Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)

Полтавский университет экономики и торговли (ПУЭТ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

4916
студентів
204
викладачі
131
кандидат
наук
36
професорів
і докторів наук

Спеціальності та освітні програми

284
Конкурсні пропозиції з офіційної бази ЄДЕБО
Фільтри

011 Освітні, педагогічні науки

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут денної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 15.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут денної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.01.2026).
 • Основа вступу: Магістр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.01.2026).
 • Основа вступу: Магістр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 6.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий інститут денної освіти.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (02.09.2024 — 31.01.2026).
 • Основа вступу: Бакалавр
 • Магістр.
 • Подача заяв: 1 — 22 серпня.
 • Місця: контракт — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.04.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 ЄФВВ предметний тест з педагогіки та психології

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

 • Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій.
 • Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.
 • Навчально-науковий інститут міжнародної освіти.
 • Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання.

Абітурієнтам

Освітні програми:

Молодший бакалавр:

 • Готельно-ресторанна справа.
 • Економіка.
 • Маркетинг.
 • Міжнародний бізнес.
 • Право.
 • Товарознавство і торговельне підприємництво.
 • Туризм.
 • Фінанси, банківська справа та страхування.
 • Харчові технології.

Бакалавр:

 • Бізнес-адміністрування.
 • Бізнес-економіка.
 • Біотехнологія.
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська.
 • Готельно-ресторанна справа.
 • Економічна кібернетика.
 • Економічна політика.
 • Експертиза та митна справа.
 • Інтернет-маркетинг.
 • Комп’ютерні науки.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент.
 • Менеджмент інформаційних ресурсів.
 • Менеджмент людських ресурсів.
 • Митна справа в міжнародній торгівлі.
 • Міжнародна економіка.
 • Міжнародний бізнес.
 • Облік і аудит.
 • Підприємництво, торгівля та логістика.
 • Право.
 • Ресторанні технології.
 • Туризм.
 • Управління персоналом міжнародних корпорацій.
 • Управління персоналом та економіка праці.
 • Фінанси, банківська справа та страхування.
 • Харчові технології та інженерія.
 • Цифрова економіка.

Магістр:

 • Бізнес-адміністрування.
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська.
 • Готельно-ресторанна справа.
 • Економіка підприємства.
 • Економічна кібернетика.
 • Комп’ютерні науки.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент і адміністрування.
 • Міжнародні економічні відносини.
 • Місцеве самоврядування.
 • Облік і аудит.
 • Освітня робототехніка.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Право.
 • Публічне адміністрування.
 • Публічні закупівлі.
 • Технології в ресторанному господарстві.
 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса.
 • Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції.
 • Товарознавство і комерційна діяльність.
 • Товарознавство та експертиза в митній справі.
 • Туризм.
 • Управління персоналом і економіка праці.
 • Фінанси і кредит.

В ПУЕТ діє програма для вступників, що мають середній бал 180 та більше навчаються безкоштовно.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](053) 250-25-62, [відкрити контакти](066) 225-12-37, [відкрити контакти](067) 154-26-43.

Посилання на сайт: 

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копії документа державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком;
 • копія сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, атестат);
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) є підрозділом університету. МІПК здійснює підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності. Інститут має сучасну навчальну базу. У реалізації освітніх програм широко використовуються новітні інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

Деканат по роботі з іноземними студентами

Головною метою роботи деканату є: залучення для навчання іноземних громадян та організація якісного навчання відповідно до державних і міжнародних стандартів; поглиблення вже наявних ділових зв’язків і створення нових.

 • Робота з набору іноземних громадян на підготовче відділення (розгляд документів, довідок, оформлення запрошень);
 • оформлення документів, необхідних для зарахування в університет, і формування особистих справ;
 • організація та контроль за забезпеченням паспортно-візового режиму іноземних студентів;
 • допомога у процедурі визнання (нострифікації) документів про освіту;
 • організація, контроль і допомога в навчальному процесі;
 • організація та контроль за проживанням іноземних студентів у гуртожитку;
 • організація дозвілля та допомога у розв'язанні проблем;
 • розв'язання питань медичного забезпечення та обстеження іноземних студентів;
 • представлення та захист інтересів іноземних студентів в офіційних органах;
 • сприяння ознайомленню іноземних студентів із культурою і традиціями країни.

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства: Тел. [відкрити контакти](053) 250-91-69.

E-mail: [відкрити контакти][email protected] [відкрити контакти][email protected]"> із питань вступу на навчання для громадян України.

E-mail: [відкрити контакти][email protected] із загальних питань.

E-mail: [відкрити контакти][email protected] для англомовних іноземних громадян.

Телефон приймальної комісії: [відкрити контакти](053) 250-25-62, [відкрити контакти](066) 225-12-37, [відкрити контакти](067) 154-26-43.

Приймальна ректора: [відкрити контакти](053) 250-91-70.

Канцелярія: [відкрити контакти](053) 250-02-22.

Ректор: тел.: [відкрити контакти](053) 256-13-48.

E-mail: [відкрити контакти][email protected]

E-mail: [відкрити контакти][email protected]

Адреса сайту:

Адреса: вул. Кузнеця, 3, Полтава, 36014.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](053) 250-25-62, [відкрити контакти](066) 225-12-37, [відкрити контакти](067) 154-26-43.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](053) 250-25-62, [відкрити контакти](066) 225-12-37, [відкрити контакти](067) 154-26-43.

Про ЗВО/ВНЗ

Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі культура і мистецтво,гуманітарні науки,соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, інформаційні технології, хімічна та біоінженерія, виробництво та технології, сфера обслуговування, міжнародні відносини, освіта,педагогіка, публічне управління та адміністрування. Розташований у центральній частині Полтави, духовній столиці України, одному з найкрасивіших і екологічно безпечних міст лівобережної України.
Університет має ліцензію на підготовку спеціалістів для іноземних країн.

Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України у 2014 році, його обрали для фахової підготовки 95 тисяч студентів. Безстрокова ліцензія Міністерства освіти і науки України: ВО№00123-012301 від 13 травня 2017 року.  До складу викладацького корпусу входить більше 49 докторів наук та професорів, 162 кандидатів наук та доцентів. 

У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» успішно пройшов проведено ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Випускники університету займають провідні позиції в науковому осмисленні та вирішенні сучасних ринкових перетворень, мають необхідні знання та вміння для розвитку господарської діяльності підприємств і бізнесу на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду.

Фонди наукової та навчальної літератури налічують понад 400 000 друкованих та 15 000 електронних підручників з інноваційних інформаційних технологій, комерційної діяльності, стандартизації, метрології та управління якістю, сертифікації та конкурентоспроможності товарів та послуг, товарознавства, економіки, маркетингу, менеджменту, харчових технологій та обладнання, зовнішньоекономічну діяльність.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу:

 • загальна площа навчально-лабораторних корпусів перевищує 52,7 тис. кв. м;
 • чотири студентські гуртожитки на 1700 місць;
 • 38 мультимедійних лекційних аудиторій;
 • 35 комп’ютерних класів;
 • спортивний комплекс «Олімп» (ігрові та тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять боротьбою та боксом, футбольне поле зі штучним покриттям);
 • навчально-виробничий комбінат громадського харчування;
 • великий комп’ютерний парк університету, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran;
 • редакційно-видавничий центр, що забезпечує щороку друк навчально-методичної та наукової літератури обсягом понад 500 д.а.;
 • безкоштовне покриття Wi-Fi в приміщеннях університету;
 • електронна і класична читальні зали, медіа-тека із залою перегляду;
 • стажувань у таких країнах як Туреччина, США, Китай, Польща, Болгарія, Туніс, Німеччина та інші;
 • навчання за стипендіальною програмою у ВНЗ, а також за програмами подвійного диплома у таких країнах як Угорщина, Польща, Литва, Італія, Хорватія, Греція, Латвія, Іспанія.

Висока інформаційна насиченість освітньої діяльності навчального закладу, широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, наукову, управлінську, бібліотечну, видaвничу й обліково–фінанcову діяльніcть забезпeчила універcитету пріоритетнe міcце серeд економічниx вищиx навчальниx заклaдів Укpаїни зa рівнeм комп’ютeризації оcвітньої діяльноcті.

Важливі факти про ПУЕТ:

 • Понад 100000 успішних випускників за 60 років освітньої діяльності.
 • Освітні програми відповідають вітчизняним та світовим стандартам.
 • Диплом державного зразка та додаток європейського зразка (Diploma Supplement).
 • Потужна матеріально-технічна база чотири студентські гуртожитки, 38 мультимедійних лекційних аудиторій, 35 комп’ютерних класів, спортивний комплекс «Олімп» (ігрові та тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять боротьбою та боксом, футбольне поле зі штучним покриттям);
 • Стажування за кордоном з першого року навчання:
 1. у готельно-ресторанних комплексах відомих європейських курортів Болгарії;
 2. у мережах п’ятизіркових готелів та туристичних компаніях Туреччини;
 3. за програмами міжнародних стажувань Work & Travel USA;
 4. програмами стажувань у Німеччині;
 5. у готельно-ресторанному комплексі Китаю;
 6. у туристичних компаніях та п’ятизіркових готелях Тунісу;
 7. у виробничих компаніях Польщі.
 • Програми подвійного диплома з провідними європейськими університетами.
 • Єдиний в регіоні науково-навчальний Інститут лідерства.

Освітня діяльність університету здійснюється відповідно до безстрокової ліцензії на здійснення освітньої діяльності закладу вищої освіти (Наказ МОН України від 12.12.2019 р. № 1010-л).

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/19/univerekonomtorgivli46.pdf


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Полтаві, коледжі в Полтаві, курси в Полтаві, репетиторів в Полтаві, роботу в Полтаві.