Якщо ви вже пройшли реєстрацію і вам повідомили дату та місце, змінити не можна, адже для вас створені умови у центрі тестування.

У вкладці «Місце проведення» у персональному кабінеті натисніть кнопку «Сформувати запрошення (PDF)».

Не обов'язково. Сертифікат та запрошення ви можете взяти в електронному варіанті (завантажити на телефон). 

Документи та електронний кабінет

Якщо після натиснення кнопки «Зберегти» текст мотиваційного листа зник і відбулось повернення на головну сторінку, ймовірно вступник писав його понад 120 хвилин. Саме стільки часу передбачено для роботи з кабінетом. Щоб запобігти такому прикрому випадку, пишіть та редагуйте мотиваційний лист в іншій програмі, а готовий варіант копіюйте в е-кабінет.

Мотиваційний лист має бути обсягом до 20 000 символів. Але кожен освітній заклад може вводити свої вимоги щодо написання. Їх потрібно шукати у Правилах прийому.

Редагувати лист можна лише до подання заяви. Якщо заява уже має статус «Зареєстровано в ЄДЕБО», редагування неможливе.

Мотиваційний лист додають під час подання заяви. Якщо для вступника не відкрита опція подання заяв, він не зможе додати мотиваційний лист.

Не варто чекати поки відкриється опція подання заяв. Мотиваційний лист краще написати та відредагувати завчасно. Як тільки відкриється можливість подавати заяви, його можна буде скопіювати та вставити у відповідне поле.

Подання заяв → Результати випробувань → Внести текст мотиваційного листа.

Кожен заклад вищої освіти має власні критерії оцінки, які публікує на сайті Приймальної комісії. Мотиваційні листи оцінюються по шкалі 100-200 балів.

Загальні критерії оцінки:

 • відсутність плагіату;
 • грамотність;
 • чи розуміє вступник майбутню професію та свідомо робить свій вибір.

Пароль ви придумуєте самостійно. Радимо записати його або зберегти десь у нотатках, адже вам доведеться вводити його при кожному вході в кабінет. Краще не вказувати пароль від електронної пошти.

Ні. При реєстрації електронного кабінету вступника 2024 ви маєте зазначити унікальні логін і пароль.

Пройдіть усю процедуру реєстрації електронного кабінету спочатку.

Якщо ви не змогли активувати кабінет через відсутність доступу до пошти, пройдіть реєстрацію спочатку, вказавши актуальний e-mail.

Подивіться покроковий план дій, який ми склали на основі інструкцій від ЄДЕБО. І зверніться з відповідним запитом і сканкопіями документів на електронну пошту vstup.inforesurs.gov.ua.

Фотокомп’ютерний (пластиковий) документ має серію з двох літер, а номер — із восьми цифр. Сформований в ЄДЕБО документ: серія — одна літера та дві цифри, номер — шість цифр.

Ні. Вам потрібно створити новий кабінет.

Так. Ви маєте зареєструвати два різні електронні кабінети, але можете вказати однакові логін та пароль.

Зареєструйте новий електронний кабінет для вступу до закладів вищої або фахової передвищої освіти.

Якщо ви перевищили ліміт невдалих спроб авторизації, то система блокує вас на 5 хвилин. Краще не вгадуйте пароль, а скористайтеся функцією «Забули пароль?».

Вам не потрібно завантажувати в кабінет жодні документи чи додатки до них. Єдиний файл, який ви будете завантажувати, — це ваше особисте фото.

Для подання заяв на вступне випробування є окремий модуль електронного кабінету «Реєстрація на вступне випробування». Адже заява на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс) та заява на вступ — це різні типи заяв.

Так. Загалом зі свого електронного кабінету ви можете подати до 20 заяв (із них 5 — на бюджет) на будь-які спеціальності в будь-які ЗВО.

Ні. Дата створення кабінету чи подання заяви ніяк не впливає на ваш конкурсний бал, а отже — на можливість вступити на бюджет. Головне — ви маєте вчасно зареєструвати кабінет та подати заяви. Усі актуальні дати зручно відстежувати в календарі вступної кампанії 2024.

На сайті ЄДЕБО на сторінці пошуку конкурсних пропозицій.

Для пошуку потрібно ввести:

1. Освітній рівень, який хочете здобути (наприклад, бакалавр).

2. Основу вступу — попередня освіта, на основі якої вступаєте (наприклад, свідоцтво про повну загальну середню освіту).

3. Оберіть спеціальність та спеціалізацію, на яку плануєте вступати.

У списку, що з'явиться, ви побачите список конкурсних пропозицій від усіх закладів. На картці кожної пропозиції вказаний код, назва спеціальності — вони знадобляться для подання заяв на участь у творчих конкурсах / співбесідах, а також для подання заяв на вступ.

Додатково ви можете відфільтрувати пропозиції за регіоном та закладом освіти, а також за формою навчання та курсом зарахування.

Фахівці Єдиної державної бази з питань освіти радять не хвилюватися і почекати. Результати НМТ спершу з'являються в персональних кабінетах учасників. Після цього інформація передається до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) і відображається в електронних кабінетах вступників.

На передачу даних між базами потрібен час. Однак до початку приймання заяв за результати НМТ (19 липня) інформація буде завантажена в ЄДЕБО і відображена в електронних кабінетах вступників.

Пільгові умови вступу

 • Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування.
 • Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
 • Діти, зареєстровані як ВПО.
 • Діти, батьки яких загинули під час Революції Гідності.
 • Діти, один із батьків яких загинув або пропав безвісти у районі проведення АТО або під час військових дій після повномасштабного вторгнення.
 • Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей.
 • Діти з інвалідністю, особи з інвалідність І-ІІІ груп.
 • Діти учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності.
 • Вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі.

Самостійно вступник не може зареєструвати пільгу, для цього необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти та подати необхідні документи. У закладі внесуть пільги до системи, і вступник, створюючи заяви на вступ, зможе відмітити спеціальні умови вступу.

Подати документи про пільги можна очно та онлайн. Наприклад, Херсонський державний університет допомагає з пільгами онлайн, вони приймають копії необхідних документів на пошту.

Вступ до коледжу

4 роки, якщо абітурієнт вступає після 9 класу та хоче стати фаховим молодшим бакалавром.

Подати заяву на вступ до коледжу потрібно у електронній формі у завчасно створеному електронному кабінеті вступника. Реєстрація е-кабінетів розпочнеться у кінці червня. Ми додатково повідомимо, де це можна буде зробити.

Щоб створити е-кабінет, внести електронну заяву, завантажити додатки документів про освіту вступники можуть звернутися у консультаційні центри, які відкриють у закладах освіти.

У деяких ситуаціях подання заяви буде можливе тільки у паперовій формі — дивіться наступне питання.

Вступ до магістратури

Вступні випродування в магістратуру, ЄВІ та ЄФВВ, відбудуться в такі дати:

 • основна сесія: 24 червня — 15 липня; 
 • додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня. 

Реєстрація на НМТ відбудеться у два періоди:

 • основний етап реєстрації — 7–29 травня;
 • додатковий етап реєстрації — 17–21 червня.

Зареєструватися, тобто подати документи, можна у приймальній комісії будь-якого закладу вищої освіти. Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки, на яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури».

Документи для реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ:

 • заповнена заява-анкета з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), або документа, що підтверджує причину відсутності РНОКПП;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
 • актуальні фотокартки для документів (кольорові або чорно-білі);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о — для вступників, яким потрібно створити спеціальні умови проходження вступних випробувань.
2023 рік 2024 рік
2023 рік 2024 рік