Курси

Облік, фінансовий аналіз і аудит з використанням 1С+МеДок, з видачею документа державного зразка


 • 3950 грн  -5%

Курс стане в нагоді всім, хто прагне опанувати бухгалтерський облік, аналіз фінансово-господарської діяльності та практику аудиту на професійному рівні. Модульна структура курсу дозволяє вибрати слухачеві, виходячи зі своїх професійних потреб та базових знань, саме ті елементи, які дійсно необхідні йому або на нинішньому етапі кар'єрного розвитку, або знадобляться в найближчому майбутньому.

Документ про успішне закінчення повного курсу - свідоцтво Державного зразка про підвищення кваліфікації (для слухачів, які мають вищу освіту) або сертифікат при відсутності отриманої раніше вищої освіти. За запитом слухачів проходження кожного модуля програми окремо може бути підтверджено відповідним документом.

Повний обсяг курсу - 108 аудиторних годин.

Вартість курсу варіюється в залежності від вибраних модулів і рівня базової підготовки слухача. Мінімальна базова вартість - 3950 грн. за повний курс за умови успішного проходження атестаційних заходів та освоєння базових теоретичних матеріалів в режимі екстерна.

До складу повного курсу входять наступні модулі:

Модуль 1. Основи економіки, фінансової діяльності та бухгалтерського обліку на підприємстві, аналіз фінансової звітності з використанням 1С Бухгалтерія

Обсяг модуля - 30 годин або 10 занять по 3 години.

Вартість модуля:

 • безкоштовно - за умови повної оплати 2-го і 3-го модуля програми;
 • 2750 грн. - за умови подальшого проходження тільки 2-го модуля;
 • 1250 грн. - при проходженні модуля в режимі екстерна.

Цільова аудиторія:

 • слухачі, які не мають базової економічної освіти, але прагнуть змінити професію або рід занять. Для даної категорії слухачів цей модуль є обов'язковим, оскільки формує базу знань і навичок, необхідних для подальшої підготовки професійного бухгалтера або внутрішнього аудитора організації. Для слухачів, які мають базову економічну освіту, модуль може бути пройдений в прискореному режимі з метою "оновлення" і підтвердження раніше отриманих знань;
 • керівники та адміністратори середнього і вищого рівнів з технічною освітою, за родом своїх обов'язків пов'язані із здійсненням економічних функцій;
 • студенти середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, які прагнуть отримати не тільки основи теоретичних знань в економічній сфері, а й навички, корисні для подальшої практичної діяльності;
 • все, хто бажає підвищити свій рівень економічної грамотності, але з певних причин не зміг цього зробити в період завершеного раніше навчання.

Програмні результати - системне розуміння економічних процесів на підприємстві і їх обліку, навички читання та аналізу звітності підприємства, загальні навички використання системи 1С для моніторингу основних показників діяльності.

Модуль 2. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз економічної діяльності підприємства з використанням засобів автоматизації (1С Бухгалтерія, МеДок)

Обсяг модуля - 66 годин або 22 заняття по 3 години.

Вартість модуля:

 • 4450 грн. - за умови проходження 2-го і 3-го модуля програми;
 • 4850 грн. - за умови проходження тільки даного модуля;
 • 2450 грн. - при проходженні модуля в режимі екстерна.

Цільова аудиторія:

 • слухачі, які прагнуть розпочати професійну кар'єру бухгалтера, або які бажають розширити практичні навички бухгалтерської діяльності в усіх сферах обліку в організації - матеріальний облік, облік оплати праці, виробничої діяльності і торгово-закупівельних операцій, податковий облік

Програмні результати - практичні навички ведення обліку на підприємстві за всіма елементами економічної діяльності, формування та подача звітності за результатами (квартал, рік), комплексний аналіз фінансово-господарських результатів для вищих керівників і власників, навички виявлення "вузьких" місць, ознак і причин проявів кризових ситуацій, вишукування економічних резервів для стабілізації або розвитку бізнесу, впевнене володіння навичками роботи з програмним комплексом 1С + МеДок

Модуль 3. Комплексний внутрішній аудит системи обліку та фінансового контролю на підприємстві

Обсяг модуля - 12 годин або 4 заняття по 3 години.

Вартість модуля:

 • 1500 грн. - за умови повної оплати 2-го і 3-го модуля програми;
 • 1800 грн. - за умови оплати тільки даного модуля;

Цільова аудиторія:

 • професійні бухгалтери, які володіють навичками ведення обліку по всім функціональним сферам діяльності підприємства;
 • випускники середніх спеціальних та вищих навчальних закладів з присвоєною кваліфікацією "молодший бакалавр", "бакалавр" або "магістр" освітнього напряму "Економіка" за умови успішного проходження атестаційного випробування за матеріалами 2-го модуля даної програми професійної підготовки;
 • слухачі даної програми за умови успішного проходження атестаційного випробування за матеріалами 2-го модуля цієї програми професійної підготовки.

Програмні результати - знання нормативно-правового забезпечення, політики і процедур проведення внутрішнього аудиту, навички складання програми аудиту, організації його проведення, розподілу завдань і формування інформаційної бази планово-контрольних заходів, адміністрування процесів аудиту та фінансового контролю, консультування, розробки рекомендацій, звітів та презентацій за результатами проведених заходів і виявленими відхиленнями.

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Кривому Розі, а також ЗВО (вузи) в Кривому Розі, коледжі в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі