Факультети і спеціальностівгору

Освітні програми та спеціалізації, за якими готують фахівців в ПУЕТ: за ступенем молодшого бакалавра

Код та найменування спеціальності . Освітні програми/Спеціалізації:

035 Філологія

 •  Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

051 Економіка

 • Економіка

071 Облік і оподаткування

 • Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 • Менеджмент

075 Маркетинг

 • Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Товарознавство і торговельне підприємництво

081 Право

 • Право

181 Харчові технології

 • Харчові технології 

241 Готельно-ресторанна справа

 • Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 • Туризм

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес

Освітні програми та спеціалізації, за якими готують фахівців в ПУЕТ: за ступенем бакалавра:

Код та найменування спеціальності . Освітні програми/Спеціалізації:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Інформаційна, бшблшотечна та архівна справа
 • Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

051 Економіка

 • Економічна кібернетика
 • Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Міжнародна економіка
 • Бізнес - економіка

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит
 • Олік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Фінанси і кредит

073 Менеджмент

 • Менеджмент 
 • Бізнес-адміністрування
 • Менеджмент людських ресурсів
 • Менеджмент інформаційних ресурсів

075 Маркетинг

 • Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Товарознавство і торговельне підприємництво
 • Підприємництво, торгівля та логістика  
 • Митна справа в міжнародній торгівлі
 • Експертиза та митна справа

081 Право

 • Право

122 Комп’ютерні науки

 • Комп’ютерні науки

162 Біотехнологія та інженерія

 • Біотехнологія 

181 Харчові технології

 • Харчові технології та інженерія
 • Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

 • Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 • Туризм

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес 

281 Публічне управління та адміністрування

 • Публічне управління та адміністрування

Освітні програми та спеціалізації, за якими готують фахівців в ПУЕТ: за ступенем магістра:

Код та найменування спеціальності . Освітні програми/Спеціалізації:

035 Філологія

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська(німецька

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Документознавство та інформаційна діяльність

051 Економіка

 • Економічна кібернетика
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінанси і кредит

073 Менеджмент

 • Менеджмент і адміністрування
 • Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

 • Маркетинг

076 Підприємство, торгівля та логістика

 • Товарознавство і комерційна діяльність
 • Товарознавство та експертиза в митній справі
 • Публічні закупівлі

081 Право

Право

122 Комп’ютерні науки

 • Комп’ютерні науки

181 Харчові технології

 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
 • Технології в ресторанному господарстві

241 Готельно- ресторанна справа

 • Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 • Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

 • Місцеве самоврядування
 • Публічне адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародні економічні відносини

011 Освітні, педагогічні науки

 • Педагогіка вищої школи

Освітні програми та спеціалізації, за якими готують фахівців в ПУЕТ: за ступенем 

PhD

Код та найменування спеціальності . Освітні програми/Спеціалізації:

015 Освіта

 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 Соціальні та поведінкові науки

 • Економіка

072 Управління та адміністрування

 • Фінанси, банківська справа та страхування

072 Управління та адміністрування

 • Менеджмент

072 Управління та адміністрування

 • Маркетинг

076 Управління та адміністрування

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

113 Математика та статистика

 • Прикладна математика

181 Виpобництво тa теxнології

 • Харчові теxнології
Абітурієнтамвгору

Абітурієнтам

В ПУЕТ дії програма для вступників, що мають середній бал 180 та більше навчаються безкоштовно.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0532) 502 562, (066) 225-12-37, (067) 154-26-43.

Посилання на сайт :http://vstup.puet.edu.ua/ ; http://puet.edu.ua/

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
 • копії документа державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком
 • копія сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 р.
 • копія довідки про ідентифікаційний код
 • копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, атестат)
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
 • копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) є підрозділом університету. МІПК здійснює підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності. Інститут має сучасну навчальну базу. У реалізації освітніх програм широко використовуються новітні інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

Тел. +38 (0532) 56-08-88
посилання на сторінку :http://www.mipk.puet.edu.ua
e-mail: mipk@puet.edu.ua

Деканат по роботі з іноземними студентами

Головною метою роботи деканату є: залучення для навчання іноземних громадян та організація якісного навчання відповідно до державних і міжнародних стандартів; поглиблення вже наявних ділових зв’язків і створення нових.

 • робота з набору іноземних громадян на підготовче відділення (розгляд документів, довідок, оформлення запрошень);
 •  оформлення документів, необхідних для зарахування в університет, і формування особистих справ;
 •  організація та контроль за забезпеченням паспортно-візового режиму іноземних студентів;
 •  допомога у процедурі визнання (нострифікації) документів про освіту;
 •  організація, контроль і допомога в навчальному процесі;
 •  організація та контроль за проживанням іноземних студентів у гуртожитку.
 •  організація дозвілля та допомога у вирішенні проблем.
 •  вирішення питань медичного забезпечення та обстеження іноземних студентів.
 •  представлення та захист інтересів іноземних студентів в офіційних органах.
 •  сприяння ознайомленню іноземних студентів із культурою і традиціями країни.

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства: Тел. +38-0532-50-91-69

E-mail: admission.puet@gmail.com

Приймальна ректора +38-0532-50-91-70

 Канцелярія           +38-0532-50-02-22

E-mailканцеляріїcan@.puet.edu.ua

Телефони приймальної комісії: 

+38 0532 502 562; +38 066 22 51 237, +38 067 154 26 43;

- військова підготовка - є;

електронна адреса:

 E-mail: primcom@puet.edu.ua
primcom.puet@gmail.com– із питань вступу на навчання для громадян України
E-mail:  can@.puet.edu.ua– із загальних питань

E-mail:admission.puet@gmail.com-  (для англомовних іноземних громадян).

Контактна інформація:вул. Коваля, 3, Полтава, 36014

Ректор: Тел.: (0532) 56-13-48

E-mailrector.puet@gmail.com

E-mail: rector@puet.edu.ua

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0532) 50-25-62, (066) 225-12-37, (067) 154-26-43.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0532) 50-25-62, (066) 225-12-37, (067) 154-26-43.

Докладніше про ВНЗвгору

Докладніше про ВНЗ

Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі культура і мистецтво,гуманітарні науки,соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, хімічна та біоінженерія, виробництво та технології, сфера обслуговування, міжнародні відносини, освіта,педагогіка, публічне управління та адміністрування. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України.
Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.

Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України у 2014 році, його обрали для фахової підготовки 95 тисяч студентів. Безстрокова ліцензія Міністерства освіти і науки України: ВО№00123-012301 від 13 травня 2017 року.  До складу викладацького корпусу входить більше 49 докторів наук та професорів, 162 кандидатів наук та доцентів. 

У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» успішно пройшов проведено ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації «ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікатиIQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.


Відповідно до рейтингу МОН України університет увійшов до десятки кращих економічних університетів України., а також членство в Великій Хартії університетів (Magna Charta Universіtatum).Стажування за кордоном в таких країнах як: Туреччина, Китай, Болгарія, Німеччина та інші.Навчання за програмою міжнародної кредитної мобільності Ерасмус+ К1,КА2 в таких країна як Угорщина, Польща, Литва, Італія, Хорватія, Греція, Латвія, Іспанія, Німеччина, Кіпр.

Випускники університету займають провідні позиції в науковому осмисленні та вирішенні сучасних ринкових перетворень, мають необхідні знання та вміння для розвитку господарської діяльності підприємств і бізнесу на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду. Фонди наукової і навчальної літератури налічують понад 400 тисяч друкованих та 37 тисяч електронних підручників.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу:

  • загальна площа навчально-лабораторних корпусів перевищує 52,7 тис. кв. м.;
  •  чотири студентські гуртожитки на 1700 місць;
  •  38 мультимедійних лекційних аудиторій;
  •  35 комп’ютерних класів;
 •  спортивний комплекс "Олімп" (ігрові та тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять боротьбою та боксом, футбольне поле із штучним покриттям);
 •  навчально-виробничий комбінат громадського харчування;
 •  великий комп’ютерний парк університету, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran;
 •  редакційно-видавничий центр, що забезпечує щороку друк навчально-методичної та наукової літератури обсягом понад 500 д.а.;
 •  безкоштовне покриття Wi-Fi в приміщеннях університету;
 •  електронна і класична читальні зали, медіа-тека із залою перегляду;

Висока інформаційна насиченість освітньої діяльності навчального закладу, широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, наукову, управлінську, бібліотечну, видaвничу й обліково–фінанcову діяльніcть забезпeчила універcитету пріоритетнe міcце серeд економічниx вищиx навчальниx заклaдів Укpаїни зa рівнeм комп’ютeризації оcвітньої діяльноcті.

Важливі факти про ПУЕТ:

 1. Понад 95000 успішних випускників за 58 років освітньої діяльності.
 2. Освітні програми відповідають вітчизняним та світовим стандартам.
 3. Диплом державного зразка та додаток європейського зразка (Diploma Supplement).
 4. Потужна матеріально-технічна база – чотири студентські гуртожитки, 38 мультимедійних лекційних аудиторій, 35 комп’ютерних класів, спортивний комплекс «Олімп» (ігрові та тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять боротьбою та боксом, футбольне поле із штучним покриттям);
 5. Стажування за кордоном з першого року навчання:
 • у готельно-ресторанних комплексах відомих європейських курортів Болгарії;
 • у мережах п’ятизіркових готелів та туристичних компаніях Туреччини;
 • за програмами міжнародних стажувань Work & Travel USA;
 • програмами стажувань у Німеччині;
 • у готельно-ресторанному комплексі Китаю;
 • у туристичних компаніях та п’ятизіркових готелях Тунісу;
 • у виробничих компаніях Польщі.
 1. Програми подвійного диплому з провідними європейськими університетами.
 2. Єдиний в регіоні науково-навчальний Інститут лідерства.

Освітня діяльність університету здійснюється відповідно до безстрокової ліцензії на здійснення освітньої діяльності закладу вищої освіти (Наказ МОН України від 12.12.2019 р. №1010-л) https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/19/univerekonomtorgivli46.pdf

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 228 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Чудовий навчальний заклад що пропонує оптимальні умови навчання та багато можливостей для саморозвитку

,

Чудовий заклад!!! Особлива подяка Магдалині Володимирівні Равлик. Дійсно професіонал своєї справи.

,

Добрий день! хочу сказати навчався в цьому навчальному закладі. Тут мене здивувала матеріальна база університету та викладачі , які вільно розмовляють та викладают предмети на англійській мові.Я підвищив на практиці свій англійський, який знадобився мені при прийомі на роботу за кордоном , так як я вчився на Туризмі .

,

не дай Бог поступить сюда, в общагах воруют, преподаватели требуют деньги, знаний не дают, отучился и ничего не научился!

,

ПУЕТ гарний, креативний заклад. Один з найкращих в Полтаві, але шановне керівництво звірніть вкотре увагуна одного з викладачів, хвора людина, хіба можна таким працювати.
Невже таких можна "тривати" в закладах освіти.

,

ПУЭТ - хороший ВУЗ. Несмотря на некие минусы, (ну без них никак та и в принципе они незначительные) нравится здесь учиться. Деканат и кафедра как родные люди) Преподаватели умеют правильно донести информацию, что очень важно. Ни разу не пожалела что поступила.

