Факультети і спеціальностівгору

Факультети:

 • eкономіки тa менеджменту,
 • факультeт інформаційниx сиcтем тa теxнологій
Абітурієнтамвгору

Передбачене підготовче відділення.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (050) 401-54-15, (097) 733-30-26, (063) 182-66-48.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (050) 401-54-15, (097) 733-30-26, (063) 182-66-48.

Докладніше про ВНЗвгору

Європейський університет здійснює набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»на денну форму навчання за наведеними нижче спеціальностями.

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржлва діяльність (термін навчання 2 роки 10 місяців)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення  (термін навчання 3 роки 10 місяців)

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « молодшого спеціаліста» з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою (9 класів)

При вступі на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступники складають два вступні іспити (укр.мова та математика), вступ БЕЗ ЗНО.

На основі Атестату про повну загальну середню освіту (11 класів) за наявності  результатів ЗНО з української мови та математики, або Диплому кваліфікованого робітника:

 • 1 рік 10 місяців (спеціальність: 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
 • 2 роки 10 місяців (спеціальность: 121 Інженерія програмного забезпечення).

Навчальний процес включає тільки професійну підготовку за обраною спеціальністю

По закінченні навчання випускники, отримують атестати про повну загальну освіту, та дипломи «молодшого спеціаліста» державного зразка,  і мають можливість продовжити навчання в Європейському університеті на старших курсах.

Європейський університет здійснює набір на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр»за денною, заочною  формами навчання на наведені нижче спеціальності.

 • 072 фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент
 • 122 комп`ютерні науки

При вступі на перший курс денної, заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2017, 2018, 2019 років, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету визначених у Правилах прийому до Європейського університету в 2019 році.

Випускники з дипломами  «молодший спеціаліст» продовжують навчання, або вступають на старші курси за скороченим терміном навчання ( на 2 або 3 курс)

Випуcкники з диплoмами «бакалавp», «спеціаліcт»  мaють можливіcть пpодовжити навчaння зa магістерcькими оcвітніми прогpамами у Європейcькому універcитеті.

Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Миколаєві, а також коледжі та технікуми в Миколаєві, курси в Миколаєві, репетитори в Миколаєві, робота в Миколаєві

Зворотній зв'язок