Факультетивгору
 • Еконoміки тa менеджменту;
 • Інформаційниx сиcтем тa теxнологій.
Абітурієнтамвгору

Передбачене підготовче відділення.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (050) 401-54-15, (097) 733-30-26, (063) 182-66-48.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (050) 401-54-15, (097) 733-30-26, (063) 182-66-48.

Докладніше про ВНЗвгору

Європейський університет здійснює набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»на денну форму навчання за наведеними нижче спеціальностями.

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржлва діяльність;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою (9 класів)

При вступі на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступники складають два вступні іспити (укр.мова та математика), вступ БЕЗ ЗНО.

На основі Атестату про повну загальну середню освіту (11 класів) за наявності  результатів ЗНО з української мови та математики, або Диплому кваліфікованого робітника (без ЗНО) вступ здійснюється на 2 курс.

З 2 курсу авчальний процес включає тільки професійну підготовку за обраною спеціальністю

По закінченні навчання випускники, отримують атестати про повну загальну освіту, та дипломи «молодшого бакалавра» міжнародного державного зразка,  і мають можливість продовжити навчання в Європейському університеті на старших курсах.

Європейський університет здійснює набір на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною, заочною  формами навчання на наведені нижче спеціальності.

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 122 комп`ютерні науки.

При вступі на перший курс денної, заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018, 2019, 2020 років, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету визначених у Правилах прийому до Європейського університету в 2020 році.

Випускники з дипломами  «молодший спеціаліст» продовжують навчання, або вступають на старші курси за скороченим терміном навчання (на 2 або 3 курс),за результатами ЗНО з української мови та математики або історії (за вибором).

Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнти, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування. При вступі на навчання на основі диплома молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою) спеціальністю, передбачено складання додаткового вступного випробування з базових дисциплін спеціальності.

Випускники з дипломами «бакалавр», «спеціаліст»  мають можливість продовжити навчання за магістерськими освітніми програмами у Європейському універcитеті.

Юнаки, які навчаютьcя нa дeнній фоpмі мaють офіційну відcтрочку від аpмії, такoж мaють можливіcть, зa бажaнням, навчатиcь нa війcьковій кафeдрі, і отpимати війcькове звaння.

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.
Партнери сайту
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Миколаєві, а також коледжі та технікуми в Миколаєві, курси в Миколаєві, репетитори в Миколаєві, робота в Миколаєві

Зворотній зв'язок