,

Пропрацював в університеті 35 років - від ПКІ до ПУЕТА. Доводилося на запрошення суміщати роботу в інших вузах Полтави, але кращим був і залишається ПУЕТ. ПЕреваги інших вузів в наявності у них держзамовлення і не більше. Сьогоднішні вузи Полтави виживають не зарахунок перспективного розвитку своїх спеціальностей, а запозичених в ПУЕТ. Чи були взятки в університеті, так до 1991 року, деякі викладачі цим грішили. Після 1991 року, це єдиний вуз Полтави, який перейшов платну систему навчання, решта вузів перейшли на нову систему у 1996 році. Тому основним завданням у вузі було вижити в умовах тотальної конкуренції а не думати про взятки. Працюють в університеті переважгно молоді викладачі. Тому брехня що там глибокі пенсіонери, на 90% ті кому за 65 років, виходять на пенсію.

,

Звичайний заклад освіти. Взагалі вважаю за не потрібне всі ці оцінки. Кому подабається той напише, що все добре, кому ні - той буде казати, що все погано. Кожен сам повинен вирішувати для себе. Хочу сказати лише те, що багато навчається іноземців з Африканських країн, азиатів, грузин, казахів. Судячи по кількості гуртожитків майже всі студенти не місцеві. Треба самому прийти і подивитися не показушно на день відкритих дверей, а так проходячи мимо. Багато поверхів орендуються іншими навчальними закладами, що складає враження про велику кількість студентів. Як на мене університет нагадує совдепію (був державний - став приватним). Всі грамоти та нагороди, про які йдеться мова на днях відкритих дверей нагадую Брежнєва з його медалями (цим зараз нікого не здивуєш). Педагогічним складом також нікого не здивуєш, адже зараз тільки лінивий не має наукового ступеня. Моя рекомендація тричі подумати перш ніж обирати цей заклад. В даний час є кращі варіанти.

,

Терміново!!! Я абітурієнт. Хочу стати програмістом. Відпешіть, чи варто вступати до Вашого закладу. Як що так, то вкажіть викладача, який навчає програмувати і дані про нього, яким технологіям в програмуванні він навчає. Мій батько хоче з ним поспілкуватися (від програміст). Ми хотіли б навчатися в Полтаві.

,

Гарний вуз! Викладачі супер , гуртожититки найкращі .

,

Згодна на всі 100%. Галина Володимирівна Лаврик чудова людина. Вона нам як друга мама (допоможе, підскаже, з практикою все уладнає).

,

Гарний вуз! Викладачі супер. Дякую Лаврик Галині Володимирівні за хороші знання. Вимоглива, креативна, з великим почуттям гумору викладач.

,

Дуже гарний ВУЗ! Вчився у 2010 році! Хто не хоче вчитись та здобувати освіту власним умом та працею, тому любий ВУЗ буде поганим.

,

Курсові по праву вже достали, то план не такий, то література. То є плагіат, потім вже не має. На захисті сидить вся кафедра і валять. Не захистив - приходь через рік. Толком ніхто не консультує. Питали у ректора чому так багато курсових у юристів, бо крім юристів ніхто їх не пише. Практикою також задовбали.

,

Стан гуртожитку не відповідає його вартості.

,

Не рекомендую поступать в этот вуз. Знаний не получите, пустая трата времени.

,

Учеба в этом ВУЗе - бесполезная трата времени. Учась тут вы не получите никаких полезных знаний.
Никому не советую поступать.

,

Часть 2. Отдельно хочеться сказать за общагу. Общага- это 9круг ада.
ПУЕТовские общаги самые "прекрасные"в Полтаве. Ремонта в них не было лет так 30.Любимая моя общага №1 это нечто.
Грязь,тараканы,а их там миллионы,пожелтевшие обои,которые отваливаются,картонные двери со взломаными замками,вечно сломанные бачки в туалете,одна плита на весь этаж,а это на минуточку 50-60чел.Душ в подвале,вентиляции там забиты сверхтолстым слоем паутины,которую уборщицы не убирают лет так 10,на плитке черная плесень и грибок везде.

Конечно перед поступлением, абитуре(как и мне в свое время) на день открытых дверей покажут элитную 4 общагу,там действительно отличные условия,но только никто вам не скажет что в ней живут исключительно не нашей нацеональности люди.

,

Универ для тех кто тупо хочет получить диплом и ничего не делать. Знаний тут не дают вообще никаких.Массовая штамповка продавцов и официантов,только с дипломом.

В ПУЕТе создан культ ректора,он нем говорят везде, даже на парах студентам вдалбливают в голову в каком крутом универе они учаться и какой крутой у нас ректор,на каждом празднике, на сцене он сам себя награждает грамотами и медальками,как Брежнев,уже вся грудь в орденах от заслуг,только универ почему-то распадается. Студентов в групах по 5-6чел,вечный недобор. ГРС не в счет. Повальное сокращение преподов,всех кто хоть что-то понимал уволили,остались одни бараны,которые вообще не понимают о чем говорят на лекциях,так еще и оскорбляют студентов.

На практических занятиях,некотрые преподы вообще предлагают не ходить на пары или посидеть поотгадывать кросвордики. Вопрос я сюда пришел учиться или кросворды отгадывать за 11тис грн? Не поступайте сюда ни в коем случае!!

,

Университет не для спортсменов, если ты из тренировок не можешь посещать пары, тогда тебе н/а и на тройку пиши 1500 дистанционных работ и жди преподавателя жди по 3 часа, а если ты ходишь но ничего из себя не представляешь тебе ставят 4, а может и 5 просто так

,

Випуск 2014, обираючи між Вінницею,Києвом та Полтавою,зупинилась на ПУЕТ.Надали комфортний гуртожиток(якщо ви не згідні зі мною, тоді ви ще не бачили НЕ КОМФОРТНИХ гуртожитків)на території універистету, а не на іншому кінці міста,вартість навчання помірна і головне "ніяких взяток". Мої очіквання цілком оправдались! Коли по Мікроекономіці я не розуміла 1 тему, попросила викладача про допомогу, мені призначили індивідуальне заняття БЕЗКОШТОВНЕ!! і з 18.00 до 19.00 зі мною займалась ІНДИВІДУАЛЬНО!Про бібліотеку - у батьків не було можливості купити мені ноутбук, тому кожного дня, після занять, я йшла в бібліотеку, де безкоштовне користування не тільки книгами, але і компютером з інтернетом. Про хабарі - за 6 років навчання БУКЕТ КВІТІВ і то з вдячністю, і від душі! Звичайно, якщо ти НЕ ХОДИШ НА ПАРИ, і хочеш пошвидше закрити сесію, то все можливо, але щоб хтось вимагав, як це у ПолтНТУ?! Ніколи і жодного разу!На разі, працюю по спеціальності!

,

Усім доброго дня!Сподіваюсь мій відгук буде почутий. Навчаючись у ПУЕТ я згадала,що це таке справжнє навчання,як це коли студент бажає вчитися і викладач йому дійсно в цьому допомагає.Цікаві лекції з мультимедійним супроводом.Чудові комп'ютерні класи.Дійсно є бажання вчитися.Гарна бібліотека. Чудові дистанційні курси. Навчання тут дійсно приносить задоволення. Та ще я була приємно здивована, що в Полтаві можна отримати дійсно гарну освіту. Хочеться додати, що гуртожиток, а саме четвертий досить гарний, спокійний. Просторі кімнати, душ та туалет в кімнаті. Все для студентів!Я щаслива, що навчаюсь тут.

,

жахливий Вуз!!!!!!! Захистила спеціаліста рік назад, диплом не отримала. Постійно якісь вімазки. просто жах. нікому не раджу!!!!

,

я выпускница этого ВУЗа. С достоинством и уважением говорю об этом! Училась на стационаре - было все класс! Разные преподы по-разному учили. Не все нравились, но было МНОГО достойных!! Им отдельный респект!!
После учебы у нас обычно было кто-куда: кто в спорт, кто в книги, кто в парк с гитарой.
Главное скажу так: кто чего-то хочет в этой жизни достичь чего-то - в этом универе есть шанс!!!
О коррупции сильно улыбаюсь и смеюсь))))) за пять лет учебы даже повода подумать кому-то заплать не появлялось!... бред!!! Главное ходить на пары и учиться.
К стати, знания языков очень помогают... я, например, знаю немецкий так очень много общения, программ есть... главное понимать что нужно ТЕБЕ ...

,

Наиболее корумпированый ВУЗ в Украине. Преподаватели берут деньги в открытую. Особенно отличилась кафедра учет и аудит. Которая, унижая себя и свои знания ради денег "давит" студентов, придираясь и "придумывает" разные уловки

,

Милые ребята!Была на юбилею универа,да,55 лет-это приличный срок.Вспомнились прекрасные студенческие годы,полные шума ,озорства.Встретилась с преподавателями,которые тогда были чуть моложе нас.Я-ровесница нашего ВУЗА,выпускница 1983года,экономический факультет,бухучет и анализ хоз.деятельности(так,по-простому мы тогда назывались).И вот прошло уже достаточно времени после окончания института,но я всегда с трепетом вспоминаю то время-самое прекрасное и светлое.Были и слезы,и радость,в общем было всякое.Но я с благодарностью вспоминаю наших преподавателей.Низкий поклон вам,дорогие наши и любимые.Здоровья,терпения и долголетия!!!!!

,

на сайте кафедры обещали общагу с бесплатным интэтнэтом, а приходится платить по 100 грн. в месяц, так что обещания пока не збываются.

,

Ничего хорошего про это учебное заведение не могу. Преподаватели хамовитые, студенты-одно быдло, которое поступает сюда что бы найти собутыльников. В общежитиях творится вообще тихий ужас, будьте готовы что спать вам будут давать пару часов в сутки, потому что ночь для большинства проживающих это время покурить травку и побухать.

,

Окончила ПКИ в 2001 году по спецаильности "Учет и аудит", магистр. Хочу сказать, что если учиться, то никто взяток не требует. В основном, объективная оценка знаний на зачетах и экзаменах. Тройка у троечников - это действительно тройка, а не просто отметка в зачетке о прослушивании дисциплины. Вуз развивается. Преподаватели вкладывают бушу в проведенные пары. Материально-техничекская база одна из лучших в городе. Из нашей группы приблизительно половина магистров были трудоустроены благодаря преподавателям (приходили работодатели - и преподаватели рекомендовали нас на работу). Практика была ежегодной, начиная с тертьего курса. Кафедра обспечивала программой, нужно только было все ответсвенно выполнять. Процветания Вам, кафедра бух. учета!

,

Выпуск -1998 бухучет и аудит

,

Я студентка старшего курса кафедры экономика предприятия и хочу сказать, что в нашем Университете, есть уникальная возможность получить отличные знания, как практические, так и теоретические. Преподаватели очень хорошие, отношение - доброжелательное, занятия проходят с использованием мультимедийного оборудования. На пары хожу с удовольствием, очень здорово и интересно!

,

В нашем вузе студенческая жизнь бьет ключом.
Для меня главное, не только учиться можно и себя развивать. Впервые вышла на сцену, участвовала в КВНе.
И к спорту хорошее отношение, была волонтером на стадионе во время игр «Ворсклы» с Динамо и с Днепром.
Здорово, когда интересно и учиться, и время проводить.
В общем, настоящее учебное заведение с правильными ориентирами и традициями!

,

Уже на пятом курсе... скоро выпуск. Еще хотелось бы побыть студенткой.
Универ отличный! Здесь ни кто и никогда не откажет в помощи, если она нужна. Много возможностей для студентов

,

Очень хороший университет.
Недавно были траблы с учебой из-за работы... Спасибо проректору, что помогла
Всем советую поступать сюда! Очень отзывчивые люди здесь работают.

