«Європейський університет» Миколаївська філія (МФ ЄУ)

«Європейський університет» Миколаївська філія (МФ ЄУ)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Безкоштовне навчання
 • Пiдготовче вiддiлення

180
студентів
15
викладачів
3
кандидати
наук
1
професор
і доктор наук

Спеціальності

Факультети

 • Економіки та менеджменту.
 • Інформаційних систем та технологій.

Абітурієнтам

Європейський університет здійснює набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший бакалавр» на денну та заочну форми навчання за наведеними нижче спеціальностями:

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 121 Інженерія програмного забезпечення.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою (9 класів).

При вступі на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступники складають два вступні іспити (Українська мова та математика, або історія України), вступ без ЗНО.

На основі атестата про повну загальну середню освіту (11 класів) за наявності результатів ЗНО з української мови та математики, або історії України, або Географії, або Диплома кваліфікованого робітника (без ЗНО) вступ здійснюється на 2 курс. З 2 курсу навчальний процес включає тільки професійну підготовку за обраною спеціальністю.

По закінченню навчання випускники, отримують атестати про повну загальну освіту, та дипломи «молодшого бакалавра» міжнародного державного зразка, і мають можливість продовжити навчання в Європейському університеті на старших курсах.

Європейський університет здійснює набір на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною, заочною  формами навчання на наведені нижче спеціальності:

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073 Менеджмент.
 • 122 Комп`ютерні науки.

При вступі на перший курс денної, заочної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2019, 2020, 2021 років, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету визначених у Правилах прийому до Європейського університету у 2022 році.

Випускники з дипломами «молодший спеціаліст» продовжують навчання, або вступають на старші курси за скороченим терміном навчання (на 2 або 3 курс), за результатами ЗНО з української мови та математики або історії (за вибором).

Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнти, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування. При вступі на навчання на основі диплома молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою) спеціальністю, передбачено складання додаткового вступного випробування з базових дисциплін спеціальності.

Випускники з дипломами «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» мають можливість продовжити навчання за магістерськими освітніми програмами у Європейському університеті. «Бакалаври» приймаються на основі результатів ЗНО з англійської мови та вступних іспитів за спеціальністю, «спеціаліст» та «магістри» приймаються на основі вступних іспитів в університеті.

Юнаки, які навчаються на денній формі мають офіційну відстрочку від армії, також мають можливість, за бажанням, навчатись на військовій кафедрі, і отримати військове звання.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](097) 733-30-26, [відкрити контакти](050) 401-54-15, [відкрити контакти](063) 182-66-48.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](097) 733-30-26, [відкрити контакти](050) 401-54-15, [відкрити контакти](063) 182-66-48.

Про ЗВО/ВНЗ


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Миколаєві, а також коледжі в Миколаєві, курси в Миколаєві, репетитори в Миколаєві, робота в Миколаєві