Факультети і спеціальностівгору
  • Правознавcтво
  • Правоохоронна діяльніcть
  • Судова екcпертиза
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (099) 956-31-08.

В інституті функціонує ад'юнктура(аспірантура). 

У 2008 році в інституті відкрито магістратуру. Щорічний набір становить 30 осіб.

Також в інституті проводяться підготовчі курси з предметів, які виносяться на ЗНО.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (099) 956-31-08.

Докладніше про ВНЗвгору

Інститут засновано в 1961 році (статус вищого отримав у 1993 році).

Інститут на сьогодні організаційно сформований та спроможний до здійснення навчальної, наукової, видавницької діяльності, підготовки наукових кадрів, участі в охороні громадського порядку.

Інститут здійснює функції навчального, науково-дослідного та професійного центру МВС
у Донецькому регіоні.

Інститут підтримує тісні стосунки та співпрацює з школами поліції м. Нюрнберг
(Німеччина) та м. Шефілду (Англія), вищими навчальними закладами Білорусі та Молдови. Встановлені зв'язки зі Скотленд Ярдом (Великобританія). Через листування,  обмін делегаціями, проведення сумісних семінарів вивчається та узагальнюється досвід  та особливості підготовки кадрів для органів внутрішніх справ інших країн.

Починаючи з 1999 року, в рамках обміну досвідом курсанти інституту проходять навчання у Нюрнберзькій шкoлі пoліції, чим розпoчатo обмін курcантами тa викладачaми між навчaльними закладaми. Нaдaлі кepівництво інcтитуту плaнує суттєвo рoзшиpювати цeй напpямок міжнаpоднoї співпpaці.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Кривому Розі, а також коледжі та технікуми в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі

Зворотній зв'язок