,

Доброго дня!
На днях завітав до університету щоб дізнатися коли потрібно здавати документи для вступу та які саме предмети ЗНО мені потрібно здати в цей універ на даний предмет.
Хочу поділитися своїми враженнями!
Мені те то щоб просто розповіли що до чого, але й запропонували персональну екскурсію по університету, зустріч з деканом яка доволі відверто розповіла все про спеціальність, та познайомила з декількома студентами які вже навчаються на спеціальності яка мене цікавить.
В інших університетах мені не то щоб це запропонували, але і доволі хамливо відповідали на мої питання.
Я був вражений!

,

Рік тому випустився.
В свій час був в студраді, багато чому навчився.
.зараз є шо згадати:)

,

Достойный универ.
Не жалею о выборе!

,

На рахунок хабарів, то скажу, що донька поступила у 2014 році на безкоштовну форму навчання, без єдиної копійки. Якщо дитина вчить, то здати модулі, екзамени можна й без грошей.

,

Похоже на то, что предыдущие комменты Валентины просто заготовка, скорость публикаций просто зашкаливает, так что с трудом верю в их правдивость.
В свою очередь скажу, что я сама выпускница этого университета и осталась довольна как качеством преподавания, так и общей атмосферой в университете!
На заметку, в ПУЭТе самая лучшая материально-техническая база, и лекции ведут не лаборанты, а как минимум доценты

,

універ чудовий
Викладачі приходять не просто відчитати пари!
більшість преподів мають власний бізнес - перевага на ряду з іншими економічними ВНЗ.

,

Хороший університет.
Так, окрім студентів з усіх куточків країни тут навчаються ще й іноземці. Але потрібно зазначити, що ніякої шкоди вони не несуть.
Як на мене, спілкування з іноземцями - гарна практика мови.

,

Шановні, як тільки вам запропонують поступати в цей "навчальний заклад" - можете сміливо посилати того добродія під три чорти. Неможливо словами описати те жахіття що відбувається в стінах ПУЕТу. Хамовитий обслуговуючий персонал, викладачі які незрозумало з яких причин не пішли на пенсію років так 25-30 тому, низька якість "людського ресурсу", а наостанок гірка перспектива працювати за 2тисячі гривень та розпач від даремно витрачених роках життя. Але давайте почнемо по черзі з самого початку:)
На території внз окрім університетських заходів ви можете насолодитися собачими весіллями, бійками безпритульних, а також відвідати як мінімум два громадські туалети що розташовані під ялинками напроти головного входу в університет. Наголошую, усе це неподобство твориться на ФАСАДІ закладу, тобто то є обличчя університету - яке достатньо влучно передає його сутність.

,

Ще однією цікавинкою ПУЕТу є такий собі невеликий "азербайджанський квартал" (фактично це університетська стоянка неподалік центрального входу). Саме туди гірські хлопці з усіх полтавських вузів підганяють свої занижені/завищені пріори, копійки і інші засоби пересування. Саме там вони постійно стоять зграєю по 30-40 чоловік, хижо роздивляючись усіх дівчат. Проходячи повз них не знаєш куди б тільки сховати очі, щоб випадково не глянути на одну з тих тварюк - можуть сприйняти це за симпатію та причепитись....
Також на території ви знайдете місцевий алко-наркопритон, облаштований самими студентами за гуртожитком №2, один із полтавських витверезників, символічно розташований навпроти 4-го гуртожитку, а також секту "свідків хтозна-кого" що знаходиться хоча і не на самій території ПУЕТу(за 10метрів від знову-таки 4-го гуртожитку), але свого колориту безсумнівно додає. Доречі, із МІПК відмінно чути як ті диваки починають співати своїх пісень:)

,

Переступаючи поріг цього навчального закладу ви фактично викреслюєте із життя наступні 5 років. І усі ці роки вам доведеться ознайомитися з усіма мерзенними людськими якостями: а саме підлабузництво без виключення усіх студентів-членів студради, байдужість та маразм викладачів, наклепи сокурсників, наговорення один на одного, культ жінки ректора із її клубом наближених студентів та багато-багато іншого. Про яку якість навчання можна говорити, коли навіть декани деяких факультетів відкрито називають свій університет "шаражкою"? Я дякую Богу що мені залишились лише пара місяців і я назавжди втечу із цієї смердючої діри. Наостанок скажу лише одне - ПУЕТ є еталонним постачальником на ринок праці таких професіоналів як: продавець, оператор кол-центру, заправщик, офіціант, різноробочий або просто тупо берзробітний. Доречі, це я перелічила своїх знайомих випускників.

,

Саме тому любі мої, не повторюйте чужих помилок та ні в якому разі не подавайте сюди своїх документів! Не марнуйте своє життя, підшукайте краще справжній освітній заклад а не таку собі конторку, яка під нього косить.
Окреме прохання до одного з викладачів ПУЕТу що пише однотипні позитивні відгуки про внз: я розумію, що вас змушує це робити зав.кафедри, але майте совість пишіть правду! Люди мають знати куди вони йдуть - а ви їх дурите і фактично знищуєте 5 років їхнього життя.
Або хоча б міняйте слова в реченнях - бо ви "палитесь" :)

,

Прекрасный университет.
Преподаватели понимающие. Наверное, единственный университет в городе в котором к работающим студентам относятся с поблажкой.

,

Я поступила на стационар на факультет международной экономики
абсолютно своими знаниями, никто взятки не давал и знакомых в универе нет. Сейчас поступаю в магистратуру,никто взяток не требует.Про то что ужасный или "серый" вуз, может стены и серые,но знаю точно что диплом получаем сразуже на 2 языках, есропейского образца и украинского, который без проблем принимают как европейские работодатели так и украинские, пересдавать предметы не нужно (проходить переатестацию), а диплом какихто посредних учебных заведений прийдется пересдавать. Стажировку сдесь проходят как на производственных предприятиях, так и в таких учреждениях как банки, налоговые структуры. Да и естественно со второго курса есть возможность в заграничных стажировках.А если вам лень и вы боитесь,то сидите дома на диване.Тем кто хочет тут учиться-не слушайте никого,поставте цель и подавайте документы.

,

Учусь на 1 курсе в ПУЕТе, пока нашол одни +.
Очень помогает программа дистанционных курсов, где есть все что нужно о данном предмете, и можно заработать балы. Даже если пропустил занятие, можно данную тему рассмотреть на дистанционном курсе и сделать теже задания что и группа делала на паре.
Очень удобно, так как я могу работать и вечером учится дистанционно.

,

У меня остались только положительные воспоминания, закончил универ 5 лет назад, факультет финансов. Могу с уверенностью утверждать, что ПУЭТ - самый лучший экономический вуз Полтавы. 90% выпускников моей группы работают по специальности и получают хорошие деньги, а некоторые из них имеют свои компании.

,

Цей університет найкрfщий за всіма критеріями, які можуть бути! Відкриті люди, які завжди з радістю прийдуть на допомогу, хороші умови, тепло/затишно у аудиторіях. Не можу не відзначити те, що аудиторії оснащенні в технічному плані на високому рівні. + жодних хабарів!

,

Закончила в 2013 году. Заочное отделение, учет и аудит. За все время учебы ни одной взятки не было. Если валили, то единицы преподавателей... А так студентов просто заставляют думать. Преподавательский состав - супер! Профессора по большей части... такие умные интересные люди, правда немного робеешь перед ними на экзаменах)))
Но вспоминаю время учебы с теплотой.

,

Недоліки є у кожному ВУЗі, але те, що дає полтавський універ економіки і торгівлі ви не отримаєте в жодному ВУЗі. Як би це банально не звучало, але ПУЕТ вчить вчитися, а з таким умінням ви ніде не пропадете.
Згідно із статистикою, зараз мало випускників йде працювати за спеціальністю, головне, щоб вона була споріднена з вашою майбутньою професією. А люди з якісною економічною освітою зараз затребувані. І диплом ПУЕТу багато важить. Не скажу, що випускникам ПУЕТ дають якісь привілеї при прийомі на роботу, Але наскільки я помітив - вони більш конкурентно спроможні, ніж випускники більшості ВУЗів.

,

Моё мнение, что ПУЭТ не зря является лучшим вузом Полтавы и одним из лучших экономических вузов Украины. Во-первых, преподаватели. Почти все с кем я сталкивался, пишут статьи и книги, двигают науку вперёд. Общение с ними вызывает чувство гордости и благодарности, что тебе позволено просто находиться рядом и просить их о помощи. Во-вторых оборудование и оснащение компьютерной техникой - всё необходимое для работы и освоения компьютера присутствует. В-третьих, проживание. Общежития рядом с учебным корпусом, хорошие отремонтированные блоки, достаточно небольшое количество соседей. Да, не гостиничный суперлюкс, но и ужасов, которые описывают студенты других университетов нет. При этом территория студгородка удобно расположена, все рядом и в благоустроенном состоянии. Ну и самое главное: качество образования в целом.
В общем, многое зависит от вас, а условия для развития созданы.

,

Всім привіт. Минулого року, весною, з ПУЕТ приїжджали до нашої школи на профорієнтацію. Мене зацікавив цей університет.
Зараз навчаюсь на першому курсі, спеціальність УПЕП. Всім задоволений. Не шкодую про свій вибір.

,

Я приїхала навчатись в Полтаву з невеликого містечка Світловодськ, тому що в великому місті великі можливості! Отримала змогу поступити саме в ПУЕТ, тому що він найбільш презентабельний навчальний заклад в Полтаві на мою думку.

,

Учусь на специальности УПЕП. Сейчас на третьем курсе. Учусь на пятерки, но могу сказать, что за свои оценки нужно побороться. Очень удобно, что в случае не явки на пару, эту же пару можно прочитать в дистанционном курсе. Как по мне, то уровень знаний в ПУЭТ очень высокий. За время обучения в университете участвовала во многих конференциях и форумах (хороший опыт и + при устройстве на работу).
Подача иностранных языков очень хорошая (даже если не учил до этого, то есть все шансы). Также действуют курсы иностранных языков (сама на них хожу). Как по мне то очень большое преимущество то, что на курсы очень часто приглашают носителей языков.
Вообще универ хороший. Советую!

,

Здравствуйте, я учусь в ПУЭТ на факультете ТТМ. Очень хороший ВУЗ. Есть точки для улучшения, но в целом все положительно. Профессорско-преподавательский состав – сильный. Кто учится, тот получает крепкие знания и сверх того.
Что радует, так это то, что абсолютно все преподы нашего факультета готовы помочь и ответить на вопросы, никто не ведет себя высокомерно со студентами.
Очень рада, что учусь здесь!

,

Учусь на первом курсе. Не смотря на то, что прошла на бюджет (на ту же специальность) выбрала ПУЭТ. Приоритетным при выборе конечно же стали многочисленные договоры, которые имеет университет с другими странами. На практику за границу можно выехать уже с первого курса.
Университет хороший, не жалею о выборе.

,

Навчалась на МЕ. Випустилась рік тому. Більшість знайомих говорили, що з дипломом ПУЕТ дуже важко влаштуватись на роботу.
Зараз працюю в столиці на керуючій посаді в досить відомій фірмі(назву вказувати не буду). Червоного диплому я не маю, але як показує практика багаж знань в мене досить великий. Зараз запрошують працювати за кордоном...

