Факультети і спеціальностівгору

Факультет технології неорганічних речовин

101 Екологія 

 •  Екологія та охорона навколишнього середовища 

161 Хімічні технології та інженерія 

 •  Електрохімія та природоохоронні хімічні технології 
 •  Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів 
 •  Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 
 •  NEW Технологія водопідготовки, водоочищення та управління водними ресурсами 

Факультет технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів 
 •  Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів і експертиза паливно-мастильних матеріалів 
 •  Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів 
 •  Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення 

181 Харчові технології

 •  Технології жирів і жирозамінників 
 •  NEW Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 
 •  NEW Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів 

186 Видавництво та поліграфія

 •  Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162 Біотехнологія та біоінженерія

 •  Біотехнологія та біоінженерія 

226 Фармація, промислова фармація

 •  Фармація, промислова фармація 

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології органічних речовин 

263 Цивільна безпека

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та дизайн виробів з них 

133 Галузеве машинобудування

 •  NEW Інжиніринг виробництва і приготування харчових продуктів 
 •  NEW Інжиніринг захисту технічних об’єктів 
 •  NEW Інжиніринг пакувальних виробів

Факультет комп’ютерних наук та інженерії

123 Комп’ютерна інженері

 •  Комп’ютерна інженерія 

122 Комп’ютерні науки

 •  Комп’ютерні науки 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Механічний факультет

131 Прикладна механіка

 •  Технології машинобудування 

144 Теплоенергетика

 •  Теплоенергетика 

143 Атомна енергетика

133 Галузеве машинобудування

 •  Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв 
 •  Комп’ютерне проектування промислового обладнання 
 •  Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів 
 •  NEW Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

Економічний факультет

075 Маркетинг

 •  Маркетинг 

072 Фінанси, банківська справа та страхування -

 •  Фінанси і кредит 

073 Менеджмент

 •  Менеджмент організацій і адміністрування 

051 Економіка 

 • Еконoміка підприємcтва 
 • Економічна кібернeтика 
 • NEW Упpавління якіcтю 
 • NEW Еконoмічна безпeка тa бізнеc-аналітика
Абітурієнтамвгору

Безкоштовний консультаційний центр з подачі електронних заяв працює з 7-00 до 19-00 в Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, т. (0562) 47-34-49

 • 3 поверх, 350 ауд – консультація з вибору спеціальностей, ВНЗ, пріоритетів;
 • 2 поверх, 270 ауд – подача електронних заяв.

Довузівська підготовка:  (0562) 47-46-94.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0562) 47-34-49.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0562) 47-34-49.

Докладніше про ВНЗвгору

Шановний абітурієнте, улітку в університеті буде працювати безкоштовний консультаційний центр з питань подачі електронних заяв.

ДВНЗ УДХТУ проводить безкоштовну консультацію при виборі спеціальності залежно від предметів ЗНО, допомагає розробити індивідуальну стратегію вступу на бюджет.

Університет здійснює набір за всіма спеціальностями на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня молодшого бакалавра) за скороченим терміном навчання. Набір здійснюється на денну й заочну форму навчання на місця державного замовлення та за рахунок коштів фізичних осіб.

У студентів є унікальна можливість отримувати паралельно другу вищу освіту.

У ДВНЗ УДХТУ започатковано нову форму підвищення якості студентської освіти – міжнародна академічна мобільність. Частиною цієї програми є «Подвійний диплом»: студенти мають можливість отримати одночаснодиплом магістра університету м. Ман (Франція) та диплом магістра ДВНЗ УДХТУ. Цеважлива складова процесу інтеграції вищих навчальних закладів у міжнародний освітній простір.

Міжнародна діяльність ДВНЗ УДХТУ

Обдарована учнівська молодь разом з науково-педагогічними працівниками університету активно проводить наукові дослідження та захисти результатів розробок на провідних міжнародних конкурсах. Учнями, що проводили дослідження в університеті, було здобуто 34 перемоги на міжнародних конкурсах INTEL-ISEF (США), GENIOUS OLYMPIAD (США), I-SWEEEP(США), E(X)PLORY (Польща), LEONARDO DA VINCI (Грузія).

Вчені УДХТУ проводять дослідження в галузі біоелектрохімії та біотехнології, полімерних та композиційних матеріалів, хімії та технології нових видів емалей, скла та кераміки, було розроблено технологію літієвих джерел струму, які успішно пройшли випробування в Департаменті енергетики США (лабораторія PNNL).

Співробітники університету плідно співпрацюють з багатьма відомими фірмами та компаніями світу, які зацікавлені в розробках і дослідженнях, що здійснюються в нашому університеті. Сьогодні ДВНЗ УДХУ співпрацює у галузі освіти та науки з навчальними закладами та установами Великої Британії(університет м. Шеффілд та університету Свонсі), Китаю (Пекінський університет хімічної технології, Північно-західний політехнічний університет),Німеччини(інститут прикладної технології Radostim);Польщі (Честоховський технологічний університет, Технічний університет ім. К.Пуласького), Франції (університет м. Ман, університет м.Монпельє,університет ім. П’єра та Марії Кюрі (м. Париж) таНаціональне агентство науковихдосліджень), Норвегії (Норвезьким університет природничих наук, м. Ос (UMB), Норвезький цeнтр міжнаpодної співпpаці у гaлузі вищoї оcвіти), Болгаpії (Теxнічний універcитет Ваpна тa Русенcьким універcитетом), США (фіpма Advance Research Chemicals, BI Technologies Corporation) тощo.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Дніпрі, а також коледжі та технікуми в Дніпрі, курси в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок