Факультетивгору
  • Економіка
  • Право
  • Правооxоронна діяльніcть
  • Публічне упpавління тa адмініcтрування
Абітурієнтамвгору

У Донецькому юридичному інституті функціонують 4 факультети, 15 кафедр, науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяльності, «Академія поліції», аспірантура та докторантура, курси довузівської підготовки.

В інституті функціонує освітній центр «Донбас-Україна», що надає можливість отримати вищу освіту для абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних Україні територій та територій вздовж «лінії розмежування».
Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (067) 318-80-76, (095) 702-54-84, (067) 914-74-54, (095) 791-53-02, (097) 907-01-07.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (067) 318-80-76, (095) 702-54-84, (067) 914-74-54, (095) 791-53-02, (097) 907-01-07.

Докладніше про ВНЗвгору

У структурі інституту факультету №1 та №2 (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України) здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» на денній форма навчання за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» для підрозділів кримінальної поліції, досудового розслідування, превентивної діяльності на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням, як у м. Кривому Розі, так і у м. Маріуполь.
Факультет №3 (юридичний) здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування» та «Економіка» за денною та заочною формами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Та за освітнім ступенем «магістр» за денною формою навчання «Право» і заочною «Право» і «Правоохоронна діяльність».
Факультет №4 (заочного та дистанційного навчання) забезпечує здобуття освітнього ступеня «бакалавp» тa «магіcтр» зa дeржавним замовлeнням для практичниx пpацівників Національнoї пoліції Укpаїни зa спеціальніcтю «Правооxоронна діяльніcть».

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Кривому Розі, а також коледжі та технікуми в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі

Зворотній зв'язок