,

Навчаюсь на спеціальності УПЕП, 3 курс.
На той момент, коли вступав до ПУЕТ я не знав жодної мови (в школі вивчали, але...); завдяки викладачам та курсам, на які я почав ходити ще з першого року навчання, зараз я знаю німецьку та англійську.Побував на практиці в Німеччині, в цьому році хочу спробувати виїхати по програмі work and travel.
Якщо ви хочете мати досвід роботи за кордоном, або й взагалі хочете в подальшому там працювати і жити, то вступайте до ПУЕТ. Університет дає багато можливостей. На скільки я знаю, то десь 50% студентів університету проходили практику за кордоном. При влаштуванні на роботу це значна перевага.

,

Я очень рада, что поступила в ПУЭТ. За 4 года обучения по направлению Экономика предприятия, я поучаствовала в большом количестве международных проектов, прошла стажировку в Польше, получила приличный багаж не только теории, но и прошла ценную практику.
Сравнивая плату за обучение в вузах, куда я не поступила, с платой в нашем университете, можно увидеть существенную разницу, т.к. мои знакомые в других ВУЗах во время сессии платят еще определенные «сборы» помимо официальной платы за обучение.
А здесь, за все время у меня ни разу даже мысли не возникло о таком методе. Все сдаю самостоятельно и спокойно.
А так, здесь море позитива, очень рада, что учусь здесь!

,

Навчаюсь на технологічному факультеті, закінчую бакалаврат цього року. На магістратуру залишатись не збираюся.
Хотілося б почати з переваг:
+ жодного разу не зіткнувся з хабарництвом
+ хороше відношення, мало напрягу
+ комфортні умови проживання в 4-му гуртожитку
Тепер до негативних аспектів:
- рівень знань за профільними предметами не те що низький, а - ніякий
- навчатись після другого курсу зовсім не цікаво, все повторюється
- щодо викладачів, в основному посередні совдеповські недо-професіонали з застарілими методиками викладання, або ж тупенькі аспіранти
- студенти, відверто кажучи, тупі і ледачі
Взагалі, пует просто фабрика для штамповки посередніх кадрів накшталт менеджерів, продавців, офіціантів...

Дорогі абітурієнти, не повторюйте чужих помилок - вибирайте корисну для себе і суспільства спеціальність, а не новомодні спеціальності типу готельно-ресторанна справа чи туризм, на які ви змарнуєте не лише гроші ваших батьків, а й 4 дорогоцінні роки свого життя.

,

Училась на финансовом факультете, специальность учет и аудит. Ключевое слово "училась". То есть не просто ходила на пары (а посещать могла не все), но во время сессии самостоятельно дома прорабатывала весь материал.
Итог - красный диплом.
Но не в "красноте" дело, а в том, что на кафедре бухучета красный диплом нужно заработать.
Сейчас работаю в большой промышленной компании (устроилась на постоянной основе сразу по окончании университета). Реальных фундаментальных знаний в разы больше, чем у большинства друзей-коллег из других вузов.
Так что, дерзайте!
Оно того стоит!

,

Дочка учится здесь на 3-м курсе, вполне довольна и нисколько не жалеет. Учиться ей нравится, она вполне справляется, сдаёт всё с первого раза. Никаких поборов, (как иногда мне знакомые рассказывают приятели, у которых дети в других вузах), здесь не наблюдается. Главное, учиться, а не жить от сессии до сессии. Не пропускать занятий без уважительной причины и не пускать всё на самотёк. Дочка учится в течение семестра, изучает дополнительную литературу, совершенствует свои знания самостоятельно. Потому что ей это интересно, а не просто хочет получить корочку и закинуть её потом в дальний угол шкафа.

,

Я вважаю, що головне - це вибрати універ, який би припав до душі) Я вже на другому курсі і повністю задоволена, хоча ще два роки тому практично нічого не знала про цей університет. Нам, викладачі завжди йдуть назустріч, намагаються допомогти, підтягнути, тому, як на мене, сесія здається навіть із задоволенням) Крім того що навчальний корпус, спортивні секції та гуртожитки знаходяться поряд, харчування дешеве та якісне, ще тут і надзвичайно багато цікавих заходів: концерти, фестивалі, конкурси студентської творчості, цікаве насичене студентське життя; майстер-класи та тренінги.
Та впевнено скажу, що тут навчать по-справжньому гризти граніт науки, але в цьому бачу плюс. Загартування що треба, але після цього випускника уже нічим не злякаєш. Викладачі зацікавлені у тому, щоб у студентів не було в головах пусто.

,

Училась в этом чудном вузе с1998-по 2003г. Специальность гордо называлась"Товароведение и экспертиза в таможенном деле". Специальность придумали новую, напичкали все лутшее сразу. Взяток не платила, т.к я училась хорошо. Знания дают слабые, практики никакой. Если по экспертизе товаров хоть что-то давали, то программу МD Declaration,студенти в глаза не видели. Вуз даже не удосужился установить эту программу. Зато привозили начальника таможни Педешко, как клоуна в цырк. Больше всего меня убило то, что на 5курсе надо было принести липовую справку о том, что ты трудоустроен. Пришлось принести эту справку, иначе грозили тем, что красный диплом на защите запорят. После окончания вуза я хотела стать на биржу труда, но там мне показали эту справку (что я якобы реально работаю) и на учет брать отказали. "Здесь было жестко убито время", -это все, что я могу сказать про эту "бурсу".Еще год потомбез работы сидела

,

Поступил в этом году, пока что очень доволен, учиться интересно. Я учусь на экономике и менеджменте и объясняют все современным языком, в связи с современными тенденциями. Доволен и ценой и качеством обучения. Преподаватели знания и дают и требуют их в должном количестве, студентов заставляют думать.

,

В этом году я перешла уже на третий курс. Учусь на финансовом факультете. Всем очень довольна. Вначале было очень тяжело вклиниться в учебу, но потом все наладилось и в данный момент проблем с дисциплинами у меня нет.
Особенно нравятся занятия, которые проводит Момот А. М., интересно и доступно излагает материал.

,

поступил и нисколько не жалею, реально!
сам окончил школу с отличием, хочу окончить и пуэт на красный, понимаю насколько это сложно, но судя по рекомендациям знакомых выпускников – это того стоит для дальнейшей карьеры! во время учебы постоянно приходится сидеть и учить, каждый день. обязательно следует посещать все семинары, иначе на экзамене или зачете халява не прокатит. посещать нужно также и лекции, т.к. очень многие преподы запоминают с самых первых занятий. окончил 1 курс и скоро опять на учебу, пока не встретил ниодного плохого преподавателя, уровень получаемых знаний высокий, преподы адекватные и справедливые. с коррупцией ни разу не встречался - если учишься как следует, то к тебе никаких претензий никогда не будет, будь то на зачете или экзамене.

,

Заочная форма отделения это не то куда нужно поступать в этом университете. Платишь за знания которые в принципе никакого толка не имеют. Программа построена странно и не понятно. Пусть заочное и рассчитано на учебу самостоятельно, но приходя на сессии идет начитка нового предмета 1-2 лекции. Как будто бы это важно и поможет вам сдать экзамены и знать предмет наверняка. Профильные предметы вычитывают мало, зато те которые не нужны идут по 6 пар два дня подряд. Сдаешь деньги не понятно за что и то после оценки в зачетке. То есть платишь преподу в карман, а не за лучшую оценку. Получил тройку и гуляй вася. Некоторые приезжают со своей Полтавы и сразу видно что им плевать на заочников, а некоторые на столько маразматичны что требуют от них знания в таких количествах словно отучились у него на стационаре. В общем на заочку идете сюда лишь бы получить корочку и бумажку с пометкой о высшем образовании. Деньги на ветер.

,

Пуэт-престижний вуз,который входит в десятку лучших экономических вузов. А вообще, после этого вуза с руками и ногами забирают.Я рад что закончил этот вуз /раньше он назывался кооперативный/ и очень хотел бы, чтобы мой сын окончил именно этот университет,но время покажет...

,

Я закончила ПУЭТ в 2012 году. Эмоции самые положительные! Если студент готов учиться и получать знания, то ему надо именно в этот унверситет. Прекрасный преподавательский состав! Спасибо им большое! Особенно Мельник Светлане Ивановне с кафедры бух. учета и Боярчук Георгию Васильевичу с кафедры маркетинга. Спасибо всем сотрудникам и преподавателям! Спасибо, что Вы есть! Спасибо за хорошие знания! У меня лично во время учёбы проблемы были только с высшей математикой (у меня всегда с ней были проблемы, ещё со школы ))). Но если учить, то сдать можно. После трех лет работы я понимаю - не зря посещала занятия.

,

Закінчила ВУЗ в 2010 році, "Міжнародна економіка". З власного досвіду можу із впевненістю сказати, що підготовка на висоті, гарний викладацький склад був.

,

Любимый институт и самые лучшие преподаватели!!!

,

Лучшие годы прошли в ПУЭТе, в моем любимом факультете финансов и учета. Я очень благодарна! Вы не представляете какой толчок дал мне университет! Я сама приехала из Хмельницкого, поступила на бюджет. У меня был большой выбор, но мне сразу приглянулся этот вуз. Территория университета впечатляет, особенно спортивная база – видно что заботятся о студентах не на словах а на деле. Загруженность, конечно была большая. Предметов много, но зато интересно учиться - образование даётся на высшем уровне.

,

Универ отличный, за 5 лет ничего не платила преподам!!! общаги суппер, оставайтесь и после окончание здесь, как нам говорили, но вот заявочка выселяйтесь! Какой у нас прекрасный ректор.

,

Я учусь здесь, уже закончила 2-ой курс. За это время ни разу не пожалела, что именно сюда поступила. Также у нас все дисциплины интересные. Мы изучаем предметы, которые характерны не только для классического направления финансов, но и также много предметов по бизнес-образованию, экономике, праву, безопасности. Это делает кругозор студента шире! У нас читают лекции сильные преподаватели, которые работали либо в гос.структурах, либо в корпорациях и изнутри знают эту среду. И что не мало важно, у нас очень много практических занятий, семинаров, деловых игр. Можно сказать: Меньше теории-больше практики! Это, мне кажется, намного эффективнее.

,

Выпускники моей группы ПУЕТа сейчас работают и официантами, и продавцами, и менеджерами по продажам, секретарями. Сколько денег вывалено и понимаешь через некоторое время, что все впустую. С таким успехом можно курсы окончить и на работу сразу идти, не тратя родительские деньги. Но понимание это, к сожалению, приходит с возрастом. В каждого своя плата за эту мудрость. Мой совет - можно найти попроще ВУЗ с неплохим уровнем. Да и рейтинг ВУЗа говорит сам за себя. Перспектив нет, уж поверте на опыте выпускников.

,

Универ хороший!
Но преподаватели действительно в возрасте и маразматики!
Взяточник! Здать своим трудом ооочень не легко, берет только деньги!
Нужно увольнять таких сразу, не понимаю почему руководство не обращает на это внимание, коррупция процветает

,

Я студентка ПУЕТ, учусь по специальности "Товароведение и коммерческая деятельность" в г.Чернигове. Вуз просто отличный. Преподаватели очень грамотные, умные и талантливые, но только для тех кому это действительно нужно. Если Вы приходите получить только корочку, то вы ее получите, и ничего более. Если есть желание и стремление, преподаватели помогут и приложат все усилия только скажите им об этом. Взяток никто не требует, каждого оценивают по его знаниям, и даже очень лояльно. Тягунова Н.М. (все кто ее знают меня поймут) просто супер, всегда придет на помощь, выслушает, подскажет и направит на путь истинный. Народ, учитесь, получайте знания и опыт в этом университете, из-под палки никто никого не гонит. Работа с этим универом вас ждет, нужно только иметь желание. Удачи!!!

,

сьогодні отримала диплом спеціаліста у кіровоградському відділенні. не дивлячись на те, що дипломи безкоштовні, хотіла взяти за нього 126 грн.. це не перші побори. скажіть будь- ласка до кого звернутися? бідні студенти у Кіровограді, відбирають дуже великі гроші зі студентів за сесії, курсові роботи і за все інше. Ваш інститут заслуговує на кращі відгуки. вани паплюжать вашу репутацію. нікому не рекомендую здобувати освіту у Кіровоградському відділенні. Керівництво зверніть увагу!!! Мої наміри звернутися у прокуратуру!

,

щодо диплому-не знаю, я закінчувала пару вузів (не пует) і Полтави і не Полтави, то роботи нема ні після якого вузу, або "блат" або реальний конкурс не дипломів, а знань, вмінь, потенцалу...тому хто жаліється, що не беруть- не думаю, що ВУЗ винен...А сама атмосфера дитині дуже подобається, після пекла в школі- рай, відношення до студентів реально чудове, поважають, нема ніяких поборів, завжди допоможуть...реально шкода, що більшість стоять у черзі, а їм за гроші малюють "3"...надіємося, що все-таки щось знатимем -умітимем, і не соромно буде диплом з "5"!

,

Жалею, что после зимней сессии не перевелась в другой университет! Теперь уж точно - летом переведусь, а то здесь перспектив - 0, а рассчитывать на стажировку за границей - дело нереальное!

,

я студентка ПУЕТ, учусь на менеджера по туризму. Университет мне очень нравится, так как я с Кировоградской области мне предоставили общежитие. Не знаю как многие говорят о плохих общагах и вахтерах-мне все нравится) Да,здесь много иностраных студентов с которыми мы общаемся,канешно они платят больше по этому у них больше свободы, но все в мерах. Сам университет дает обучение нужно токо хотеть учится! Преподаватели хорошие, и относятся к вам с пониманием. За время моей учебы не было таково что бы кто то брал взятки. Знания тут дают отличные. Куда поступать дело каждого но я рекомендую ПУЕТ!!!

,

Один из немногих вузов Украины, который действительно обеспечивает практическую подготовку студентов по своим специальностям. У студентов ПУЕТа есть очень много возможностей,которыми не воспользуется только ленивый. Это и различные стипендиальные программы и возможность пройти стажировку за границей, главное просто, что-бы было желание учиться и активно себя проявлять в жизни университета.
Отличная материально-техническая база и хороший преподавательский состав.
То что с дипломом ПУЕТа не берут на работу это полнейший бред, работаю уже второй год по специальности, проблем с трудоустройством не было, при приеме на работу смотрели не только на диплом, а ещё и на знания,которые получила в этом вузе!

,

Я навчаюся за спеціальністю "Фінанси", на 3 курсі. Вважаю, що той хто хоче навчатися та реалізувати себе, обов'язково знайде своє місце в ПУЕТі. Завдяки високому рівню викладачів та прекрасній матеріально-технічній базі, можна здобути знання європейського рівня, які стануть гарним підгрунтям для подальшого життєвого успіху. Для тих, хто хоче займатися спортом, створені всі необхідні умови для цього. Наприклад я поєдную успішне навчання з заняттям волейболом і граю за збірну університету. З приводу іноземців, то дійсно їх з кожним роком стає більше, але керівництво університету, створило всі умови для того, щоб познайомитися з культурою цих народів, та спілкуватися з іноземцями. Мені здається, що сучасна людина повинна прагнути до пізнання культури народів світу, адже це цікаво і дозволяє розширити свій світогляд.

Вступайте до ПУЕТ і не пошкодуєте!!!

,

Влітку отримав диплом, вже півроку сиджу без роботи!!!! В ПУЕТі навчають сидіти....

,

Я навчалася за спеціальністю "Товарознавство та експертиза в митній справі" 5 років тому. Ще тоді у місті ходили чутки, що роботодавці візьмуть краще людину без освіти, ніж людину з дипломлм ПУЕТ. Це звичайне перебільшення, але мінуси навчання там дійсно є. Серед штату приблизно 15 чоловік на нашій кафедрі, більшість, у главі із завкафедри Омельченко, таке відчуття не знають про що розповідають на занятті. Сама вона тільки кричить на весь поверх, а толку нуль. А коли всеж таки говорить, то не може навіть речення звформулювати. Але є там одиничні особи, які є прикладом для студентів, як у людяності, порядності, так і у професійному плані. Особисто я дуже поважаю Поліщук Л.В., Мороз С.Е. і Калашник О.В. Більше там знань не дасть ніхто, хоча і їх достатньо)))

,

Закінчив ПУЕТ і тепер шкодую. Не навчання а роздавання грошей. Замість знань отримав нікому не потрібдний диплом. А потім починаються такі приємні явища як безробіття. Вчать погано. Тут звичайно правильно пишуть, що вивчитись можна бодай і вдома, якщо є бажання. Але на біса тоді платити гроші і витрачати 5 років життя? Диплом, скажете? Особисто я вже оцінив, що таке диплом ПУЕТу і які шанси з ним знайти хоч якусь роботу.

,

Тихий ужас!!!!!!

,

Закінчила ПУЕТ у 2012 році. За роки навчання проходила стажування у Чорногорії, Туреччині та Польщі, оскільки навчалася за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Зараз працюю і проживаю у Польщі. Диплом ПУЕТ визнається і там. Завжди з задоволенням згадую викладачів та ректора університету-він щира і добра людина. А аудиторії, бібліотека, спорткомплекс взагалі одні з найкращих не те що в Полтаві а в Україні. Що стосується відгуків на рахунок іноземних студентів, то їх і справді кожного року стає більше і більше, ми за часи навчання постійно з ними спілкувалися. Керівництво університету влаштовувало ознайомчі вечори, де можна було більше дізнатися про культуру, звичаї та традиції Азербайджану, Грузії, Таджикистану, Туркменістану, Ірану та ін. Нові знання та спілкування з іноземцями розширює кругозір. Мені здається сучасні люди, які виїжджали далі свого рідного міста адекватно сприймають іноземців!!!!!!!!!
Навіть не думайте, вступайте до ПУЕТ і точно не пошкодуєте!!!!!!!!!!!

,

Университет ужасный! Не поступайте ни в коем случае!
Из минусов:
-Хачи. Тысячи их. С них сдирают больше всего бабла, поэтому носят на руках. В центральном холле могут запросто курить, или танцевать лезгинку.
Возле входа вечно сидят как воробьи, хрен обойдёшь.
-Преподы. Зашкаливающее количество старых маразматиков, которым давно пора на пенсию. Адекватный диалог возможен лишь с единицами. Очень требовательные во всём и вся, тем не менее никто пальцем не пошевелит для того, чтоб тебе чем-нибудь помочь или подсказать.
-Синдром маленького начальника у всего персонала - от охранника и уборщицы, до деканов. Бывают, конечно, исключения - но немного.
-Студенты. Не знаю, как было в далёких 90-х, но сейчас тут учится весь шлак из деревень в полтавской области. Недавно слышал как 2 парня из ПГТ обсуждали то, что преподаватель вообще из глухого села.
Вообще, минусов гораздо больше но их описание жалко тратить время.
Из плюсов:
Действительно, взятки можно не платить.

,

Окончил 1999г Класный ВУЗ!
И город чудесный..

,

Толковых преподавателей всё меньше и меньше, их можно понять зарплаты сократили в несколько раз. Напрягает засилие кавказцев. Наглые и похотливые. Атмосфера в универистете как перед похоронами.

,

Выпуск 2014 (заочное отделение).
Плюсы:
-Недорогое обучение(как для Харькова);
-Удобно сдавать сессию, не надо никуда ехать;
-Преподаватели адекватные;
Минусы:
-После обучения можно пойти работать только продавцом, так как знания дают общие и устаревшие. [Пример]: Урок по проведению инвентариации. Дают какой-то старый лист, ты сам пишешь туда название товаров которые подлежат инвентаризации и считаешь. Про ТСД-шки никто не слышал, как и про 1С. А то что с обычным инвентаризационным листом невозможно провести инвентаризацию даже в мини-маркете невозможно.
Так что выпускники абсолютно неконкурентно-способны на рынке труда! Я жалею что учился в ПУЭТ. Диплом можно выкинуть!

,

ВУЗ найкращий в Полтаві. Гуртожитки оснащені, аудиторії заповнені технікою не тільки компами, але й лабораторною. Своя тепломережа (тому завжди тепло). Вартість нижча ніж у більшості ВУЗів Полтави.
Проблема лише в дистанційному навчанні (гроші беруть, але вчити все повинні самі студенти, Дуже часто стикаюсь з тим, що не розумію як робити завдання). Дистанційне навчання знань зовсім не дає, тому не раджу вибирати таку форму навчання (а це майже всі заочники).
Навчаюсь на факультеті товарознавства, торгівлі і маркетингу. Він найкращий, звяток не беруть (клас!!!), але навчатись вимагають. Преподи умнічки - завжди допоможуть, за потреби ввійдуть у моє становище.
За факультет фінансів нічого сказати неможу.

,

Кооперативный достойный конкурент многим вузам Полтавы, а потому и славу о нем пустили плохую, мол выпускников коопа нигде в полтаве на работу не берут, а вот как услышат о ,,,,,,, с ногами и руками забирают!!!!!! Все это вранье и происки конкурентов!!! А выпускников судят по знаниям, а не по вузу!!! Сама училась в кооперативном и очень благодарна всем преподам и ректор на своем месте, создал отличную материальную базу для своего вуза, много компьютеров, аудитории теплые и уютные, кругом чистенько, доброжелательная атмосфера, училась с удовольствием!!! А тех кто не хочет учиться, а только о взятках думает, в разных вузах хватает!!!

,

Я училась заочно в университете с 1998-2003 года на факультете "Технологія зберігання, переробки та консервування плодів та овочей". И мне не стыдно сказать что я там училась. Взяток никто не платим, лаборатории оснащены на тот момент современнейшим оборудованием, везде чистота и порядок. Современная библиотека, огромнейший бибфонд. Сессии никто не покупал, все задания которые давались заочникам на следующую сессию можно было без проблем сделать в библиотеке наперед, было бы желание. Кушать ходили в столовую, все соответствовало системе цена-качество. Буфеты работали для студентов 2 смены. О таких преподавателях можно только мечтать, всегда помогут, подскажут, и войдут в положение. Качество преподавания и практика полученная на парах давала возможность идти работать технологом на предприятие. И после окончания университета преподаватели всегда помогали выпускникам - консультировали и подсказывали как решить разные технологические вопросы на производстве. Спасибо большое за знания.

,

На рахунок хабарів...мені от просто цікаво,де ви його побачили той хабар??!
Вже другий курс,багато пар пропустила,бо люблю спати а нам на першу зміну,...на сесії ніхто ніразу нічого не вимагали окрім рефератів,зошитів,конспекті і т.д. а ще н-ки усно закривати.Це все,і ніяких там грошей

,

ПУЭТ не хуже остальных ВУЗов, которые готовят таких же специалистов !!! Проучилась 3 года и не разу никому не заплатила ! Большинство преподавателей - замечательные люди и специалисты своего дела ! Деньги платят лишь те, кто не хотят учится, а потом позорят ПУЭТ когда устраиваются на работу и оставляют не правдивые коментарии !!! Сами виноваты ! Нужно получать не только корочку, а и знания !!! Если хотите поступать - никого не слушайте !!! Судите сами !!!

,

Закончил сей ВУЗ в 2012. В общем-то неплохо, при минимальных нагрузках можно без проблем все сдавать. За время учебы не заплатил ни копейки, все сдано своими силами. Была пара бессонных ночей, но это был диплом и это был 5 курс. А в целом - особо не утруждает учебой, если Вам просто нужна корочка.
С другой стороны, если Вам нужны знания, их прийдется брать самому, ибо в голову никто ничего вбивать не будет. Из всех преподавателей, которые были у меня, реально 25%-30% профессионалы которые знают предмет и могут представить обширные данные по оному.
А вообще характеристика хорошая - без особого напряга сдают те, кому просто нужно сдать; в свою очередь для тех, кто хочет выучится, созданы необходимые возможности.
Годный университет!

,

Закончила институт в 1992 товароведный факультет вот уже и сын вырос будем пробовать только в мой институт супер .

,

Очень хороший университет ,сама закончила в 2007 ,есть все условия для полноценного обучения ,главное хотеть учится а не просто туда ходить.

,

3 роки навчаюсь в цьому вузі. 6 сесій, жодної оцінки нижче 4 і жодного хабара! Цікаво як?
Просто треба на пари приходити і не грубити викладачам. Хоча вони також іноді заходять за рамки, але всі ми люди. Знаю те, що не всі студенти однаково можуть освоєти всі дисципліни, які є базовими і викладачі не вимагають від них діставати зірки з небес, мало того, жодного разу не був свідком прямих натяків на хабар.
Звичайно, такі випадки є, в основному платять студенти, які з'являються 1-2 рази в семестр на пари - самі винні.
Відносно навчальної бази, є все необхідне для навчання!
Нажаль нема найголовнішої складової - бажання студента навчатися!
Жоден вуз не зможе забити в дубову голову цього!
Простіше всього кричати, нас не візьмуть на роботу, навіщо вчитися?
Споконвіку цінилися знання, а не назва навчального закладу!
Купити диплом можна і в Києві чи Харкові, та як кажуть, "Брехня не встріне, так дожене"!
Хочете знань, навчайтеся, ПУЕТ Вам в цьому допоможе!

,

Скільки прочитала відкликів про цей ВУЗ, що тепер взагалі все перемішалося.....Деякі пишуть, що найгіршого навчального закладу немає, деякі, що він один з найкращих по всій Україні.Та кому вірити? Мабуть найкраще вступити і самій все перевірити.Але ж зробити помилку теж не хочется! Цікаво, а от можливо, якщо ВУЗ не сподобається перевестися в інший? Якщо так, то можна спробувати.

,

Я выпускница 2009 года товароведно-комерческого факультета, за всё время учёбы и копейки взяточной никому не заплатила, хотя при поступлении все пугали "да это такой блатной ВУЗ, там сплошная корупция". Пять лет проучилась, так этой пугающей корупции и не увидела, хотя что говорить - училась как следует. Как и в реальном мире действуют обычные порядки - тебе согласно договору предоставляют все необходимые условия для реализации твоего потенциала, а то как ты ими воспользуешся - уже тебе решать. В наше время в общежитиях было многовато народу, мовзолеевские очереди в душ вспоминаешь с досадой, свободного доступа к интернету не было, следя за коментами, вижу, что некоторые недочёты потихоньку исправляются. Во время учёбы бывала на конференциях в других ВУЗах, и поверьте, являясь самокритичным человеком скажу, что разница в уровне подготовки студентов, в частности моей специальности, материальной базы ВУЗов очень даже ощутима и выигрывает в ней явно ПУЕТ.

,

Нашла в интернете этот университет. Сама стану абитуриентом в следующем году, но думаю, что пришло время подготовиться. Думаю поступать на туристический факультет. Сначала очень понравился, все так престижно: есть факультет, который мне подходит, само оснащение университета, спорт зал, библиотека, современный вид - все устраивает. Но, прочитав комментарии на счет взяток, проблем с общежитием, знаниями, которые здесь получают, как-то страшновато стало. Институт понравился, не хочется разочаровываться. Успокаивает в отзывах то, что студентам, которые действительно учатся, не приходится сталкиваться с взятничеством. Но вот на счет общежития стремно как-то.

,

Есть среди его выпускников и очень неглупые люди, которые сами чему-то научились, а есть и те, кто реально деградировал за время учебы. Но вопрос: а зачем вообще кому-то платить, если не хочешь учиться? Чтобы по блату куда-то приткнули? Хотите, чтобы Вас чему-то научили - есть нормальные вузы в Киеве, Харькове... Кооперативный к ним не относится. Тут помощи от преподов в учебе ждать не приходиться...

,

Я началась в Кооперативному інституті з 1985 року по 1989 рік. В той час це був самий престижний інститут в Полтаві.Навчатися приїздили з різних областей. В нашій групі було лише 3 студенти з Полтави і області. Це найкращі роки в нашому житті.Я не розумію,як можна говорити про рівень знань,які надає вуз. Дивлюсь на кафедрі бух. обліку працюють ті ж викладачі ,що навчали і нас:Веріга Юстина Андріївна,Мельник Світлана Іванівна.Так в наші голови вони змогли в ті роки вкласти знання за що їм низький уклін,а зараз вони хочете сказати стали хамами і взяточниками?Мій син в цьму році закінчує цей ВУЗ і ми крім офіційної плати за навчання не платили ні за один залік,чи екзамен.А платили ті хто місяцями не з"являвся у ВУЗі.В моєї колеги син навчається в "хвальоному" Технічному університеті то платять за кожну курсову і екзамен,готовий ти до нього чи ні. І прожив син 5 років в общежитії №2 без проблем,комендант-приємна жінка. Мені боляче було читати деякі коментарі. Бог Вам суддя!!

,

Вы меня извените...но кто хочет тот сам учится...кто не хочет...платит. И это во всех ВНЗ такое. И ни этот, ни другой я не хочу рассхваливать, хотя сама же в нем и учусь. По моему мнению..средненький такой..есть и плюсы и минусы.

,

хочу поступить в ваш институт, закончила техникум по специальности бух учет и аудит. какие экзамены надо сдавать или это будет собеседование?
какая стоимость обучения на стационаре?
будет ли день открытых дверей?
заранее спасибо

,

які предмети потрібно здавати щоб вступити на факультет економіки та менеджменту?

,

Я окончила ВУЗ в 2001 году, остались только теплые воспоминания и от самого ВУЗа и от г.Полтава.

,

Хочу всем будущим студентам сказать, чтобы никого не слушали, никаких плохих слов про наш прекрасный ВУЗ. Приезжайте к нам и все уведите своими глазами сравните и базу материальную, и общежития , и все остальное, пообщаетесь со студентами)))

,

Навчаюся в цьому університеті, і відчуваю, що мої студентські роки проходять дуже чудово і захоплююче!)

,

Сколько людей, столько и мнений. Но мне хочется выступить именно в поддержку университета. Я простая студентка, учусь на отлично без каких либо проблем. Отношение преподавателей отличное, студенты тоже очень вежливые. В этом университете царит взаимопонимание и взаимопомощь, а это не мало важно! Возможно,Вы будете опровергать мое мнение, но для меня университет, в котором я провожу лучшие студенческие годы, ЛУЧШИЙ. И РЕКТОР у нас самый классный!!!!

,

Совершенно безоснованная критика. Это самый чудесный ВУЗ. Я очень рада что учусь здесь. Да-да, именно, учусь. Сама, а не с помощью взяток. И впервые об этом слышу. Зачем пускать подобные слухи, даже не учась здесь. Я шокирована с некоторых личностей.

,

Взяточники? Я вже два роки навчаюся в цьому університеті і жодного разу з мене не вимагали габара! А якщо студенти не знають іншого способу здавати сесію, то до чого тут викладачі? Університет дає можливості, а як ви ними скористаєтеся це вже ваша справа! Я ще жодного разу не пожалкував про свій вибір!!! Всім раджу цей вуз!

,

Взяточники..это точно, к студентам невнимательны..какие высокие должностя ? вы о чем? Единицы устраиваються и то по знакомству...бросила этот универ, учусь в другом(государственом) и нежалею..оч рада, всем расказываю что туда поступать ненужно

,

Я закінчив ПКІЦ в 1984 році. Прекрасний інститут, прекрасні викладачі. На сайтах кафедр бачив фотографії багатьох викладачів, у яких вчився сам або яких пам'ятаю. В житті отримані в інституті знання дуже пригодились. Зараз це вже університет. Я і на даний час пам'ятаю його аудиторії, актовий зал, де ми готували безліч концертів і т..д . То були найкращі роки. Тільки тоді це не завжди "доходило". Хочеться побажати всім викладачам, студентам, іншим працівникам здоров'я щастя і всього самого найкращого. А щодо критики, то я зрозумів одне: хто хоче навчитися чомусь - той учиться, в інших випадках шукають причини. І згадується приказка про поганого танцюриста та його "проблемах". Але ясно одне: хороші знання так просто не даються. Мені колись в інституті Олександр Петрович Голобородько (тоді ще аспірант) говорив: мало бути хорошим спеціалістом - треба бути кращим. Так і є В даних умовах - конкурентноспроможність
є головне.
З повагою до всіх Юрій (1980-1984 група ЕЗ-14---ЕЗ-44)

,

НЕ ПОСТУПАЙТЕ, особенно если сомневаетесь в выборе вуза - потом лишь пожалеете потраченное время. Поступала на экономический в 2006, прошли даже те, кто элементарный диктант по укр.яз. написал на 4 балла. Предметы со второго курса одинаковые, называются только по разному. Общага №2, нормальная, с комендантом невозможно решить ничего-человек настоящий маразматик,ей давно пора на покой. Заочников не воспринимают никак, только бы платили, заочный деканат вечно жующий, пьющий чай, и играющий в веселую ферму, моя методистка - неадекватная хамка, за все года не ответила мне ни разу ни на один вопрос, даже по элементарным вопросам я обращалась к декану (благо хоть один нормальный человек был) ибо с ней я не могла вообще общаться. В ПУЕТе хорошо учится только *ополизам и хачам, из-за которых теперь вообще проходу нет, наглые, бесцеремонные... может в 90тых это был и нормальный вуз, судя по отзывам тогдашних выпускников, но думаю абитуриентам нужны более свежие факты. НЕ ПОСТУПАЙТЕ В ПУЕТ!!!

,

Шановна Юліє! Платити за вільне ліжко-місце Вам пропонують тому, що Ви в очевидь не бажаете підселення до себе в кімнату або переселення в іншу на вільне ліжко-місце. Зрозуміло, що університет не повинен утримувати вільні ліжко-місця за власний рахунок і жоден ВИШ цього не робить. А щодо ціни за гуртожиток , то гуртожитки університету найкращі в області. Де ви ще побачити скло-пакети у всіх кімнатах, інтернет, пральні машини і таке інше.

,

Привіт всім! Я навчаюсь в цьому університеті на четвертому курсі факультету фінансів і обліку. Абсолютною брехнею є те, що тут все за гроші, адже я ще ні разу не була свідком того, що людина, яка дійсно навчається, повинна платити, а ось лацюгам, які намагаються отримати четвірку з нульовим рівнем знань доводиться фінансово допомагати кафедрі)))
Єдиним недоліком в цьому навчальному році вважаю нерозбериху з гуртожитком! Плата за гуртожиток є досить високою в порівнянні з іншими ВНЗ Полтави, та й за якихось невідомих обставин ми стали винними у тому, що університет являється боржником! Недобір студентів призвів до того, що місця в гуртожитку не заповнені і з листопада нам доведеться платити за пусте ліжко у моїй кімнаті! Вважаю це не справедливим!

,

в1991 году закончил заготовительный факультет, отличный институт, хочу встретиться с друзьями, с Русланом Щербаковим ,Димой Цыбульским и другими

,

В 1990 году поступил на Товароведный факультет Полтавского кооперативного института центросоюза и ни капельки не жалею. Закончил в декабре 1994 года.Лучшие годы, лучшее время, лучшие девчонки, лучшие преподаватели, самая лучшая первая общага и коменданты с вахтерами, самые замечательные 4,5 года моей жизни прошли в ПКИ. Да это были тяжелые 90-е, но мы жили, учились, влюблялись, дружили, все друг другу старались помочь в трудную минуту, встречали рассветы и провожали закаты то с пивом, то с девченками, даже с преподавателями. Жил на девятом, потом с второго курса на седьмом: бывало такое три дня подымался от вахты в комнату там день Рождения, там Любимая девушка, там просто в гостях посидиш, где-то в преферанс зависнешь... Успевали и учиться и отдыхать и просто жить. А картошка с костра под студенческие песни и гитара, не было злости и ненависти... А те кому ненравится ИНСТИТУТ, извините сейчас университет валите оттуда туда где вам дебилам будет лучше.Всем студентам ПРИВЕТ И УДАЧИ.

,

В этом ВУЗе не училась (получила экономическое образование в другом учеб.заведении намного дешевле чем в ПУСКУ), но когда в своё время разносила резюме, первый вопрос работодателя - "Вы же не из кооперативного?". Чёт не в восторге полтавские фин. учреждения от "высокого" уровня экономических знаний выпускников кооперативного.
К слову, я закончила частный ВУЗ и без проблем устроилась на работу в Полтаве.
Делайте выводы будущие выпускники.

,

Прекрасный универ! не верьте про взятки. хотя мне в основном не верят что я доучилась, не давая взяток, да ещё и дипломную работу написала полностью сама и защитила на 5! по моему, это доказывает, что тот кто захочет учиться, тот будет знать нормально. преподы супер. училась на заочном и могу только один минус назвать - пары в основном были на вторую смену и заканчивались в 22,40!!! очень весёленькое время, особенно если идёшь минут 40 к родственникам среди ночи переночевать в минус 27 по цельсию)))) а остальное - все отлично! на работу кстати ооооооооооооооооочень даже берут, особенно выпускников ПУЭТа ценят банки! так что всем удачи! поступайте!!!

,

Дуже хороший ВУЗ

,

Когда я училась в техникуме нам навязывали Харькоский университет, а про Полтавский даже и слова не говорили. Когда мне посоветовали поступить в ПУЕТ, я конечно сомневалась,но аргументы взяли верх над моими сомнениями. Я не капельки не жалею что поступила именно сюда.От своих одногрупников по техникуму, которые поступили в Харьков, я только и слышу ихни сожаления о том, что не поступили в ПУЕТ, вот там то все действительно дорого( у них на сессию уходит гдето 5 - 7 тис.грн)! Я заканчиваю специалиста и ни разу я с собой на сессию не брала больше чем 2500 грн. на 3 недели. при том что я живу на квартире( за квартиру я плачу 750 грн +пропитание + +гульки с одногрупниками). А то что купили преподователю на зачет или экзамен букет цветов это еще не значит что мы дали взятку. Единственое, что мне не нравиться, это обращение библиотекарей с заочниками, такое осчусчение, что я пришла брать книгу к ним домой. делают большое одолжение, что выдали книгу..... Так что, господа, делайте выводы!!!!!

,

если бы такой был плохой вуз то и пиариться было бы не кем. А то почему то выпускники плохого вуза работают на высоких должностях. Ошибочка выходит, милейший. Судя по Вашему правописанию, Вы в вузе не учитесь. Так что не судите.

,

Всегда привык говорить правду о чём это небыло. и так ПУЕТ это шлак полнейшый. Почему спросите вы ? да потому что всё там решают бабки и подлизыванивание к преподам. Кстате о преподах им хватает наглости хамить, намекать на то что бы платили деньги на екзаменах, опаздавать на пары и лекции или вообще неприходить и это как в порядке вещей. Количесво
заплаченых денег за образование неосответствует качеству знаний, в ПТУ или в Технаре и то больше дают этих самых знаний. Также любят здесь и попиарится за счёт своих бывшых студентов, которых приглашают сюда и расказуют что они работают высоких должностях потому что нужно хорошо подлизываться и незабывать побольше платить денюжек. Также что бы научить молодёж уважению, взаимопониманию и взаимоподержки вместо этого учат жадности, подлости и предательству.
Так что очень нерекомендую этот ужасный универ!

,

рада что поступаю сюда. таких универов я еще не видела. Все прекрасно и аудитории и спортзал. а библиотека просто супер.

,

Прекрасний ВУЗ!

,

При Союзе, в эпоху дефицита, вуз был престижным. Сейчас - тихий омут: студенты не напрягаются учиться, а преподы - учить. Не знаю, как там в Киеве, а в Полтаве на работодателей диплом Кооперативного впечатления не производит. Что до взяток - есть, но масштабы не те, что в Киеве, Львове или Харькове. Короче, средненькая такая, посредственная и ненапряжная кузница кадров.

,

Мій улюблений ПКІ, випуск 1995 рік, працюю на держслужбі в Києві, при влаштуванні на конкурсі керівник обласного управління говорив - сильний ВУЗ і дає хороших спеціалістів, і задоволений спеціалістами з дипломом ПКІ, що працюють в управлінні, тільки запитав чи навчання було стаціонарним чи заочним, стаціонар більше цінується, так що студенти, головне отримуйте знання, а що в Полтаві на роботу не візьмуть - не правда, в Києві цей диплом цінується не гірше КНЕУ. Успіхів Вам!

,

Зачем врать. Если не ходил на занятия, так и скажи. А за практику вообще ни слова, надо просто на эту практику ходить и пользоваться услугами отдела практики, а не просто печать ставить. А насчет бардака, то попробуй в другом вузе. А потом посмотришь.

,

Та продаётся там всё, это давно и коню понятно. С этим дипломом даже нароботу брать никто нехочет. Знаний точно так же как и в других универах, а то и меньше. Практики вообще нету никакой

,

Универ плохой! преподы взяточники и хамы! студенты вообще поллный ахтунг! короче полный бардак и беспредел, если хочеш отличную оценку нужно заплатить куча бабок, вот отакие дела.....

,

Универ супер, никаких взяток нету как тут некоторые пишут, преподы замечательные! главное учится и не ленится!

,

Закончила университет без отрыва от произодства в 2010 году, заплатила за учебу и всё; не за один экзамен или зачет никому не платила не в конверте, ни как. Все работы, курсовые выполняла сама, а также и диплом. Защитила с отличием и очень благодарна что есть такой ВУЗ. Где оценивают по знаниям, а не по купюрам в зачетке.

,

Очень хороший университет!!!, закончила в 2005 г. с красным дипломом. Никаких денег платить никому не надо, если учишься! Ну а если идешь самым легким путем, то...кто в этом виноват? Ректор самый лучший на свете, преподаватели тоже все супер!База для обучения шикарная, было бы желание ею пользоваться! Хорошую работу после любого вуза трудно найти сразу, нужно терпение и упорство и все получится!

,

Самый лучший университет!)

,

PS: А в общем ВУЗ достоин внимания, преподавательский состав действительно высоко квалифицированный и уровень знаний желающему что-либо знать может обеспечить достойный. Библиотека - отдельный разговор, только имей желание... студенты имеют доступ даже в библиотеку для преподавателей. ИМЕЙ ЖЕЛАНИЕ И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ !!! Пять звёзд библиотеке.

,

Ну любезные, что хотелось бы отметить положа руку на сердце... Ректор замечательный человек, лично на себе проверено!!! Сердечное спасибо, Алексей Алексеевич! Но вот большего хама, чем зав. кафедрой экономики предприятия и методиста того же факультета надо поискать...А платили только там, где преподавателю было откровенно наплевать на качество знаний которые он должен был дать.

,

Класний УНІВЕР! Я не жалкую,що тут навчаюсь! Викладацький склад вибагливий щодо знань,але компетентний! А також тут можна реалізувати себе в творчому плані!

,

Классное обучение.

,

на технологічний в цьому році подають сертифікати:
1. укр. мова та література;
2. математика;
3. хімія або фізика

Більше інформації і про факультети, і про спеціальності, і про необхідні сертифікати - шукайте на сайті ПУЕТ : www.pusku.edu.ua

,

ЗНО з яких преметів потрібно щоб вступити на технологічний факультет???

,

Читаю отзывы молодых людей об университете и диву даюсь: как с таким колличеством орфографических ошибок можно было поступить в этот, некогда самый престижный институт(окончила его в 1983году) . Это какой уровень знаний надо иметь, чтобы так писать:интерисующим ,лутшего, не пожилал, убидилась, жалею что пошол, прийомной и т.п. Да, ребята, этот университет-не для вас...

,

Закончила университет заочно в 2008 году, кафедра Финансов. Воспоминание за все время учебы только самые лучшие. Во время учебы в кооперативном колледже я просто не могла дождаться когда поступлю в Полтаву. Все пролетело в один миг. Очень запомнилась кафедра математики и внешнеэкономической деятельности. :-)))))Универ-так держать!!!!

,

Учился с 1995 по 2000 г. Знания то что надо сейчас очень нужны.Учился на технорлогическом,работтаю на ЮМЗ энергетиком- в лучшем цехе.Спасибо всем.!!!

,

прикольний ВУЗ хто навчається той не платить!!!!

,

Классный вуз

,

клевый универ!не знаю где вы там жили,но вторая общага супер))я очень довольна!!

,

Клевый ВУЗ !

,

Полностью согласна с Алисой, что заочники - это их живые деньги. Когда преподавателю отвечаешь правильно на поставленный вопрос, то в глазах написано - не старайся, дай денег и вали.........! Платим за обучение большие деньги и взятки, только за что не понятно? По большому счету сами все учим , а не тебя учат ! Очень обидно за наше образование и деньги которые заплатил за что то не понятное!!!!!!!!!! Есть даже такие преподаватели ,которые не считают нужным прийти на лекцию во время, зажрались!!!!!

,

Возможно учиться на стационаре и классно,но на заочников всем наплевать...

,

Преподаватели позволяют себе не приходить на пары к заочникам, высылают инфу с заданиями по электронке за два месяца до сессии, а потом удивляються, что выполненное вообше не отвечает требованиям.
Взятки есть, но если вы хоть что то знаете и стремитесь делать самостоятельно, то преподы аж сияют и ставят нормальные оценки.
Но впечатление такое, что в плане организации учебного процесса - всем абсолютно наплевать, что заочники - это живие деньги универа.
Возмутило что в эл.читальном зале с доступом в интернет я не имею права искать инфу для доклада - только скопировать ел.учебник.

,

Работают одни взяточники! Такое и обучение плохое!!!!!!!

,

Фигня, а не университет . Такие деньги платишь, а знания получаешь на очень низком уровне! А взятки все берут, И им все равно знаешь ли или нет!!!!!!!

,

Поступила , куда мечтала !Всё и все просто супер, я очень довольна!!!

,

Навчаюся ось уже на 5-му курсі(стаціонар) і ще й копійки не заплатила, хоча не можу сказати що відмінниця! Хто ходить на всі пари і хоч щось вчить, той і буде мати результати! А якщо ви хочете гарні оцінки і при цьому нічого не робити, то вже вибачайте!!!!

,

Закончила ВУЗ в 1983г. по специальности Бухучет и анализ хоздеятельности
Горжусь своим образованием

,

закінчив три курси нікому нічого не платив! Нада навчатися рєбята!!!!!!
ВУЗ супер!!!!!

,

Той, хто в школі ледве витягував на 4-5 балів, в цьому вузі, от диво, майже відмінники, і це не випадок, а закономірність. Може, такі знання дає вуз? Вуз у 80-90-ті дійсно був супер, зараз - далеко ні. Все вирішують кошти.

,

просто супер

,

По поводу доброжелательности в этом ВУЗе так это точно, была в других так вообще небо и земля! Здесь видно что люди на своём месте и объяснят всё и покажут. Мне очень понравилось.

,

Больше всего вызывают недоумение обвинения в корумпированности. Я за 5 лет (стационар) никогда с такими проблемами не встречался. Те же, кто платил - это те, кто появлялся только перед сессией, причем нередко с преподавателями договоряться не получалось - долго искали кому сунуть деньги и мечтали, чтобы их кто-либо взял и выпросил им у препода тройку :-)
Только раз слышал о непрямой попытке поборов с инициативы преподавательницы, так ее сняли с сессии, экзамены принимал другой человек (точнее два), а потом ее и не стало. Так что с этим ректор разбирался круто. Вот я и не понимаю зачем молчать, если такие факты были и помимо вашей воли :-). А если по Вашей воле..., то что делать, - сошлись спрос и предложение. Закон экономики :)))
Я бы поставил 4,5, но система не позволяет, так что твердые 4 звезды.

,

подала документы в ПУЭТ.посмотрела общежития и университет,очень доброжелательные люди,видно что ВУЗ бориться за своего студента,чтобы кто не говорил а университет держит марку....знаю многих людей которые закончили ПУЭТ и работают на престижных работах,так что не слушайте,поступайте,и учитесь!и всё у вас получится!

,

Перший рік денної форми навчання – безкоштовно на всі напрями підготовки (спеціальності). Зайдіть на сайт ВУЗа.

,

отличный университет я его закончила в 2004 году.

,

Самый классный ВУЗ, все для студентов. В других ВУЗах пол лета практика, а у нас уже КАНИКУЛЫ. с 1 июня ( 1 курс) Никакой коррупции НЕ ВЕРТЕ. . учитесь, старайтесь и ссесия пройдет , как праздник!

,

Прекрасный вуз. Не пожалеете. Никого не слушайте.

,

Кращий, демократичніший ВУЗ Полтави, щоб хто не казав! Нікого не слухайте поступайте в ПУЄТ

,

Супер ВУЗ!!!

,

Дуже дорого, платити потрібно за все!!! Оплату за навчання помножте на 2 а то й 3 і це буде цифра яку ви заплатите за навчання . Якість навчання як у звичайному ПТУ.

,

Вот только интересно - что там бесплатного? ("безкоштовне навчання") - только контракт.... и без своевременной оплаты даже зачет не ставят и не закрывают сесию...

,

Я сейчас учусь в ПУЕТ на 4-м курсе. За все это время я НИ РАЗУ НИКОМУ И НИЧЕГО не платила!!!!
Если человек хочет учиться то он будет учиться, а если нет то будет переваливать свою вину на кого-то другого за то что не смог достич успехов в этом. Это не зависит от вуза, а от самого человека. С работой сейчас везде тяжело и название вуза в дипломе ничего не решает.
Не слушайте зависников ПУЭТ! Прийдите и сами все посмотрите.
Отличный универ!!!

,

отличный ВУЗ. Я выпусник 1993гг.

,

Закончила в 2010 специалиста, хочу еще в магистратуру))) универ классный, преподы супер, а то что все за деньги - не правда, ни разу ни за что денег не платила.....а кто платил - сам виноват, значит по другому не может...

,

Почему не практикуются встречи выпускников хотя бы раз в десять лет?А то уже скоро и 15 будет.

,

Я учился в нем.1993-1997 гг.Факультет Учет и аудит.Окончил заочно (после стационара Одесского кооперативного техникума).Могу сказать одно:специалисты (бухгалтеры) потребкооперации идут нарасхват.В Пенсионном фонде,в налоговой,в фирмах-все знакомые лица.
Не нравится вуз только бестолковым и лентяям или попавшим туда случайно.
Привет кафедре учета и аудита от Мистера Баланса-2001!
Моя оценка-пять звёзд!

,

Нормальный ВУЗ. Кто хочет учится - тот учится и получает достойные знания, кто не хочет - тот покупает оценки, не все правда не обольщайтесь))))

,

Гарно.

,

ПУЕТ супер, общага дрянь

,

Гарне ПТУ

,

Супур!!!!! Хочу всем будущим студентам сказать, чтобы никого не слушали, никаких плохих слов про наш прекрасный ВУЗ. Приезжайте к нам и все увидете своими глазами сравните и базу материальную, и общежития , и все остальное, пообщаетесь со студентами. 22 января 2011 года -ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в ПУЭТ. Потом можете посмотреть и другие вузы Полтавы, я вас уверяю, что сравнивать нечего!!!!! А обливать грязью могут толькр недалекие люди , те , кто не хочет учится, кто не может общаться с людьми. У нас хорошие преподаватели.

,

Университет просто супер! Все, кто пишет обратное - это завистники из Строяка, у которого даже спорткомплекс, который они строили и тот рухнул - это и говорит о качестве конкуренции, которой для ПУЭТа просто не существует. Вы просто прийдите и сравните даже библиотеку этого универа и библиотеку универа Т.Г. Шевченка !!! Вы увидите, что лучше копера нету ничего. А тупые даже с бумажкой из гарварда будут без работы сидеть.

,

Я уже на 3 курсе скажу одно как себя вы поставите так воно и будет. За 3 года заплатила примерно 400грн(за 5 сесий). Разве ето много? Если захотите получить знания вы их получите, а если нет в голову вам их нихто незабёт. Так что делайте выводы!!!!

,

Найбільш корумпований ВУЗ Полтавскої області. Офіційну вартість навчання множте на 2.

,

Университет очень дорогой как для своего уровня,не дает те знания,за которые платятся деньги.
Примерно с 2-3 курса начинается выкладывание одного и того же материала только уже на якобы разных предметах.
В общежитиях живут хорошо только те,кто докладывает информацию про соседей комендантам и студ раде.Полный безпредел! Учат не взаимной поддержке и уважению,а как получше подвести и прокидать друга/приятеля/соседа.
Жалею,что потратила такие большие деньги!
В Украине полно намного лучших ВУЗов,более дешевых и дающих не только больше качественных знаний,но и воспитывают в молодеже положительные качества.
Искренне не советую ПУЭТ.

,

Не верьте никому! ВУЗ замечательный , очень хорошие преподаватели. доброжелательные. всегда идут на встречу студенту, только учись. Если . конечно, ты лодарь , то будешь жаловаться на все и вся!

,

хороший университет

,

Все просто супер))))

,

супер

,

Все за деньги... Вот такие и знания...(((((((

,

Прекрасний університет, доброзичливе ставлення до студентів, особливо на технологічному. Вчилася 1997-2001 рр. Залишилися тільки приємні, теплі спогади. Натхнення і творчих успіхів викладацькому складу, усім здоровя!

,

Всё за деньги и куплено!

,

Это не стоящий вуз, в Полтаве и Украине есть гараздо пристижнее и экономнее учебные заведения. Преподавательский состав позволяет себе называть не просто суму денег но и говорить всей групе о ее нехватке и просить доложить, при этом знания остаются отдельным мало интерисующим вопросом. В прийомной позволяют грубить студентам и мало обращяют внимания на интерисующии вопросы.....Техникум (кооперативный) отличный, самый лутший в Полтаве, университет хуже не куда

,

Учился с 1982 по 1988 гг. на заготовительном факультете. Сердечный при-
вет всему преподавательскому составу, воспоминания самые теплые,что
про ВУЗ,что про студенческий и преподавательский состав. Может быть
сейчас уже другие времена,другие нравы. Но для меня,тогда еще Полтав-
ский кооперативный институт, этот институт - очень многое значит. И естес-
твенно самая высокая оценка.

,

В плане технического факультета - все замечательно(нормальное образование, умные преподаватели, нормальное трудоустройство...), но если брать во внимание экономический или финансовый факультеты, даже врагу не пожилал бы учиться. Это объясняться тем, что уровень обучения очень низкий(для некоторых может быть это и плюс), впечатление как будто ты все 5 лет обучения - гуляешь. Ну а самые проблемы начинаются при трудоустройстве, т.к. выпускников этих факультетов не справляются с конкуренцией на рынке труда.
Ну и как говорил наш первый президент "Маємо те що маємо".
В общем, вам самим решать!

,

Я учусь по направлению (Технологический факультет).
Вуз очень нравится , преподавательский состав супер.
Не нравится то что говорят о том что после него никуда не берут на работу и то что тут всё за деньги - хотя я убедился в обратном.
ВУЗ - отличный , не слушаем зависников и не обращаем внимание не черную рекламу других ВУЗов

,

супер

,

Почему-то в Виннице очень хорошие отзывы про вуз . а вы тросто грязь льете, после каждого вуза трудно в наше время устроиться на работу.

,

Люблю цей університет...

,

Никакой поддержки студентов (делай что хочешь с работой; практика - тупо еще 5 дней учобы ; дальше - хуже). Без подмазок ни куда не устроишься...

,

Классный ВУЗ

,

хуже некуда общага дрянь все за деньги

,

После окончания этого университета в Полтаве вас на роботу не возьмут.
В этом я уже убидилась!

,

не очень

,

Лучший в Полтаве и один из лучших в Украине!

,

Отличный и престижный университет! Первый среди всех Полтавских вузов. Обучение на высшем уровне. Равного ему в Полтаве нет!

,

отстой полный жалею что пошол

,

Лучший университет... В своем уровне

,

Закончила, магистратуру с отличием, нашла работу, обучением довольна, унирсерситет имеет все необходимое для тех кто хочет получить знания

,

ни какой организации! у заочников три дня первая начитка, что можно сделать за три дня?

,

Супер-университет! Лучший

,

Не дорогой и классный довольна что там учусь!

,

супер вища

,

Отличный университет. Имею возможность сравнить с ПНТУ - небо и земля, все что касается обучения - и техническая база и библиотека - все намного выше по уровню.

,

Не дають практики вже 3 роки!!!!!!!!!!!

,

Очень хороший университет, дает прекрасные знания. Недавно получила диплом,очень довольна.

,

Да, действительно хорошый универ.Поступил и нежалею.

,

Очень дорогой. Качество оставляет желать лутшего

,

Отличный Университет:):) надеюсь перевестись, к вам если это возможно, , ,

,

університет дає знання на високому рівні. випускників цього вузу цінують.(маю на увазі технологічний факультет) спеціальність технолог з переробки мяса клас

,

Очень клёвый университет...

,

Хороший вуз, советую тем, кто хочет получить качественное экономическое образование в г. Полтава, поступать полько сюда!!!

Усі ВНЗ в Полтаві, а також коледжі та технікуми в Полтаві, курси в Полтаві, репетитори в Полтаві, робота в Полтаві

Зворотній зв'язок